Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (KEΔΙΠ) 1 Απριλίου 2015, 18:30

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (KEΔΙΠ) 1 Απριλίου 2015, 18:30"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (KEΔΙΠ) 1 Απριλίου 2015, 18:30 Δρ. N. Θ. Μ. ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ Πρόεδρος τμημάτων προσφυγών, ΓΕΕΑ Προϊστάμενος υπηρεσίας διαμεσολάβησης, ΓΕΕΑ

2 Μειονεκτήματα της δικαστικής επίλυσης διαφορών
Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας Μειονεκτήματα της δικαστικής επίλυσης διαφορών Υψηλή πιθανότητα πρόκλησης σημαντικών οικονομικών προβλημάτων ή προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία   Δυσκολία πρόβλεψης του αποτελέσματος Ανυπολόγιστη δαπάνη χρόνου   Κίνδυνος απαρχαίωσης του επίμαχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας/ακυρότητας ή έκπτωσης σήματος   Τεράστιες δαπάνες οικονομικώνπόρων   Έντονη ανάγκη διατήρησης μιας σχέσης μεταξύ των μερών

3 Εξέλιξη της διαμεσολάβησης στην Ευρώπη
Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας   Εξέλιξη της διαμεσολάβησης στην Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οδηγία του 2008 Η αποτελεσματικότητα διαφέρει από χώρα σε χώρα Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Συστάσεις Αξιολόγηση αντικτύπου των συστάσεων του 2007 Έκθεση σχετικά με την ποιότητα της διαμεσολάβησης, Εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα της δικαιοσύνης του 2012 Κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη εφαρμογή των συστάσεων

4 Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Mέση διάρκεια δικαστικής επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών

5 Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Mέση διάρκεια διοικητικών υποθέσεων

6 Δικαστική επίλυση διαφορών
Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας Δικαστική επίλυση διαφορών Δικαιοδοσία σε αντιδικίες σχετικές με ευρωπαϊκά δικαιώματα ΠΙ Δικαιοδοσία (I) Eυρωπαϊκά Γραφεία Eθνικά Γραφεία Eυρωπαϊκό Δικ. Εθνικά Δικ. Ε Δικ.: Προδικαστικά ζητήματα Ε. Γεν. Δικ.: Διαφορές περί την καταχώρηση και ακυρότητα τίτλων διανοητικής ιδιοκτησίας Ανταγωγές έκπτωσης ή ακυρότητας Διαφορές παραποίησης Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Παραποίηση, ακυρότητα , έκπτωση ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας

7 Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας
EΕ οργάνωση δικαστικής επίλυσης διαφορών σχετικά με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα ΠI Δικαστική επίλυση διαφορών ΠΙ στην ΕΕ Σήματα (ΓΕΕΑ) Φυτικές ποικιλίες (CPVO) Υποδείγματα (OHIM) Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας EPO Αγωγές Ανταγωγές Αγωγές παραποίησης, έκπτωσης, Ακυρότητας Ανταγωγές ΓΕΕΑ Legal or natural persons Έκπτωση Ακυρότητα Τμήματα προσφυγών Εθνικά (ειδικευμένα) Δικαστήρια Προσφυγή Γεν. Δικ. Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Αναίρεση ΔΙΚ. ΕΕ

8 Προδικαστικά ζητήματα
Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας Διαδικασία επίλυσης διαφορών περί το κοινοτικό σήμα και το κοινοτικό υπόδειγμα Δικαστήριο ΕΕ Aναίρεση Προδικαστικά ζητήματα Γεν. Δικαστήριο Ανώτατο Δικαστήριο Προσφυγή Aναίρεση Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης Τμήματα Προσφυγών, OHIM Εφετείο ΚΣ/ΚΥ CTM/CD Court Προσφυγή ‘Εφεση ‘Εκπτωση/Ακυρότητα Πρωτοβάθμια απόφαση (OD & ODS - OHIM) Πρωτοδικείο ΚΣ/ΚΥ CTM/CD Court Έκπτωση/Ακυρότητα Aιτήσεις-καταχωρήσεις Ανακοπές-Εκπτώσεις-Ακυρότητες Προσβολή δικαιωμάτων, Παραποίηση, Απομίμηση

9 New cases 2012: 617 (total) – 238 (IP) = 38,57%
Διαφορές ΠΙ ενώπιον Γεν. Δικ. ΕΕ New cases 2012: 617 (total) – 238 (IP) = 38,57% 9

10 New cases 2013: 790 (total) – 292 (IP) = 37,09%
Διαφορές ΠΙ ενώπιον Γεν. Δικ. ΕΕ New cases 2013: 790 (total) – 292 (IP) = 37,09% 10

11 Διαφορές ΠΙ ενώπιον Γεν. Δικ. ΕΕ
(*) Source ICLAD, 11 cases covering more than one BoA decision, 2 cases OCVV and 4 RENV not included (**) Curia Annual Report 2014 11

12 Διαφορές ΠΙ ενώπιον Γεν. Δικ. ΕΕ
(*) Source ICLAD (**) Curia Annual Report 2014 12

13 Δικαστική επίλυση διαφορών σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας Δικαστική επίλυση διαφορών σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας Κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαίο πολίτη Συνολικός προϋπολογισμός ΔΕΕ για το 2012: 348 εκατομμύρια ευρώ Κατά προσέγγιση κόστος ανά υπόθεση: ευρώ

14 CTM Litigation in EU Court Δικαστική επίλυση διαφορών
Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας CTM Litigation in EU Court Δικαστική επίλυση διαφορών Arcol / Capol 3 April 1996 CTM application ARCOL 20 October 1998 Notice of opposition, CAPOL 30 June 2000 Decision of OD 24 July 2000 Notice of appeal 4 March 2002 BoA Decision in Case R 782/2000-3 24 May 2002 Application lodged at the Registry of CFI 10 November 2004   Judgment of CFI (Fourth Chamber) Case T-164/02 25 January 2005 OHIM lodged appeal against GC judgment before the CJ 1 August 2007 Decision of the Second Board of Appeal in Case R 782/2000-2 16 November 2007  Application lodged at the Registry of the CFI Case T-402/07 25 March 2009  Judgment of CFI (Fifth Chamber) Case T-402/07   4 March 2010           Case C-193/09 P. Order of the Court (Eighth Chamber) 14 years

15 CTM Litigation in EU Court ‘Personnage assis’ (Sitting figure)
Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας CTM Litigation in EU Court ‘Personnage assis’ (Sitting figure) Δικαστική επίλυση διαφορών Cancellation Division Decision 15 July 2008 Action upheld/design invalidated (Art. 25(1)(e)CDR) Notice of Appeal 16 September 2008 Holder of CD Board of Appeal Decision R 1323/2008-3: 14 October 2009 Invalidity confirmed but on the basis of Art. 25(1)(b), 6(1) CDR (no individual character) Action for annulment 22 December 2009 Holder of CD General Court EU Judgment T-513/09: 16 December Decision annulled (creates different overall impression Appeals 28 February Invalidity applicant/OHIM CJEU Judgment of 18 October 2012, Appeals dismissed C-101/11P and C-102/11 P Board of Appeal Decision R 2127/2012-3: 30 October 2013 Decision annuled General Court EU T-28/14 - Appeal filed-28 February Appeal Withdrawn 4 years

16 Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας
ALPHA D vs ALPHAREN CTM Application  No /03/2005 Notice of opposition  06/03/  Article 8(1)(b) CTMR Opposition Division  Decision 09/10/  Opposition allowed Notice of Appeal  29/11/  APPLICANT 2nd BoA  Decision R1897/2007-2, 24/03/2009 Decision confirmed Application for annulment  01/06/  APPLICANT General Court  Judgment T‑222/09,09/02/  Decision partially annulled: breach of Art.76 CTMR Internet search results do not constituting well-known fact (within assessment of similarity of goods) 1st BoA Decision R1235/2011-1, 02/11/2011 Opposition entirely upheld (similarity of goods based on proof submitted by the parties) Application for annulment  03/07/  APPLICANT General Court  Judgment T‑106/12, 03/07/  Decision annulled based on Art.1(d)(2) Regulation 216/96: same Member was Rapporteur in both BoA decisions Application for annulment before ECJC490/13 P, 12/09/2013  Further appeal rejected Judgment 17/7/2014 BoAppeal decision R 2387/2014-5,26/11/2014 Appeal dismissed 8 ½ years

17 R10 / R10 (Nike International Ltd. vs Aurelio Muñoz Molina)
Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας R10 / R10 (Nike International Ltd. vs Aurelio Muñoz Molina) Stage Number Date Comments Application CTM  02/01/2006  Application to register the word mark “R10” as a CTM for the following G&S: (18) Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (25) Clothing, footwear, headgear. (35) Retailing of clothing of all kinds and footwear and accessories. Opposition  B  24/10/2006  Opposition based on the earlier non-registered mark “R10”, Artlicle 8(4) CTMR OD decision  19/02/2008  Opposition rejected Appeal by Nike  R 551/  28/03/2008  Pursuant to Art. 57 to 62 CTMR BoA decision  R 551/  21/01/2009  Appeal dismissed as inadmissible Action brought  before the GC  T-137/  06/04/2009  Appeal admissible, procedural violations by BoA GC judgment  T‑137/  24/11/2010  BoA decision annulled Appeal brought  before CJ by OHIM  C-53/11 P   07/02/2011  Two pleas raised by OHIM: infringement of Rule 49 of Regulation No 2868/95, and Article 58 of Regulation No 40/94 CJ judgment  C‑53/11 P  19/01/2012  GC judgment annulled CG  T-137/  12/06/2014  Appeal dismissed 7 ½ years

18 Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Οργανισμοί που ασχολούνται με την επίλυση διαφορών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διαμεσολάβησης Σε ορισμένες χώρες η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική σε ορισμένους τομείς. Σε ορισμένες χώρες τα αρμόδια γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παρέχουν και προωθούν τη διαμεσολάβηση πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο ή ενόσω εκκρεμεί η απόφαση του δικαστηρίου. Π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Βραζιλία, Φιλιππίνες, Σινγκαπούρη

19 Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Φορείς που παρέχουν την δυνατότητα επίλυσης διαφορών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διαμεσολάβησης Παγκόσμιος οργανισμός διανοητικής ιδιοκτησίας (WIPO) Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο Εξωδικαστική Υπηρεσία Διαμεσολάβησης στις ΗΠΑ Εθνικά Γραφεία Βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ιδιωτικοί οργανισμοί διαμεσολάβησης Υπηρεσία διαμεσολάβησης του ΓΕΕΑ

20 Παγκόσμιος οργανισμός διανοητικής ιδιοκτησίας (WIPO)
Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας Οργανισμοί που ασχολούνται με την επίλυση διαφορών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διαμεσολάβησης Παγκόσμιος οργανισμός διανοητικής ιδιοκτησίας (WIPO) Ο WIPO παρέχει έναν κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και υποστηρίζει τα μέρη κατά τον προσδιορισμό του κατάλληλου διαμεσολαβητή και την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με αυτόν. Ο WIPO παρέχει χώρους συναντήσεων στη Γενεύη. Ο ίδιος ο WIPO δεν παρέχει διαμεσολάβηση. (http://www.wipo.int/amc/en/mediation)

21 Γραφείο βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου
Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας Οργανισμοί που ασχολούνται με την επίλυση διαφορών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διαμεσολάβησης Γραφείο βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου Το Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Ηνωμένου Βασιλείου διαθέτει μια ομάδα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών. Το Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Ηνωμένου Βασιλείου παρέχει χώρους συναντήσεων στο Κεντρικό Λονδίνο και στο Newport. (http://www.patent.gov.uk/patent/p-manage/p-useenforce/p-useenforce-dispute/p-useenforce-dispute-mediation/p-useenforce-dispute-mediation-ourmediation.htm)

22 Οργανισμοί που ασχολούνται με την επίλυση διαφορών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διαμεσολάβησης ΓΕΕΑ Το ΓΕΕΑ παρέχει έναν κατάλογο εσωτερικών διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και υποστηρίζει τα μέρη κατά την επιλογή του κατάλληλου διαμεσολαβητή και την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με αυτόν. Το ΓΕΕΑ παρέχει χώρους συναντήσεων στο Αλικάντε και στις Βρυξέλλες

23 Στατιστικά δεδομένα ΓΕΕΑ (23/03/2015)
Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας Στατιστικά δεδομένα ΓΕΕΑ (23/03/2015) Περαιωμένες/ Εκρεμμείς διαμεσολαβήσεις 2013 2014 2015 Total Mediations concluded with settlement 1 4 -- 5 without settlement Pending mediations Total no. of mediations 11 Συμβιβασμοί 2014 2015 Total 3 Φιλικοί διακανονισμοί 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (until end Feb) Total Amicable settlements 172 178 236 253 219 285 33 1376

24 Διαμεσολάβηση και διαιτησία σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - συναφθείσα στις Βρυξέλλες στις 19 Φεβρουαρίου 2013 Ιδρύεται κέντρο διαμεσολάβησης και διαιτησίας σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (το «Κέντρο»). Το Κέντρο εδρεύει στη Λουμπλιάνα και τη Λισσαβώνα (άρθρο 79).

25 Διαμεσολάβηση και διαιτησία σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Ένα νέο δικαιοδοτικό ευρωπαϊκό σύστημα που περιλαμβάνει ένα κέντρο διαμεσολάβησης και διαιτησίας που συνδέεται άμεσα με τη δικαιοδοσία σε διαφορές σχετικές με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (άρθρο 79) Το λειτουργικό κόστος του Κέντρου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου (άρθρο 39)

26 Διαμεσολάβηση και διαιτησία σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Δικαιοδοσία Το Κέντρο είναι αρμόδιο για την εξέταση οποιασδήποτε διαφοράς σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας, ήτοι συμπεριλαμβανομένων όλων των θεμάτων αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 32 της Συμφωνίας (άρθρο 35 § 1)

27 Ιnterim-διαδικασία άρθρο 52 § 2 Ο εισηγητής δικαστής διερευνά
Διαμεσολάβηση και διαιτησία σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Ιnterim-διαδικασία άρθρο 52 § 2 Ο εισηγητής δικαστής διερευνά μαζί με τους διαδίκους τη δυνατότητα συμβιβασμού, μεταξύ άλλων μέσω διαμεσολάβησης ή/και διαιτησίας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Κέντρου

28 Διαμεσολάβηση και διαιτησία σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, άρθρο 79 Συμβιβασμός Οι διάδικοι δύνανται, σε κάθε στάδιο της δίκης, να επιλύουν τη διαφορά τους με συμβιβασμό που επικυρώνεται με απόφαση του Δικαστηρίου

29 Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης

30 Οδηγία 2008/52/ΕΚ της 21ης Μαΐου 2008, άρθρο 3 στοιχείο α)
Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Ορισμός Οδηγία 2008/52/ΕΚ της 21ης Μαΐου 2008, άρθρο 3 στοιχείο α) α) ως «διαμεσολάβηση» νοείται: διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την επίλυση της διαφοράς τους, με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Η διαδικασία αυτή μπορεί να κινηθεί με πρωτοβουλία των μερών, να προταθεί ή να διαταχθεί από δικαστήριο ή να προβλέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους. Η έννοια αυτή περιλαμβάνει τη διαμεσολάβηση εκ μέρους δικαστή που δεν έχει επιληφθεί τυχόν δικαστικών διαδικασιών σχετικών με την εν λόγω διαφορά. Δεν περιλαμβάνει τις απόπειρες που γίνονται από το δικαστήριο ή τον δικαστή που έχει επιληφθεί της υπόθεσης για την επίλυση διαφοράς κατά τη διάρκεια της σχετικής με την εν λόγω διαφορά δίκης.

31 Συμβιβασμός - Διαμεσολάβηση
Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Συμβιβασμός - Διαμεσολάβηση Επιτυγχάνεται μέσω δικαστικής διαδικασίας Είναι πράξη Μπορεί να είναι υποχρεωτικός Διεξάγεται από Δικαστή ή Δικαστικό υπάλληλο Δεν απαιτεί ειδική εκπαίδευση Μπορεί να συνδέεται ή να μην συνδέεται με τα δικαστήρια Είναι διαδικασία Είναι πάντοτε εκούσια Διεξάγεται από διαμεσολαβητή Απαιτεί ειδική εκπαίδευση όταν είναι επίσημη

32 Διαρθρωμένη διαδικασία Εμπιστευτικότητα/ απόρρητο της διαδικασίας
Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Διαρθρωμένη διαδικασία Εμπιστευτικότητα/ απόρρητο της διαδικασίας Εκούσια συμμετοχή όλων των μερών Συναινετική διαδικασία που στοχεύει στην επίτευξη συμφωνίας Ευελιξία 32

33 Δικαστική επίλυση διαφοράς
Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Επίπεδο ευθύνης που αναλαμβάνουν οι δικηγόροι, οι δικαστές και οι διάδικοι ΔΙΚΑΙΟ Δικαστής Δικαστική επίλυση διαφοράς Δικηγόρος Δικηγόρος Διάδικος Α Διένεξη Διάδικος B

34 Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης
Επίπεδο ευθύνης που αναλαμβάνουν οι δικηγόροι, οι δικαστές και οι διάδικοι Δικαστική επίλυση διαφοράς Διάδικοι Διένεξη Δικηγόροι Δικαστής Δίκαιο Επίλυση

35 Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης
Επίπεδο ευθύνης που αναλαμβάνουν οι δικηγόροι, ο διαμεσολαβητής και οι διάδικοι Επίλυση Διαμεσολαβητής Μέρος Β Μέρος Α Φιλικός διακανονισμός Διένεξη Δικηγόρος Δικηγόρος

36 Αυτονομία των μερών Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης
Τα μέρη, και όχι ο διαμεσολαβητής, είναι υπεύθυνα για το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης. Τα μέρη ασκούν ουσιαστικό έλεγχο επί του τρόπου επίλυσης της διαφοράς τους. Τα μέρη μπορούν να επιλέξουν τα ίδια το καταλληλότερο άτομο για την επίλυση της διαφοράς τους. Τα μέρη μπορούν να οργανώσουν την διαδικασία κατά τον προσφορότερο τρόπο Τα μέρη μπορούν να περαιώσουν την διαμεσολάβηση οποιαδήποτε στιγμή The mediator's responsibility lies in guiding the mediation process. Increased party autonomy can also result in a faster process, as parties are free to devise the most efficient procedures for their dispute. This can result in material cost savings. 36

37 Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση.
Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Εκούσια συμμετοχή Δεν είναι υποχρεωτική Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση. Όλα τα μέρη μιας διαμεσολάβησης μπορούν να αποσυρθούν από αυτήν ανά πάσα στιγμή (συμπεριλαμβανομένου του διαμεσολαβητή). We can only offer mediation by showing and explaining mediation to the parties. It is then up to the parties to decide whether they start a formal mediation process or not. Later on I will give you more details about how to offer mediation. 37

38 Πεδίο δράσης της διαμεσολάβησης
Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Πεδίο δράσης της διαμεσολάβησης Η διαμεσολάβηση δεν επικεντρώνεται τόσο σε νομικά ζητήματα, αλλά κυρίως στην αναζήτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων των μερών. Βοηθά τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν υπόψη πρόσθετους (εμπορικούς) παράγοντες που ενδέχεται να μην λαμβάνονταν υπόψη στο πλαίσιο μιας δικαστικής διαδικασίας.

39 Προσδιορισμός συμφερόντων
Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Προσδιορισμός συμφερόντων Εμπορικά Προσωπικά Εμπορικά Νομικά Νομικά Προσωπικά Το βασικό πρόβλημα των διενέξεων δεν έγκειται στη σύγκρουση απόψεων, αλλά στη σύγκρουση μεταξύ των αναγκών, των επιθυμιών, των ανησυχιών και των φόβων της κάθε πλευράς. Οι εν λόγω επιθυμίες και ανησυχίες συνιστούν συμφέροντα. Τα συμφέροντα κινητοποιούν τους ανθρώπους. Είναι τα σιωπηρά κίνητρα που κρύβονται πίσω από την σύγκρουση των απόψεων. 39

40 Eπίλυση διαφορών βάσει συμφερόντων και όχι βάσει δικαιωμάτων
Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Eπίλυση διαφορών βάσει συμφερόντων και όχι βάσει δικαιωμάτων Η διαμεσολάβηση δεν επικεντρώνεται τόσο σε νομικά ζητήματα, αλλά κυρίως στην αναζήτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων των μερών. Βοηθά τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν υπόψη πρόσθετους (εμπορικούς) παράγοντες που ενδέχεται να μην λαμβάνονταν υπόψη στο πλαίσιο μιας δικαστικής διαδικασίας.

41 Προσδιορισμός συμφερόντων
Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Προσδιορισμός συμφερόντων Ισχυρισμός/Θέση: Η θέση σας είναι μια άποψη στην οποία έχετε καταλήξει. Συμφέρον: Τα συμφέροντά σας είναι αυτά που σας οδήγησαν στην απόφασή σας 41

42 Προσδιορισμός συμφερόντων
Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Προσδιορισμός συμφερόντων Συμφιλιώνετε συμφέροντα και όχι απόψεις. Μην υιοθετείτε την πλέον προφανή άποψη χωρίς να έχετε λάβει υπόψη τα συμφέροντα. Προσοχή: δύο αντίθετες απόψεις ενδέχεται να κρύβουν το ίδιο συμφέρον. Επιλέγετε κοινές ή ιδιωτικές συναντήσεις ανάλογα με την περίσταση.

43 Πλεονεκτήματα της προσφυγής σε διαμεσολάβηση
Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Πλεονεκτήματα της προσφυγής σε διαμεσολάβηση Η διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρει: οικονομικά αποδοτική και ταχεία εξωδικαστική επίλυση των διαφορών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας (που αφορούν εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας) και γενικότερα σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, με χαμηλό επίπεδο κινδύνου, μέσω διαδικασιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των διαδίκων. Οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται μέσω διαμεσολάβησης προσφέρονται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και επιτρέπουν να διατηρηθεί φιλική και βιώσιμη σχέση μεταξύ των μερών. Τα προτερήματα αυτά είναι εντονότερα στις καταστάσεις που περιλαμβάνουν διασυνοριακά στοιχεία.

44 Πλεονεκτήματα της προσφυγής σε διαμεσολάβηση
Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Πλεονεκτήματα της προσφυγής σε διαμεσολάβηση Το ενδεχόμενο προσφυγής σε μια άλλη μέθοδο επίλυσης της διαφοράς παραμένει ανοιχτό ανά πάσα στιγμή  Συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου, χρημάτων και πόρων Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας Διαδικαστική ευελιξία Ευελιξία όσον αφορά τα σημεία προς συζήτηση Απόλυτη ευελιξία όσον αφορά τις συμφωνίες Απόλυτη εμπιστευτικότητα ή προστασία του απορρήτου Εγγύηση της συμμόρφωσης με τις συμφωνίες Αποτροπή των διαδοχικών κύκλων δικαστικών διαδικασιών Αποτροπή της δημιουργίας «νικητών και ηττημένων» Δυνατότητα σύναψης δημιουργικών συμφωνιών  Προώθηση δίκαιων και επικερδών συμφωνιών για αμφότερα τα μέρη  Ενθάρρυνση της μελλοντικής συνεργασίας  Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών

45 Χαρακτηριστικά της διαδικασίας

46 Χαρακτηριστικά της διαδικασίας
Διαρθρωμένη διαδικασία Τα διάφορα στάδια της κύριας διαμεσολαβητικής διαδικασίας Εναρκτήρια δήλωση Φάση διερεύνησης Συλλογή δεδομένων / ανταλλαγή απόψεων / συγκέντρωση πληροφοριών Αναζήτηση συμφερόντων Φάση διαπραγμάτευσης Επιλογή και αξιολόγηση πιθανών λύσεων Περάτωση (έγγραφη συμφωνία) 46

47 Διαρθρωμένη διαδικασία
Χαρακτηριστικά της διαδικασίας Διαρθρωμένη διαδικασία Προετοιμασία Έναρξη Διερεύνηση Αναζήτηση λύσεων / Διαπραγμάτευση Κατάληξη

48 Διαρθρωμένη διαδικασία
Χαρακτηριστικά της διαδικασίας Διαρθρωμένη διαδικασία Υποβολή σε διαμεσολάβηση και διορισμός διαμεσολαβητή Συμφωνία σχετικά με τη διαμεσολάβηση Στοχεύει στην ενημέρωση των μερών σχετικά με τη διαμεσολάβηση και στη διοργάνωση της διαδικασίας

49 Διαρθρωμένη διαδικασία
Χαρακτηριστικά της διαδικασίας Διαρθρωμένη διαδικασία Προκαταρκτικό στάδιο Συζήτηση προκαταρκτικών ζητημάτων: Όροι αναφοράς της διαμεσολάβησης Συμμετέχοντες στη συνάντηση διαμεσολάβησης Εξουσία λήψης αποφάσεων των συμμετεχόντων Ρόλος του διαμεσολαβητή Ανταλλαγή εγγράφων πριν από τη συνάντηση Ideally, the mediator should not carry out the pre-mediation. This should be done by third parties who won’t be involved in the mediation process. In the case of the Office it could give information about mediation via Internet and flyers. 49

50 Συμμετοχή όλων των μερών Ευελιξία της διαδικασίας
Χαρακτηριστικά της διαδικασίας Συμμετοχή όλων των μερών Συγκαλείται συνάντηση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Διασφαλίζεται ότι οι παριστάμενοι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι για τη λήψη αποφάσεων. Ευελιξία της διαδικασίας Παρότι η διαμεσολάβηση αποτελεί διαρθρωμένη διαδικασία, ο διαμεσολαβητής πρέπει να επιδεικνύει ευελιξία κατά τη διάρκειά της. Η διαδικασία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των διαδίκων. Τα μέρη έχουν την ευελιξία να μεταπηδούν από το ένα στάδιο στο άλλο. In the field of Community trade marks and designs the parties often come from different countries with big distances between each country. For example, from the north of Sweden and the south of Portugal. However, invite the parties to attend the mediation in person. Or offer a videoconference to ensure the same face-to-face environment. A written mediation is not recommendable since human behave differently when confronted face-to-face. This spontaneous “action-counteraction” situation of the face-to-face environment makes it easier and faster to compile facts, to find the interest and solutions. 50

51 Απόρρητο της διαμεσολάβησης
Χαρακτηριστικά της διαδικασίας Απόρρητο της διαμεσολάβησης Όλα όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά. Όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα (ο διαμεσολαβητής, τα μέρη, οι εκπρόσωποι και οι σύμβουλοί τους, τυχόν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρίσταται στις συναντήσεις) υπογράφουν συμφωνία εμπιστευτικότητας προτού λάβουν μέρος στη διαμεσολάβηση. Δεν τηρούνται αρχεία κανενός είδους σχετικά με τη συνάντηση Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν ή να γνωστοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τη διαμεσολάβηση ή που προκύπτει κατά τη διάρκειά της I think this slide speaks for itself 51

52 Απόρρητο της διαμεσολάβησης
Χαρακτηριστικά της διαδικασίας Απόρρητο της διαμεσολάβησης Άρθρο 7 της οδηγίας 2008/52/ΕΚ της 21ης Μαΐου 2008: Δεδομένου ότι η διαμεσολάβηση θα πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρρητο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως, ούτε οι διαμεσολαβητές ούτε όσοι άλλοι εμπλέκονται διοικητικά στη διαδικασία διαμεσολάβησης να υποχρεώνονται να προσκομίσουν, σε αστικές και εμπορικές δίκες ή διαιτησίες, στοιχεία που προκύπτουν από διαδικασία διαμεσολάβησης ή έχουν σχέση με αυτήν, παρά μόνο: α) εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για επιτακτικούς λόγους δημόσιας τάξης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, κυρίως για να εξασφαλιστεί η προστασία των πρωταρχικών συμφερόντων των παιδιών ή να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωματική ή ψυχολογική ακεραιότητα προσώπου, ή της διαμεσολάβησης πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά. Όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα (ο διαμεσολαβητής, τα μέρη, οι εκπρόσωποι και οι σύμβουλοί τους, τυχόν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρίσταται στις συναντήσεις) υπογράφουν κατάλληλη συμφωνία εμπιστευτικότητας προτού λάβουν μέρος στη διαμεσολάβηση. β) όταν η κοινολόγηση του περιεχομένου της συμφωνίας που προέκυψε από τη διαμεσολάβηση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή ή την εκτέλεση αυτής της συμφωνίας. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εμποδίζουν την εκ μέρους των κρατών μελών θέσπιση αυστηρότερων μέτρων για την προστασία του απόρρητου της διαμεσολάβησης. I think this slide speaks for itself 52

53 Σχέδια και υποδείγματα - Παράδειγμα διαμεσολάβησης
Μια εταιρεία κατασκευής αλεξίσφαιρων γιλέκων και χιτωνίων συνήψε σύμβαση με μια Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ). Ιδιοκτήτης και διευθυντής της εταιρείας ήταν ένας απόστρατος Στρατιωτικός και η Σύζυγός του (ΣΣ). Η ΔΔ ήταν ο βασικός πελάτης του ΣΣ. Έξι μήνες αργότερα, η ΔΔ κατήγγειλε τη σύμβαση και ανέθεσε την κατασκευή γιλέκων και χιτωνίων σε άλλη εταιρεία. Τα γιλέκα και τα χιτώνια που παρήγαγε και διένειμε η νέα εταιρεία παρουσίαζαν πολλές ομοιότητες με τα γιλέκα και τα χιτώνια του ΣΣ. Ο ΣΣ κατήγγειλε ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του (μη καταχωρισμένο σχέδιο ή υπόδειγμα) παραβιάστηκαν και ζήτησε αποζημίωση. Η ΔΔ ισχυρίστηκε ότι η κατασκευή των υπόψη προϊόντων δεν εκπληρούσε τις συμβατικές προδιαγραφές και ότι δεν υφίσταντο δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Έπειτα από μακροσκελείς διαπραγματεύσεις και διενέξεις, τα μέρη αποφάσισαν να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση.

54 Σας ευχαριστώ πολύ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ www.oami.europa.eu
Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας Σας ευχαριστώ πολύ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Feedback:

55 Ο θεσμός του διαμεσολαβητή

56 Χαρακτηριστικά του διαμεσολαβητή
Ο θεσμός του διαμεσολαβητή Χαρακτηριστικά του διαμεσολαβητή Ο ρόλος του διαμεσολαβητή Εκπαίδευση διαμεσολαβητή Επιλογή διαμεσολαβητή 

57 Ο θεσμός του διαμεσολαβητή
Ορισμός Ως «διαμεσολαβητής» νοείται οιοσδήποτε τρίτος από τον οποίο ζητείται να αναλάβει διαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο, ανεξαρτήτως της ονομασίας του ή του επαγγέλματός του στο αντίστοιχο κράτος μέλος και ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαμεσολάβηση.

58 Χαρακτηριστικά του διαμεσολαβητή
Ο θεσμός του διαμεσολαβητή Χαρακτηριστικά του διαμεσολαβητή Ουδετερότητα Αμεροληψία Αποτελεσματικό και ικανό πρόσωπο

59 Ουδετερότητα / Ανεξαρτησία
Ο θεσμός του διαμεσολαβητή Ουδετερότητα / Ανεξαρτησία Απουσία περιστάσεων που συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων. Οι εν λόγω περιστάσεις περιλαμβάνουν: Οποιαδήποτε προσωπική ή επιχειρηματική σχέση με ένα ή περισσότερα μέρη Οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον στο αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης Ο διαμεσολαβητής έχει επιτελέσει άλλο ρόλο εκτός του ρόλου του διαμεσολαβητή για ένα ή περισσότερα από τα μέρη

60 Αμεροληψία του διαμεσολαβητή
Ο θεσμός του διαμεσολαβητή Αμεροληψία του διαμεσολαβητή Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι αμερόληπτος, ήτοι να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση όλων των μερών. Ο διαμεσολαβητής δεν πρέπει να συντάσσεται με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι επιφυλακτικός κατά την παροχή απόψεων, συμβουλών ή συστάσεων. Neutrality/Impartiality has to bee seen from two divergent viewpoints: First, you want to mediate fairly, without favouring any particular person or position. This means mentally setting aside your own biases, personal experiences and judgements. Second, you need to monitor whether the parties perceive you as impartial, knowing that they may be suspicious enough to read all kind of bias into your behaviour that is not there. Therefore, always try to review your actions during the mediation. Watch the parties for clues. 60

61 Ικανό και αποτελεσματικό πρόσωπο
Ο θεσμός του διαμεσολαβητή Ικανό και αποτελεσματικό πρόσωπο Ικανοποιητικές «διαπροσωπικές δεξιότητες» Παρακολουθεί προσεκτικά Είναι σε θέση να κατευθύνει και να έρχεται σε αντιπαράθεση Νιώθει άνετα σε περίπτωση διαπληκτισμών ή διακοπών Χρησιμοποιεί τη φαντασία του για να επιλύει προβλήματα χωρίς να προτείνει τις λύσεις Επιδεικνύει υπομονή Δείχνει κατανόηση και είναι ευγενικός Να απέχει από την κριτική For me people skills means understanding human nature and how individuals function in their specific social environment. 61

62 Ρόλος του διαμεσολαβητή
Ο θεσμός του διαμεσολαβητή Ρόλος του διαμεσολαβητή Δεν είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης Δεν είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα και την εκτελεστότητα της συμφωνίας για την επίλυση της διαφοράς

63 Ικανό και αποτελεσματικό πρόσωπο
Ο θεσμός του διαμεσολαβητή Ικανό και αποτελεσματικό πρόσωπο Εκπαίδευση και αξιολόγηση των διαμεσολαβητών Διεθνώς αναγνωρισμένη διαπίστευση CIArb (ένας από τους κορυφαίους επαγγελματικούς οργανισμούς στον κόσμο στον τομέα της επίλυσης διαφορών) CEDR (Κέντρο Αποτελεσματικής Επίλυσης Διαφορών)

64 Εκπαίδευση διαμεσολαβητή
Ικανό και αποτελεσματικό πρόσωπο Εκπαίδευση διαμεσολαβητή Σημαντικό: επαρκής και τεχνική προετοιμασία του διαμεσολαβητή Πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή ανώτατες επαγγελματικές σπουδές και ειδική κατάρτιση στη διαμεσολάβηση Κύρος και ηθική αποδοχή

65 Ρόλος του διαμεσολαβητή
Ο θεσμός του διαμεσολαβητή Ρόλος του διαμεσολαβητή Προαγωγή της επίλυσης των ζητημάτων της διαφοράς μεταξύ των μερών Καμία εξουσία επιβολής του διακανονισμού στα μέρη Καθοδήγηση της διαδικασίας διαμεσολάβησης μέσω της παροχής εκθέσεων προόδου έπειτα από κάθε στάδιο Συντονισμός της επικοινωνίας μεταξύ των μερών Συντονισμός μιας διαρθρωμένης διαδικασίας Παροχή βοήθειας ώστε τα μέρη να αποκτήσουν μια συνολική αντίληψη της κατάστασης 65

66 Υποχρεώσεις του διαμεσολαβητή
Συνοπτικά Συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ των μερών και διασφαλίζει ότι διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες και συμβουλές. Επιδεικνύει δραστήρια συμπεριφορά με στόχο την προσέγγιση των δύο μερών. Αποκαλύπτει τυχόν περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία του ή να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων (καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης). Υποχρεούται να εκπληρώσει πιστά το καθήκον που του ανατίθεται.


Κατέβασμα ppt "Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (KEΔΙΠ) 1 Απριλίου 2015, 18:30"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google