Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΗράκλειο Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη5 & 6 Μαϊου 2006 Ανάπτυξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΗράκλειο Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη5 & 6 Μαϊου 2006 Ανάπτυξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΗράκλειο Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη5 & 6 Μαϊου 2006 Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Βασικές Αρχές και Θέματα Υλοποίησης Βασιλική Καρούνου Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ

2 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΗράκλειο Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη5 & 6 Μαϊου 2006 ΤΠΕ: δυναμικό περιβάλλον ανάπτυξης στη ΤΑ... νέες δυνατότητες … περισσότερη αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων, και στην οργάνωση και λειτουργία της τοπικής κοινωνίας, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσα από το διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο Ενίσχυση της δημοκρατίας μέσα από τη συμμετοχή και τη συνεργασία Τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα

3 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΗράκλειο Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη5 & 6 Μαϊου 2006 Το Φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη Τοπική Αυτοδιοίκηση Για τους πολίτες: 1.Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων, προστίμων και χρεώσεων για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από το δήμο 2.Εγγραφή / διαγραφή / τροποποίηση στα δημοτικά μητρώα 3.Έκδοση ατομικών ή οικογενειακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 4.Πολεοδομικά θέματα - έκδοση οικοδομικών άδειών 5.Συγκοινωνίες και οδικό δίκτυο 6.Περιβάλλον – καθαριότητα – ανακύκλωση 7.Υγεία και Κοινωνική φροντίδα 8.Εκπαίδευση 9.Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες 10.Πολιτισμός – ψυχαγωγία 11.Τοπική οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα 12.Ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy)

4 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΗράκλειο Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη5 & 6 Μαϊου 2006 Το Φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη Τοπική Αυτοδιοίκηση Για τις Επιχειρήσεις: 1.Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 2.Ατομικές άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας 3.Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων και προστίμων 4.Δημόσια έργα και προμήθειες

5 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΗράκλειο Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη5 & 6 Μαϊου 2006 Υπάρχει ανάγκη για νέο μοντέλο ανάπτυξης των ΤΠΕ στη ΤΑ … –Η εμπειρία … μεμονωμένες εφαρμογές με χαμηλό επίπεδο διασύνδεσης Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού - στελεχών - χρηστών – πολιτών σε σχετικά χαμηλά επίπεδα

6 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΗράκλειο Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη5 & 6 Μαϊου 2006 –Η σημερινή πραγματικότητα … Υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και εμπειρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν και διευρυνθεί ο ρόλος του - Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) - Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής Υλοποιούνται το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ερυζωνικά δίκτυα Η ΚΕΔΚΕ αναπτύσσει υποδομές και διαδικασίες για Συντονισμό και για τεχνική υποστήριξη της ΤΑ στην ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών

7 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΗράκλειο Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη5 & 6 Μαϊου 2006 –Το μέλλον … Ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών βάσει ενός μοντέλου αρχιτεκτονικής που αξιοποιεί την εμπειρία, χρησιμοποιεί υπάρχουσες υποδομές και διαμορφώνει δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης των ΤΠΕ στην ΤΑ

8 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΗράκλειο Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη5 & 6 Μαϊου 2006 Παράγοντες μεγάλης σημασίας 1.διαφοροποίηση των Δήμων ανάλογα: –με το μέγεθος (πληθυσμό), –την έκταση, –τον αριθμό δημοτικών διαμερισμάτων, –τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά (νησιωτικοί, ορεινοί, παραμεθόριοι, ηπειρωτικοί, ηπειρωτικοί που συνορεύουν με θάλασσα, κλπ.) και –την κύρια οικονομική δραστηριότητα (αγροτική, δασική, τουριστική, βιομηχανική, κλπ) 2.Πολλοί μικροί δήμοι: 930 έχουν πληθυσμό κάτω των 20,000 κατοίκων

9 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΗράκλειο Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη5 & 6 Μαϊου 2006 Βασικές αρχές σχεδιασμού του μοντέλου αρχιτεκτονικής Χρήση Ανοικτών προτύπων και Ελεύθερου Λογισμικού – Ανοιχτού κώδικα Ανάπτυξη εφαρμογών μια φορά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες βάσει του μοντέλου ανάπτυξης “ανάπτυξη μια φορά για πολλές χρήσεις” “build once, use many times”. Υλοποίηση υπηρεσιών για πρόσβαση από πολλαπλά κανάλια (τηλέφωνο σταθερό και κινητό, διαδραστική τηλεόραση, διαδίκτυο) και πολλαπλές θέσεις (σπίτι, γραφείο, infoqiosks, ΚΕΠ) Έμφαση στη διαλειτουργικότητα – για διασύνδεση ΟΤΑ μεταξύ τους και με την περιφερειακή κεντρική κυβέρνηση – χρήση το εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας

10 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΗράκλειο Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη5 & 6 Μαϊου 2006 Τα Θέματα υλοποίησης είναι κρίσιμης σημασίας… Τεχνική υποστήριξη –στον σχεδιασμό και ανάπτυξη –στην εφαρμογή και λειτουργία –στην αναβάθμιση και συντήρηση των εφαρμογών Αξιοποίηση παραδειγμάτων «καλών πρακτικών» Εκπαίδευση - Μεταφορά Τεχνογνωσίας στους Χρήστες και Δημοσιότητα - ευαισθητοποίηση στελεχών ΟΤΑ και πολιτών Ανάπτυξη συνεργασιών –μεταξύ δήμων (όμορων, αντίστοιχης κατηγορίας, κλπ.) –με εθελοντικές ομάδες –με σχολικά εργαστήρια πληροφορικής –με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

11 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΗράκλειο Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη5 & 6 Μαϊου 2006 Ο ρόλος της ΚΕΔΚΕ… –Ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων …. για όλους –Διάχυση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών –Μηχανισμούς υποστήριξης υλοποίησης και λειτουργίας –Κατευθυντήριες οδηγίες - Toolkits –Εργαλεία υποστήριξης αποκεντρωμένης υλοποίησης - Smart procurement


Κατέβασμα ppt "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΗράκλειο Κρήτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη5 & 6 Μαϊου 2006 Ανάπτυξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google