Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (KEΔΙΠ) 1 Απριλίου 2015, 18:30 Δρ. N. Θ. Μ. ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (KEΔΙΠ) 1 Απριλίου 2015, 18:30 Δρ. N. Θ. Μ. ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (KEΔΙΠ) 1 Απριλίου 2015, 18:30 Δρ. N. Θ. Μ. ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ Πρόεδρος τμημάτων προσφυγών, ΓΕΕΑ Προϊστάμενος υπηρεσίας διαμεσολάβησης, ΓΕΕΑ

2 Μειονεκτήματα της δικαστικής επίλυσης διαφορών  Υψηλή πιθανότητα πρόκλησης σημαντικών οικονομικών προβλημάτων ή προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία  Δυσκολία πρόβλεψης του αποτελέσματος  Ανυπολόγιστη δαπάνη χρόνου  Κίνδυνος απαρχαίωσης του επίμαχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας/ακυρότητας ή έκπτωσης σήματος  Τεράστιες δαπάνες οικονομικώνπόρων  Έντονη ανάγκη διατήρησης μιας σχέσης μεταξύ των μερών 2 Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

3 Εξέλιξη της διαμεσολάβησης στην Ευρώπη Εξέλιξη της διαμεσολάβησης στην Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής II.Οδηγία του 2008 III.Η αποτελεσματικότητα διαφέρει από χώρα σε χώρα IV. Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ I.Συστάσεις II.Αξιολόγηση αντικτύπου των συστάσεων του 2007 III.Έκθεση σχετικά με την ποιότητα της διαμεσολάβησης, Εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα της δικαιοσύνης του 2012 IV.Κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη εφαρμογή των συστάσεων 3 Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

4 4 Mέση διάρκεια δικαστικής επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

5 5 Mέση διάρκεια διοικητικών υποθέσεων Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

6 6 Δικαιοδοσία (I) Eυρωπαϊκό Δικ.Εθνικά Δικ. Ε Δικ.: Προδικαστικά ζητήματα Ε. Γεν. Δικ.: Διαφορές περί την καταχώρηση και ακυρότητα τίτλων διανοητικής ιδιοκτησίας Ανταγωγές έκπτωσης ή ακυρότηταςΔιαφορές παραποίησης Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Παραποίηση, ακυρότητα, έκπτωση ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας Δικαστική επίλυση διαφορών Δικαιοδοσία σε αντιδικίες σχετικές με ευρωπαϊκά δικαιώματα ΠΙ Eυρωπαϊκά Γραφεία Eθνικά Γραφεία Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

7 Δικαστική επίλυση διαφορών ΠΙ στην ΕΕ Σήματα (ΓΕΕΑ) Φυτικές ποικιλίες (CPVO) Υποδείγματα (OHIM) ΑγωγέςΑνταγωγές ΓΕΕΑ Legal or natural persons Τμήματα προσφυγών Προσφυγή Γεν. Δικ. Αναίρεση ΔΙΚ. ΕΕ Έκπτωση Ακυρότητα Εθνικά (ειδικευμένα) Δικαστήρια 7 Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας EPO Αγωγές παραποίησης, έκπτωσης, Ακυρότητας Ανταγωγές Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας EΕ οργάνωση δικαστικής επίλυσης διαφορών σχετικά με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα ΠI Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

8 Aναίρεση Γεν. Δικαστήριο Τμήματα Προσφυγών, OHIM Πρωτοβάθμια απόφαση (OD & ODS - OHIM) Προσφυγή Εφετείο ΚΣ/ΚΥ CTM/CD Court Πρωτοδικείο ΚΣ/ΚΥ CTM/CD Court Προδικαστικά ζητήματα Ανώτατο Δικαστήριο Δικαστήριο ΕΕ Aναίρεση‘Εφεση Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης Προσβολή δικαιωμάτων, Παραποίηση, Απομίμηση Aιτήσεις-καταχωρήσεις Ανακοπές-Εκπτώσεις-Ακυρότητες ‘Εκπτωση/Ακυρότητα Έκπτωση/Ακυρότητα Διαδικασία επίλυσης διαφορών περί το κοινοτικό σήμα και το κοινοτικό υπόδειγμα 8 Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

9 New cases 2012: 617 (total) – 238 (IP) = 38,57% Διαφορές ΠΙ ενώπιον Γεν. Δικ. ΕΕ 9

10 New cases 2013: 790 (total) – 292 (IP) = 37,09% Διαφορές ΠΙ ενώπιον Γεν. Δικ. ΕΕ 10

11 Διαφορές ΠΙ ενώπιον Γεν. Δικ. ΕΕ (*) Source ICLAD, 11 cases covering more than one BoA decision, 2 cases OCVV and 4 RENV not included (**) Curia Annual Report 2014 11

12 Διαφορές ΠΙ ενώπιον Γεν. Δικ. ΕΕ (*) Source ICLAD (**) Curia Annual Report 2014 12

13 13 Δικαστική επίλυση διαφορών σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας Κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαίο πολίτη Συνολικός προϋπολογισμός ΔΕΕ για το 2012: 348 εκατομμύρια ευρώ Κατά προσέγγιση κόστος ανά υπόθεση: 230.000 ευρώ Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

14 3 April 1996CTM application ARCOL 20 October 1998Notice of opposition, CAPOL 30 June 2000Decision of OD 24 July 2000Notice of appeal 4 March 2002BoA Decision in Case R 782/2000-3 24 May 2002Application lodged at the Registry of CFI 10 November 2004 Judgment of CFI (Fourth Chamber) Case T-164/02 25 January 2005OHIM lodged appeal against GC judgment before the CJ 1 August 2007Decision of the Second Board of Appeal in Case R 782/2000-2 16 November 2007 Application lodged at the Registry of the CFI Case T-402/07 25 March 2009 Judgment of CFI (Fifth Chamber) Case T-402/07 4 March 2010 Case C-193/09 P. Order of the Court (Eighth Chamber) Arcol / Capol CTM Litigation in EU Court 14 years 14 Δικαστική επίλυση διαφορών Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

15 Cancellation Division Cancellation Division Decision 15 July 2008Action upheld/design invalidated (Art. 25(1)(e)CDR) Notice of Appeal Notice of Appeal 16 September 2008Holder of CD Board of Appeal Board of Appeal Decision R 1323/2008-3: 14 October 2009Invalidity confirmed but on the basis of Art. 25(1)(b), 6(1) CDR (no individual character) Action for annulment Action for annulment 22 December 2009Holder of CD General Court EU General Court EU Judgment T-513/09: 16 December 2010 Decision annulled (creates different overall impression Appeals Appeals 28 February 2011 Invalidity applicant/OHIM CJEU CJEU Judgment of 18 October 2012, Appeals dismissed C-101/11P and C-102/11 P Board of Appeal Decision R 2127/2012-3: 30 October 2013Decision annuled General Court EU T-28/14 - Appeal filed-28 February 2014 Appeal Withdrawn CTM Litigation in EU Court ‘Personnage assis’ (Sitting figure) CTM Litigation in EU Court ‘Personnage assis’ (Sitting figure) 4 years 15 Δικαστική επίλυση διαφορών Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

16 ALPHA D3 vs. ALPHAREN 16 CTM Application  No 004320297 03/03/2005 Notice of opposition  06/03/2006  Article 8(1)(b) CTMR Opposition Division  Decision 09/10/2007  Opposition allowed Notice of Appeal  29/11/2007  APPLICANT 2 nd BoA  Decision R1897/2007-2, 24/03/2009  Decision confirmed Application for annulment  01/06/2009  APPLICANT General Court  Judgment T ‑ 222/09,09/02/2011  Decision partially annulled: breach of Art.76 CTMR Internet search results do not constituting well-known fact (within assessment of similarity of goods) 1st BoA  Decision R1235/2011-1, 02/11/2011  Opposition entirely upheld (similarity of goods based on proof submitted by the parties) Application for annulment  03/07/2013  APPLICANT General Court  Judgment T ‑ 106/12, 03/07/2013  Decision annulled based on Art.1(d)(2) Regulation 216/96: same Member was Rapporteur in both BoA decisions Application for annulment before ECJ  C490/13 P, 12/09/2013  Further appeal rejected Judgment 17/7/2014 BoAppeal decision R 2387/2014-5,26/11/2014 Appeal dismissed 8 ½ years Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

17 R10 / R10 (Nike International Ltd. vs Aurelio Muñoz Molina) 17 StageNumberDateComments Application CTM  4 813 713  02/01/2006  Application to register the word mark “ R10 ” as a CTM for the following G&S: (18) Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (25) Clothing, footwear, headgear. (35) Retailing of clothing of all kinds and footwear and accessories. Opposition  B 1 054 123  24/10/2006  Opposition based on the earlier non-registered mark “ R10 ”, Artlicle 8(4) CTMR OD decision  B 1 054 123  19/02/2008  Opposition rejected Appeal by Nike  R 551/2008-1  28/03/2008  Pursuant to Art. 57 to 62 CTMR BoA decision  R 551/2008-1  21/01/2009  Appeal dismissed as inadmissible Action brought  before the GC T-137/09  06/04/2009  Appeal admissible, procedural violations by BoA GC judgment  T ‑ 137/09  24/11/2010  BoA decision annulled Appeal brought  before CJ by OHIM C-53/11 P  07/02/2011  Two pleas raised by OHIM: infringement of Rule 49 of Regulation No 2868/95, and Article 58 of Regulation No 40/94 CJ judgment  C ‑ 53/11 P  19/01/2012  GC judgment annulled CG  T-137/09  12/06/2014  Appeal dismissed 7 ½ years Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

18 Σε ορισμένες χώρες η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική σε ορισμένους τομείς. Σε ορισμένες χώρες τα αρμόδια γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παρέχουν και προωθούν τη διαμεσολάβηση πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο ή ενόσω εκκρεμεί η απόφαση του δικαστηρίου. Π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Βραζιλία, Φιλιππίνες, Σινγκαπούρη Οργανισμοί που ασχολούνται με την επίλυση διαφορών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διαμεσολάβησης 18 Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

19 Φορείς που παρέχουν την δυνατότητα επίλυσης διαφορών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διαμεσολάβησης Παγκόσμιος οργανισμός διανοητικής ιδιοκτησίας (WIPO) Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο Εξωδικαστική Υπηρεσία Διαμεσολάβησης στις ΗΠΑ Εθνικά Γραφεία Βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ιδιωτικοί οργανισμοί διαμεσολάβησης Υπηρεσία διαμεσολάβησης του ΓΕΕΑ 19 Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

20 20 Παγκόσμιος οργανισμός διανοητικής ιδιοκτησίας (WIPO) Ο WIPO παρέχει έναν κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και υποστηρίζει τα μέρη κατά τον προσδιορισμό του κατάλληλου διαμεσολαβητή και την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με αυτόν. Ο WIPO παρέχει χώρους συναντήσεων στη Γενεύη. Ο ίδιος ο WIPO δεν παρέχει διαμεσολάβηση. (http://www.wipo.int/amc/en/mediation) Οργανισμοί που ασχολούνται με την επίλυση διαφορών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διαμεσολάβησης Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

21 21 Γραφείο βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου Οργανισμοί που ασχολούνται με την επίλυση διαφορών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διαμεσολάβησης Το Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Ηνωμένου Βασιλείου διαθέτει μια ομάδα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών. Το Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Ηνωμένου Βασιλείου παρέχει χώρους συναντήσεων στο Κεντρικό Λονδίνο και στο Newport. (http://www.patent.gov.uk/patent/p-manage/p-useenforce/p-useenforce-dispute/p- useenforce-dispute-mediation/p-useenforce-dispute-mediation-ourmediation.htm) http://www.patent.gov.uk/patent/p-manage/p-useenforce/p-useenforce-dispute/p- useenforce-dispute-mediation/p-useenforce-dispute-mediation-ourmediation.htmhttp://www.patent.gov.uk/patent/p-manage/p-useenforce/p-useenforce-dispute/p- useenforce-dispute-mediation/p-useenforce-dispute-mediation-ourmediation.htm Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

22 22 Το ΓΕΕΑ παρέχει έναν κατάλογο εσωτερικών διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και υποστηρίζει τα μέρη κατά την επιλογή του κατάλληλου διαμεσολαβητή και την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με αυτόν. Το ΓΕΕΑ παρέχει χώρους συναντήσεων στο Αλικάντε και στις Βρυξέλλες Οργανισμοί που ασχολούνται με την επίλυση διαφορών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διαμεσολάβησης ΓΕΕΑ

23 201320142015Total Mediations concluded a)with settlement 14--5 a)without settlement --1 1 Pending mediations-- 55 Total no. of mediations15511 23 20142015Total 303 200920102011201220132014 2015 (until end Feb) Total Amicable settlements172178236253219285331376 Στατιστικά δεδομένα ΓΕΕΑ ( 23/03/2015 ) Περαιωμένες/ Εκρεμμείς διαμεσολαβήσεις Συμβιβασμοί Φιλικοί διακανονισμοί Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

24 24 Διαμεσολάβηση και διαιτησία σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Ιδρύεται κέντρο διαμεσολάβησης και διαιτησίας σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (το «Κέντρο»). Το Κέντρο εδρεύει στη Λουμπλιάνα και τη Λισσαβώνα (άρθρο 79). Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - συναφθείσα στις Βρυξέλλες στις 19 Φεβρουαρίου 2013

25 ♦ Ένα νέο δικαιοδοτικό ευρωπαϊκό σύστημα που περιλαμβάνει ένα κέντρο διαμεσολάβησης και διαιτησίας που συνδέεται άμεσα με τη δικαιοδοσία σε διαφορές σχετικές με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (άρθρο 79) ♦ Το λειτουργικό κόστος του Κέντρου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου (άρθρο 39) 25 Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Διαμεσολάβηση και διαιτησία σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

26 26 Δικαιοδοσία Το Κέντρο είναι αρμόδιο για την εξέταση οποιασδήποτε διαφοράς σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας, ήτοι συμπεριλαμβανομένων όλων των θεμάτων αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 32 της Συμφωνίας (άρθρο 35 § 1) Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Διαμεσολάβηση και διαιτησία σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

27 Ιnterim-διαδικασία Ο εισηγητής δικαστής διερευνά μαζί με τους διαδίκους τη δυνατότητα συμβιβασμού, μεταξύ άλλων μέσω διαμεσολάβησης ή/και διαιτησίας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Κέντρου 27 άρθρο 52 § 2 Διαμεσολάβηση και διαιτησία σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

28 Συμβιβασμός Οι διάδικοι δύνανται, σε κάθε στάδιο της δίκης, να επιλύουν τη διαφορά τους με συμβιβασμό που επικυρώνεται με απόφαση του Δικαστηρίου 28 Συμφωνία για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, άρθρο 79 Διαμεσολάβηση και διαιτησία σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

29 29 Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης

30 30 Οδηγία 2008/52/ΕΚ της 21ης Μαΐου 2008, άρθρο 3 στοιχείο α) α) ως «διαμεσολάβηση» νοείται: διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την επίλυση της διαφοράς τους, με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Η διαδικασία αυτή μπορεί να κινηθεί με πρωτοβουλία των μερών, να προταθεί ή να διαταχθεί από δικαστήριο ή να προβλέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους. Η έννοια αυτή περιλαμβάνει τη διαμεσολάβηση εκ μέρους δικαστή που δεν έχει επιληφθεί τυχόν δικαστικών διαδικασιών σχετικών με την εν λόγω διαφορά. Δεν περιλαμβάνει τις απόπειρες που γίνονται από το δικαστήριο ή τον δικαστή που έχει επιληφθεί της υπόθεσης για την επίλυση διαφοράς κατά τη διάρκεια της σχετικής με την εν λόγω διαφορά δίκης. Ορισμός Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης

31 Συμβιβασμός - Διαμεσολάβηση Ε πιτυγχάνεται μέσω δικαστικής διαδικασίας Ε ίναι πράξη Μ πορεί να είναι υποχρεωτικός Δ ιεξάγεται από Δικαστή ή Δικαστικό υπάλληλο Δ εν απαιτεί ειδική εκπαίδευση Μ πορεί να συνδέεται ή να μην συνδέεται με τα δικαστήρια Ε ίναι διαδικασία Ε ίναι πάντοτε εκούσια Δ ιεξάγεται από διαμεσολαβητή Α παιτεί ειδική εκπαίδευση όταν είναι επίσημη 31 Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης

32 32  Διαρθρωμένη διαδικασία  Εμπιστευτικότητα/ απόρρητο της διαδικασίας  Εκούσια συμμετοχή όλων των μερών  Συναινετική διαδικασία που στοχεύει στην επίτευξη συμφωνίας  Ευελιξία Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης

33 33 ΔΙΚΑΙΟ Διάδικος BΔιάδικος Α Δικαστική επίλυση διαφοράς Διένεξη Επίπεδο ευθύνης που αναλαμβάνουν οι δικηγόροι, οι δικαστές και οι διάδικοι Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Δικαστής Δικηγόρος

34 34 Δικαστής Δικηγόροι Διάδικοι Επίλυση Δικαστική επίλυση διαφοράς Διένεξη Επίπεδο ευθύνης που αναλαμβάνουν οι δικηγόροι, οι δικαστές και οι διάδικοι Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Δίκαιο

35 35 Επίπεδο ευθύνης που αναλαμβάνουν οι δικηγόροι, ο διαμεσολαβητής και οι διάδικοι Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Διαμεσολαβητής Φιλικός διακανονισμός Μέρος Β Μέρος Α Διένεξη Δικηγόρος Επίλυση

36 36  Τα μέρη, και όχι ο διαμεσολαβητής, είναι υπεύθυνα για το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης.  Τα μέρη ασκούν ουσιαστικό έλεγχο επί του τρόπου επίλυσης της διαφοράς τους.  Τα μέρη μπορούν να επιλέξουν τα ίδια το καταλληλότερο άτομο για την επίλυση της διαφοράς τους.  Τα μέρη μπορούν να οργανώσουν την διαδικασία κατά τον προσφορότερο τρόπο  Τα μέρη μπορούν να περαιώσουν την διαμεσολάβηση οποιαδήποτε στιγμή Αυτονομία των μερών Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης

37 37 Δεν είναι υποχρεωτική Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση. Όλα τα μέρη μιας διαμεσολάβησης μπορούν να αποσυρθούν από αυτήν ανά πάσα στιγμή (συμπεριλαμβανομένου του διαμεσολαβητή). Εκούσια συμμετοχή Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης

38 38 Πεδίο δράσης της διαμεσολάβησης Η διαμεσολάβηση δεν επικεντρώνεται τόσο σε νομικά ζητήματα, αλλά κυρίως στην αναζήτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων των μερών. Βοηθά τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν υπόψη πρόσθετους (εμπορικούς) παράγοντες που ενδέχεται να μην λαμβάνονταν υπόψη στο πλαίσιο μιας δικαστικής διαδικασίας. Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης

39 39 –Προσωπικά –Εμπορικά –Νομικά Προσδιορισμός συμφερόντων Εμπορικά Νομικά Προσωπικά Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Το βασικό πρόβλημα των διενέξεων δεν έγκειται στη σύγκρουση απόψεων, αλλά στη σύγκρουση μεταξύ των αναγκών, των επιθυμιών, των ανησυχιών και των φόβων της κάθε πλευράς. Οι εν λόγω επιθυμίες και ανησυχίες συνιστούν συμφέροντα. Τα συμφέροντα κινητοποιούν τους ανθρώπους. Είναι τα σιωπηρά κίνητρα που κρύβονται πίσω από την σύγκρουση των απόψεων.

40 40 Eπίλυση διαφορών βάσει συμφερόντων και όχι βάσει δικαιωμάτων Η διαμεσολάβηση δεν επικεντρώνεται τόσο σε νομικά ζητήματα, αλλά κυρίως στην αναζήτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων των μερών. Βοηθά τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν υπόψη πρόσθετους (εμπορικούς) παράγοντες που ενδέχεται να μην λαμβάνονταν υπόψη στο πλαίσιο μιας δικαστικής διαδικασίας. Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης

41 41 Ισχυρισμός/Θέση: Η θέση σας είναι μια άποψη στην οποία έχετε καταλήξει. Συμφέρον: Τα συμφέροντά σας είναι αυτά που σας οδήγησαν στην απόφασή σας Προσδιορισμός συμφερόντων Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης

42  Συμφιλιώνετε συμφέροντα και όχι απόψεις.  Μην υιοθετείτε την πλέον προφανή άποψη χωρίς να έχετε λάβει υπόψη τα συμφέροντα.  Προσοχή: δύο αντίθετες απόψεις ενδέχεται να κρύβουν το ίδιο συμφέρον.  Επιλέγετε κοινές ή ιδιωτικές συναντήσεις ανάλογα με την περίσταση. Προσδιορισμός συμφερόντων 42 Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης

43 43 Η διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρει: οικονομικά αποδοτική και ταχεία εξωδικαστική επίλυση των διαφορών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας (που αφορούν εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας) και γενικότερα σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, με χαμηλό επίπεδο κινδύνου, μέσω διαδικασιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των διαδίκων. Οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται μέσω διαμεσολάβησης προσφέρονται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και επιτρέπουν να διατηρηθεί φιλική και βιώσιμη σχέση μεταξύ των μερών. Τα προτερήματα αυτά είναι εντονότερα στις καταστάσεις που περιλαμβάνουν διασυνοριακά στοιχεία. Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Πλεονεκτήματα της προσφυγής σε διαμεσολάβηση

44  Το ενδεχόμενο προσφυγής σε μια άλλη μέθοδο επίλυσης της διαφοράς παραμένει ανοιχτό ανά πάσα στιγμή  Συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου, χρημάτων και πόρων  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας  Διαδικαστική ευελιξία  Ευελιξία όσον αφορά τα σημεία προς συζήτηση  Απόλυτη ευελιξία όσον αφορά τις συμφωνίες  Απόλυτη εμπιστευτικότητα ή προστασία του απορρήτου 44 Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Πλεονεκτήματα της προσφυγής σε διαμεσολάβηση  Εγγύηση της συμμόρφωσης με τις συμφωνίες  Αποτροπή των διαδοχικών κύκλων δικαστικών διαδικασιών  Αποτροπή της δημιουργίας «νικητών και ηττημένων»  Δυνατότητα σύναψης δημιουργικών συμφωνιών  Προώθηση δίκαιων και επικερδών συμφωνιών για αμφότερα τα μέρη  Ενθάρρυνση της μελλοντικής συνεργασίας  Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών

45 45 Χαρακτηριστικά της διαδικασίας

46 46 1.Εναρκτήρια δήλωση 2.Φάση διερεύνησης Συλλογή δεδομένων / ανταλλαγή απόψεων / συγκέντρωση πληροφοριών 3.Αναζήτηση συμφερόντων 4.Φάση διαπραγμάτευσης Επιλογή και αξιολόγηση πιθανών λύσεων 5. Περάτωση (έγγραφη συμφωνία) Διαρθρωμένη διαδικασία Τα διάφορα στάδια της κύριας διαμεσολαβητικής διαδικασίας Χαρακτηριστικά της διαδικασίας

47 47 Προετοιμασία Έναρξη Διερεύνηση Αναζήτηση λύσεων / Διαπραγμάτευση Κατάληξη Διαρθρωμένη διαδικασία Χαρακτηριστικά της διαδικασίας

48 48 Υποβολή σε διαμεσολάβηση και διορισμός διαμεσολαβητή Συμφωνία σχετικά με τη διαμεσολάβηση Στοχεύει στην ενημέρωση των μερών σχετικά με τη διαμεσολάβηση και στη διοργάνωση της διαδικασίας Διαρθρωμένη διαδικασία Χαρακτηριστικά της διαδικασίας

49 49 Συζήτηση προκαταρκτικών ζητημάτων: –Όροι αναφοράς της διαμεσολάβησης –Συμμετέχοντες στη συνάντηση διαμεσολάβησης –Εξουσία λήψης αποφάσεων των συμμετεχόντων –Ρόλος του διαμεσολαβητή –Ανταλλαγή εγγράφων πριν από τη συνάντηση Προκαταρκτικό στάδιο Διαρθρωμένη διαδικασία Χαρακτηριστικά της διαδικασίας

50 50  Συγκαλείται συνάντηση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  Διασφαλίζεται ότι οι παριστάμενοι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι για τη λήψη αποφάσεων. Συμμετοχή όλων των μερών Χαρακτηριστικά της διαδικασίας Ευελιξία της διαδικασίας  Παρότι η διαμεσολάβηση αποτελεί διαρθρωμένη διαδικασία, ο διαμεσολαβητής πρέπει να επιδεικνύει ευελιξία κατά τη διάρκειά της.  Η διαδικασία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των διαδίκων.  Τα μέρη έχουν την ευελιξία να μεταπηδούν από το ένα στάδιο στο άλλο.

51 51  Όλα όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά.  Όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα (ο διαμεσολαβητής, τα μέρη, οι εκπρόσωποι και οι σύμβουλοί τους, τυχόν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρίσταται στις συναντήσεις) υπογράφουν συμφωνία εμπιστευτικότητας προτού λάβουν μέρος στη διαμεσολάβηση.  Δεν τηρούνται αρχεία κανενός είδους σχετικά με τη συνάντηση  Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν ή να γνωστοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τη διαμεσολάβηση ή που προκύπτει κατά τη διάρκειά της Απόρρητο της διαμεσολάβησης Χαρακτηριστικά της διαδικασίας

52 52 Άρθρο 7 της οδηγίας 2008/52/ΕΚ της 21ης Μαΐου 2008 : 1.Δεδομένου ότι η διαμεσολάβηση θα πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρρητο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως, ούτε οι διαμεσολαβητές ούτε όσοι άλλοι εμπλέκονται διοικητικά στη διαδικασία διαμεσολάβησης να υποχρεώνονται να προσκομίσουν, σε αστικές και εμπορικές δίκες ή διαιτησίες, στοιχεία που προκύπτουν από διαδικασία διαμεσολάβησης ή έχουν σχέση με αυτήν, παρά μόνο: α) εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για επιτακτικούς λόγους δημόσιας τάξης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, κυρίως για να εξασφαλιστεί η προστασία των πρωταρχικών συμφερόντων των παιδιών ή να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωματική ή ψυχολογική ακεραιότητα προσώπου, ή της διαμεσολάβησης πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά. Όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα (ο διαμεσολαβητής, τα μέρη, οι εκπρόσωποι και οι σύμβουλοί τους, τυχόν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρίσταται στις συναντήσεις) υπογράφουν κατάλληλη συμφωνία εμπιστευτικότητας προτού λάβουν μέρος στη διαμεσολάβηση. β) όταν η κοινολόγηση του περιεχομένου της συμφωνίας που προέκυψε από τη διαμεσολάβηση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή ή την εκτέλεση αυτής της συμφωνίας. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εμποδίζουν την εκ μέρους των κρατών μελών θέσπιση αυστηρότερων μέτρων για την προστασία του απόρρητου της διαμεσολάβησης. Απόρρητο της διαμεσολάβησης Χαρακτηριστικά της διαδικασίας

53 53 Μια εταιρεία κατασκευής αλεξίσφαιρων γιλέκων και χιτωνίων συνήψε σύμβαση με μια Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ). Ιδιοκτήτης και διευθυντής της εταιρείας ήταν ένας απόστρατος Στρατιωτικός και η Σύζυγός του (ΣΣ). Η ΔΔ ήταν ο βασικός πελάτης του ΣΣ. Έξι μήνες αργότερα, η ΔΔ κατήγγειλε τη σύμβαση και ανέθεσε την κατασκευή γιλέκων και χιτωνίων σε άλλη εταιρεία. Τα γιλέκα και τα χιτώνια που παρήγαγε και διένειμε η νέα εταιρεία παρουσίαζαν πολλές ομοιότητες με τα γιλέκα και τα χιτώνια του ΣΣ. Ο ΣΣ κατήγγειλε ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του (μη καταχωρισμένο σχέδιο ή υπόδειγμα) παραβιάστηκαν και ζήτησε αποζημίωση. Η ΔΔ ισχυρίστηκε ότι η κατασκευή των υπόψη προϊόντων δεν εκπληρούσε τις συμβατικές προδιαγραφές και ότι δεν υφίσταντο δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Έπειτα από μακροσκελείς διαπραγματεύσεις και διενέξεις, τα μέρη αποφάσισαν να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση. Σχέδια και υποδείγματα - Παράδειγμα διαμεσολάβησης

54 Σας ευχαριστώ πολύ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ www.oami.europa.eu Feedback: Théophile.Margellos@oami.europa.eu Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας

55 55 Ο θεσμός του διαμεσολαβητή

56 –Ο ρόλος του διαμεσολαβητή –Εκπαίδευση διαμεσολαβητή –Επιλογή διαμεσολαβητή –Επιλογή διαμεσολαβητή Ο θεσμός του διαμεσολαβητή Χαρακτηριστικά του διαμεσολαβητή 56

57 57 Ως «διαμεσολαβητής» νοείται οιοσδήποτε τρίτος από τον οποίο ζητείται να αναλάβει διαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο, ανεξαρτήτως της ονομασίας του ή του επαγγέλματός του στο αντίστοιχο κράτος μέλος και ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαμεσολάβηση. Ορισμός Ο θεσμός του διαμεσολαβητή

58 58  Ουδετερότητα  Αμεροληψία  Αποτελεσματικό και ικανό πρόσωπο Χαρακτηριστικά του διαμεσολαβητή Ο θεσμός του διαμεσολαβητή

59 59  Απουσία περιστάσεων που συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων. Οι εν λόγω περιστάσεις περιλαμβάνουν: –Οποιαδήποτε προσωπική ή επιχειρηματική σχέση με ένα ή περισσότερα μέρη –Οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον στο αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης –Ο διαμεσολαβητής έχει επιτελέσει άλλο ρόλο εκτός του ρόλου του διαμεσολαβητή για ένα ή περισσότερα από τα μέρη Ουδετερότητα / Ανεξαρτησία Ο θεσμός του διαμεσολαβητή

60 60 ♦Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι αμερόληπτος, ήτοι να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση όλων των μερών. ♦Ο διαμεσολαβητής δεν πρέπει να συντάσσεται με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους. ♦Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι επιφυλακτικός κατά την παροχή απόψεων, συμβουλών ή συστάσεων. Αμεροληψία του διαμεσολαβητή Ο θεσμός του διαμεσολαβητή

61 61 ♦Ικανοποιητικές «διαπροσωπικές δεξιότητες» ♦Παρακολουθεί προσεκτικά ♦Είναι σε θέση να κατευθύνει και να έρχεται σε αντιπαράθεση ♦Νιώθει άνετα σε περίπτωση διαπληκτισμών ή διακοπών Ικανό και αποτελεσματικό πρόσωπο Ο θεσμός του διαμεσολαβητή ♦Χρησιμοποιεί τη φαντασία του για να επιλύει προβλήματα χωρίς να προτείνει τις λύσεις ♦Επιδεικνύει υπομονή ♦Δείχνει κατανόηση και είναι ευγενικός ♦Να απέχει από την κριτική

62 62 ♦Δεν είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης ♦Δεν είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα και την εκτελεστότητα της συμφωνίας για την επίλυση της διαφοράς Ρόλος του διαμεσολαβητή Ο θεσμός του διαμεσολαβητή

63 63  Εκπαίδευση και αξιολόγηση των διαμεσολαβητών  Διεθνώς αναγνωρισμένη διαπίστευση  CIArb (ένας από τους κορυφαίους επαγγελματικούς οργανισμούς στον κόσμο στον τομέα της επίλυσης διαφορών)  CEDR (Κέντρο Αποτελεσματικής Επίλυσης Διαφορών) Ικανό και αποτελεσματικό πρόσωπο Ο θεσμός του διαμεσολαβητή

64 Εκπαίδευση διαμεσολαβητή  Σημαντικό: επαρκής και τεχνική προετοιμασία του διαμεσολαβητή  Πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή ανώτατες επαγγελματικές σπουδές και ειδική κατάρτιση στη διαμεσολάβηση  Κύρος και ηθική αποδοχή Ικανό και αποτελεσματικό πρόσωπο 64

65 65  Προαγωγή της επίλυσης των ζητημάτων της διαφοράς μεταξύ των μερών  Καμία εξουσία επιβολής του διακανονισμού στα μέρη  Καθοδήγηση της διαδικασίας διαμεσολάβησης μέσω της παροχής εκθέσεων προόδου έπειτα από κάθε στάδιο  Συντονισμός της επικοινωνίας μεταξύ των μερών  Συντονισμός μιας διαρθρωμένης διαδικασίας  Παροχή βοήθειας ώστε τα μέρη να αποκτήσουν μια συνολική αντίληψη της κατάστασης Ρόλος του διαμεσολαβητή Ο θεσμός του διαμεσολαβητή

66 Υποχρεώσεις του διαμεσολαβητή Συνοπτικά Συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ των μερών και διασφαλίζει ότι διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες και συμβουλές. Επιδεικνύει δραστήρια συμπεριφορά με στόχο την προσέγγιση των δύο μερών. Αποκαλύπτει τυχόν περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία του ή να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων (καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης). Υποχρεούται να εκπληρώσει πιστά το καθήκον που του ανατίθεται. 66


Κατέβασμα ppt "Διαμεσολάβηση σε διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (KEΔΙΠ) 1 Απριλίου 2015, 18:30 Δρ. N. Θ. Μ. ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google