Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΜΕ Με τον όρο ΜΜΕ ορίζονται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η κατηγορία των πολύ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΜΕ Με τον όρο ΜΜΕ ορίζονται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η κατηγορία των πολύ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

2 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΜΕ Με τον όρο ΜΜΕ ορίζονται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

3 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΜΕ Καλύπτουν κενά της παραγωγής, του εμπορίου και των υπηρεσιών που αδυνατούν να καλύψουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αξιοποιούν εγχώριες πρώτες ύλες και συγκρατούν το εργατικό δυναμικό στην περιφέρεια. Συμμετέχουν με υψηλά ποσοστά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, της απασχόλησης και των εξαγωγών. Συμβάλλουν στη διασπορά του οικονομικού πλούτου και της οικονομικής δύναμης.

4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ποια δραστηριότητα πρέπει να επιλέξει Ποιες επενδύσεις πρέπει να κάνει Που και πως θα αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια

5 ΞΕΝΑ Ή ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Η ΑΡΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ – ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΌΧΙ ΣΤΗ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΥΠΕΡΒΟΛΗ = ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Διαρκείς ενσωμάτωση των κερδών στην επιχείρηση ευνοεί την ανάπτυξη αλλά δυσαρεστεί τους μετόχους. Υπέρμετρη προσφυγή στον εξωτερικό δανεισμό θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της επιχείρησης έναντι των δανειστών της.

6 Σύγκριση ξένων - ιδίων κεφαλαίων Ξένα κεφάλαια Οι δανειστές απεχθάνονται τους κινδύνους Όχι απώλεια κυριότητας Όχι ρητή απώλεια ελέγχου Πρέπει να εξοφληθούν Αυξάνουν τις απαιτήσεις ταμειακών ροών Μειώνουν το κόστος κεφαλαίου Αυξάνουν την απόδοση κεφαλαίου (αν όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει) Ίδια κεφάλαια Οι επενδυτές ιδίων κεφαλαίων αποδέχονται μεγαλύτερους κινδύνους Πρέπει να εγκαταλείψετε λίγη κυριότητα Μπορεί να μειώσουν τον έλεγχο Δεν χρειάζεται να εξοφληθούν Έχουν μικρότερες απαιτήσεις ταμειακών ροών Αυξάνουν το κόστος κεφαλαίου Μειώνουν την απόδοση κεφαλαίου (αν όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει)

7 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΩΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΩΝ:  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ  ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ  OVERDRAFT  LEASING

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ – ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ( ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 50% ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ) 2. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( ΜΕΧΡΙ 100% ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ( ΜΕΧΡΙ 100% ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ – ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ)

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΑΝΕΙΟ Αγορά ή ανακαίνιση επαγγελματικής στέγης Αγορά εξοπλισμού Αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου Ενίσχυση ρευστότητας Αγορά άυλων παγίων «Δικαιώματα εισόδου» franchising Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 και των Δράσεων του Γ΄ Κ.Π.Σ. Από € 10.000 χωρίς ανώτατο όριο Από 15 χρόνια μέχρι 25 ανάλογα με το είδος της ανάγκης.

10 ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Σκοπός: Κάλυψη αναγκών σε Κεφάλαιο Κίνησης και δαπανών εξοπλισμού μικρού κόστους. Από €6.000 μέχρι και το 100% των αναγκών χρηματοδότησης της επιχείρησής σας, ανάλογα με τα οικονομικά της στοιχεία. Διάρκεια: Μέχρι και 4 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης. Τρόπος Εξόφλησης: Το κεφάλαιο του δανείου μπορείτε να το εξοφλείτε όποτε θέλετε, ανάλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες. Oι τόκοι θα πρέπει να εξοφλούνται κάθε μήνα, με ελάχιστο ποσό καταβολής €50. Επιπλέον παροχές: Δωρεάν απόκτηση καρνέ επιταγών. Πίστωση τόκων, όταν ο λογαριασμός του δανείου έχει πιστωτικό υπόλοιπο. Δωρεάν χορήγηση της κάρτας Εθνοcash, για να εξυπηρετήστε από τα ATMs του Εθνοδικτύου και του διατραπεζικού δικτύου ΔΙΑΣ, άνετα και γρήγορα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

11 Α Μ Ε Σ Ω Σ προσφέρει ποσό έως 50.000 € χωρίς εγγυήσεις αυθημερόν απευθύνεται σε ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας και έχουν διετή δραστηριότητα Σκοπός: Το δάνειο χορηγείται για την κάλυψη αναγκών σε Κεφάλαιο Κίνησης και δαπανών εξοπλισμού μικρού κόστους. Ποσό: Από €10.000 μέχρι € 50.000. Διάρκεια: Τριετής, με δυνατότητα τριετούς κάθε φορά ανανεώσεως. Τρόπος Εξόφλησης: Το κεφάλαιο του δανείου μπορείτε να το εξοφλείτε όποτε θέλετε, στη διάρκεια ισχύος του ορίου, ανάλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες. Οι τόκοι θα πρέπει να εξοφλούνται κάθε μήνα.

12 ΕΘΝΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Χαρακτηριστικά Χρηματοδότηση της σχετικής δαπάνης σε ποσοστό μέχρι 80% Ελάχιστο ποσό δανείου €300.000 Διάρκεια δανείου από 3 έως 10 χρόνια Δυνατότητα χρήσης περιόδου χάριτος μέχρι 2 χρόνια Εξόφληση κεφαλαίου με τρίμηνες ή εξάμηνες δόσεις Δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των τόκων της περιόδου χάριτος Επιτόκιο σταθερό κατά τα 3, 5 ή 7 πρώτα χρόνια

13 ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας, Βιώνουν προβλήματα προσαρμοστικότητας Έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων ή αυτών που δραστηριοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο. Χαρακτηρίζονται από περιορισμένη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων, εξαιτίας κυρίως αδυναμίας πρόσβασης τους στο χρηματοοικονομικό σύστημα: Έλλειψη τεχνογνωσίας Αδυναμία επέκτασης σε διευρυμένες αγορές Ενώ συνήθως αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη παραγωγής και λειτουργίας. Η στήριξη και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο αποβλέπει Στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας Στη διατήρηση θέσεων εργασίας Στη δημιουργία νέων Συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές Αύξηση της κοινωνικής συνοχής.

14 ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κριτήριο 1: Επιχειρηματική ικανότητα του φορέα της επένδυσης Κριτήριο 2: Δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμετοχής Κριτήριο 3: Βιωσιμότητα του φορέα της επένδυσης Κριτήριο 4: Συμβολή της προτεινόμενης επένδυσης στην αύξηση της απασχόλησης Κριτήριο 5: Αρτιότητα και πληρότητα της επενδυτικής πρότασης

15 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: διενεργούνται από τις τράπεζες είναι επιτόπιοι διενεργούνται κατά κανόνα δυο φορές μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης: – πρώτη φορά, όταν ο επενδυτής έχει υλοποιήσει τουλάχιστον το 50% του φυσικού αντικειμένου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της επένδυσης, – δεύτερη φορά, όταν ο επενδυτής ολοκληρώνει το επενδυτικό του σχέδιο

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ "LEADER +" Κάλυπτε περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Συνολικό κόστος πάνω από 400 εκ.ευρώ Τεράστιος αριθμός επιχειρήσεων στο Ν.Ξάνθης ΣΚΟΠΟΣ: Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου,η προσέλκυση των νέων, μέσω της υλοποίησης πλέγματος δράσεων που ικανοποιούν παράλληλα τις εθνικές και κοινοτικές προτεραιότητες για την Γ’ Προγραμματική Περίοδο (απασχόληση, ισότητα, προστασία περιβάλλοντος κλπ.) ΕΠΙΔΙΩΞΗ: Η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών, με την αξιοποίηση των φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων τους, την ανακάλυψη νέων πηγών εισοδήματος και την παράλληλη προστασία της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.

17 50%  Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής / ζωικής παραγωγής  Εκτροφεία θηραμάτων 60%  Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών διανυκτέρευσης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής  Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής  Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών αγροτικού τουρισμού (θρησκευτικός, ιαματικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κλπ)  Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης κλπ) 75%  Πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις ανάδειξης και διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς  Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (clusters)  Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις ΜΜΕ (πχ Website) 100%  Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών Natura 2000  Διαδρομές πρόσβασης, μονοπάτια, γεφύρια  Μουσεία αγροτικής λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ / ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ & Δ. ΟΡΕΙΝΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Δήμου Σταυρούπολης, Δήμου Μύκης, Κοινότητα Θερμών, Κοινότητα Κοτύλης, Κοινότητα Σατρών, Δημοτικό Διαμέρισμα Γαλάνης Δήμου Τοπείρου Δήμος Ορεινού Νομού Καβάλας ΣΤΟΧΟΙ: Α) Διαμόρφωση σύγχρονης αυτοδύναμης οικονομίας και ενίσχυσης της εξωστρέφειας με προώθηση δράσεων στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, τουρισμό και υπηρεσίες. Β) Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιοχής παρέμβασης Γ) Προστασία – αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και του ορυκτού πλούτου Δ) Άμβλυνση των νομαρχιακών κοινωνικών ανισοτήτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής

19 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Τα πλεονεκτήματα είναι: η γεωγραφική θέση της περιοχής παρέμβασης το περιβάλλον, η πολιτιστική κληρονομιά, η πολυπολιτισμική σύνθεση, οι φυσικοί πόροι. η νεοαποκτηθείσα βάση λόγω των επενδυτικών κινήτρων και των υλοποιηθέντων πρωτοβουλιών, κυρίως του LEADER. Τα κυριότερα προβλήματα και οι περιορισμοί που τίθενται στην αναπτυξιακή διαδικασία είναι: ο παραμεθόριος (ορεινή και απομακρυσμένη περιοχή) και ο ακριτικός χαρακτήρας της περιοχής παρέμβασης η δυσμενής δημογραφική κατάσταση, κυρίως όσον αφορά την εκροή από τις ορεινές και παραμεθόριες περιοχές οι ενδονομαρχιακές αναπτυξιακές και κοινωνικές ανισότητες που σχετίζονται με την πολιτισμική σύνθεση και τις πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες.

20 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ προσαρμογή στις νέες συνθήκες (εφαρμογή καινοτομικών δράσεων και εφαρμογών τις Κοινωνίας των Πληροφοριών στη μεταποίηση, στο εμπόριο και τουρισμό, ηλεκτρονικό εμπόριο, χρήση δικτύων, συνεργασίες επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα, παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών σε όλο το οικονομικό φάσμα της περιοχής παρέμβασης κ.λ.π.) αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον) βελτίωση επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές

21

22

23


Κατέβασμα ppt "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΜΕ Με τον όρο ΜΜΕ ορίζονται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η κατηγορία των πολύ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google