Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας σε ένα σύγχρονο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Βενετσάνος Μαυρέας Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας σε ένα σύγχρονο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Βενετσάνος Μαυρέας Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας σε ένα σύγχρονο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Βενετσάνος Μαυρέας Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2 ΦΕΚ 691/5-6-2001: Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των ΚΜΨΥ Αρ. 2: παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης και νοσηλείας ή ειδικής φροντίδας Ψ.Υ. κατ’ οίκον σε ΤοΨΥ με δυσκολίες στην πρόσβαση στις άλλες υπηρεσίεςΑρ. 2: παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης και νοσηλείας ή ειδικής φροντίδας Ψ.Υ. κατ’ οίκον σε ΤοΨΥ με δυσκολίες στην πρόσβαση στις άλλες υπηρεσίες Αρ. 3: Προϋποθέσεις:Αρ. 3: Προϋποθέσεις: –δ. Ορισμός ΠΚΟΠ –ε. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών –ζ. Λειτουργική διασύνδεση με τις υπόλοιπες ΜΟΨυ του ΤοΨΥ

3 ΦΕΚ 691/5-6-2001: Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των ΚΜΨΥ Αρ. 4: Έργο της ΠΚΟΠ:Αρ. 4: Έργο της ΠΚΟΠ: –α. Έγκαιρη διάγνωση – παρέμβαση για την πρόληψη έναρξης της νόσου ή της υποτροπής –β. Κατ’ οίκον παρέμβαση για αντιμετώπιση και διαχείριση της κρίσης –γ. Κατ’ οίκον νοσηλεία και παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης των ασθενών –δ. Βοήθεια και στήριξη ασθενούς (πρακτικές ανάγκες, εκμάθηση δεξιοτήτων, προετοιμασία αυτόνομης διαβίωσης) –ε. Συμβουλευτική στην οικογένεια των ασθενών –στ. Εκπαίδευση τοπικών εθελοντικών πυρήνων –Καταπολέμηση του στίγματος

4 ΦΕΚ 691/5-6-2001: Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των ΚΜΨΥ Αρ. 6: Οργάνωση και λειτουργία των ΚΜΨΥΑρ. 6: Οργάνωση και λειτουργία των ΚΜΨΥ –Παροχή υπηρεσιών σε Π-Ε, ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ΨΚ προβλήματα, διαταραχές συμπεριφοράς, αυτιστικές διαταραχές –Παροχή υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, νοσηλείας – περίθαλψης κατ’ οίκον, ΨΚΑ και επανένταξη, αγωγή κοινότητας, παρέμβαση σε κρίση, ΦΑ και FU, εξυπηρέτηση για θέματα υγείας και πρόνοιας, στήριξη στις πρακτικές ανάγκες και επανένταξη, οικογενειακή υποστήριξη, προστατευμένα διαμερίσματα –Ωράριο λειτουργίας: 7πμ – 8μμ

5 Ερώτημα 1 Επιτυγχάνεται η λειτουργική διασύνδεση των ΚΜΨΥ με τις υπόλοιπες ΜοΨΥ;Επιτυγχάνεται η λειτουργική διασύνδεση των ΚΜΨΥ με τις υπόλοιπες ΜοΨΥ; –Απουσία λειτουργίας Δικτύων υπηρεσιών ΨΥ –Συμβουλευτικός ρόλος των ΤΕΨΥ –Ανισότητα στην ανάπτυξη των υπηρεσιών ΨΥ –Απουσία πνεύματος κοινοτικής ψυχιατρικής στις ΜοΨΥ –Απουσία διοικητικού μηχανισμού στήριξης –Απουσία υποστηρικτικών εργαλείων

6 Ερώτημα 2 Είναι δυνατή η κάλυψη όλων των αντικειμένων που ζητούνται από την ΥΑ από τις ΚΜΨΥ;Είναι δυνατή η κάλυψη όλων των αντικειμένων που ζητούνται από την ΥΑ από τις ΚΜΨΥ; –Πολλαπλά και αποκλίνοντα αντικείμενα –Περιορισμός διαθέσιμου προσωπικού –Ωράριο λειτουργίας –Ζητείται πλήρης φροντίδα (comprehensive care)των ψυχιατρικών ασθενών από την ΚΜΨΥ –Απαιτούνται πολλές διαφορετικές υπηρεσίες που εργάζονται σε δίκτυο

7 Ερώτημα 3 Μοντέλα λειτουργίας, επιστημονική τεκμηρίωση, αξιολόγησηΜοντέλα λειτουργίας, επιστημονική τεκμηρίωση, αξιολόγηση –Δεν καθιερώνεται συγκεκριμένο μοντέλο βασιζόμενο σε τεκμηριωμένα στοιχεία, π.χ. Ενεργητική Κοινοτική Φροντίδα (Assertive Community Treatment – ACT), Χειρισμός Περίπτωσης (Case Management) –Δεν υφίστανται κριτήρια ελέγχου ποιότητας των ΚΜΨΥ –Δεν υφίσταται μηχανισμός αξιολόγησης του έργου των ΚΜΨΥ

8 Ερώτημα 4 Ποιος θα είναι ο ρόλος των ΚΜΨΥ στο μέλλον;Ποιος θα είναι ο ρόλος των ΚΜΨΥ στο μέλλον; –Σημαντική προσφορά στο έργο της ψυχιατρικής κάλυψης των αγροτικών περιοχών της χώρας –Θεωρείται πως σε επίπεδο ΤοΨΥ θα απαιτηθεί περαιτέρω εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών, που μόνες τους οι ΚΜΨΥ δεν είναι δυνατό να καλύψουν –Λειτουργία στο πλαίσιο των δικτύων ΥΨΥ –Κάλυψη των αστικών περιοχών, σχέση με τα ΚΚΨΥ –Οικονομική κρίση, προβλήματα χρηματοδότησης

9 Συμπέρασμα 1.Οι ΚΜΨΥ αποτελούν σημαντικό τμήμα του συστήματος ΥΨΥ στην χώρα μας 2.Προκύπτουν βασικά ερωτήματα ως προς: 1.Την συχνά ανύπαρκτη διασύνδεση με το υπόλοιπο σύστημα ΥΨΥ 2.Την πλήρη υλοποίηση του έργου τους όπως προσδιορίζεται από την ΥΑ για τη λειτουργία τους 3.Το μοντέλο παροχής φροντίδας και την επιστημονική τεκμηρίωση και αξιολόγησή τους 4.Τον τρόπο της μελλοντικής τους λειτουργίας


Κατέβασμα ppt "Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας σε ένα σύγχρονο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Βενετσάνος Μαυρέας Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google