Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Η Γλώσσα Ως Τρόπος Επικοινωνίας.  Η Γλώσσα Ως Κοινωνική Εξουσία.  Η Γλώσσα Που Μιλάμε Επιδρά Στον Τρόπο Που Σκεφτόμαστε;  Η Γλώσσα Του Σώματος. 

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Η Γλώσσα Ως Τρόπος Επικοινωνίας.  Η Γλώσσα Ως Κοινωνική Εξουσία.  Η Γλώσσα Που Μιλάμε Επιδρά Στον Τρόπο Που Σκεφτόμαστε;  Η Γλώσσα Του Σώματος. "— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Η Γλώσσα Ως Τρόπος Επικοινωνίας.  Η Γλώσσα Ως Κοινωνική Εξουσία.  Η Γλώσσα Που Μιλάμε Επιδρά Στον Τρόπο Που Σκεφτόμαστε;  Η Γλώσσα Του Σώματος.  H Σημασία Της Γλώσσας Του Σώματος.  Η Νοηματική Γλώσσα.  Το Σύστημα Του Μπράιγ.  Παντομίμα.  Πηγές.

3 Επικοινωνία είναι η διαδικασία αποστολής ενός μυνήματος από έναν πομπό σε ένα δέκτη, χρησιμοποιώντας έναν κώδικα επικοινωνίας. Υπάρχουν τέσσερις κύριες μορφές επικοινωνίας: α)η λεκτική, β)η νοηματική, γ)η γραπτή, δ)η ηλεκτρονική.Η επικοινωνία μεταξύ μας μπορεί να γίνει με νοήματα, με λέξεις και με γράμματα, δηλαδή μπορεί να είναι νοηματική, προφορική η γραπτή αντίστοιχα.

4 Γλώσσα και κοινωνία :Κοινωνιογλωσσολογία. Η Κοινωνιογλωσσολογία είναι «κλάδος της γλωσσολογίας που μελετά όλες τις πλευρές της σχέσης μεταξύ της γλώσσας και της κοινωνίας». Βασική θέση της Κοινωνιογλωσσολογίας είναι ότι η γλώσσα δε μεταδίδει απλώς πληροφορίες σχετικά με το νόημα συγκεκριμένων προτάσεων αλλά και πληροφορίες για την κοινωνική ταυτότητα του ομιλητή (ηλικία, φύλο, μόρφωση, κοινωνική θέση), τις συνθήκες μέσα στις οποίες λαμβάνει χώρα η επικοινωνία (επίσημος ή ανεπίσημος λόγος). Η εξουσία ασκείται όχι μόνο με τις ιδέες αλλά και με τη γλώσσα και τις λέξεις.

5 Σύμφωνα με την Κριτική Ανάλυση η γλώσσα δεν είναι από μόνη της δυνατή. Αποκτά εξουσία όταν γίνεται εργαλείο στα χέρια ισχυρών ανθρώπων. Η Κριτική Ανάλυση Λόγου συνδυάζει την κειμενική µε την κοινωνική ανάλυση, χρησιμοποιώντας εργαλεία της ‘Συστημικής Λειτουργικής Γλωσσολογίας’ του Halliday, η οποία υποστηρίζει ότι η γλώσσα είναι δίκτυο επιλογών, από το οποίο οι παραγωγοί κειμένων κάνουν επιλογές που δεν είναι τυχαίες αλλά ιδεολογικά καθορισμένες.

6 Η γλώσσα είναι για τον άνθρωπο το κυριότερο μέσο επικοινωνίας και αποτελεί κυρίαρχο και χαρακτηριστικό κομμάτι κάθε κοινωνίας. Αν και χρειάζονται πολλές ακόμα μελέτες προκειμένου να αποκομίσουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα, είναι εμφανές ότι η γλώσσα είναι ένας μόνο από τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη σκέψη αλλά και την αντίληψη.

7 Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, από τα μάτια. Λέγεται ότι η κόρη του ματιού διαστέλλεται όταν εγκρίνουμε και συστέλλεται όταν αποδοκιμάζουμε κάτι. Να θυμάστε, επίσης, ότι η κόρη του ματιού αλλάζει ανάλογα με το φως. Η γλώσσα του σώματος είναι τόσο ανακριβής γιατί εξαρτάται από πολλές μεταβλητές.

8 Συνηθισμένες σωματικές κινήσεις: -Όταν τρίβεις το μάτι είτε αγγίζεις τη μύτη φανερώνει ότι λες ψέματα. -Διαφωνείς όταν «μαδάς» το ρούχο σου. -Χαμηλώνεις το βλέμμα: νικήθηκες... -Τέλος, και κάτι που ίσως δε χρειαζότανε ιδιαίτερη ερμηνεία, είναι ότι όταν κινείσαι διαρκώς δείχνεις τη νευρικότητά σου...

9 Η ελληνική νοηματική γλώσσα είναι η φυσική γλώσσα της ελληνικής κοινότητας Κωφών. Η Ελληνική νοηματική γλώσσα δεν είναι διεθνής ό πως λανθασμένα πιστεύεται. Η κάθε χώρα αναπτύσσει τ η δική της νοηματική γλώσσα με διαφορετικά κατά β άση νοήματα και διαφορετικό αλφάβητο. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά αλλά πολλές διαφορές σε μορφολογικό επίπεδο. Παρόλα αυτά οι κωφοί διαφορετικών κρατών μπορούν να συνεννοούνται άνετα μέσω της Διεθνούς Νοηματικής Γλώσσας, η οποία είναι στην ουσία ένας κώδικας που εξυπηρετεί σε απλές καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας.

10 Κώδικας Μπράιγ ονομάζεται το σύστημα γραφής και ανάγνωσης των τυφλών. Το όνομά του οφείλεται στον εφευρέτη του Λουδοβίκο Μπράιγ. Το εξάστιγμο Braille:Το σύστημα τελειοποιήθηκε από τον τυφλό Λουδοβίκο Braille, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει ορθογώνιο πλέγμα 6 ανάγλυφων κουκίδων.

11 Η παντομίμα είναι καθαρά ελληνική τέχνη. Ξεκίνησε από τη Διονυσιακή λατρεία, εκεί όπου το σώμα ήταν το μόνο μέσο έκφρασης των ηθοποιών. Μεγάλη άνθιση είχε η παντομίμα κατά τα μέσα του δέκατου έκτου αιώνα με την Comedia del Arte. Μεγάλος μίμος της εποχής μας υπήρξε ο Μαρσέλ Μαρσώ.

12  http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=436 http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=436  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8 E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_ %CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B9 %CE%B3 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8 E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_ %CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B9 %CE%B3  http://www.fte.org.gr/html/brail.htm http://www.fte.org.gr/html/brail.htm  file:///C:/Users/Administrator/Desktop/e%2 0- %20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF %84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%20%CE %A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE %BC%CE%AF%CE%BC%CE%B1.htm file:///C:/Users/Administrator/Desktop/e%2 0- %20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF %84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%20%CE %A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE %BC%CE%AF%CE%BC%CE%B1.htm

13


Κατέβασμα ppt " Η Γλώσσα Ως Τρόπος Επικοινωνίας.  Η Γλώσσα Ως Κοινωνική Εξουσία.  Η Γλώσσα Που Μιλάμε Επιδρά Στον Τρόπο Που Σκεφτόμαστε;  Η Γλώσσα Του Σώματος. "

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google