Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mahara (e-portfolio) Ορφανάκης Βασίλης. Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο e-portfolio Ένα διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον εργασίας και μάθησης που μπορεί να παρέχει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mahara (e-portfolio) Ορφανάκης Βασίλης. Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο e-portfolio Ένα διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον εργασίας και μάθησης που μπορεί να παρέχει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mahara (e-portfolio) Ορφανάκης Βασίλης

2 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο e-portfolio Ένα διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον εργασίας και μάθησης που μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε πολλά ψηφιακά αντικείμενα και πόρους σε διάφορες μορφές μέσων.

3 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο e-portfolio Τα αντικείμενα (artefacts) περιλαμβάνουν:  στοιχεία για το μαθητή,  στόχους,  δημιουργικές εργασίες,  εργασίες που αποτυπώνουν τη κριτική του σκέψη,  ανατροφοδότηση,  σχόλια,  δραστηριότητες (ατομικές και ομαδικές),  επιτεύγματα κ.λπ.

4 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο e-portfolio Μπορούν να συνδυαστούν με διάφορους τρόπους για την παραγωγή διαφορετικών “προβολών” για συγκεκριμένα ακροατήρια, παρέχοντας τις σχετικές ενδείξεις της μαθησιακής πορείας, των γνωστικών στόχων που επιτεύχθηκαν, των δεξιοτήτων/ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν /καλλιεργήθηκαν και της συνολικής προόδου και εξέλιξης του μαθητή.

5 Προστιθέμενη αξία για τους Μαθητές  Παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν με πιο ενεργητικό τρόπο στη διαδικασία διδασκαλίας – μάθησης.  Ασκεί θετική επίδραση στην αυτοπεποίθηση του μαθητή δεδομένου ότι αναλαμβάνει το έλεγχο της μάθησής του.  Προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του μαθητή.  Προωθεί τη μάθηση πέρα από τη τάξη.  Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή.

6 Προστιθέμενη αξία για τους Μαθητές  Eνισχύει τις δεξιότητες της τεχνολογίας των πληροφοριών.  Αποτελεί χρονολόγιο/ημερολόγιο, ιστορικό τις μαθητικής ‘πορείας’ του μαθητή.  Αποτελεί ‘αποθετήριο’ (repository) κάθε είδους εργασίας και δραστηριότητας των μαθητών.

7 Προστιθέμενη αξία για τους Εκπαιδευτικούς  Παρέχει μια «πλουσιότερη εικόνα» του μαθητή.  Eίναι περισσότερο αποτελεσματικό για τη μέτρηση των δεξιοτήτων και της γνώσης, ως εργαλείο αξιολόγησης.  Αποτελεί πλούσια πηγή αυθεντικών πληροφοριών για το τι συμβαίνει μέσα σε μια σχολική τάξη και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές των εκπαιδευτικών πρακτικών.  Μπορεί να διευκολύνει την ανακοίνωση των επιτευγμάτων του μαθητή σε άλλους

8 Προστιθέμενη αξία για τους Γονείς  Παρέχει στους γονείς χειροπιαστές πληροφορίες για το τι μαθαίνουν τα παιδιά τους.  Αποτελεί μια καλύτερη βάση συζήτησης με τον εκπαιδευτικό για το παιδί τους.

9 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (GNU General Public License) Πλήρες ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο που παρέχει: περιεκτικό εργαλείο τύπου ιστολογίου εργαλείο δημιουργίας ψηφιακού βιογραφικού δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης

10 Εγκατάσταση Mahara Στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Αναλυτικός Οδηγός… http://users.sch.gr/vorfan/mahara/MaharaIn stallation.pdf http://users.sch.gr/vorfan/mahara/MaharaIn stallation.pdf Τοπικά (συνέχεια…)

11 Εγκατάσταση Mahara (τοπικά)  XAMPP  http://www.apachefriends.org http://www.apachefriends.org  Mahara  https://mahara.org/ https://mahara.org/  Ελληνικά για Mahara  http://langpacks.mahara.org/ http://langpacks.mahara.org/


Κατέβασμα ppt "Mahara (e-portfolio) Ορφανάκης Βασίλης. Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο e-portfolio Ένα διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον εργασίας και μάθησης που μπορεί να παρέχει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google