Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρμπιτράζ στην Αγορά Συν/τος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρμπιτράζ στην Αγορά Συν/τος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρμπιτράζ στην Αγορά Συν/τος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1

2  Όταν οι ΣΙ όψης δεν είναι συμβατές ανάμεσα στις αγορές, οι ντίλερ θα προβούν σε αγοραπωλησίες … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 2

3 … νομισμάτων την ίδια χρονική στιγμή για να αποκομίσουν κέρδη. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 3

4  Έστω ότι, … x/y….ΣΙ όψης στην Α y/x…ΣΙ όψης στην Β. Σε δεδομένη ΧΣ, … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 4

5 … x/y = 1/(y/x).  Ένας ντίλερ, … πουλάει x στην A & y στη Β … Κέρδος =0. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 5

6  Άρα, … Μη κερδοφόρο αρμπιτράζ 2 αγορών, όταν …  (x/y)(y/x)=1. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 6

7  Έστω ότι, …. £/€=1,20 στο ΛΟΝ, €/£=0,83 στη ΦΡΑ.  Επειδή, …. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 7

8  …£/€=1/(€/£) … 1,20=1/0,83…  Δεν διεξάγεται αρμπιτράζ 2 αγορών. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 8

9 9 ΛΟΝ £1= €1,20 ΛΟΝ £1= €1,20 ΦΡΑ €1=£0,833 (£1=€1,20) ΦΡΑ €1=£0,833 (£1=€1,20) Εφόσον y/x=1/(x/y), ένας ντίλερ, ο οποίος διεξάγει αρμπιτράζ ανάμεσα στη λίρα και το ευρώ, δε θα αποκομίσει κέρδος. Εφόσον y/x=1/(x/y), ένας ντίλερ, ο οποίος διεξάγει αρμπιτράζ ανάμεσα στη λίρα και το ευρώ, δε θα αποκομίσει κέρδος. £1=€1,20 €1,20=£1

10  Έστω ότι, … x/y > 1/(y/x)… υπάρχουν ευκαιρίες αρμπιτράζ. Ο ντίλερ πουλάει x στην A και y στη Β … Κέρδος >0 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 10

11  Άρα, … κερδοφόρο αρμπιτράζ 2 αγορών, όταν …  (x/y)(y/x)>1. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 11

12  Έστω ότι, …. £/€=1,30 στο ΛΟΝ, €/£=0,83 στη ΦΡΑ.  Επειδή, …. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 12

13  …£/€>1/(€/£) … 1,30>1/0,83… κερδοφόρο αρμπιτράζ 2 αγορών © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 13

14 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική14 ΛΟΝ £1= €1,30 ΛΟΝ £1= €1,30 ΦΡΑ €1=£0,833 (£1=€1,20) ΦΡΑ €1=£0,833 (£1=€1,20) Εφόσον x/y > 1/(y/x), ένας ντίλερ, ο οποίος διεξάγει αρμπιτράζ ανάμεσα στη λίρα και το ευρώ, θα αποκομίσει κέρδος. Εφόσον x/y > 1/(y/x), ένας ντίλερ, ο οποίος διεξάγει αρμπιτράζ ανάμεσα στη λίρα και το ευρώ, θα αποκομίσει κέρδος. £1=€1,30 €1,30=£1,08

15  Έστω… ΕΛΛ & ΑΓΓ είναι στον ΧΚ.  1 ΟΧ=1594 δρχ & 1 ΟΧ=£4,25, … £1=375 δρχ (ΧΙ) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 15

16  Αν κόστη=2,5 δρχ, … ΑΧΟ=375+2,5 =377,5 & … ΚΧΟ=375-2,5 =372,5 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 16

17  Έστω … £/δρχ= 378>ΑΧΟ. Ένας ντίλερ … 1) Αγοράζει 0,24 ΟΧ από ΤτΕ με 375 δρχ. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 17

18 2) Μεταφέρει τον χρυσό στο ΛΟΝ & τον πουλάει στην ΤτΑ ένατι £1. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 18

19 3) Πουλάει £1 στην ΑΣ έναντι 378 δρχ. 4) Κέρδος=378-375- 2,5=0,5 δρχ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 19

20  Άρα, … όταν £/δρχ > ΑΧΟ… υπάρχει απειροστή Π(£) … η ΣΙ θα ανατιμηθεί. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 20

21  Έστω … £/δρχ= 372<ΚΧΟ. Ένας ντίλερ … 1) Αγοράζει 0,24 ΟΧ από την ΤτΑ με £1. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 21

22 2) Μεταφέρει τον χρυσό στην Αθήνα & τον πουλάει στην ΤτΕ ένατι 375 δρχ. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 22

23 3) Πουλάει 372 δρχ στην ΑΣ έναντι £1. 4) Κέρδος=375-372- 2,5=0,5 δρχ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 23

24  Άρα, … όταν £/δρχ < ΚΧΟ… υπάρχει απειροστή Ζ(£) … η ΣΙ θα διολισθήσει. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 24

25 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική25 Τιμή £ σε δρχ Ποσότητα λιρών Π Ζ Α 2.5 Προσδιορισμός ισοτιμίας £/δρχ & αρμπιτράζ στον χρυσό κανόνα 375 377,5 372,5 Χρυσή ισοτιμία Άνω χρυσό σημείο Κάτω χρυσό σημείο

26  Έστω ότι, … x/y….ΣΙ όψης στην Α y/z…ΣΙ όψης στην Β. z/x…ΣΙ όψης στην Γ. Σε δεδομένη ΧΣ, … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 26

27 … y/z = 1/[(x/y)(z/x)].  Ένας ντίλερ, … πουλάει x στην A, y στη Β & z στην Γ… Κέρδος =0. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 27

28  Άρα, … Μη κερδοφόρο αρμπιτράζ 3 αγορών, όταν …  (x/y)(y/z)(z/x)=1. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 28

29  Έστω ότι, …. $/£=0,60 στη ΝΥ £/€=1,20 στο ΛΟΝ, €/$=1,39 στη ΦΡΑ.  Επειδή, …. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 29

30  …£/€=1/($/£)(€/$) …1,20= 1/(0,6*1,39)…  Δεν διεξάγεται αρμπιτράζ 3 αγορών. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 30

31 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική31 ΝΥ $1= £0,60 ΝΥ $1= £0,60 ΛΟΝ £1=€1,20 ΛΟΝ £1=€1,20 Εφόσον y/z=1/(x/y)(z/x), ένας ντίλερ, ο οποίος διεξάγει αρμπιτράζ ανάμεσα στο δολάριο, τη λίρα και το ευρώ, δε θα αποκομίσει κέρδος. Εφόσον y/z=1/(x/y)(z/x), ένας ντίλερ, ο οποίος διεξάγει αρμπιτράζ ανάμεσα στο δολάριο, τη λίρα και το ευρώ, δε θα αποκομίσει κέρδος. $1=£0,60 £0,60=€0,72 ΦΡΑ €1=$1,39 ΦΡΑ €1=$1,39 €0,72=$1

32  Έστω ότι, … y/z > 1/(x/z)(z/x)… υπάρχουν ευκαιρίες αρμπιτράζ. Ο ντίλερ πουλάει x στην A, y στη Β & z στη Γ … Κέρδος >0 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 32

33  Άρα, … κερδοφόρο αρμπιτράζ 3 αγορών, όταν …  (x/y)(y/z)(z/x)>1. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 33

34  Έστω ότι, …. $/£=0,60 στη ΝΥ £/€=1,30 στο ΛΟΝ, €/$=1,39 στη ΦΡΑ.  Επειδή, …. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 34

35  …£/€>1/($/£)(€/$) …1,30 > 1/(0,6*1,39)… κερδοφόρο αρμπιτράζ 3 αγορών © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 35

36 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική36 ΝΥ $1= £0,60 ΝΥ $1= £0,60 ΛΟΝ £1=€1,30 ΛΟΝ £1=€1,30 Εφόσον y/z>1/(x/y)(z/x), ένας ντίλερ, ο οποίος διεξάγει αρμπιτράζ ανάμεσα στο δολάριο, τη λίρα και το ευρώ, θα αποκομίσει κέρδος. Εφόσον y/z>1/(x/y)(z/x), ένας ντίλερ, ο οποίος διεξάγει αρμπιτράζ ανάμεσα στο δολάριο, τη λίρα και το ευρώ, θα αποκομίσει κέρδος. $1=£0,60 £0,60=€0,78 ΦΡΑ €1=$1,39 ΦΡΑ €1=$1,39 €0,78=$1,08


Κατέβασμα ppt "Αρμπιτράζ στην Αγορά Συν/τος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google