Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Αθανασία Παππά Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) Αθήνα Φεβ 2015

2

3 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
Οι επιπτώσεις της ΡΑ σε τομείς της ζωής (ταχυδρομική έρευνα σε 680 άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα) Λειτουργικές δραστηριότητες 96 (%) Κοινωνικές δραστηριότητες 80 (%) Σχέσεις 68 (%) Συναισθήματα 61 (%) Κοινωνικο-οικονομική 20 (%) Η εικόνα του σώματος 11 (%)

4 Ζώντας με ρευματοειδή αρθρίτιδα, πόνος και αναπηρία και τα δύο είναι σημαντικά.
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για τη μέτρηση της ενεργότητας της νόσου, όπως εργαστηριακές εξετάσεις (αιματολογικές: ΤΚΕ, CRP, RF, anti-CCP) και απεικονιστικές (ακτινογραφίες που δείχνουν διαβρώσεις), ο δείκτης ενεργότητας νόσου (DAS 28). Δεν είναι μόνο «Πού και πόσο πονάτε;» αλλά και «Τι είστε σε θέση να κάνετε!»

5 Ζώντας με ρευματοειδή αρθρίτιδα, πόνος και αναπηρία και τα δύο είναι σημαντικά.
Η πραγματική αναπηρία είναι πιο δύσκολο να αξιολογηθεί. Ορισμένα συμπτώματα (πόνος, δυσκαμψία, αδυναμία) είναι δύσκολο να μετρηθούν αντικειμενικά. Ωστόσο, είναι σημαντικοί δείκτες της σοβαρότητας και της εξέλιξης της νόσου. Οι γιατροί μπορεί να σας ρωτούν «Ποιά άρθρωση πονάει » και «Πόσο δυνατός είναι ο πόνος σε μια κλίμακα 1 έως 10» Αλλά, υπάρχει μια ερώτηση που είναι εξίσου σημαντική. "Τι μπορείτε να κάνετε;"

6 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (GLOBAL FUNCTIONAL STATUS) Κλάση Ι: Απόλυτα ικανό να πραγματοποιεί δραστηριότητες στην καθημερινότητα. Κλάση ΙΙ. Ικανότητα να πραγματοποιεί δραστηριότητες αυτοφροντίδας (ντύσιμο, πλύσιμο, περιποίηση) και επαγγελματικές, αλλά με περιορισμό των δραστηριοτήτων για προσωπική ευχαρίστηση. Κλάση ΙΙΙ. Ικανότητα να πραγματοποιεί δραστηριότητες αυτοφροντίδας, αλλά με περιορισμό της ικανότητας δραστηριοτήτων επαγγελματικών και μη. Κλάση IV. Περιορισμός στην ικανότητα να πραγματοποιεί δραστηριότητες αυτοφροντίδας , επαγγελματικών και μη. Η λειτουργικότητα στις αρθρώσεις χάνεται νωρίς…

7 Λειτουργική κατάσταση, Ρευματοειδής αρθρίτιδα πόνος και αναπηρία
Λειτουργική κατάσταση, Ρευματοειδής αρθρίτιδα πόνος και αναπηρία. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η Ρευματολογική κοινότητα ανέπτυξε διάφορα μέσα για να μετρήσει την αναπηρία που προκαλεί η ρευματοειδής αρθρίτιδα. 1. Γενικά ερωτηματολόγια. SF Ειδικά ερωτηματολόγια ΗΑQ. Αξιολογεί το αποτέλεσμα της θεραπείας. Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται 0-3, με βάση την ικανότητα να "εκτελέσει με φυσιολογικό τρόπο“. Η υψηλότερη τιμή HAQ δείχνει σοβαρότερη σωματική αναπηρία. Το τροποποιημένο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Υγείας (HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE-HAQ) και στην Ελληνική έκδοση χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης των ατόμων με χρόνια αρθρίτιδα. Καταγράφει τους περιορισμούς στην κινητικότητα των αρθρώσεων και δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων. δεν περιλαμβάνει παραμέτρους για την ψυχική υγεία (άγχος, κατάθλιψη) .

8

9 Ζώντας με ρευματοειδή αρθρίτιδα, πόνος και αναπηρία και τα δύο είναι σημαντικά
μέτρηση της λειτουργικής ικανότητας κατά το χρόνο της διάγνωσης της ρευματοειδούς αρθρίτιδας είναι σημαντική. (ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για τη λειτουργική κατάσταση αργότερα στην εξέλιξη της νόσου). σοβαρότητα της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας (όπως κρίνεται από την λειτουργική κατάσταση). (πολύ ακριβής παράγοντας σχετικός με την εξέλιξη της νόσου, από ότι η διάρκεια της). κακή λειτουργική κατάσταση σχετίζεται με την μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης. μέτρηση λειτουργικής αξιολόγησης της νόσου κατά τη διάρκεια της θεραπείας πολύ χρήσιμη. Ο έλεγχος της αξιολόγησης της λειτουργικής κατάστασης, μία φορά στους έξη μήνες με τη συμπλήρωση του HAQ , είναι ουσιαστικό μέρος της παρακολούθησης της πορείας του νοσήματος και πρέπει να τον ζητάμε. Είναι απλή η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και δεν απαιτεί χρόνο. Προτείνω να παρέχουμε στο Ρευματολόγο μία φορά το χρόνο κατάσταση με : 1) Εργασίες που μπορούμε σήμερα να κάνουμε, σημειώνοντας το επίπεδο δυσκολίας, και την ποσότητα των φαρμάκων που απαιτείται για να γίνουν. 2) Στόχους που θα θέλαμε να κάνουμε και δεν μπορούμε.

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΠΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΠΑ 1ο. Γυναίκα με ΡΑ κλάση ΙΙ, με μέτρια αναπηρία, αλλά μπορεί να είναι σε πολύ μειονεκτική θέση. 2ο. Άνδρας με ΡΑ κλάση ΙΙΙ, με σοβαρή αναπηρία μπορεί λόγω της υποστήριξης από την οικογένεια ή το κοινωνικό δίκτυο να είναι σε λιγότερο μειονεκτική θέση.

11 ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 1506/4 Μαι 2012)

12 ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 1506/4 Μαι 2012)

13 ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 1506/4 Μαι 2012)

14 ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 1506/4 Μαι 2012)

15 ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 1506/4 Μαι 2012)
Το σύστημα αξιολόγησης της αναπηρίας περιορίζεται μόνο στην αναγωγή της αναπηρίας σε ποσοστά, δεν περιγράφει με στοιχεία δεν την διαχωρίζει από τη νόσο, αφού είναι γνωστό ότι μία νόσος δεν οδηγεί, πάντα, στον ίδιο βαθμό αναπηρίας.

16 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Η ταξινόμηση περιλαμβάνει 4 κατηγορίες αναπηρίας: 1. Ελαφριά αναπηρία με περιορισμό λειτουργικότητας, χωρίς να δημιουργείται εξάρτηση από άλλα άτομα. (Κλάση Ι, ΙΙ) 2. Μέτρια αναπηρία, με σαφή περιορισμό της δραστηριότητας και συχνή ανάγκη χρήσης υποστηρικτών μέσων. (Κλάση ΙΙ, ΙΙΙ) 3. Σοβαρή αναπηρία με σημαντικό περιορισμό των δραστηριοτήτων και ανάγκη υποστήριξης από άλλο άτομο για κάποιες δραστηριότητες. (Κλάση ΙΙΙ, IV) 4. Πλήρης αναπηρία με πλήρη εξάρτηση από άλλο πρόσωπο (Κλάση ΙV) Η αναπηρία να εκτιμάται: σε σχέση με τις βλάβες στις σωματικές δομές και λειτουργίες και με την απόδοση του ατόμου στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και τη συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή.

17 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Tο κάθε άτομο με χρόνια πάθηση είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα με τις ανησυχίες και τις ιδιαιτερότητες του και η εφαρμογή των ερωτηματολογίων όπως και η ακολουθούμενη θεραπεία πρέπει κατά το δυνατόν να είναι εξατομικευμένη, για το καλύτερο αποτέλεσμα.

18 ΜΑΖΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
www. arthritis.org.gr

19 ΜΑΖΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
Η αναπηρία έχει να κάνει περισσότερο με το περιβάλλον, παρά με τη βλάβη. Η αναπηρία είναι συχνή, και πρέπει να είναι κεντρικό θέμα στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές) Η επικοινωνία είναι η λέξη κλειδί. Μέριμνα για τούς φροντιστές και το σύστημα υποστήριξης. Η συνεργασία συμβάλλει στην ενδυνάμωση και αυτονομία. Ένας στους 4 πολίτες στην Μεγάλη Βρετανία έχει μία αναπηρία η φροντίζει ένα άτομο με αναπηρία. Στην Ελλάδα One in four of us: The experience of Disability. MRC

20 Ευχαριστώ για την προσοχή
EBM Lader Ευχαριστώ για την προσοχή


Κατέβασμα ppt "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google