Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η σχολική αξιολόγηση ως κυρίαρχο εργαλείο της αναπαραγωγικής λειτουργίας του σχολικού θεσμού (θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής) Πάτρα, 17 Ιανουαρίου 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η σχολική αξιολόγηση ως κυρίαρχο εργαλείο της αναπαραγωγικής λειτουργίας του σχολικού θεσμού (θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής) Πάτρα, 17 Ιανουαρίου 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η σχολική αξιολόγηση ως κυρίαρχο εργαλείο της αναπαραγωγικής λειτουργίας του σχολικού θεσμού (θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής) Πάτρα, 17 Ιανουαρίου 2012

2 Η σχολική αξιολόγηση ως κυρίαρχο εργαλείο της αναπαραγωγικής λειτουργίας του σχολικού θεσμού (θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής)  Εκπαίδευση και κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές λειτουργίες του κράτους

3 Η σχολική αξιολόγηση ως κυρίαρχο εργαλείο της αναπαραγωγικής λειτουργίας του σχολικού θεσμού (θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής)  θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής: δεκαετία 1960 – σύνδεση κοινωνικο- οικονομικής προέλευσης με σχολική επιτυχία δεκαετία 1980 – σύνδεση συστήματος εκπαίδευσης με νεοφιλελευθερισμό

4 Η σχολική αξιολόγηση ως κυρίαρχο εργαλείο της αναπαραγωγικής λειτουργίας του σχολικού θεσμού (θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής) παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης: oδιατάραξη σχέσεων μαθητή-εκπαιδευτικού oάσκηση κοινωνικού ελέγχου και καταπίεσης oαρνητική επιρροή σε ψυχοσωματική εξέλιξη μαθητή

5 Η σχολική αξιολόγηση ως κυρίαρχο εργαλείο της αναπαραγωγικής λειτουργίας του σχολικού θεσμού (θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής)  αξιολόγηση επίδοσης του μαθητή και κοινωνικός καταμερισμός εργασίας

6 Η σχολική αξιολόγηση ως κυρίαρχο εργαλείο της αναπαραγωγικής λειτουργίας του σχολικού θεσμού (θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής)  αξιολόγηση επίδοσης και ανάπτυξη προσωπικότητας του μαθητή  αξιολόγηση επίδοσης και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες μαθητών

7 Η σχολική αξιολόγηση ως κυρίαρχο εργαλείο της αναπαραγωγικής λειτουργίας του σχολικού θεσμού (θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής) κριτική θεωριών κοινωνικής αναπαραγωγής oσχέσεις και ρόλοι εκπαιδευτικού-μαθητή

8 Η σχολική αξιολόγηση ως κυρίαρχο εργαλείο της αναπαραγωγικής λειτουργίας του σχολικού θεσμού (θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής) στόχοι αξιολόγησης επίδοσης μαθητή oενίσχυση υπευθυνότητας, αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης μαθητή oσυγκρότηση πολύπλευρης, ολοκληρωμένης προσωπικότητας μαθητή oαπόκτηση μεταγνωστικών ικανοτήτων μέσα από διαχείριση μάθησης

9 Η σχολική αξιολόγηση ως κυρίαρχο εργαλείο της αναπαραγωγικής λειτουργίας του σχολικού θεσμού (θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής) εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης oπεριγραφική αξιολόγηση oportfolio oαυτοαξιολόγηση oαξιολόγηση μαθητή από μαθητή

10 Η σχολική αξιολόγηση ως κυρίαρχο εργαλείο της αναπαραγωγικής λειτουργίας του σχολικού θεσμού (θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής) Τέλος !!!


Κατέβασμα ppt "Η σχολική αξιολόγηση ως κυρίαρχο εργαλείο της αναπαραγωγικής λειτουργίας του σχολικού θεσμού (θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής) Πάτρα, 17 Ιανουαρίου 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google