Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Παράγοντες που επηρεάζουν την σχολική επίδοση». Σχολική επίδοση Αξιολόγηση της απόδοσης του μαθητή σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Παράγοντες που επηρεάζουν την σχολική επίδοση». Σχολική επίδοση Αξιολόγηση της απόδοσης του μαθητή σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Παράγοντες που επηρεάζουν την σχολική επίδοση»

2 Σχολική επίδοση Αξιολόγηση της απόδοσης του μαθητή σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία

3 - «τεμπελιά»; - αδυναμία στα μαθήματα; Χαμηλή σχολική επίδοση

4 Βασικοί παράγοντες, που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση  Προσωπικότητα μαθητή: χαρακτηριστικά έμφυτα, επίκτητα  Οικογένεια  Σχολείο

5 Οικογένεια Α. Κοινωνικοί παράγοντες  Κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο: (εισόδημα – αριθμός μελών) ΗλικίαΛέξεις Παιδιά από χαμηλά κοινωνικά στρώματα Παιδιά από ψηλά κοινωνικά στρώματα 18 μήνες491 24 μήνες27260 Hildegard Hetzer (1977)

6 Επάγγελμα πατέραΣχολική επίδοση Ανειδίκευτοι εργάτες6,94 Ειδικευμένοι εργάτες7,20 Κατώτεροι υπάλληλοι, βιοτέχνες 7,79 Μέσοι υπάλληλοι9,28 Επιστήμονες, μεγαλέμποροι 9,50 Σαμπάνη (2003)

7 Α. Κοινωνικοί παράγοντες  Μορφωτικό επίπεδο: (εκπαιδευτικό επίπεδο, αξίες, στάσεις και ευκαιρίες ζωής π.χ. επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες, εκδρομές, γνώση γλωσσών, κ.λ.π.) Οικογένεια

8 Β. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες  Το συναισθηματικό κλίμα της οικογένειας  η πίστη των γονέων στις αξίες της μόρφωσης και οι υψηλές προσδοκίες Οικογένεια

9 Β. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες  η γονική συμμετοχή στις διαδικασίες  ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι γονείς τη σχολική επίδοση του παιδιού  τα κίνητρα μάθησης Οικογένεια

10 Είδη συμπεριφοράς - Τύποι γονέων  Υπερπροστατευτικοί: Αγάπη – Έλεγχος  Δημοκρατικοί: Αγάπη – Αυτονομία  Αυταρχικοί: Εχθρότητα – Έλεγχος  Φλεγματικοί: Εχθρότητα - Αυτονομία

11 Αυτοαντίληψη και σχολική επίδοση Αυτοαντίληψη Όλες οι πεποιθήσεις και αξιολογήσεις πού έχει κάποιος για τον εαυτό του και καθορίζουν όχι μόνο ποιος είναι, αλλά και • ποιος νομίζει ότι είναι, • τι νομίζει ότι είναι, • τι νομίζει ότι μπορεί να κάνει, • τι νομίζει ότι μπορεί να γίνει.

12  Στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης βασικό ρόλο διαδραματίζουν οι «σημαντικοί άλλοι» (γονείς, δάσκαλοι, φίλοι). Αυτοαντίληψη και σχολική επίδοση  Η χαμηλή αυτοεκτίμηση:  επιδρά αρνητικά στην απόδοση του μαθητή  συνδέεται άμεσα με την αναγνωστική ικανότητα.

13 Σχολείο  Το σχολικό πρόγραμμα δεν παίρνει υπόψη ότι οι μαθητές ξεκινούν με διαφορετικά εφόδια από την οικογένεια.  Ευνοεί τη μηχανική αποστήθιση αντί της κριτικής μάθησης.

14  Προσδοκίες των εκπαιδευτικών – αυτοαντίληψη μαθητών: «αυτοεκπληρούμενη προφητεία».  Δημιουργία κινήτρων από τον εκπαιδευτικό με την ενθάρρυνση, επιδοκιμασία και τόνωση αυτοπεποίθησης. Σχολείο

15 Τι πρέπει να γίνει  Ενθάρρυνση και ρεαλιστικές απαιτήσεις από τους γονείς.  Στάσεις, αξίες, προσδοκίες, φιλοδοξίες γονέων που ευνοούν τη μάθηση.  Ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων (κατανόηση της αξίας της γνώσης).

16  Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας του σχολείου με τους γονείς.  Διδασκαλία στο σχολείο των «ικανοτήτων» που κάποιοι αποκτούν στο προνομιούχο περιβάλλον τους. Τι πρέπει να γίνει

17  Ενθάρρυνση των παιδιών, που είναι διστακτικά, από τον εκπαιδευτικό.  Εξατομίκευση της διδασκαλίας, όπου είναι εφικτό. Τι πρέπει να γίνει

18 Βιβλιογραφία  Bernstein, B. (1973). Class, Codes and Control, v.2. London: Rowtledge and Kegan Paul, Ltd  Παπάνη Ε., Γιαβρίμη Π., Κοινωνιολογικές διαστάσεις της σχολικής αποτυχίας, στο www.fa3.gr, προσπελάστηκε 12/2/2012 www.fa3.gr  Πυργιωτάκης, Ι., (1986) ). Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες. Αθήνα: Γρηγόρη  Πλαδή, Χ., (2005), Το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό προφίλ των γονέων σε σχέσει με την σχολική επίδοση των παιδιών τους, Αθήνα  Σαμπάνη Μ. (2003), Η επίδραση του γονεϊκού παράγοντα στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών, Αθήνα  Σαρανταυγα Ε., (2009),Ο ρόλος και η επίδραση των γονέων στις επιδόσεις των εφήβων, Αθήνα  Τρεμετουσιώτη – Λοίζου Ε., Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών στη γλώσσα, στο http://sciencearchives.wordpress.com, προσπελάστηκε 12/2/2012http://sciencearchives.wordpress.com  Φραγκουδάκη Ά., (1985), Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Αθήνα, Παπαζήσης

19 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "«Παράγοντες που επηρεάζουν την σχολική επίδοση». Σχολική επίδοση Αξιολόγηση της απόδοσης του μαθητή σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google