Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Αγορά συναλλάγματος και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Αγορά συναλλάγματος και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Αγορά συναλλάγματος και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13)

2 2 Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε)  αξία ξένου νομίσματος ανά μονάδα εθνικού νομίσματος.  π.χ. ισοτιμία ευρώ-δολαρίου: 1,40 (με ένα ευρώ αγοράζω 1,40 δολάρια)  ισοτιμία ευρώ – στερλίνας 0.68 (με ένα ευρώ αγοράζω 0,68 στερλίνες).  Ανατίμηση: Η ανατίμηση κάνει φθηνότερες τις εισαγωγές.  Υποτίμηση: η ισοτιμία μειώνεται. Η υποτίμηση κάνει φθηνότερες τις εξαγωγές.  Τιμολογιακή ανταγωνιστικότητα: τιμή προϊόντος εκφρασμένη σε ξένο νόμισμα.

3 3 Αγορά Συναλλάγματος:  περιλαμβάνει την τρέχουσα και την προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος  Η τρέχουσα αγορά εξυπηρετεί κυρίως το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Αφορά σύναψη συμβολαίου για άμεση, εντός δύο ημερών το πολύ, παράδοση του συναλλάγματος.  Η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος αφορά την σύναψη συμβολαίου για αγορά συναλλάγματος σε προκαθορισμένη τιμή και ημερομηνία.

4 4 Καλυμμένο arbitrage επιτοκίου  αγορά συναλλάγματος στην προθεσμιακή αγορά και η ταυτόχρονη επένδυση σε τοκοφόρους τίτλους.

5 5 Συναλλαγματικός κίνδυνος  κίνδυνος προέρχεται από την αβεβαιότητα στην πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας  Τρόποι κάλυψης:  προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος  παράγωγα στην αγορά συναλλάγματος:  συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), δικαιώματα (options), ταυτόχρονες διττές συναλλαγές (swaps).

6 6 Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης  αγορά συναλλάγματος συγκεκριμένης αξίας, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (όπως Μάρτης, Ιούνιος, Σεπτέμβρης, Δεκέμβρης για τις Η.Π.Α.).  Η διαφορά τους με τα προθεσμιακά συμβόλαια :  1) για τα μελλοντικά συμβόλαιο πρέπει να γίνει εκ των προτέρων κατάθεση και όχι με τη λήξη του συμβολαίου,  2) υπάρχει ένα περιθώρια (Advance margin payment) το οποίο μεταβάλλεται αν η ισοτιμία κινηθεί προ αντίθετη κατεύθυνση. Ο επενδυτής πληρώνει ζημιά σ’ αυτή την περίπτωση,  3) τα μελλοντικά συμβόλαια λήγουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες,  4) διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (όχι ακόμα στο ελληνικό), ενώ οι προθεσμιακές συμβάσεις στο τραπεζικό σύστημα.

7 7 Δικαιώματα:  δίνουν το δικαίωμα, αλλά όχι και την υποχρέωση στον συναλλασσόμενο να αγοράσει ή να πωλήσει συνάλλαγμα σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον, σε τιμή που καθορίζεται στο συμβόλαιο (strike price).  διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο ( όχι ακόμα στο ελληνικό). Η αγορά τους στοχεύει στην αποφυγή συναλλαγματικού κινδύνου ή στην κερδοσκοπία (επιδίωξη κέρδους από μεταβολή τιμής).

8 8 Η διττή συναλλαγή αγοράς και πώλησης συναλλάγματος:  αφορά τη σύναψη διπλού συμβολαίου αγοράς και πώλησης συναλλάγματος.  Κυρίως, αναφέρεται σε δάνεια επιχειρήσεων ή τραπεζών σε συνάλλαγμα και συμφωνία αποπληρωμής τους σε συγκεκριμένη ημερομηνία.  Οι συναλλαγές αυτές όπως είναι και η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, πραγματοποιούνται εκτός χρηματιστηρίου

9 9 Ορισμοί απόδοσης χρηματοπιστωτικού τίτλου:  Απόδοση ενός χρηματοπιστωτικού τίτλου (χρεογράφου): διαφορά της αξίας του χρεογράφου μεταξύ την ημέρας αγοράς και της ημέρας πώλησης.  Αναμενόμενη απόδοση ενός χρεογράφου: διαφορά της αξίας του χρεογράφου την ημέρα της αγοράς και της αναμενόμενης τιμής του κατά την ημέρα πώλησης.  Αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης χρεογράφου: διαφορά της αξίας του χρεογράφου την ημέρα της αγοράς και της αναμενόμενης τιμής του κατά την ημέρα πώλησης, εκφρασμένη σαν ποσοστό επί της αξίας αγοράς του χρεογράφου.  Πραγματικό ποσοστό απόδοσης χρεογράφου: ποσοστό απόδοσης μείον αναμενόμενη μεταβολή στην τιμή του προϊόντος (προσεγγίζεται με τον πληθωρισμό).

10 10 Η απόφαση για αγορά ενός περιουσιακού τίτλου εξαρτάται:  1) κίνδυνο για το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης 2) ρευστότητα (υπάρχει προτίμηση για ρευστότητα).

11 11 Στην αγορά συναλλάγματος:  για να διαπιστώσω σε τι νόμισμα (ευρώ ή δολάρια έστω) με συμφέρει να επενδύσω τον πλούτο μου ή σε τι νόμισμα θα δανειστώ,  εξετάζω τις αποδόσεις των τίτλων και τις συγκρίνω.  Επενδύω εκεί που οι αποδόσεις είναι υψηλότερες. Δανείζομαι από την φθηνότερη αγορά (χαμηλότερες αποδόσεις).

12 12 Προσδιορισμός Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Βραχυχρόνια  Υποθέσεις:  Δύο χώρες.  Η δική μας χώρα: ζώνη του ευρώ (ευρωζώνη).  R: επιτόκιο τίτλων σε ευρώ.  Ξένη χώρα ΗΠΑ.  R*: επιτόκιο τίτλων σε $.  Ε: ισοτιμία ευρώ-δολαρίου,

13 13 Βραχυχρόνια:  Οι τιμές είναι άκαμπτες.  Επίσης, θεωρούμε ότι το πραγματικό εισόδημα δεν μεταβάλλεται. Αυτή η υπόθεση διευκολύνει την μελέτη της σχέσης μεταξύ επιτοκίων, και ισοτιμίας. Βραχυχρόνια, η ισοτιμία προσδιορίζεται στην αγορά χρηματοπιστωτικών τίτλων (χρεoγράφων).

14 14  Mέση απόδοση τίτλων σε ευρώ : R.  Mέση απόδοση τίτλων σε $ : R* - ė  είναι η προσδοκώμενη ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου:  και Ε e είναι η προσδοκώμενη ισοτιμία, ενώ, Ε, είναι η τρέχουσα ισοτιμία.

15 15 Αν:  συμφέρει να αγοράζω τίτλους σε ευρώ.  Η διαδικασία μεταφοράς δολαρίων στην αγορά του ευρώ:  ανατιμά το ευρώ έναντι του δολαρίου,  μειώνει το R και αυξάνει το R*. ⇒⇒

16 16  σχέση ισορροπίας  μας βοηθάει να εξηγήσομε τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις της ισοτιμίας:  Όταν το R αυξάνεται εισρέει ξένο χρήμα (δολάρια) στις αγορές ευρώ  ⇒ το ευρώ ανατιμάται.  Όταν το R* αυξάνεται, έχομε ρευστοποίηση τίτλων αποτιμημένων σε ευρώ και εκροή ευρώ προς τις αγορές δολαρίων  ⇒ το ευρώ υποτιμάται.

17 17  μπορεί να απεικονιστεί και διαγραμματικά, σε ένα σύστημα δύο αξόνων:  στον κάθετο άξονα μετράμε την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, Ε, και στον οριζόντιο άξονα μετράμε τις αποδόσεις των τίτλων, δηλαδή το R και (R*- ė).

18 18 Σχέση μεταξύ ισοτιμίας, Ε, και (R*- ė)  θετική διότι:  όταν το Ε ανατιμάται τότε το προσδοκώμενο ποσοστό ανατίμησης μειώνεται:  ė=(Ε e -E ↑ )/E ↑ ⇒⇒  (R*- ė) αυξάνεται.

19 19 Ε R*- ė Ε=f (R*- ė)

20 20 Ε R R Το επιτόκιο, R, προσδιορίζεται στην αγορά χρήματος και έτσι η σχέση επιτοκίου R και Ε είναι μία κάθετη γραμμή :

21 21 Ε (R*- ė), R Ε=f (R*- ė) Ro Ισορροπία στην Αγορά Συναλλάγματος Eo

22 22  Μπορούμε να προβλέψομε την επίδραση στην ισοτιμία μιας μεταβολής:  α) στο επιτόκιο τίτλων ευρώ, R,  β) στο επιτόκιο τίτλων δολαρίου, R*,  γ) στις προσδοκίες σχετικά με την αναμενόμενη ανατίμηση του ευρώ.

23 23 α) αύξηση του R  κάνει τους τίτλους που είναι αποτιμημένοι σε ευρώ πιο ελκυστικούς,  εισροή δολαρίων στην ευρωζώνη,  αυξάνεται η ζήτηση για ευρώ. ⇒  το ευρώ ανατιμάται σε σχέση με το δολάριο.

24 24 Ε (R*- ė), R Ε=f (R*- ė) Ro Αύξηση του R Eo Α

25 25 Ε (R*- ė), R Ε=f (R*- ė) Ro Αύξηση του R Eo R1R1 E 1 Α Β

26 26 β) αύξηση του R*,  τίτλοι που είναι αποτιμημένοι σε δολάρια πιο ελκυστικοί,  προκαλείται έτσι εισροή δολαρίων στις Η.Π.Α.  ζήτηση για δολάρια αυξάνεται.  Το δολάριο ανατιμάται.  Το ευρώ υποτιμάται σε σχέση με το δολάριο.

27 27 Ε (R*- ė), R Ε=f (R*- ė) Ro Αύξηση του R* Eo

28 28 Ε (R*- ė), R Ε=f (R*- ė) Ro Αύξηση του R* Eo E 1 Ε=f (R*΄- ė) Α Γ

29 29 Ε (R*- ė), R Ε=f (R*- ė) Ro Αύξηση του R* Eo E 1 Ε=f (R*΄- ė) Α Γ Β

30 30 γ) Μία αύξηση του ποσοστού της προσδοκώμενης ανατίμησης του ευρώ, ė ↑  οι τίτλοι σε δολάρια γίνονται λιγώτερο ελκυστικοί προκαλώντας εισροή δολαρίων στην ευρωζώνη.  Η ζήτηση για ευρώ αυξάνεται,  και άρα το ευρώ ανατιμάται.  Οι προσδοκίες επομένως είναι αυτοεκπληρούμενες.

31 31 Ε (R*- ė), R Ro Αύξηση της Προσδοκώμενης Ανατίμησης του Ευρώ έναντι του Δολαρίου E ο Ε=f (R*- ė) Α

32 32 Ε (R*- ė), R Ε=f (R*- ė΄) Ro Αύξηση της Προσδοκώμενης Ανατίμησης του Ευρώ έναντι του Δολαρίου E1E1 E ο Ε=f (R*- ė) Β Α

33 33 Βραχυχρόνια Σχέση Αγοράς Χρήματος και Αγοράς Συναλλάγματος :  Η αγορά χρήματος στις δύο χώρες είναι σε ισορροπία.  Η πραγματική προσφορά χρήματος προσφορά χρήματος είναι ίση με τη ζήτηση χρήματος.  Μ/P = L(R, Y)  Μ*/P* = L(R*, Y*)

34 34 Οι αγορές χρήματος και συναλλάγματος συνδέονται μέσω του επιτοκίου.  Η Κεντρική Τράπεζα μίας χώρας επιδρά στην αγορά χρήματος επηρεάζοντας την ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία.  Στο παράδειγμά μας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επηρεάζει την ποσότητα ευρώ που κυκλοφορούν στην ευρωζώνη.  Το επιτόκιο ισορροπίας προσδιορίζεται μέσα από την εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης χρήματος:

35 35 R 0 M d /P=L(P,Y) Σχήμα 2: Αγορά ΣυναλλάγματοςΣχήμα 1: Αγορά Χρήματος (R*- ė), R Ε Ro E ο Ε=f (R*- ė) R M/P Ms

36 36 Νομισματική πολιτική επηρεάζει επιτόκια και ισοτιμίες:  Μία αύξηση της ποσότητας χρήματος στην ευρωζώνη επηρεάζει πτωτικά το επιτόκιο, R,  προκαλεί εκροή ευρώ  το ευρώ υποτιμάται.  Επεκτατική νομισματική πολιτική, προκαλεί υποτίμηση.

37 37 Aν η αύξηση της προσφοράς χρήματος είναι μόνιμη:  τότε δημιουργείται η προσδοκία για  αύξηση του επιπέδου των τιμών στο μέλλον και  υποτίμηση του ευρώ μέλλον  (Εe  ) ώστε να διατηρηθεί σταθερή να η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων:  Q=E(P/P*)

38 38 H προσδοκία υποτίμησης κάνει ελκυστικότερους τους τίτλους σε δολάρια:  ė ↓ =(Ε e ↓ -E )/E ⇒  (R*-ė) ↑  ⇒ εκροή ευρώ από την ευρωζώνη και μετατροπή τους σε δολάρια που επενδύονται σε τίτλους δολαρίων.  Η αύξησης της ζήτησης για δολάρια προκαλεί υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το δολάριο.  → το ευρώ υποτιμάται περισσότερο απ’ ότι αν δεν είχε προκληθεί η προσδοκία υποτίμησης.

39 39 Μακροχρόνια, καθώς οι τιμές στην ευρωζώνη αυξάνονται…  η πραγματική αξία της ποσότητας χρήματος επανέρχεται στο αρχικό της επίπεδο. Το επιτόκιο επανέρχεται στο αρχικό του επίπεδο Rο.  Δημιουργείται η προσδοκία ανατίμησης.  Οι τίτλοι σε ευρώ γίνονται ελκυστικότεροι.  Το ευρώ ακολουθεί πορεία ανατίμησης και τελικά καταλήγει στο επίπεδο ισορροπίας του.  Συνολικά, το ευρώ υποτιμάται σε σχέση με την αρχική του τιμή.

40 40 Βραχυχρόνια υποτίμηση μεγαλύτερη της μακροχρόνιας  Η βραχυχρόνια υποτίμηση ξεπερνά (overshoots) την μακροχρόνια.  Η ισοτιμία υποτιμάται τόσο ώστε η πορεία της προς την μακροχρόνια ισορροπία να περιλαμβάνει πορεία ανατίμησης.  Η πορεία αυτή εξηγεί μεγάλες βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των ισοτιμιών.  Διαγραμματικά:

41 41 Ε (R*- ė), R Ε=f (R*- ė) R0R0 E 0 Α

42 42 Ε (R*- ė), R Ε=f (R*- ė) R1R1 E1E1 R0R0 E 0 Β Α Επεκτατική νομισματική πολιτική:

43 43 Ε (R*- ė), R Ε=f (R*- ė) E1E1 R0R0 E 0 Β Α Ε=f (R*- ė΄) Αν επηρεάζονται και οι προσδοκίες για το ποσοστό της υποτίμησης του ευρώ: R1R1

44 44 Ε (R*- ė), R Ε=f (R*- ė) R1R1 E1E1 R0R0 E 0 Β Α Ε=f (R*- ė΄) Γ Ε 2

45 45 Ε (R*- ė), R Ε=f (R*- ė) R1R1 E1E1 R0R0 E 0 Β Α Ε=f (R*- ė΄) Γ Ε 2 Ε3 Δ Μακροχρόνια:

46 46 t E Eo E1E1 E 2 Ε 3 to

47 47 Προσδιορισμός Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Μακροχρόνια  Υποθέσεις:  Δύο χώρες.  Η δική μας χώρα είναι η ζώνη του ευρώ (ευρωζώνη).  R: επιτόκιο τίτλων σε ευρώ.  P: επίπεδο τιμών ευρωζώνης  Y: πραγματικό εισόδημα ευρωζώνης.  Ξένη χώρα είναι οι ΗΠΑ.  R*: επιτόκιο τίτλων σε $.  P*: επίπεδο τιμών ΗΠΑ  Y*: πραγματικό εισόδημα ΗΠΑ.  Ε: ισοτιμία ευρώ-δολαρίου,

48 48 Ισχύει η θεωρία της ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης  Μακροχρόνια, δεχόμαστε ότι οι τιμές προσαρμόζονται.  Ξεκινώντας από τον νόμο της μιας τιμής  για το αγαθό χ η αξία του εκφρασμένη :  είτε σε δολλάρια: Ε · Ρχ = Pχ* είτε σε ευρώ Ρχ = Ρχ*/Ε (1)  πρέπει να είναι η ίδια. (Προσαρμογή μέσω Ε)  Αν αυτό συμβαίνει για όλα τα προϊόντα που παράγονται και στις δύο χώρες

49 49 Αρχή της ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης  η ισοτιμία θα πρέπει μακροχρόνια να εξισορροπεί την αγοραστική αξία του νομίσματος της χώρας μας σε σχέση με το ξένο νόμισμα.  Για το ευρώ και το δολάριο θα πρέπει να ισχύει:  Ε = P*/P (2)  (απόλυτη ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης)

50 50 Επίσης: αν οι αγορές χρήματος σε ισορροπία στις δύο χώρες:  ισχύει ότι η προσφορά και η ζήτηση χρήματος εξισώνονται: Μ/P = L(R, Y) (3) και  M*/P* = L(R, Y) (4)  αντικαθιστώντας τις τιμές P και P* από την (3) και (4) με τα ίσα τους στην εξίσωση (2): Ε = P*/P ⇒  Ε = (Μ*/Μ)·  L(R, Y)/ L*(R*,Y*)} (5) 

51 51  Η (5) είναι γνωστή ως η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας:  η ισοτιμία μακροχρόνια καθορίζεται από παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά χρήματος.  Μπορούμε να προβλέψομε την μεταβολή στην ισοτιμία αν αλλάξει κάτι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ισορροπία στην αγορά χρήματος.

52 52  Α) μεταβολές στην προσφορά χρήματος:π.χ. Μ↑Μ↑  η σχετική αύξηση της ποσότητας χρήματος (Μ) στην ευρωζώνη προκαλεί ισοαναλογική υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου.  Εξήγηση:  Μ ↑, P↑, από την αγορά χρήματος:  ( Μ ↑ /P ↑) = L(R, Y)  και Ε=P*/P, όταν P↑, Ε↓.

53 53  Β) μεταβολές στη ζήτηση χρήματος ( R, (R*) ):  π.χ. μία αύξηση στα επιτόκια της ευρωζώνης,R, μειώνει την ζήτηση χρήματος στην ευρωζώνη και με δεδομένη την προσφορά χρήματος, οι τιμές αυξάνονται:  ( Μ /P ↑) = L(R ↑, Y)  Η αύξηση των τιμών προκαλεί μέσω της (2) (Ε ↓ = P*/P ↑ ) υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου (αποτέλεσμα αντίθετο απ’ αυτό που προβλέπει η βραχυχρόνια σχέση επιτοκίων και ισοτιμίας και που οφείλεται στην μακροχρόνια προσαρμογή των τιμών).

54 54  Γ) μεταβολές στη ζήτηση χρήματος ( Y, (Y*) )  μία αύξηση του εθνικού εισοδήματος (Υ)στην ευρωζώνη αυξάνει την ζήτηση χρήματος,  με δεδομένη την προσφορά χρήματος, οι τιμές, Ρ, πρέπει να πέσουν.  ( Μ /P ↓) = L(R, Y ↑ )  Η μείωση των τιμών προκαλεί μέσω της (2) (Ε = P*/P) ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου.  ⇒ το ευρώ ανατιμάται έναντι του δολαρίου ως αποτέλεσμα της αύξησης του εθνικού εισοδήματος.

55 55 Ε = P*/P (2)  Αν λογαριθμίσομε και τα δύο μέλη της (2) και πάρομε την διαφορά των λογάριθμων,  ⇒ dlnE = dlnP* - dlnP (6)  η ποσοστιαία μεταβολή της ισοτιμίας ισούται με την διαφορά της ποσοστιαίας μεταβολής των τιμών.  ⇒ dE/E = π*-π (7)  (σχετική ισοδυναμία της αγοραστικής δύναμης)  dE/E: ποσοστιαία μεταβολή της ισοτιμίας  π* και π είναι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ και στην ευρωζώνη.  (7) ⇒ η διαφορά του πληθωρισμού μεταξύ δύο χωρών μας δίνει το μέτρο της μεταβολής της ισοτιμίας μεταξύ των δύο νομισμάτων τους.

56 56 dE/E = π*-π (7) Λαμβάνομε τις προσδοκώμενες μεταβολές ė = π* e -π e (8)  Η (8) δείχνει ότι η προσδοκώμενη ανατίμηση είναι ίση με την διαφορά του προσδοκώμενου πληθωρισμού.  Για να είναι οι διεθνείς αγορές χρήματος σε ισορροπία: R=R*- ė ⇒  ė = R* - R  Σε συνδυασμό με την (8) παίρνομε ότι,  ė = R* - R= π* e -π e (9)

57 57 ė = R* - R= π* e - π e (9)  Σύμφωνα με την (9), αν ισχύει η αρχή της σχετικής αγοραστικής δύναμης, η διαφορά των επιτοκίων μεταξύ δύο χωρών είναι ίση με την διαφορά του αναμενόμενου πληθωρισμού. ⇒  R* - π* e = R – π e (10)  Αν R* και π* e μένουν αμετάβλητα, το επιτόκιο και ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη συμμεταβάλλονται (αποτέλεσμα (Fisher)).

58 58  q: Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία: Ε : ισοτιμία ευρώ-δολαρίου (δολάρια ανά ένα  ευρώ)  Ρ: δείκτης τιμών στην ευρωζώνη Ρ*: δείκτης τιμών στις ΗΠΑ  q: εκφράζει την πραγματική αξία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο,  επηρεάζεται από εξελίξεις στην αγορά προϊόντων στις δύο χώρες. (11)

59 59 Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το q;  διαταραχές που προέρχονται από τον πραγματικό τομέα (προσφορά – ζήτηση προϊόντος), π.χ.  α) αύξηση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες στην ευρωζώνη επηρεάζει θετικά τις τιμές στην ευρωζώνη σε σχέση με τις τιμές στις ΗΠΑ.  και άρα   (πραγματική ανατίμηση του ευρώ σε σχέση  με τo δολάριο).  β) αύξηση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες στις ΗΠΑ

60 60  Από την (11) προκύπτει ότι   (12)   → μακροχρόνια,  η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία, Ε, προσδιορίζεται από παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, αφ’ ενός και το σχετικό επίπεδο τιμών, αφ’ ετέρου.

61 61  Το, q, επηρεάζεται από διαταραχές που προέρχονται από  τον πραγματικό τομέα (προσφορά –ζήτηση προϊόντος),  ενώ  οι σχετικές τιμές Ρ/Ρ* επηρεάζονται από διαταραχές που προέρχονται από την αγορά χρήματος (νομισματική προσέγγιση).  Πώς επηρεάζεται μακροχρόνια η Ε ;

62 62 1) Αν αυξηθεί η προσφορά χρήματος Μ στην ευρωζώνη (Μ/Μ*)  :  το q δεν μεταβάλλεται διότι:  - από την νομισματική προσέγγιση- όταν το Μ αυξάνεται τότε το Ε υποτιμάται και το Ρ αυξάνεται κατά το ίδιο ποσοστό, έτσι ώστε η πραγματική ισοτιμία να παραμένει αμετάβλητη.  Ο λόγος Ρ*/Ρ μειώνεται επειδή Ρ .  Άρα, όταν (Μ/Μ*) , το q μένει ανεπηρέαστο, ενώ το (Ρ*/Ρ) .  → η σχετική αύξηση της ποσότητας χρήματος οδηγεί σε μακροχρόνια υποτίμηση του ευρώ.

63 63 2) Αν αυξηθεί μόνιμα ο ρυθμός αύξησης της προσφοράς χρήματος στην ευρωζώνη (m/m*)  :  Τότε μέσω της νομισματικής προσέγγισης διαπιστώνομε ότι  η πραγματική ισοτιμία q παραμένει σταθερή, ενώ το Ρ*/Ρ .  Άρα, μακροχρόνια το ευρώ υποτιμάται.

64 64 3) Αν αυξηθεί η σχετική προσφορά προϊόντος στην ευρωζώνη (Υs /Υs*):  η σχετική τιμή των προϊόντων της ευρωζώνης θα μειωθεί, Ρ/Ρ* ,  άρα η πραγματική ισοτιμία θα μειωθεί  Άρα στην (12) το q θα μειωθεί, ενώ το Ρ*/Ρ θα αυξηθεί.  Η επίδραση στην μακροχρόνια συναλλαγματική ισοτιμία είναι απρόβλεπτη.

65 65 4) Αν αυξηθεί η σχετική ζήτηση για προϊόντα της ευρωζώνης, (Υd /Υd*),  με σταθερή την προσφορά, τότε η ονομαστική ισοτιμία του ευρώ θα αυξηθεί (ανατίμηση):  ενώ οι σχετικές τιμές θα παραμείνουν σταθερές επειδή δεν μεταβάλλονται οι νομισματικοί παράγοντες, η αύξηση της σχετικής ζήτησης θα ανατιμήσει την πραγματική ισοτιμία.

66 66 Σχέση πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και επιτοκίων  Η εξίσωση (9) είναι :  ė = R* - R= π* e -π e  Από την (11) αν λογαριθμίσομε και πάρομε τις πρώτες διαφορές, έχομε:  = + π* - π (13)  Παίρνοντας τις αναμενόμενες ή προσδοκώμενες τιμές της (13), έχομε  = ė + π* e - π e (14)  Ο συνδυασμός της (9) και της (14) μας δίδει  R* - R= +( π* e -π e ) (15)

67 67 R* - R= +( π* e -π e ) (15)  → η διαφορά στα επιτόκια μεταξύ δύο χωρών μπορεί να προέρχεται είτε από μεταβολή στην προσδοκώμενη πραγματική ισοτιμία -αντανακλά εξελίξει ς στον πραγματικό τομέα της οικονομίας-  είτε  από την διαφορά στον αναμενόμενο πληθωρισμό, - αντανακλά τις εξελίξεις στον νομισματικό τομέα-.

68 68 Παρατήρηση 1η :  αν ισχύει η ισοδυναμία της αγοραστικής δύναμης, τότε  =0 και  R* - R= π* e - π e

69 69 Παρατήρηση 2η:  από την (15) φαίνεται ότι η διαφορά στα πραγματικά επιτόκια μεταξύ δύο χωρών είναι ίση με την προσδοκώμενη μεταβολή στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία :  (R*- π* e )– (R- π e )=


Κατέβασμα ppt "1 Αγορά συναλλάγματος και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google