Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τα βασικά του ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ.  Αγοραπωλησίες νομισμάτων μεταξύ, …  ) ΕΤ  ) ΕΤ & άλλων ΧΠ_ΙΔ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τα βασικά του ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ.  Αγοραπωλησίες νομισμάτων μεταξύ, …  ) ΕΤ  ) ΕΤ & άλλων ΧΠ_ΙΔ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τα βασικά του ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

2  Αγοραπωλησίες νομισμάτων μεταξύ, …  ) ΕΤ  ) ΕΤ & άλλων ΧΠ_ΙΔ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 2

3 3

4  Συν/κή ισοτιμία,... £1=€1,20 £1=€1,20 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 4

5  Ανατίμηση,… η ΣΙ μειώνεται. £1 = €1,20  … €1,15 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 5

6  Διολίσθηση,… η ΣΙ αυξάνεται. £1 = €1,20  … €1,25 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 6

7  Σταυροειδή ΣΙ,… $1 = €0,80 $1 = ¥120  … €/¥ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 7

8 8

9  1) Όψης, …  Εμπερικλείουν τον συν/κό κίνδυνο  (ΣΚ) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 9

10  2) Προθεσμίας, …  Αντισταθμίζουν τον ΣΚ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 10

11  (1) + (2) … ανταλλαγής. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 11

12 Έστω ότι, … £1 = €1,10 (ΑΟ) £1 = €1,15 (ΑΠ) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 12

13 Αν ένας ντίλερ αγοράσει £1 (ΑΟ) & πουλήσει £1 (ΑΠ) … Κέρδος = €0,05 = 5ΒΜ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 13

14 Κέρδος % = €0,05/€1,10 = 4,54%, … πόσο τις % η ΣΙ (ΑΠ) > ΣΙ (ΑΟ), … ΠΠ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 14

15 Άρα, το ετήσιο % ΠΠ … d = 100(f-e)/e © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 15

16  Συν/κά καθεστώτα είναι πρακτικές που διέπουν τη διαχείριση της ΣΙ. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 16

17 1) Κυμαινόμενες ΣΙ, …. Ζ & Π  ΣΙ 2) Σταθερές ΣΙ, … ΚΤ  ΣΙ. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 17

18  Έστω ότι η Ζ & Π συν/τος προέρχονται από … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 18

19 … εμπορικές & χρημα/κές ροές (υπόδειγμα ΙΠ) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 19

20   e  τα Α,Υ & ΠΣ της ΑΛΛ ακριβαίνουν για την ΗΜ, … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 20

21 … μειώνεται η ζήτησή τους …  Ζ συν/τος.  ΗΜ  Ζ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 21

22   e  τα Α,Υ & ΠΣ της ΗΜ φθηναίνουν για την ΑΛΛ, … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 22

23 … αυξάνεται η ζήτησή τους …  Π συν/τος.  ΑΛΛ  Π © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 23

24 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική24 e e Ποσότητα συν/τος Π Ζ Α Η αγορά συναλλάγματος

25 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική25 e e Ποσότητα συν/τος Π Ζ Α Η αγορά συναλλάγματος με κυμαινόμενες ισοτιμίες

26  Με κυμαινόμενες ΣΙ, … M=D © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 26

27 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική27 e e Ποσότητα συν/τος Π Ζ Α Η αγορά συναλλάγματος με σταθερές ισοτιμίες

28  Με σταθερές ΣΙ, … Μ=D+R © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 28

29  ΣΙ=f(Z,Π)  Ζ & Π = f(ΕΡ(Υ,Υ*), ΧΡ(i,i*)) Άρα, ΣΙ=f(Y,Y*,i,i*) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 29

30 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική30 e e Ποσότητα συν/τος Π Ζ Α Η επίδραση της ΝΠ στην ισοτιμία  ΠΧ …  i… 1)  Ζ 2)  Π …  e  ΠΧ …  i… 1)  Ζ 2)  Π …  e

31 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική31 e e Ποσότητα συν/τος Π Ζ Α Η επίδραση της ΔΠ στην ισοτιμία  ΔΔ … 1)  Υ …  Ζ …  e 2)  i…  Ζ &  Π …  e (1)+(2) …  e Αν, ε(Κ,i)>MPIM  ΔΔ … 1)  Υ …  Ζ …  e 2)  i…  Ζ &  Π …  e (1)+(2) …  e Αν, ε(Κ,i)>MPIM

32  Με βάση το βαθμό ακαμψίας του συστήματος των σταθερών ΣΙ, έχουμε … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 32

33 1) ΝΕ, … Ενιαίο νόμισμα, κοινή ΝΠ. Εδώ έχουμε το μεγαλύτερο βαθμό ακαμψίας. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 33

34 2) Δολαριοποίηση, … Το $ κυκλοφορεί ως νόμιμο χρήμα. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 34

35 Ακολουθείται η ΝΠ της FED. Παναμάς, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 35

36 3) Συμβούλιο συν/τος, … Με νόμο ορίζεται μια σταθερή σχέση ΕΝ & συν/τος. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 36

37 … Δεν υπάρχει εγχώρια ΝΠ (C=0) … Μ=R. Αργεντινή, Βουλγαρία, Χ-Κ, Εσθονία. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 37

38 4) Σταθερές αλλά προσαρμόσιμες ΣΙ. Καθορίζεται μια κεντρική ΣΙ με όρια διακύμανσης. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 38

39 Η κεντρική ΣΙ μπορεί να μεταβληθεί. Bretton Woods, ΕΝΣ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 39

40 5) Έρπουσες ΣΙ. Καθορίζεται μια σταθερή ΣΙ, η οποία υποτιμάται σταδιακά, … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 40

41  Ποιο ΣΚ προστατεύει το ΑΕΠ, όταν η οικονομία δέχεται διάφορα σοκ. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 41

42 1) Πραγματικά σοκ από ΗΜ, …  C+I 2) Ονομαστικά σοκ από ΑΛΛ, …  P © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 42

43 1) Ονομαστικά σοκ από ΗΜ, …  ΖΧ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 43

44  Τον 20 ο αιώνα έχουμε 3 καθεστώτα σταθερών ΣΙ. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 44

45  Χρυσός κανόνας (1870-1914). 1) Το νόμισμα κάθε χώρας είχε σταθερή σχέση με τον χρυσό © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 45

46 … (χρυσή ισοτιμία) οπότε … σταθερές ΣΙ με … ΖΔ. 2) Το απόθεμα χρυσού  ΠΧ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 46

47 3) ΑΜ τιμών & ροής χρυσού. Μια χώρα με ΝΧ<0   χρυσό   ΠΧ   Ρ  ΝΧ=0 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 47

48  Bretton Woods (1944-1973). 1) Το νόμισμα κάθε χώρας είχε σταθερή σχέση με το $ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 48

49 … οπότε … σταθερές ΣΙ με … ΖΔ +/-1%. 2) $ είχε σταθερή σχέση με τον χρυσό (1 ουγκιά =$35) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 49

50 3) Ιδρύεται το ΔΝΤ 4) Δημιουργείται το ΕΤΔ= $1. 5) Ο πρόεδρος Νίξον το 1971 … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 50

51 6) Σμισθόνια Συμφωνία (1971), … υποτίμηση $ με … ΖΔ +/-2,25% 7) Κατάρρευση Β-W (1973) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 51

52  ΕΝΣ (1979-1998). 1) Δημιουργείται η ΕΝΜ, … καλάθι νομισμάτων. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 52

53 2) Το νόμισμα κάθε χώρας είχε σταθερή σχέση με την ΕΝΜ (κεντρική ΣΙ, Κ_ΣΙ), οπότε … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 53

54 … σταθερές ΣΙ με … ΖΔ +/-2,25% (ΜΣΙ). 3) Αν ΣΙ απέκλινε από την Κ_ΣΙ … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 54

55 … κατά τα ¾ του 2,5%, … (Δείκτης Απόκλιση) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 55

56 4) ΒΠΔ για παρέμβαση στην ΑΣ (στα 2 όρια της ΖΔ) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 56

57  Καθεστώς κυμαινόμενων ΣΙ (1973-…). 1) Διάσκεψη Τζαμάικας (1976) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 57

58 2) Παγκόσμιος πληθωρισμός 3) Πετρελαϊκά σοκ (1973, 1980) 4) Ανατίμηση $ … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 58

59 … $1=DM3,85 $1 =SFR 2,94 … 5) Συμφωνία Πλάζας- G5 (1985), … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 59

60 … $1=DM (1987) 6) Συμφωνία Λούβρου – G7 (1987), … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 60


Κατέβασμα ppt "Τα βασικά του ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ.  Αγοραπωλησίες νομισμάτων μεταξύ, …  ) ΕΤ  ) ΕΤ & άλλων ΧΠ_ΙΔ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης διεθνή χρηματοοικονομική 2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google