Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Κεφάλαιο 6

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Κεφάλαιο 6"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Κεφάλαιο 6 Λήψη επενδυτικών αποφάσεων με τον κανόνα της καθαρής παρούσας αξίας McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 1 1 1 2 1 1

2 Θέματα που καλύπτονται
Εφαρμογή του κανόνα της καθαρής παρούσας αξίας Το πρόγραμμα της IM&C Χρόνος υλοποίησης επενδύσεων Ισοδύναμες ετήσιες χρηματοροές 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 2 2 2 2 3 2

3 Μόνο οι χρηματοροές έχουν σημασία
Τι προεξοφλούμε Κανόνας 1 Μόνο οι χρηματοροές έχουν σημασία 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

4 Τι προεξοφλούμε Πού «πρέπει να έχουμε το νου μας»
Κανόνας 2: Να εκτιμάτε τις χρηματοροές σε προσθετική βάση Μη συγχέετε τις μέσες με τις προσθετικές καταβολές Συμπεριλάβετε όλες τις συνεπαγόμενες επιδράσεις Προβλέψτε τις πωλήσεις σήμερα και αναγνωρίστε κάθε χρηματοροή που θα προκύψει μετά την πώληση Μην ξεχνάτε τις απαιτήσεις κεφαλαίων κίνησης Συμπεριλάβετε κόστη ευκαιρίας Ξεχάστε τις μη ανακτήσιμες δαπάνες Προσοχή στα κατανεμημένα γενικά έξοδα Μην ξεχνάτε την υπολειμματική αξία 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

5 Πληθωρισμός Κανόνας 3 - Χειριστείτε τον πληθωρισμό με συνεπή τρόπο
Δείξτε συνέπεια στο πώς χειρίζεστε τον πληθωρισμό! Χρησιμοποιείστε ονομαστικά επιτόκια για να προεξοφλείτε ονομαστικές χρηματοροές. Χρησιμοποιείστε πραγματικά επιτόκια για να προεξοφλείτε πραγματικές χρηματοροές. Θα λάβετε τα ίδια αποτελέσματα, είτε χρησιμοποιείτε ονομαστικά είτε πραγματικά μεγέθη 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 12

6 Πληθωρισμός Παράδειγμα
Επενδύετε σε ένα έργο που θα παράγει χρηματοροή -100 $ το έτος μηδέν και στη συνέχεια 35 $, 50 $ και 30$ σε καθένα από τα επόμενα τρία χρόνια. Αν το ονομαστικό προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 15% και το πληθωρισμού είναι 10%, ποια η NPV του έργου; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 14

7 Πληθωρισμός Παράδειγμα
Επενδύετε σε ένα έργο που θα παράγει χρηματοροή -100 $ το έτος μηδέν και στη συνέχεια 35 $, 50 $ και 30$ σε καθένα από τα επόμενα τρία χρόνια. Αν το ονομαστικό προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 15% και το πληθωρισμού είναι 10%, ποια η NPV του έργου; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 14

8 Πληθωρισμός Παράδειγμα - ονομαστικά μεγέθη
2013 Utopia Publishing, All rights reserved 15

9 Πληθωρισμός Παράδειγμα - πραγματικά μεγέθη
2013 Utopia Publishing, All rights reserved 16

10 Το πρόγραμμα γκουανό της IM&C
Αναθεωρημένες προβλέψεις (χιλ. $) που αντανακλούν τον πληθωρισμό 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

11 Το πρόγραμμα γκουανό της IM&C
NPV με χρήση ονομαστικών χρηματοροών 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

12 Το πρόγραμμα γκουανό της IM&C
Ανάλυση χρηματοροών (χιλ. $) 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

13 Το πρόγραμμα γκουανό της IM&C
Λεπτομέρειες πρόβλεψης χρηματοροών το έτος 3 (χιλ. $)

14 Το πρόγραμμα γκουανό της IM&C
Επιτρεπόμενη φορολογική απόβαση με βάση το τροποποιημένο επιταχυνόμενο σύστημα ανάκτησης κόστους (MACRS) (μεγέθη σε ποσοστά αποσβεστέας επένδυσης).

15 Το πρόγραμμα γκουανό της IM&C
Πληρωμές φόρων (χιλ. $)

16 Χρόνος υλοποίησης επενδύσεων
Μερικές φορές έχετε τη δυνατότητα να αναβάλλετε μια επένδυση και να επιλέξετε μια πιο ιδανική χρονική στιγμή για τη λήψη της επενδυτικής απόφασης. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι αυτό της φάρμας ξυλείας. Μπορεί να αναβάλλετε τη συγκομιδή. Έτσι αναβάλλετε την είσπραξη της χρηματοροής, αλλά αυξάνετε το μέγεθός της. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 38

17 Χρόνος υλοποίησης επενδύσεων
Παράδειγμα Σας ανήκει μια μεγάλη έκταση γης με δυσπρόσιτη ξυλεία. Για να την εκμεταλλευτείτε πρέπει να επενδύσετε σημαντικό ποσό σε διόδους πρόσβασης και άλλες εγκαταστάσεις. Όσο περισσότερο περιμένετε, τόσο υψηλότερη θα είναι η απαιτούμενη επένδυση. Από την άλλη, όσο περιμένετε τόσο αυξάνονται οι τιμές της υλοτομημένης ξυλείας, ενώ τα δένδρα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, αν και με σταδιακά φθίνοντα ρυθμό. Με δεδομένα τα παρακάτω στοιχεία και προεξοφλητικό επιτόκιο 10%, πότε πρέπει να προχωρήσετε σε συγκομιδή; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 39

18 Χρόνος υλοποίησης επενδύσεων
Παράδειγμα Σας ανήκει μια μεγάλη έκταση γης με δυσπρόσιτη ξυλεία. Για να την εκμεταλλευτείτε πρέπει να επενδύσετε σημαντικό ποσό σε διόδους πρόσβασης και άλλες εγκαταστάσεις. Όσο περισσότερο περιμένετε τόσο υψηλότερη θα είναι η απαιτούμενη επένδυση. Από την άλλη, όσο περιμένετε τόσο αυξάνονται οι τιμές της υλοτομημένης ξυλείας, ενώ τα δένδρα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, αν και με σταδιακά φθίνοντα ρυθμό. Με δεδομένα τα παρακάτω στοιχεία και προεξοφλητικό επιτόκιο 10%, πότε πρέπει να προχωρήσετε σε συγκομιδή; Απάντηση: Έτος 4 39

19 Χρόνος υλοποίησης επενδύσεων
Ένα ακόμα παράδειγμα Μπορείτε να αγοράσετε έναν η/υ οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην επόμενη πενταετία. Αν και ο η/υ θα εξοικονομήσει χρήματα για την εταιρεία σας, το κόστος των η/υ συνεχίζει να πέφτει. Αν το κόστος του κεφαλαίου σας είναι 10% και με δεδομένα τα παρακάτω στοιχεία, πότε θα πρέπει να αγοράσετε τον η/υ; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 39

20 Χρόνος υλοποίησης επενδύσεων
Ένα ακόμα παράδειγμα Μπορείτε να αγοράσετε έναν η/υ οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην επόμενη πενταετία. Αν και ο η/υ θα εξοικονομήσει χρήματα για την εταιρεία της, το κόστος των η/υ συνεχίζει να πέφτει. Αν το κόστος του κεφαλαίου σας είναι 10% και με δεδομένα τα παρακάτω στοιχεία, πότε θα πρέπει να αγοράσετε τον η/υ; Έτος Κόστος PV εξοικονόμησης NPV κατά την αγορά NPV σήμερα ,0 ,7 ,8 Ημερομηνία αγοράς 25,5 ,3 ,2 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 40

21 Ισοδύναμες ετήσιες χρηματοροές
Ισοδύναμη ετήσια χρηματοροή - Η χρηματοροή ανά περίοδο, που έχει την ίδια παρούσα αξία με την πραγματική χρηματοροή του έργου 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 42

22 Ισοδύναμες ετήσιες χρηματοροές
Παράδειγμα Με δεδομένες τις παρακάτω χρηματοροές από τη λειτουργία δύο μηχανών και κόστος κεφαλαίου 6%, ποια μηχανή έχει υψηλότερη αξία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ισοδύναμης ετήσιας ράντας. Έτος Μηχ Ι.Ε.Ρ. A B 10,61 11,45 28,37 21,00 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 45

23 Ισοδύναμες ετήσιες χρηματοροές
Ένα ακόμα παράδειγμα Επιλέξτε ένα από τα δύο παρακάτω έργα, με βάση την υψηλότερη «ισοδύναμη ετήσια χρηματοροή» (r=9%) 2,82 2,78 0,87 1,10 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 47

24 Πηγές στο διαδίκτυο Κάντε κλικ για να μεταβείτε στους ιστότοπους
Απαραίτητη η σύνδεση στο Internet 2013 Utopia Publishing, All rights reserved


Κατέβασμα ppt "Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Κεφάλαιο 6"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google