Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι ναοί της Δράμας Κωσταντίνος Μπαντής. Βιογραφικό του Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλο Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας, ὑ πέρτιμος καί ἔ ξαρχος Μακεδονίας, κ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι ναοί της Δράμας Κωσταντίνος Μπαντής. Βιογραφικό του Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλο Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας, ὑ πέρτιμος καί ἔ ξαρχος Μακεδονίας, κ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι ναοί της Δράμας Κωσταντίνος Μπαντής

2 Βιογραφικό του Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλο Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας, ὑ πέρτιμος καί ἔ ξαρχος Μακεδονίας, κ. Πα ῦ λος (κατά κόσμον ᾿ Αλέξανδρος ᾿ Αποστολίδης), ἐ γενν ήθη ἐ ν Βερροί ᾳ τ ῷ 1963. Μετά τάς ἐ γκυκλίους σπουδάς του ἀ πεφοίτησε τ ῆ ς ᾿ Εκκλησιαστικ ῆ ς Σχολ ῆ ς Λαμίας. Πτυχιο ῦ χος τ ῆ ς Θεολογικ ῆ ς Σχολ ῆ ς το ῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τ ῷ 1988, κατέστη διπλωματο ῦ χος (Master) τ ῷ 1995 καί Διδάκτωρ τ ῆ ς Θεολογίας το ῦ α ὐ το ῦ Πανεπιστημίου τ ῷ 2002. Διάκονος ἐ χειροτονήθη τ ῷ 1983 καί Πρεσβύτερος τ ῷ 1988 ὑ πό το ῦ μακαριστο ῦ Μητροπολίτου Βεροίας Παύλου. Διετέλεσεν ᾿ Εφημέριος το ῦ ῾ Ι. Ναο ῦ ῾ Οσίου ᾿ Αντωνίου, Πολιούχου Βερροίας (1988- 1991), ἀ πό δέ το ῦ ἔ τους 1991 ῾ Ηγούμενος τ ῆ ς ῾ Ιερ ᾶ ς Μον ῆ ς Παναγίας Σουμελ ᾶ καί α´ ᾿ Αντιπρόεδρος το ῦ Διοικητικο ῦ Συμβουλίου το ῦ ὁ μωνύμου Πανελληνίου ῾ Ιδρύματος. Συνέγραψε ἄ ρθρα ε ἰ ς περιοδικά καί ἐ φημερίδας, ἐ πραγματοποίησεν ὁ μιλίας- διαλέξεις καί ἔ λαβε μέρος ε ἰ ς ἐ κκλησιαστικάς ἀ ποστολάς ε ἰ ς τήν ῾ Ελλάδα καί τό ἐ ξωτερικόν. Μητροπολίτης Δράμας ἐ ξελέγη τήν 5ην ᾿ Οκτωβρίου 2005, χειροτονηθείς ε ἰ ς ᾿ Επίσκοπον τήν 9ην ἰ δίου.

3 Οι ιεροί ναοί της Δράμας Εισόδια της Θεοτόκου (Μητρόπολη) Εφημέριος/οι: Τσακίρογλου Γεώργιος, Μετεντζίδης Χριστόδουλος, Τζεορτζέσκου Ανδριανός, Σταμπουλής Κωνσταντίνος Ο νέος μεγαλοπρεπής και επιβλητικός ναός Εισοδίων της Θεοτόκου είναι εξ ολοκλήρου δημιούργημα της ταπεινότητάς μου. Εγκαινιάσθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1974 και είναι τρίκλιτος βυζαντινού ρυθμού, αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου, την αγία Παρασκευή και τον άγιo Νεκτάριο. Είναι κτισμένος στο σημείο όπου παλιότερα υπήρχε άλλος ναός, που κι αυτός είχε αντικαταστήσει αρχαιοτέρον του βυζαντινό ναό.

4 Αρκαδικός - Αγ. Παντελεήμων,Αγ.Ευγενίου του Τραπεζουντίου Εφημέριος/οι: Παπαδόπουλος Ανέστης Ὁ Ἱ ερ ὸ ς Να ὸ ς Ἁ γίου Παντελεήμονος Ἀ ρκαδικο ῦ Δράμας χτίστηκε ἀ ρχικ ὰ τ ὰ ἔ τη 1926-1928 ἀ π ὸ πρόσφυγές που προέρχονταν ἀ π ὸ τ ὴ ν ε ὐ ρύτερη περιοχ ὴ κα ὶ χωριά το ῦ Πόντου καί κυρίως από την περιοχή της Σαμψούντας ( Ἀ μισός) τα χωριά ήταν τα εξής : Ἀ βδάν, Γαρά-μαχμούρ, Ἐ λέσκϊοι, Γιαρμαλή-γιατάχ,Τσιραχμάν, Πελ ὲ ν, Ντεμιρτζίκϊοι, Σαρίγκϊοι, Ρομανάντων, Κοβτσάπιναρ. Ἁ π ὸ τ ὴ ν περιοχή τ ῆ ς Τσαρτσαμπάς (Θεμίσκυρα), Τσορούμ, Πλάτανα, Βαρενού, Κερασούντα, Τραπεζούντα, καθ ὼ ς κα ὶ ἀ π ὸ διάφορες περιοχ ὲ ς τ ῆ ς νοτίου Ῥ ωσίας Α ἰ κατερινοντ ὰ ρ, Κρίμσκ. Ὅ που λατρευόταν ὁ Ἅ γιος Παντελε ῆ μονας κα ὶ ε ἰ ς ἀ ναμνήσ ῃ α ὐ το ῦ ἐ θεμελιώθη κα ὶ στην νέα πατρίδα ὁ ἴ διος ἐ ορταζόμενος ἅ γιος. Ἡ περιοχ ὴ το ῦ σημερινο ῦ Ἀ ρκαδικο ῦ ἤ ταν ἀ κατοικήτη, σ ὲ μικρ ὴ ἀ ποστάσ ῃ ἀ π ὸ τ ὸ χωρι ὸ 4 χιλιόμετρα στην τοποθεσία (Τσόρλα) ὑ πήρχαν κάποια κτίσματα τ ὰ ὁ πο ῖ α φιλοξένησαν το ῦ πρώτους κατοίκους το 1922. Στην συνέχεια ο ἱ κάτοικοι ἤ ρθαν στην σημεριν ὴ τοποθεσία ὅ που ὑ π ῆ ρχε κάποιο τσιφλίκι Τούρκου που λεγόταν Σαντ ὶ κ-Τσιφλίκ ὅ που κα ὶ ἐ γκαταστάθηκαν, λόγ ῳ γειτνίασης τ ῆ ς περιοχ ῆ ς μ ὲ τ ὴ ν πόλη τ ῆ ς Δράμας, καθ ὼ ς κα ὶ λόγ ῳ τ ῶ ν καιρικ ὼ ν συνθηκ ῶ ν κα ὶ τ ῆ ς ἐ λονοσίας που μάστιζε τ ὴ ν περιοχ ὴ.

5 Αγ. Χρυσόστομος Εφημέριος/οι: Γεράσιμος Βλατίτσης Η μαρτυρική πόλη της Δράμας πανδήμως εόρτασε εφέτος την φωτοφόρο μνήμη του μεγάλου προστάτου και συμπολιούχου της Αγίου Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Δράμας - Σμύρνης, με λαμπροπερίλαμπρες λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Δράμας, η Αντιπεριφέρεια Δράμας και ο Δήμος Δράμας.

6 Αγίος Νικολάου Αγίος Νικολάου Εφημέριος/οι: Ράπτου Διονύσιος, Καγιάλ Βενέδικτος Στο κέντρο της Δράμας και παραπλεύρως της πλατείας Ελευθερίας βρίσκεται ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου. Χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο όπου φορέας προστασίας του είναι η 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καβάλας. Ο ναός παρουσιάζει αρχιτεκτονικά στοιχεία που τον συνδέουν με άλλα κτίσματα της οθωμανικής αρχιτεκτονικής του 16ου αιώνα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και αποτελεί σημαντικό τεκμήριο του ιστορικού παρελθόντος της πόλης. Ο Ι.Ν του Αγίου Νικολάου είναι πρώην μουσουλμανικό τέμενος, που έχει υποστεί επεμβάσεις, προσθήκες και μετασκευές. Θα μπορούσε να ταυτιστεί με το Eski cami (παλιό τζαμί), κτισμένο κατά την παράδοση από το σουλτάνο Βαγιαζίτ Γιλδιρίμ (Κεραυνός) Α΄ (1389- 1402). Στις αρχές του 19ου αιώνα, το κτίσμα κατεδαφίστηκε, επειδή ήταν ετοιμόρροπο, και χτίστηκε ξανά για να αποτελέσει ένα από τα δώδεκα μουσουλμανικά τεμένη της πόλης. Πληροφορίες λένε πως πριν 350 χρόνια όπως τα είδε τα έζησε και τα κατέγραψε ένας Τούρκος ιστορικός

7 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Εφημέριος/οι: Αχθοφορίδης Δημήτριος Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Δράμας βρίσκεται στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Δράμας. Η ιστορία του ξεκινά το 1915 με τον ερχομό των πρώτων προσφύγων της Μικράς Ασίας. Στην τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα ο Ιερός Ναός παλαιότερα υπήρχε ένα παρεκκλήσιο (παράγκα). Όταν ελευθερώθηκε η Δράμα από την Τουρκική σκλαβιά οι πρώτοι εγκατασταθέντες στην Δράμα Έλληνες σιδηροδρομικοί με άλλους χριστιανούς στην θέση του παρεκκλησίου έκτισαν ευρύχωρο Ναό. Εκ του παλαιού εκείνου Ναού, ο οποίος κατεδαφίσθη, διηυρήνθη και ανοικόδομήθη ο σημερινός υπάρχων Ιερός Ναός στον οποίο σώζονται μόνον ο νάρθηκας και το κωδωνοστάσιο.

8 H Αγία βάρβαρα Η πολιούχος μας Τήν προστάτιδα, πολιο ῦ χο καί ἔ φορο τ ῆ ς πόλεως Δράμας ἁ γία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα τίμησε ὁ φιλόθεος καί φιλάγιος πιστός λαός της.

9 Του Οσίου καί θεοφόρου πατρός Γεωργίου το ῦ Ὁ μολογητο ῦ στήν Ἱ ερά Μονή Ἀ ναλήψεως (Σ ἰ ψας) Δράμας Τή μνήμη το ῦ ὁ σίου καί θεοφόρου πατρός ἡ μ ῶ ν Γεωργίου το ῦ Ὁ μολογητο ῦ ἑ όρτασε ἡ Ἱ ερά Μονή Ἀ ναλήψεως στή Σ ἰ ψα Δράμας.

10 Πηγές Google Google Ιερά μητρόπολη Δράμας Ιερά μητρόπολη Δράμας Σας ευχαριστώ πολύ Σας ευχαριστώ πολύ


Κατέβασμα ppt "Οι ναοί της Δράμας Κωσταντίνος Μπαντής. Βιογραφικό του Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλο Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας, ὑ πέρτιμος καί ἔ ξαρχος Μακεδονίας, κ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google