Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατηγορία επιχειρήσεων Αριθμός εργαζομένων (αμετάβλητος) Κύκλος εργασιών ήΣυνολικός ισολογισμός Πολύ μικρές0-9≤ 2 εκατ. ευρώ Μικρές10-49≤ 10 εκατ. ευρώ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατηγορία επιχειρήσεων Αριθμός εργαζομένων (αμετάβλητος) Κύκλος εργασιών ήΣυνολικός ισολογισμός Πολύ μικρές0-9≤ 2 εκατ. ευρώ Μικρές10-49≤ 10 εκατ. ευρώ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κατηγορία επιχειρήσεων Αριθμός εργαζομένων (αμετάβλητος) Κύκλος εργασιών ήΣυνολικός ισολογισμός Πολύ μικρές0-9≤ 2 εκατ. ευρώ Μικρές10-49≤ 10 εκατ. ευρώ Μεσαίες50-250≤ 50 εκατ. ευρώ≤ 43 εκατ. ευρώ Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 0-9 στην Ε.Ε ανέρχονται στο 94% του συνόλου και απασχολούν το 34% των εργαζομένων. Αντίστοιχα στην Ελλάδα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν το 97% του συνόλου και απασχολούν το 55,6% των εργαζομένων.

3 Εμπόριο Δικτυωθείτε 2 Υπεργολαβίες- Καινοτομίες Χρηματοδοτικά έργα Νεανική Επιχειρηματικότητα Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

4 Εμπόριο Ενίσχυση εμπορικής επιχειρηματικότητας Προϋπολογισμός: 200 εκατ. Ευρώ Δημόσια συμμετοχή: 80 εκατ. Ευρώ Περιοχή εφαρμογής: όλη η χώρα Επενδυτική πρόταση από ευρώ ευρώ Πάγιες + Άϋλες επενδύσεις (max ευρώ) Επιχορήγηση 40% - Ίδια συμμετοχή 25% Επενδυτική πρόταση συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ευρώ / επιχείρηση - (min 8 επιχειρήσεις) Πάγιες + Άϋλες επενδύσεις (max ευρώ) Υφιστάμενες επιχειρήσεις Κερδοφορία (Μ.Ο. 3 ετών) 2004: Ένα (1) άτομο εως εννέα (9) άτομα απασχόληση

5 χρηματοδότηση ευρώ για την προμήθεια του ελάχιστου αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τη σύνδεση των επιχειρήσεων στο Ίντερνετ (Καλάθι 1). χρηματοδότηση ευρώ για την ανάπτυξη της εταιρικής παρουσίασης στο διαδίκτυο και τη συντήρηση και φιλοξενία των ιστοσελίδων για 2 χρόνια (Καλάθι 2). Η συνολική δαπάνη που επιχορηγείται κατά 40% ανέρχεται σε ευρώ για κάθε καλάθι Δικτυωθείτε 2

6 Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται επιχειρήσεις: Που απασχολούν μέχρι 10 άτομα Έχουν κύκλο εργασιών μέχρι ευρώ Έχουν μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση και Δραστηριοποιούνται στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών, εξαιρούνται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στον κανόνα de minimis. Δικτυωθείτε 2 Προϋπολογισμός: 50 εκατ. ευρώ περίπου Δημόσια δαπάνη: 20 εκατ. ευρώ. Στο πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ενταχθούν επιχειρήσεις στα επόμενα 2 χρόνια.

7

8 Μέσω της βιομηχανικής υπεργολαβίας και της καινοτομίας το μικρό μέγεθος της επιχείρησης μπορεί να αξιοποιηθεί και να μετατραπεί σε ισχυρό πλεονέκτημα στα πλαίσια του σημερινού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Σήμερα ο βιομηχανικός υπεργολάβος καλείται να σχεδιάζει και να αναπτύσσει τα μέρη και τα τελικά προϊόντα της μεγάλης επιχείρησης και όχι απλώς να τα παράγει φασόν, όπως γινόταν παλαιότερα. Πρόγραμμα ΕΠΑΝ: Δημόσια επιχορήγηση ευρώ Υπεργολαβίες –Καινοτομίες

9 Χρηματοδοτικά έργα Έκδοση των εγγυητικών επιστολών: Συμμετοχής, Καλής εκτέλεσης, Προκαταβολής και Καλής πληρωμής Ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από διάφορες θεομηνίες καθώς και Επιδότηση επιτοκίων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων.

10 Νεανική Επιχειρηματικότητα Από ευρώ ευρώ (Μεταποίηση) Από ευρώ ευρώ (Επιλέξιμες δραστηριότητες) Νέοι άνεργοι, μισθωτοί ή ελευθ.επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2004 Έτος γέννησης από 1966 έως 1987 Υποβολή Προτάσεων έως 31/3/2005 Από ευρώ ευρώ (Μεταποίηση) Από ευρώ ευρώ (Επιλέξιμες δραστηριότητες) Γυναίκες άνεργες, μισθωτές ή ελευθ.επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2004 Έτος γέννησης από 1950 έως 1987 Υποβολή Προτάσεων έως 25/4/2005 Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

11 Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Μετοχικό Κεφάλαιο ευρώ Εγγυήσεις % σε δάνεια Μάκρο - Βραχυχρόνια Ύψους : ευρώ ευρώ Αιτήσεις υποβάλλονται μέσω τραπεζών


Κατέβασμα ppt "Κατηγορία επιχειρήσεων Αριθμός εργαζομένων (αμετάβλητος) Κύκλος εργασιών ήΣυνολικός ισολογισμός Πολύ μικρές0-9≤ 2 εκατ. ευρώ Μικρές10-49≤ 10 εκατ. ευρώ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google