Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρμπιτράζ στην αγορά χρήματος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρμπιτράζ στην αγορά χρήματος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρμπιτράζ στην αγορά χρήματος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1

2  Υπάρχουν 2 είδη αρμπιτράζ, … 1) χωρίς ΣΚ 2) με ΣΚ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 2

3  Το αρμπιτράζ χωρίς ΣΚ στηρίζεται στην καλυμμένη ισοδυναμία επιτοκίων (ΚΙΕ).  © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 3

4  Το αρμπιτράζ με ΣΚ στηρίζεται στη διεθνή συνθήκη του Fisher (ΑΙΕ). © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 4

5  Ένας ντίλερ στη ΦΡΑ έχει €Χ για να τα επενδύσει για 1Η. …  ΦΡΑ ή ΛΟΝ; © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 5

6 1) ΦΡΑ: €X(1+i) i=επιτόκιο € 1Η. 2) €Χ  £(X/e), με ΣΙ όψης £/€. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 6

7 3) ΛΟΝ: £(X/e)(1+i*) i*= επιτόκιο £ 1Η. 4) Πουλάει στην ΑΠ £(X/e)(1+i*) στην τιμή £/€f… © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 7

8  … εξασφαλίζοντας €[(Χ/e)(1+i*)]f 5) Όταν οι αποδόσεις ΦΡΑ & ΛΟΝ εξισώνονται … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 8

9 … €Χ(1+i) = €(X/e)(1+i*)f, (ΚΙΕ) … o ντίλερ είναι αδιάφορος για το που θα επενδύσει. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 9

10  Λύνουμε την ΚΙΕ, … i-i* = d … (a) d= (f-e)/e.  © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 10

11  Αν η διάρκεια της προθ/κής πράξης (k) είναι μικρότερη από 360 ημέρες, τότε … (k/360)(i-i*) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 11

12 … (α)  … (k/360)(i-i*) =d …(β)  f(k)=e+ e(k/360)(i-i*)… (γ) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 12

13 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική13 i-i* d d KIE A A B B Γ Γ Σημείο Α: ΚΙΕ, οπότε δεν υπάρχουν ευκαιρίες αρμπιτράζ. Σημείο Β: (i-i*)>d Δανείζεται £ στην AX του ΛΟΝ, δανείζει € στην ΑΧ της ΦΡΑ και προβαίνει σε ΑΣΚ, πουλώντας €. Κέρδος= (i-i*) - d Σημείο Β: (i-i*)>d Δανείζεται £ στην AX του ΛΟΝ, δανείζει € στην ΑΧ της ΦΡΑ και προβαίνει σε ΑΣΚ, πουλώντας €. Κέρδος= (i-i*) - d Σημείο Γ: (i-i*) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/16/5160829/slides/slide_13.jpg", "name": "© Κωνσταντίνος Ι.", "description": "Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική13 i-i* d d KIE A A B B Γ Γ Σημείο Α: ΚΙΕ, οπότε δεν υπάρχουν ευκαιρίες αρμπιτράζ. Σημείο Β: (i-i*)>d Δανείζεται £ στην AX του ΛΟΝ, δανείζει € στην ΑΧ της ΦΡΑ και προβαίνει σε ΑΣΚ, πουλώντας €. Κέρδος= (i-i*) - d Σημείο Β: (i-i*)>d Δανείζεται £ στην AX του ΛΟΝ, δανείζει € στην ΑΧ της ΦΡΑ και προβαίνει σε ΑΣΚ, πουλώντας €. Κέρδος= (i-i*) - d Σημείο Γ: (i-i*)

14  Έστω ότι ο ντίλερ, όταν επενδύει στο ΛΟΝ, δεν προβαίνει σε ΑΣΚ. … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 14

15 … Ανοικτή ΣΘ σε £(X/e)(1+i*), τις οποίες θα πουλήσει αύριο στην ΑΟ … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 15

16 … σε μια τιμή που σήμερα δε γνωρίζει.  Αν, £1=€Ε(e), …o ντίλερ θα εξασφαλίσει αύριο... © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 16

17 … €Χ/e(1+i*)E(e).  Όταν, οι αποδόσεις ΦΡΑ & ΛΟΝ εξισώνονται … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 17

18 … €Χ(1+i) = €(X/e)(1+i*)Ε(e) … (AΙΕ), o ντίλερ είναι αδιάφορος για το που θα επενδύσει. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 18

19  Λύνουμε την AΙΕ, i-i* = x … x= (E(e)-e)/e.  (k/360)(i-i*)=x… © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 19

20 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική20 i-i* x x AIE A A B B Γ Γ Σημείο Α: AΙΕ, οπότε δεν υπάρχουν ευκαιρίες αρμπιτράζ. 0 3.1 Αρμπιτράζ στην αγορά χρήματος με κίνδυνο Σημείο Β: (i-i*)>x Δανείζεται £ στην AX του ΛΟΝ, δανείζει € στην ΑΧ της ΦΡΑ & παίρνει ΑΣΘ σε €. Κέρδος= (i-i*) - x Σημείο Β: (i-i*)>x Δανείζεται £ στην AX του ΛΟΝ, δανείζει € στην ΑΧ της ΦΡΑ & παίρνει ΑΣΘ σε €. Κέρδος= (i-i*) - x Σημείο Γ: (i-i*) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/16/5160829/slides/slide_20.jpg", "name": "© Κωνσταντίνος Ι.", "description": "Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική20 i-i* x x AIE A A B B Γ Γ Σημείο Α: AΙΕ, οπότε δεν υπάρχουν ευκαιρίες αρμπιτράζ. 0 3.1 Αρμπιτράζ στην αγορά χρήματος με κίνδυνο Σημείο Β: (i-i*)>x Δανείζεται £ στην AX του ΛΟΝ, δανείζει € στην ΑΧ της ΦΡΑ & παίρνει ΑΣΘ σε €. Κέρδος= (i-i*) - x Σημείο Β: (i-i*)>x Δανείζεται £ στην AX του ΛΟΝ, δανείζει € στην ΑΧ της ΦΡΑ & παίρνει ΑΣΘ σε €. Κέρδος= (i-i*) - x Σημείο Γ: (i-i*)


Κατέβασμα ppt "Αρμπιτράζ στην αγορά χρήματος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google