Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mahara (e-portfolio) Ορφανάκης Βασίλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mahara (e-portfolio) Ορφανάκης Βασίλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mahara (e-portfolio) Ορφανάκης Βασίλης

2 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο
e-portfolio Ένα διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον εργασίας και μάθησης που μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε πολλά ψηφιακά αντικείμενα και πόρους σε διάφορες μορφές μέσων.

3 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο e-portfolio
Τα αντικείμενα (artefacts) περιλαμβάνουν: στοιχεία για το μαθητή, στόχους, δημιουργικές εργασίες, εργασίες που αποτυπώνουν τη κριτική του σκέψη, ανατροφοδότηση, σχόλια, δραστηριότητες (ατομικές και ομαδικές), επιτεύγματα κ.λπ.

4 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο
e-portfolio Μπορούν να συνδυαστούν με διάφορους τρόπους για την παραγωγή διαφορετικών “προβολών” για συγκεκριμένα ακροατήρια, παρέχοντας τις σχετικές ενδείξεις της μαθησιακής πορείας, των γνωστικών στόχων που επιτεύχθηκαν, των δεξιοτήτων/ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν /καλλιεργήθηκαν και της συνολικής προόδου και εξέλιξης του μαθητή.

5 Προστιθέμενη αξία για τους Μαθητές
Παρέχει στους  μαθητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν με πιο ενεργητικό τρόπο στη διαδικασία διδασκαλίας – μάθησης. Ασκεί θετική επίδραση στην αυτοπεποίθηση του μαθητή δεδομένου ότι αναλαμβάνει το έλεγχο της  μάθησής του. Προσαρμόζεται στις  ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του μαθητή. Προωθεί τη μάθηση πέρα από τη τάξη. Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή.

6 Προστιθέμενη αξία για τους Μαθητές
Eνισχύει τις  δεξιότητες της τεχνολογίας των πληροφοριών. Αποτελεί χρονολόγιο/ημερολόγιο, ιστορικό τις μαθητικής ‘πορείας’ του μαθητή. Αποτελεί ‘αποθετήριο’ (repository) κάθε είδους εργασίας και δραστηριότητας των μαθητών.

7 Προστιθέμενη αξία για τους Εκπαιδευτικούς
Παρέχει μια «πλουσιότερη εικόνα» του μαθητή. Eίναι περισσότερο αποτελεσματικό για τη μέτρηση των δεξιοτήτων και της γνώσης, ως εργαλείο αξιολόγησης. Αποτελεί πλούσια πηγή αυθεντικών πληροφοριών για το τι συμβαίνει μέσα σε μια σχολική τάξη και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές των εκπαιδευτικών πρακτικών. Μπορεί να διευκολύνει την ανακοίνωση των επιτευγμάτων του μαθητή σε άλλους

8 Προστιθέμενη αξία για τους Γονείς
Παρέχει στους γονείς  χειροπιαστές πληροφορίες για το τι μαθαίνουν τα παιδιά τους. Αποτελεί μια καλύτερη βάση συζήτησης με τον εκπαιδευτικό για το παιδί τους.

9 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο
Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (GNU General Public License) Πλήρες ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο που παρέχει: περιεκτικό εργαλείο τύπου ιστολογίου εργαλείο δημιουργίας ψηφιακού βιογραφικού δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης

10 Εγκατάσταση Mahara Στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Τοπικά (συνέχεια…)
Αναλυτικός Οδηγός… stallation.pdf Τοπικά (συνέχεια…)

11 Εγκατάσταση Mahara (τοπικά)
XAMPP Mahara https://mahara.org/ Ελληνικά για Mahara


Κατέβασμα ppt "Mahara (e-portfolio) Ορφανάκης Βασίλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google