Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2.3 ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2.3 ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2.3 ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

2 Στόχοι μαθήματος Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλή; Ποια σχέση συνδέει τη μέση διανυσματική ταχύτητα και τη στιγμιαία στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση; Ποιοι είναι οι νόμοι της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης. Ποιες πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από τα διάγραμματα ταχύτητας - χρόνου και θέσης-χρόνου.

3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
Ευθύγραμμη κίνηση ονομάζεται η κίνηση που γίνεται πάνω σε μια ευθεία γραμμή. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ονομάζουμε την κίνηση που εκτελεί ένα σώμα του οποίου το διάνυσμα είναι σταθερό κατά μέτρο, διεύθυνση και φορά. Επομένως Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση θα ονομάζουμε την κίνηση που εκτελεί ένα κινητό πάνω σε μια ευθεία γραμμή, το οποίο σε ίσους χρόνους διανύει ίσες μετατοπίσεις. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μέση διανυσματική ταχύτητα, η μέση αριθμητική ταχύτητα και η στιγμιαία ταχύτητα συμπίπτουν (κατά μέτρο). Το διάστημα S είναι ίσο με την μετατόπιση Δx στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Εαν Δx= x και Δt = t τότε S = x.

4 Νόμοι της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης
Νόμοι της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης Γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

5 Γραφική παράσταση θέσης- χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

6 Πληροφορίες από το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου.
Πληροφορίες από το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου. Γενικά όταν έχουμε ένα διάγραμμα ταχύτητας- χρόνου, το εμβαδόν της επιφάνειας μεταξύ της γραμμής που παριστάνει την ταχύτητα και του άξονα του χρόνου, ισούται αριθμητικά με τη μετατόπιση στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα αν η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή ή όχι. Υπολογισμός μετατόπισης Δx από διάγραμμα υ - t

7 Πληροφορίες από το διάγραμμα θέσης - χρόνου.
Από τη μελέτη ενός διαγράμματος θέσης - χρόνου το πρώτο πράγμα που πληροφορούμαστε είναι για το είδος της κίνησης . Το πιο σημαντικό είναι ότι από ένα διάγραμμα θέσης- χρόνου μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα του κινητού. Στο διάγραμμα θέσης – χρόνου η μετατόπιση υπολογίζεται από την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ δύο σημείων. Το χρονικό διάστημα θα είναι ίσο με την οριζόντια απόσταση. Ο λόγος της κατακόρυφης απόστασης προς την οριζόντια απόσταση δύο σημείων ονομάζεται κλίση της γραμμής, η οποία ισούται με την εφαπτομένη γωνία φ που σχηματίζεται από την οριζόντια απόσταση μεταξύ δύο σημείων και τη γραφική παράσταση (εδώ την ευθεία ΟΓ). Έτσι θα έχουμε στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ότι: H κλίση της ευθείας στο διάγραμμα θέσης - χρόνου ισούται με την ταχύτητα του κινητού. εφφ = υ

8 Στο διάγραμμα παριστάνονται τα διαγράμματα θέσης - χρόνου για δύο σώματα Α και Β. Ποιο σώμα κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα;

9 Στο διάγραμμα παριστάνονται τα διαγράμματα θέσης - χρόνου για δύο σώματα Α και Β. Ποιο σώμα κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα; Απάντηση: Αν σε διάγραμμα x - t παρουσιάζονται οι ευθείες δύο κινητών που εκτελούν ευθύγραμμη ομαλή κίνηση τότε μεγαλύτερη ταχύτητα έχει το κινητό του οποίου η ευθεία σχηματίζει μεγαλύτερη γωνία με τον άξονα των χρόνων t. Στο διπλανό σχήμα μεγαλύτερη ταχύτητα έχει το σώμα Α διότι θ > φ.

10 Ανακεφαλαίωση


Κατέβασμα ppt "2.3 ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google