Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η λειτουργία της Οργάνωσης Σημαίνει τη διαδικασία δημιουργίας μιας οργανωτικής δομής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η λειτουργία της Οργάνωσης Σημαίνει τη διαδικασία δημιουργίας μιας οργανωτικής δομής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Η λειτουργία της Οργάνωσης Σημαίνει τη διαδικασία δημιουργίας μιας οργανωτικής δομής

3 Ο όρος Οργανωτική Δομή Περιγράφει Τα συστήματα επικοινωνίας και εξουσίας επικοινωνίας και εξουσίας ενός οργανισμού

4 Η λειτουργία της Οργάνωσης Καθορίζει Τι πρέπει να γίνει, Πως θα γίνει, Ποιος θα το κάνει, Ποιος αναφέρεται σε ποιον, σε Ποιο επίπεδο λαμβάνονται οι αποφάσεις

5 Στόχοι της Οργάνωσης Επιμερίζει το τι πρέπει να γίνει σε θέσεις εργασίας και τμήματα Ταξινομεί τις θέσεις εργασίας σε ενότητες Καθορίζει σχέσεις μεταξύ ατόμων, ομάδων, και τμημάτων Καθορίζει τυπικές γραμμές εξουσίας Κατανέμει και αναπτύσσει οργανωτικούς πόρους

6 Η Οργάνωση βασίζεται στον Καταμερισμό της εργασίας Καταμερισμό της εξουσίας

7 Καταμερισμός της εργασίας Εξειδίκευση

8 Υπέρ Αποτελεσματική χρήση της ποικιλίας των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων Αυξημένη παραγωγικότητα Ευκολία αντικατάστασης εργαζόμενου Εντατικότερη χρήση εξοπλισμού Ευκολία εποπτείας εκτέλεσης εργασίας

9 Καταμερισμός της εργασίας Εξειδίκευση ΚατάΜονοτονία Έλλειψη ενδιαφέροντος Αλλοτρίωση Φτωχή ποιότητα Χαμηλή παραγωγικότητα Υψηλή εναλλαγή προσωπικού

10 Καταμερισμός της εξουσίας Ενότητα της Διοίκησης Κάθε υφιστάμενος αναφέρεται σε ένα και μόνο προϊστάμενο Κάθε υφιστάμενος αναφέρεται σε ένα και μόνο προϊστάμενο Εξουσία και Υπευθυνότητα Είναι συνδεδεμένες με τη θέση που κατέχει ένα στέλεχος Είναι συνδεδεμένες με τη θέση που κατέχει ένα στέλεχος

11

12 Καταμερισμός της εξουσίας Δύο μορφές σχέσεων εξουσίας Κάθετη / Γραμμική οργάνωση Οριζόντια / Επιτελική οργάνωση

13 Κάθετη / Γραμμική οργάνωση Αναφέρεται στα στελέχη που η οργανωτική τους θέση και λειτουργία συνεισφέρουν κατευθείαν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού

14 Κάθετη / Γραμμική οργάνωση Παραδείγματα γραμμικών στελεχών Ο Διευθυντής ανάπτυξης λογισμικού Ο Διευθυντής παραγωγής Ο Διευθυντής μάρκετινγκ

15 Κάθετη / Γραμμική οργάνωση Περιγράφει τη σχέση εξουσίας προϊσταμένου – υφισταμένου, διατρέχει έναν οργανισμό από την κορυφή μέχρι τη βάση Θεμελιώνει μια κλιμακωτή αλυσίδα εντολών με ανάθεση / μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον προϊστάμενο στον υφιστάμενο

16 Κάθετη / Γραμμική οργάνωση Γ. Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Α Τμ/χης Πρ/νος Πρ/νος Τμ/χης Τμ/χης Πρ/νος Πρ/νος

17 Κάθετη / Γραμμική οργάνωση Πλεονεκτήματα Κατανοητή δομή εξουσίας. Κάθε εργαζόμενος γνωρίζει από ποιον παίρνει εντολές και σε ποιον αναφέρεται. Η λήψη αποφάσεων επιταχύνεται γιατί καθένας έχει πλήρη εξουσία στον τομέα του και απασχολεί τον προϊστάμενο μόνο για να τον συμβουλευτεί όταν χρειάζεται.

18 Κάθετη / Γραμμική οργάνωση Μειονεκτήματα Υπερφόρτωση στελεχών με πολλά καθήκοντα. Δεν εφαρμόζεται η εξειδίκευση και δημιουργεί θέσεις κλειδιά. Περιορίζει τη συνεργασία. Δύσκολη εξεύρεση στελεχών

19 Οριζόντια / Επιτελική οργάνωση Αναφέρεται στα στελέχη που η οργανωτική τους θέση και λειτουργία δεν συνεισφέρουν κατευθείαν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού

20 Οριζόντια / Επιτελική οργάνωση Ο ρόλος των οριζόντιων / επιτελικών στελεχών είναι να συμβουλεύουν ή να παρέχουν βοήθεια ή να παρέχουν βοήθεια στα γραμμικά στελέχη Παραδείγματα Ο Διευθυντής προσωπικού Ο Διευθυντής λογιστηρίου

21 Οριζόντια / Επιτελική οργάνωση Γ. Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Α ΣΤΕΛΕΧΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Β Δ/ΝΤΗΣ Γ

22 Οριζόντια / Επιτελική οργάνωση

23

24 Πλεονεκτήματα Ειδικευμένη αντιμετώπιση προβλημάτων Πολύπλευρη συνεργασία Εξειδίκευση εντολών και δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης

25 Οριζόντια / Επιτελική οργάνωση Μειονεκτήματα Δεν εφαρμόζεται απόλυτα Γίνεται πολύπλοκη στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα Δημιουργεί φόρτο εργασίας στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη

26 Μικτή οργάνωση Συνυπάρχουν Ιεραρχικά – γραμμικά στελέχη Επιτελικά στελέχη

27 Μικτή οργάνωση Πλεονεκτήματα Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των άλλων τύπων οργάνωσης Δημιουργεί ικανά στελέχη Μειονεκτήματα Πιθανότητα σύγχυσης καθηκόντων Πιθανότητα δημιουργίας αντιθέσεων

28 Μικτή οργάνωση Γ. Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Α ΤΜ/ΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Β Δ/ΝΤΗΣ Γ ΤΜ/ΧΗΣΤΜ/ΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ

29 Μικτή οργάνωση

30 Chester Barnard Η θεωρία αποδοχής της εξουσίας Οι εργαζόμενοι αποδέχονται την εξουσία, όταν: Κατανοούν τις εντολές Αισθάνονται ότι οι εντολές είναι συμβατές με τους στόχους του οργανισμού Οι εντολές δεν συγκρούονται με τα προσωπικά τους ‘πιστεύω’ Είναι σε θέση να εκτελέσουν την εργασία όπως τους ανατέθηκε

31 Εξουσία και Δύναμη Η εξουσία είναι συνυφασμένη με τη θέση που κατέχει ένα στέλεχος Η δύναμη είναι συνυφασμένη με την προσωπικότητα του στελέχους Ασκεί επιρροή στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων

32 Όριο άσκησης εποπτείας Πόσους υφισταμένους μπορεί να εποπτεύσει αποτελεσματικά και αποδοτικά ένας προϊστάμενος Πόσους υφισταμένους μπορεί να εποπτεύσει αποτελεσματικά και αποδοτικά ένας προϊστάμενος Καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των επιπέδων ιεραρχίας και των μάνατζερ που θα έχει ένας οργανισμός

33 Όριο άσκησης εποπτείας Επίπεδο Όριο ελέγχου 4 Όριο ελέγχου 8 111 248 31664 464512 52564096 61024 74096

34 Τμηματοποίηση Η διαίρεση σε τομείς, αναφέρεται στη διαδικασία δημιουργίας ομάδων ανθρώπων αναφέρεται στη διαδικασία δημιουργίας ομάδων ανθρώπων που εκτελούν σχετικά μεταξύ τους καθήκοντα και τοποθετούνται υπό την εποπτεία διοικητικών στελεχών

35 Κριτήρια τμηματοποίησης Λειτουργία Λειτουργία Προϊόν ή υπηρεσία Προϊόν ή υπηρεσία Πελάτης Πελάτης Γεωγραφική περιοχή Γεωγραφική περιοχή

36 Λειτουργική οργάνωση Γενικός Δ/ντής Τεχνικό Τμήμα ΠαραγωγήΠωλήσεις

37 Προϊόν ή υπηρεσία Γεν. Δ/ντής Προϊόν Α Τεχνικό Τμήμα Παραγωγή Προϊόν ΒΠροϊόν Γ Πωλήσεις

38 Οργάνωση κατά Πελάτη Γ. Δ/ντής Δημόσιοι Οργανισμοί Μεγάλες Επιχειρήσεις ΜΜΕ

39 Οργάνωση κατά γεωγραφική περιοχή Γ. Δ/ντής Εργοστάσιο Αττικής Παραγωγή Τεχνικό Τμήμα Πωλήσεις Εργοστάσιο Δυτ. Ελλάδας Εργοστάσιο Βόρ. Ελλάδας

40 Οργάνωση κατά διαδικασία Διευθυντής Εργοστασίου Τμήμα κοπής Τμήμα πρέσας Τμήμα συγκόλλησης

41 Οργάνωση τύπου Μήτρας ΤεχνικήΔ/νση Διαχ.Συμ- βάσεων Οικον.Δ/νσηΔ/νσηΕκπ/σης Πρ/νος Έργου Α Ομάδα σχεδίων Ομάδα συμβ. ΟμάδαΛογ/κήΟμάδαΕκπ/σης Πρ/νος Έργου Β Ομάδα σχεδίων Ομάδα συμβ. ΟμάδαΛογ/κήΟμάδαΕκπ/σης Πρ/νος Έργου Γ Ομάδα σχεδίων Ομάδα συμβ. ΟμάδαΛογ/κήΟμάδαΕκπ/σης

42 Το Οργανόγραμμα Δείχνει Διαχωρισμό της εργασίας στα συστατικά της: τομείς, τμήματα, άτομα Ποιος είναι ποιου ανώτερος Τη φύση της εκτελούμενης εργασίας Τα επίπεδα διοίκησης

43 Το Οργανόγραμμα Δεν δείχνει Βαθμό εξουσίας και ευθύνης ατόμων Βαθμό επιρροής Διάκριση μεταξύ γραμμικής και επιτελικής εξουσίας εξουσίας Όλες τις γραμμές επικοινωνίας Άτυπη οργάνωση

44 Πυραμίδα Ιεραρχίας Γ.Δ Ανώτερα Στελέχη Μεσαία Στελέχη Εργαζόμενοι

45 Οργάνωση σε Ομάδες Team based structure Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση πελατών Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση πελατών Ευελιξία στη δράση Ευελιξία στη δράση

46 Οργάνωση χωρίς σύνορα Είναι μια οργάνωση της οποίας ο σχεδιασμός δεν ορίζεται ή περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλει μια προκαθορισμένη δομή ή περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλει μια προκαθορισμένη δομή

47 Οργάνωση χωρίς σύνορα Network Organization Network Organization Modular Corporation Modular Corporation Virtual Corporation Virtual CorporationΠαράδειγμα Nike Company Marks & Spencer

48 Αιτίες εμφάνισης οργανώσεων χωρίς σύνορα Παγκοσμιοποίηση των Αγορών και του Ανταγωνισμού και του Ανταγωνισμού Ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών Ανάγκη για γρήγορη Καινοτομία

49 Συνοψίζοντας για την Οργάνωση Αναγκαιότητα για οργάνωση Αναγκαιότητα για οργάνωση Κάθετη / Γραμμική Κάθετη / Γραμμική Οριζόντια / Επιτελική Οριζόντια / Επιτελική Τμηματοποίηση Τμηματοποίηση Σύγχρονες μορφές οργάνωσης Σύγχρονες μορφές οργάνωσης

50 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Η λειτουργία της Οργάνωσης Σημαίνει τη διαδικασία δημιουργίας μιας οργανωτικής δομής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google