Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Υποδομές και Ανθρώπινο Δυναμικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Υποδομές και Ανθρώπινο Δυναμικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Υποδομές και Ανθρώπινο Δυναμικό

2 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης: Ιδρύθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988 με την επωνυμία Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Εντάχθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 μαζί με το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης στη νεοϊδρυθείσα τότε Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης Μετονομάστηκε το 2001 σε Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου. Ιστορική αναδρομή

3 Από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 άρχισε να λειτουργεί: – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε συγκεκριμένες κάθε φορά επιστημονικές περιοχές, και – Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών το οποίο αναδιαρθρώθηκε κατά τα έτη 2000 και 2006. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 ιδρύθηκε το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Κρήτης ενταγμένο στο Π.Τ.Π.Ε. το οποίο έχει στόχο τη μετεκπαίδευση των νηπιαγωγών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ιστορική αναδρομή

4 Το Π.Τ.Π.Ε. αρχικά στεγάστηκε σε κτιριακό συγκρότημα στα Περιβόλια Ρεθύμνου. Από το 1998 στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρέθυμνο. Γεωγραφική θέση Τμήματος

5 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. Να παρέχει στον/στην πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία θα του/της εξασφαλίσουν άρτια κατάρτιση στην επιστημονική και επαγγελματική του/της σταδιοδρομία. Να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά στα ζητήματα της Παιδαγωγικής. Να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και την επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος

6 Τα συλλογικά και μονομελή όργανα του Τμήματος, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του είναι: Η Συνέλευση του Τμήματος Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Το Δ.Σ. του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Κρήτης. Διοικητικά όργανα Τμήματος

7

8 Θεσμοθετημένες Επιτροπές Τμήματος

9 Εκπρόσωποι του Τμήματος στα όργανα του Πανεπιστημίου

10 Εργαστήρια Στο Τμήμα λειτουργούν τα κάτωθι Εργαστήρια: Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών Εργαστήριο Ψυχολογικής Έρευνας Εργαστήριο Θεατρικής και Εικαστικής Παιδείας Εργαστήριο Μουσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής

11 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών Σκοπός του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών είναι να εξυπηρετήσει ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής. Το Εργαστήριο στοχεύει στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, μεθόδων διδασκαλίας και μέσων απόκτησης και χρήσης γλωσσικού, ψυχοκινητικού, λογικο-μαθηματικού, εικαστικού, μουσικού και θεατρικού υλικού Αγωγής. Το εργαστήριο διαθέτει: Μονάδα Διδακτικής και Παιδαγωγικής Έρευνας Μονάδα Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας και Αξιολόγησης

12 ΕργαστήριοΨυχολογικής Έρευνας Σκοπός του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Έρευνας είναι να εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, όπως: Γενική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Ψυχολογία της προσχολικής ηλικίας, Ψυχοπαιδαγωγική, Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας, Αναπτυξιακή Ψυχολογία βρεφών και νηπίων, Κοινωνική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Μάθησης, Ψυχολογία της Προσωπικότητας κ.ά., με επίκεντρο την προσχολική ηλικία. Το εργαστήριο διαθέτει: Μονάδα Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Επικοινωνιακής Ψυχοπαιδαγωγικής Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας Μονάδα Εξελικτικής Ψυχολογίας

13 Εργαστήριο Θεατρικής και Εικαστικής Παιδείας Σκοπός του Εργαστηρίου Θεατρικής και Εικαστικής Παιδείας είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας γύρω από τα αντικείμενα του θεάτρου και των εικαστικών τεχνών. Παράλληλα, καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες γύρω από τα αντικείμενα αυτά με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα αξιοποίησης του θεάτρου και των εικαστικών τεχνών στο χώρο της εκπαίδευσης.

14 Εργαστήριο Μουσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής Σκοπός του Εργαστηρίου Μουσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής είναι η διεξαγωγή έρευνας σχετικής με την «ενσωμάτωση» των παραστατικών τεχνών στα σχολικά προγράμματα σπουδών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διερεύνηση της θεωρητικής υποδομής και των διδακτικών τεχνικών της μουσικής και ρυθμικής έκφρασης, καθώς και της κινητικής δημιουργικότητας παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.

15 Βιβλιοθήκες του Τμήματος Οι Βιβλιοθήκες είναι δανειστικές και διατίθενται σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, καθώς και στο ακαδημαϊκό και διδακτικό προσωπικό.


Κατέβασμα ppt "Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Υποδομές και Ανθρώπινο Δυναμικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google