Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ?

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ?"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2 ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ?

3  Αφορούν σε δράσεις (με μαθητές Α/Β/Γ) Γυμνασίου που:  Στοχεύουν στην μάθηση με βιωματικό, συνεργατικό και διερευνητικό τρόπο

4 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ:  Ενεργοποίηση των μαθητών  Επικοινωνία  Δεξιότητα του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω»  Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης  Μαθησιακές εμπειρίες συνδεδεμένες με την πραγματική ζωή  Δημιουργικότητα  Θετική στάση σε θέματα μελέτης

5 ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:  Τοπική ιστορία,  Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α),  Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Σ.Ε.Π.),  Φύση και Άσκηση,  Πολιτισμό και Δραστηριότητες Τέχνης και  Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.).

6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  Κατάθεση προτάσεων από εκπαιδευτικούς  Ενημέρωση μαθητών για τα επιλεγόμενα θέματα ( Με βάση την 139609/Γ2/01-10-2013 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, υπάρχει για πρακτικούς λόγους δυνατότητα υλοποίησης των Β.Δ. στο πλαίσιο των αλφαβητικών τμημάτων – μετά από έγκριση του Σχολικού Συμβούλου )  Δήλωση θέματος από τους μαθητές  Επιλογή μέχρι και δύο Β.Δ. από τους εκπαιδευτικούς

7  Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

8 ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ - ΣΚΖ  ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

9 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΚΖ  Η υλοποίηση εκπαιδευτικών βιωματικών δράσεων με μαθητές της Α΄ Γυμνασίου

10 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΚΖ  Καλλιέργεια ικανοτήτων και αξιών που είναι σημαντικές στα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα

11 Π ώ ς θα γίνει αυτό; Με εκπαιδευτικές δράσεις που βοηθούν στην ανάπτυξη:  Κλίματος εποικοδομητικής επικοινωνίας  Συνεργατικότητας  Καλών σχέσεων στην ομάδα  Αποδοχής και αξιοποίησης της διαφορετικότητας  Ενθάρρυνσης της δημιουργικότητας/καινοτομίας

12 Επιθυμητό εκπαιδευτικό όφελος Διαμόρφωση θετικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος το οποίο μεριμνά για:  Την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών  Την προαγωγή της ψυχικής υγείας  Την ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

13 Π ώ ς συμμετέχουν οι μαθητές;  Μελετούν – προτείνουν ιδέες/λύσεις για τα προβλήματα της σχολικής ζωής, του τμήματος ή της ευρύτερης κοινωνικής ζωής  Ενθαρρύνονται να εκφράσουν την γνώμη τους  Επικοινωνούν με συμμαθητές/εκπαιδευτικούς/γονείς /φορείς

14 Π ώ ς συμμετέχουν οι μαθητές;  Χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας (γραπτή/προφορική/ηλεκτρονική)  Οργανώνουν εκδηλώσεις  Συζητούν – ανταλλάσουν απόψεις με προσκεκλημένους ομιλητές  Αναλαμβάνουν τον ρόλο τους στην ομάδα και άρα την ευθύνη των δράσεών τους

15 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΖ  Επικοινωνώντας με τους άλλους  Τα συναισθήματά μας  Γνωριμία με τον εαυτό μας  Αντιμετωπίζοντας το άγχος  Οι σχέσεις μεταξύ μας  Διαχειρίζομαι συγκρούσεις - Βάζω όρια  Σχολείο και διαφορετικότητα  Αξίες και κοινωνικές συμπεριφορές στην ομάδα  Φροντίζω τον εαυτό μου  Το σχολείο ως κοινότητα

16 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΚΖ;  Προβλήματα μάθησης; ΝΑΙ!! ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:  Ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον  Ανεπαρκούς κάλυψης ψυχοκοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών των μαθητών  Εμφάνισης νέων προκλήσεων

17 Σε τι μπορεί να συνεισφέρει η ΣΚΖ; ΣΤΟ ΝΑ:  Να λειτουργήσουμε σε επίπεδο πρόληψης  Να ενδυναμώσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών μας  Να τους παρέχουμε νέες δεξιότητες και γνώσεις όπως:

18 Σε τι μπορεί να συνεισφέρει η ΣΚΖ; Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων:  Συνεργασίας  Κριτική σκέψης  Αυτογνωσίας  Αποδοχή του εαυτού και της διαφορετικότητας  Αλληλοϋποστήριξης  Διαχείρισης συγκρούσεων

19 Μερικά χρήσιμα σημεία  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 4 προτεινόμενα σχέδια εργασίας αν θέλουμε  Διαλέγουμε αυτό που μπορούμε να διαχειριστούμε  Αν κάτι αλλάξει στην πορεία (πχ. αλλαγή εκπαιδευτικού) είμαστε ευέλικτοι (μπορούμε να τροποποιήσουμε το θέμα ή και να το αλλάξουμε)

20 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  Portfolios για τους μαθητές  Εκτιμώνται οι δράσεις που έχουν γίνει ατομικά και σε επίπεδο ομάδας οι οποίες βρίσκονται στο portfolio  Κριτήρια:  Βαθμός συνεργασίας  Επικοινωνίας  Συμμετοχής  Ενδιαφέροντος  ΠΡΟΣΟΧΗ!  Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν πως θα αξιολογηθούν και με ποια κριτήρια

21 ΣΚΖ:  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ  ΑΥΤΟΜΑΘΗΣΗ

22  Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

23

24


Κατέβασμα ppt "ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ?"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google