Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Αναστάσιος Δ. Αναστασίου Κ.Υ. του ΥΠΕΣΔΔΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Αναστάσιος Δ. Αναστασίου Κ.Υ. του ΥΠΕΣΔΔΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Αναστάσιος Δ. Αναστασίου Κ.Υ. του ΥΠΕΣΔΔΑ
«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ» Δρ. Αναστάσιος Δ. Αναστασίου Κ.Υ. του ΥΠΕΣΔΔΑ

2 Η ΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ
Η αστική ιστορία (ιστοριογραφία) και το φαινόμενο της αστικοποίησης Αναπτυξιακές προκλήσεις των σύγχρονων πόλεων (αστικών κέντρων) Η αστική ανάπτυξη στην Ξάνθη, τα Τρίκαλα και την Πάτρα

3 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ 21ΟΥΑΙΩΝΑ
Η ιστορική και επιστημονική έρευνα σε θέματα αστικής ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών πόλεων Ο ρόλος των δικτύων μεταφορών και συγκοινωνιών στην ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων Οι πόλεις ως τόποι της παγκόσμιας οικονομίας

4 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Αλλαγές στην παραδοσιακή δομή των πόλεων Περιβαλλοντική και κοινωνική υποβάθμιση περιοχών εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων Οξυμένα προβλήματα στους τομείς των μεταφορών, του περιβάλλοντος, κ.λπ.

5 Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Ιστορία Ανάπτυξη Προοπτικές

6 Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ιστορία Ανάπτυξη Προοπτικές

7 Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Ιστορία Ανάπτυξη Προοπτικές

8 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Συντονισμένη δράση όλων των φορέων με τις λειτουργίες της πόλης Ανασχεδιασμός και συμπληρωματικότητα των μηχανισμών παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων Προετοιμασία διαλόγου/διαβούλευσης και δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτής της διαδικασίας Διαπεριφερειακή συνεργασία και δικτύωση

9 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Αποτύπωση της κατάστασης των τριών πόλεων Δημιουργία και ενίσχυση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ κέντρων έρευνας, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, οργανισμών, τοπικών υπηρεσιών, κ.ά. Παρακολούθηση των επιδόσεών τους στις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες

10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Τομείς αστικής πολιτικής και δράσης με στόχο την καθημερινή ποιότητα ζωής: Περιβάλλον – κοινωνική πολιτική Χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός Τεχνικές υποδομές – μεταφορές Πολιτική προστασία και ασφάλεια

11 ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
Μετάβαση στο διεθνοποιημένο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον Εφαρμογή πολιτικών μακροχρόνιου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού


Κατέβασμα ppt "Δρ. Αναστάσιος Δ. Αναστασίου Κ.Υ. του ΥΠΕΣΔΔΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google