Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 6 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Λήψη επενδυτικών αποφάσεων με τον κανόνα της καθαρής παρούσας αξίας McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 6 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Λήψη επενδυτικών αποφάσεων με τον κανόνα της καθαρής παρούσας αξίας McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 6 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Λήψη επενδυτικών αποφάσεων με τον κανόνα της καθαρής παρούσας αξίας McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

2 6-2 Θέματα που καλύπτονται  Εφαρμογή του κανόνα της καθαρής παρούσας αξίας  Το πρόγραμμα της IM&C  Χρόνος υλοποίησης επενδύσεων  Ισοδύναμες ετήσιες χρηματοροές 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

3 6-3 Τι προεξοφλούμε Κανόνας 1 Μόνο οι χρηματοροές έχουν σημασία 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

4 6-4 Τι προεξοφλούμε Κανόνας 2: Να εκτιμάτε τις χρηματοροές σε προσθετική βάση  Μη συγχέετε τις μέσες με τις προσθετικές καταβολές  Συμπεριλάβετε όλες τις συνεπαγόμενες επιδράσεις  Προβλέψτε τις πωλήσεις σήμερα και αναγνωρίστε κάθε χρηματοροή που θα προκύψει μετά την πώληση  Μην ξεχνάτε τις απαιτήσεις κεφαλαίων κίνησης  Συμπεριλάβετε κόστη ευκαιρίας  Ξεχάστε τις μη ανακτήσιμες δαπάνες  Προσοχή στα κατανεμημένα γενικά έξοδα  Μην ξεχνάτε την υπολειμματική αξία Πού «πρέπει να έχουμε το νου μας» 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

5 6-5  Δείξτε συνέπεια στο πώς χειρίζεστε τον πληθωρισμό!  Χρησιμοποιείστε ονομαστικά επιτόκια για να προεξοφλείτε ονομαστικές χρηματοροές.  Χρησιμοποιείστε πραγματικά επιτόκια για να προεξοφλείτε πραγματικές χρηματοροές.  Θα λάβετε τα ίδια αποτελέσματα, είτε χρησιμοποιείτε ονομαστικά είτε πραγματικά μεγέθη Πληθωρισμός Κανόνας 3 - Χειριστείτε τον πληθωρισμό με συνεπή τρόπο 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

6 6-6 Πληθωρισμός Παράδειγμα Επενδύετε σε ένα έργο που θα παράγει χρηματοροή -100 $ το έτος μηδέν και στη συνέχεια 35 $, 50 $ και 30$ σε καθένα από τα επόμενα τρία χρόνια. Αν το ονομαστικό προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 15% και το πληθωρισμού είναι 10%, ποια η NPV του έργου; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

7 6-7 Πληθωρισμός Παράδειγμα Επενδύετε σε ένα έργο που θα παράγει χρηματοροή -100 $ το έτος μηδέν και στη συνέχεια 35 $, 50 $ και 30$ σε καθένα από τα επόμενα τρία χρόνια. Αν το ονομαστικό προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 15% και το πληθωρισμού είναι 10%, ποια η NPV του έργου; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

8 6-8 Πληθωρισμός Παράδειγμα - ονομαστικά μεγέθη 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

9 6-9 Πληθωρισμός Παράδειγμα - πραγματικά μεγέθη 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

10 6-10 Το πρόγραμμα γκουανό της IM&C Αναθεωρημένες προβλέψεις (χιλ. $) που αντανακλούν τον πληθωρισμό 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

11 6-11 Το πρόγραμμα γκουανό της IM&C  NPV με χρήση ονομαστικών χρηματοροών 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

12 6-12 Το πρόγραμμα γκουανό της IM&C Ανάλυση χρηματοροών (χιλ. $) 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

13 6-13 Το πρόγραμμα γκουανό της IM&C Λεπτομέρειες πρόβλεψης χρηματοροών το έτος 3 (χιλ. $)

14 6-14 Το πρόγραμμα γκουανό της IM&C Επιτρεπόμενη φορολογική απόβαση με βάση το τροποποιημένο επιταχυνόμενο σύστημα ανάκτησης κόστους (MACRS) (μεγέθη σε ποσοστά αποσβεστέας επένδυσης).

15 6-15 Το πρόγραμμα γκουανό της IM&C Πληρωμές φόρων (χιλ. $)

16 6-16 Χρόνος υλοποίησης επενδύσεων Μερικές φορές έχετε τη δυνατότητα να αναβάλλετε μια επένδυση και να επιλέξετε μια πιο ιδανική χρονική στιγμή για τη λήψη της επενδυτικής απόφασης. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι αυτό της φάρμας ξυλείας. Μπορεί να αναβάλλετε τη συγκομιδή. Έτσι αναβάλλετε την είσπραξη της χρηματοροής, αλλά αυξάνετε το μέγεθός της. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

17 6-17 Χρόνος υλοποίησης επενδύσεων Παράδειγμα Σας ανήκει μια μεγάλη έκταση γης με δυσπρόσιτη ξυλεία. Για να την εκμεταλλευτείτε πρέπει να επενδύσετε σημαντικό ποσό σε διόδους πρόσβασης και άλλες εγκαταστάσεις. Όσο περισσότερο περιμένετε, τόσο υψηλότερη θα είναι η απαιτούμενη επένδυση. Από την άλλη, όσο περιμένετε τόσο αυξάνονται οι τιμές της υλοτομημένης ξυλείας, ενώ τα δένδρα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, αν και με σταδιακά φθίνοντα ρυθμό. Με δεδομένα τα παρακάτω στοιχεία και προεξοφλητικό επιτόκιο 10%, πότε πρέπει να προχωρήσετε σε συγκομιδή; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

18 6-18 Χρόνος υλοποίησης επενδύσεων Παράδειγμα Σας ανήκει μια μεγάλη έκταση γης με δυσπρόσιτη ξυλεία. Για να την εκμεταλλευτείτε πρέπει να επενδύσετε σημαντικό ποσό σε διόδους πρόσβασης και άλλες εγκαταστάσεις. Όσο περισσότερο περιμένετε τόσο υψηλότερη θα είναι η απαιτούμενη επένδυση. Από την άλλη, όσο περιμένετε τόσο αυξάνονται οι τιμές της υλοτομημένης ξυλείας, ενώ τα δένδρα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, αν και με σταδιακά φθίνοντα ρυθμό. Με δεδομένα τα παρακάτω στοιχεία και προεξοφλητικό επιτόκιο 10%, πότε πρέπει να προχωρήσετε σε συγκομιδή; Απάντηση: Έτος 4

19 6-19 Χρόνος υλοποίησης επενδύσεων Ένα ακόμα παράδειγμα Μπορείτε να αγοράσετε έναν η/υ οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην επόμενη πενταετία. Αν και ο η/υ θα εξοικονομήσει χρήματα για την εταιρεία σας, το κόστος των η/υ συνεχίζει να πέφτει. Αν το κόστος του κεφαλαίου σας είναι 10% και με δεδομένα τα παρακάτω στοιχεία, πότε θα πρέπει να αγοράσετε τον η/υ; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

20 6-20 Χρόνος υλοποίησης επενδύσεων Ένα ακόμα παράδειγμα Μπορείτε να αγοράσετε έναν η/υ οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην επόμενη πενταετία. Αν και ο η/υ θα εξοικονομήσει χρήματα για την εταιρεία της, το κόστος των η/υ συνεχίζει να πέφτει. Αν το κόστος του κεφαλαίου σας είναι 10% και με δεδομένα τα παρακάτω στοιχεία, πότε θα πρέπει να αγοράσετε τον η/υ; Έτος Κόστος PV εξοικονόμησης NPV κατά την αγοράNPV σήμερα 050702020,0 145702522,7 240703024,8 3367034 Ημερομηνία αγοράς 25,5 433703725,3 531703924,2 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

21 6-21 Ισοδύναμες ετήσιες χρηματοροές Ισοδύναμη ετήσια χρηματοροή - Η χρηματοροή ανά περίοδο, που έχει την ίδια παρούσα αξία με την πραγματική χρηματοροή του έργου 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

22 6-22 Παράδειγμα Με δεδομένες τις παρακάτω χρηματοροές από τη λειτουργία δύο μηχανών και κόστος κεφαλαίου 6%, ποια μηχανή έχει υψηλότερη αξία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ισοδύναμης ετήσιας ράντας. Έτος Μηχ. 0123PV @6% Ι.Ε.Ρ. A+15+5+5+5 B+10+6+6 10,61 11,45 Ισοδύναμες ετήσιες χρηματοροές 28,37 21,00 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

23 6-23 Ισοδύναμες ετήσιες χρηματοροές Ένα ακόμα παράδειγμα Επιλέξτε ένα από τα δύο παρακάτω έργα, με βάση την υψηλότερη «ισοδύναμη ετήσια χρηματοροή» (r=9%) 2,82 2,78 0,87 1,10 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

24 6-24 Πηγές στο διαδίκτυο Κάντε κλικ για να μεταβείτε στους ιστότοπους Απαραίτητη η σύνδεση στο Internet http://finance.yahoo.com www.bloomberg.com http://hoovers.com www.investor.reuters.com www.cbs.marketwatch.com http://money.cnn.com http://moneycentral.msn.com www.euroland.com www.valueline.com 2013 Utopia Publishing, All rights reserved


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 6 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Λήψη επενδυτικών αποφάσεων με τον κανόνα της καθαρής παρούσας αξίας McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google