Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 2 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Πώς υπολογίζονται οι παρούσες αξίες McGraw-Hill/Irwin.2013 Utopia Publishing, All rights reserved.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 2 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Πώς υπολογίζονται οι παρούσες αξίες McGraw-Hill/Irwin.2013 Utopia Publishing, All rights reserved."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 2 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Πώς υπολογίζονται οι παρούσες αξίες McGraw-Hill/Irwin.2013 Utopia Publishing, All rights reserved

2 2-2 Θέματα που καλύπτονται  Μελλοντικές αξίες και παρούσες αξίες  Αναζητώντας εύκολες λύσεις—Διηνεκείς ράντες και ράντες  Κι άλλες εύκολες λύσεις—Αυξανόμενες διηνεκείς ράντες και αυξανόμενες ράντες  Πώς καταβάλλονται και καθορίζονται οι τόκοι 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

3 2-3 Μελλοντική και παρούσα αξία Παρούσα Αξία Σημερινή αξία μελλοντικής χρηματοροής. Μελλοντική αξία Ποσό στο οποίο θα φτάσει μια επένδυση μετά την προσθήκη τόκων 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

4 2-4 Μελλοντικές αξίες Μελλοντική αξία 100 $ = FV 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

5 2-5 Μελλοντικές αξίες Παράδειγμα - FV Ποια είναι η μελλοντική αξία 100 $ αν γίνεται ετήσιος ανατοκισμός με επιτόκιο 7% για δύο έτη; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

6 2-6 Μελλοντικές αξίες με ανατοκισμό Επιτόκια 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

7 2-7 Παρούσα Αξία 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

8 2-8 Παρούσα Αξία συντελεστής προεξόφλησης = DF = PV 1 $ Οι συντελεστές προεξόφλησης μπορούν να χρησιμοποιούνται για υπολογισμό της παρούσας αξίας κάθε χρηματοροής. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

9 2-9  Ο τύπος της PV έχει πολλές εφαρμογές. Με δεδομένες οποιεσδήποτε μεταβλητές της εξίσωσης, μπορείτε να λύσετε ως προς τη μεταβλητή που απομένει. Επίσης, μπορείτε να αντιστρέψετε το παραπάνω παράδειγμα. Παρούσα Αξία 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

10 2-10 Παρούσες αξίες με ανατοκισμό Επιτόκια 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

11 2-11 Αποτίμηση κτιρίου γραφείων Βήμα 1: Πρόβλεψη χρηματοροών Κόστος κτιρίου = C 0 = 370.000 Τιμή πώλησης το έτος 1 = C 1 = 420.000 Βήμα 2: Εκτίμηση κόστους ευκαιρίας κεφαλαίου Αν εξίσου ριψοκίνδυνες επενδύσεις στην κεφαλαιαγορά προσφέρουν απόδοση 5%, τότε Κόστος κεφαλαίου = r = 5% 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

12 2-12 Αποτίμηση κτιρίου γραφείων Βήμα 3: Προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών Βήμα 4: Το έργο προχωρά αν η PV της απόδοσης υπερβαίνει το κόστος επένδυσης 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

13 2-13 Καθαρή παρούσα αξία 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

14 2-14 Κίνδυνος και παρούσα αξία  Έργα υψηλότερου κινδύνου απαιτούν υψηλότερο συντελεστή απόδοσης  Υψηλότερος απαιτούμενος συντελεστής απόδοσης οδηγεί σε μείωση της PV 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

15 2-15 Κίνδυνος και παρούσα αξία 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

16 2-16 Κίνδυνος και καθαρή παρούσα αξία 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

17 2-17 Κανόνας καθαρής παρούσας αξίας  Αποδεχόμαστε επενδύσεις με θετική καθαρή παρούσα αξία Παράδειγμα Χρησιμοποιήστε το αρχικό παράδειγμα. Πρέπει να αποδεχτούμε το έργο, με δεδομένη μια αναμενόμενη απόδοση 10%; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

18 2-18 Κανόνας του συντελεστή απόδοσης  Αποδεχόμαστε επενδύσεις που προσφέρουν συντελεστές απόδοσης οι οποίοι υπερβαίνουν το αντίστοιχο κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου Παράδειγμα Στο έργο που παρατίθεται παρακάτω, η διαφυγούσα επενδυτική ευκαιρία είναι 12%. Πρέπει να προχωρήσουμε στο έργο; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

19 2-19 Πολλαπλές χρηματοροές Για πολλαπλές περιόδους έχουμε τον τύπο της Προεξόφλησης ταμειακής ροής (DCF) 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

20 2-20 Καθαρές παρούσες αξίες Παρούσα Αξία Έτος 0 20.000/1,12 420.000/1,12 2 Σύνολο = 17.900 $ = 334.800 $ = - 17.300 $ 20.000 $ - 370.000 $ Έτος 0 12 420.000 $ -370.000 $ 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

21 2-21 Εύκολες λύσεις  Μερικές φορές υπάρχουν λύσεις που διευκολύνουν κατά πολύ τον υπολογισμό της παρούσας αξίας στοιχείου που αποδίδει σε διαφορετικές περιόδους. Τα εργαλεία αυτά μας επιτρέπουν να συντομεύουμε τους υπολογισμούς. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

22 2-22 Εύκολες λύσεις Διηνεκής ράντα - Χρηματοοικονομική έννοια, όπου, θεωρητικά, μια χρηματοροή εισπράττεται για πάντα. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

23 2-23 Εύκολες λύσεις Διηνεκής ράντα - Χρηματοοικονομική έννοια, όπου, θεωρητικά, μια χρηματοροή εισπράττεται για πάντα. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

24 2-24 Παρούσες Αξίες Παράδειγμα Ποια είναι η παρούσα αξία 1 δις $ που καταβάλλονται κάθε χρόνο, αιωνίως, αν εκτιμήσετε το διηνεκές προεξοφλητικό επιτόκιο στο 10%; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

25 2-25 Παρούσες Αξίες Παράδειγμα - συνέχεια Τι γίνεται αν η επένδυση δεν αρχίσει να αποφέρει κέρδη προτού περάσουν 3 χρόνια; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

26 2-26 Εύκολες λύσεις Ράντα - Στοιχείο ενεργητικού που αποφέρει ένα σταθερό ποσό κάθε χρονιά για συγκεκριμένο αριθμό ετών. Διηνεκής ράντα (πρώτη πληρωμή το έτος 1) Διηνεκής ράντα (πρώτη πληρωμή το έτος t + 1) Ράντα από το έτος 1 μέχρι το έτος t Στοιχείο ενεργητικού Έτος πληρωμής 1 2…..t t + 1 Παρούσα Αξία 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

27 2-27 Παράδειγμα Η Tiburon Autos σάς προσφέρει «εύκολες πληρωμές» 5.000 $ ετησίως, στο τέλος καθενός από τα επόμενα πέντε χρόνια. Αν το επιτόκιο είναι 7% ετησίως, ποιο είναι το κόστος του αυτοκινήτου; Παρούσες Αξίες 5.000 Έτος 0 1 2 3 4 5 5.000 Παρούσα αξία το έτος 0 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

28 2-28 Εύκολες λύσεις Ράντα - Στοιχείο ενεργητικού που αποφέρει ένα σταθερό ποσό κάθε χρονιά για συγκεκριμένο αριθμό ετών. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

29 2-29 Εύκολη λύση ράντας Παράδειγμα Συμφωνείτε να μισθώσετε ένα αυτοκίνητο για 4 χρόνια προς 300 $ το μήνα. Δεν είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε κάτι προκαταβολικά ή στο τέλος της συμφωνίας. Αν το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου σας είναι 0,5% μηνιαίως, ποιο είναι το κόστος της μίσθωσης; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

30 2-30 Εύκολη λύση ράντας Παράδειγμα - συνέχεια Συμφωνείτε να μισθώσετε ένα αυτοκίνητο για 4 χρόνια προς 300 $ το μήνα. Δεν είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε κάτι προκαταβολικά ή στο τέλος της συμφωνίας. Αν το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου σας είναι 0,5% μηνιαίως, ποιο είναι το κόστος της μίσθωσης;

31 2-31 Εύκολη λύση ράντας Παράδειγμα Το κρατικό λαχείο διαφημίζει ένα τζακ ποτ 295,7 εκατ. $, που καταβάλλεται σε 25 ετήσιες δόσεις 11,828 εκατ. $, για διάστημα 25 ετών, στο τέλος κάθε έτους. Αν το επιτόκιο είναι 5,9%, ποια είναι η πραγματική αξία του πρώτου λαχνού; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

32 2-32 Εύκολη λύση μελλοντικής αξίας ράντας Μελλοντική αξία ράντας – Η μελλοντική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού που αποφέρει ένα σταθερό ποσό κάθε χρονιά για συγκεκριμένο αριθμό ετών. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

33 2-33 Εύκολη λύση ράντας Παράδειγμα Ποια είναι η μελλοντική αξία 20.000 $ που καταβάλλονται στο τέλος καθενός από τα επόμενα 5 έτη, με βάση την παραδοχή ότι η επένδυσή σας έχει απόδοση 8% ετησίως; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

34 2-34 Αυξανόμενη διηνεκής ράντα g = ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοροής 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

35 2-35 Αυξανόμενη διηνεκής ράντα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τύπος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση μιας διηνεκούς ράντας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

36 2-36 Αυξανόμενη διηνεκής ράντα Παράδειγμα Ποια είναι η παρούσα αξία 1 δις $ που καταβάλλονται στο τέλος κάθε έτους στο διηνεκές, με βάση την παραδοχή ότι ο συντελεστής απόδοσης είναι 10% και ο σταθερός ρυθμός αύξησης είναι 4%; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

37 2-37 Διηνεκείς ράντες Μια τριετής αλληλουχία από χρηματοροές που αυξάνονται με ρυθμό g ισούται με τη διαφορά ανάμεσα σε δύο αυξανόμενες διηνεκείς ράντες.

38 2-38 Πραγματικά επιτόκια Ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης - Επιτόκιο που ετησιοποιείται με χρήση απλού τοκισμού. Πραγματικό ετήσιο επιτόκιο - Επιτόκιο που ετησιοποιείται με χρήση ανατοκισμού. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

39 2-39 Πραγματικά επιτόκια παράδειγμα Με δεδομένο ένα μηνιαίο επιτόκιο 1%, ποιο είναι το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο; Ποιο είναι το Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΕΠΕ); 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

40 2-40 Πραγματικά επιτόκια παράδειγμα Με δεδομένο ένα μηνιαίο επιτόκιο 1%, ποιο είναι το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο (ΠΕΕ); Ποιο είναι το Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΕΠΕ); 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

41 2-41 Πηγές στο διαδίκτυο Κάντε κλικ για να μεταβείτε στους ιστότοπους Απαραίτητη η σύνδεση στο Internet www.smartmoney.com http://finance.yahoo.com www.in.gov/ifa/files/TollRoadFinancialAnalysis.pdf www.mhhe.com/bma 2013 Utopia Publishing, All rights reserved


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 2 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Πώς υπολογίζονται οι παρούσες αξίες McGraw-Hill/Irwin.2013 Utopia Publishing, All rights reserved."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google