Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του κόστους ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, μιας δραστηριότητας ή μιας λειτουργίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του κόστους ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, μιας δραστηριότητας ή μιας λειτουργίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του κόστους ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, μιας δραστηριότητας ή μιας λειτουργίας.  Η κοστολόγηση ως διαδικασία προσδιορισμού του κόστους, αναφέρεται στα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται, παράγονται και πωλούνται στις επιχειρηματικές ή μη δραστηριότητες που αναπτύσσονται, και γενικά στη λειτουργία οποιασδήποτε οργανωτικής υποδιαίρεσης της οικονομικής μονάδας. Με άλλα λόγια κοστολόγηση είναι μια λογιστική κατάσταση στην οποία κατατάσσονται, καταχωρούνται, και απεικονίζονται οι δαπάνες κατ’ είδος που προσδιορίζουν το κόστος παραγωγής των προϊόντων.

3 Ο βασικός σκοπός της κοστολόγησης είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στη διοίκηση της επιχείρησης ώστε να μπορεί να εκτελεί το έργο της κατά τρόπο αποτελεσματικό. Με τα στοιχεία που παρέχονται σ’ αυτή θα μπορέσει η διοίκηση να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:  Ποια προϊόντα της επιχείρησης είναι κερδοφόρα και ποία ζημιογόνα,  Αν επιβάλλεται η δημιουργία νέων τμημάτων ή η κατάργηση ενός ή περισσοτέρων ως αντιοικονομικών  Ποια είναι τα κατώτατα όρια τιμών πωλήσεων  Εάν συμφέρει η υποκατάσταση ανθρώπων με μηχανές στην παραγωγή ενός προϊόντος  Εάν αξίζει η ανακύκλωση υποπροϊόντων της παραγωγής και η χρησιμοποίηση τους στην παραγωγή άλλων προϊόντων

4  Η εξεύρεση του, κατά το δυνατό, ακριβέστερου αποτελέσματος της επιχειρήσεως.  Η άσκηση τιμολογιακής πολιτικής  Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας  Η εξεύρεση του βαθμού της παραγωγικής δραστηριότητας στον οποίο η επιχείρηση επιτυγχάνει τον ευνοϊκότερο κόστος.

5 Η κοστολόγηση μπορεί να παρακολουθείται με τους ακόλουθους τρόπους  Εσωλογιστική κοστολόγηση (με λογιστικές εγγραφές )  Εξωλογιστική κοστολόγηση (με καταχώρηση των δεδομένων σε φύλλα κοστολόγησης)

6  Οριακή ή Άμεση Κοστολόγηση (Variable Costing)  Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση (Full or Absorption costing)

7 Ορισμός: Το A.B.C. είναι ένα σύστημα κοστολόγησης στο οποίο οι δραστηριότητες είναι οι κύριοι φορείς του κόστους, το κόστος των οποίων, αφού υπολογισθεί, κατανέμεται στους τελικούς φορείς του κόστους, οι οποίοι είναι τα έτοιμα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγει η οντότητα.

8 Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα σύστημα ABC είναι τα εξής:  Πόροι (Resources)  Κατανομείς ή Οδηγοί Πόρων (Resource Drivers)  Φορέας ή Αντικείμενο Κόστους (Cost Object)  Κατανομείς δραστηριοτήτων (Resources Activities)  Οδηγοί κόστους (Cost Drivers)  Αλυσίδα προστιθέμενης αξίας (Value Chain)  Δείκτες απόδοσης

9  Παρέχει στη διοίκηση ακριβέστερη πληροφόρηση αναφορικά με το κόστος.  Προσφέρει ευελιξία στην επιχείρηση όσον αφορά τη συγκέντρωση του κόστους σε σχέση με διαφορετικά συστήματα κοστολόγησης.  Παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία και αυτών που δεν προσθέτουν.  Προσφέρει τη δυνατότητα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο.  Δείχνει την δυνατότητα σύγκρισης της αποδοτικότητας της με αυτή της υψηλότερης αντίστοιχα επιχείρησης του κλάδου

10  Η εφαρμογή του ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τους εργαζόμενους της επιχείρησης.  Η εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και πολύπλοκη.  Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολία στον σχεδιασμό του κοστολογικού υποδείγματος και στην επιλογή των κατάλληλων οδηγών κόστους.  Ο κακός σχεδιασμός του συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε λάθη στην κοστολόγηση των προϊόντων και ως εκ τούτου στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  Δεν έχει αποδειχθεί ακόμη η θετική επίπτωση της μεθόδου στην επίτευξη κέρδους.

11  Κερδοφορία προϊόντων, πελατών, και λοιπών καναλιών  Δημιουργία προβλέψεων (forecasts) και προϋπολογισμών (budgets)  Μέτρηση αποδοτικότητας και benchmarking  Βελτίωση των διαδικασιών  Αποφάσεις τιμολόγησης

12 Η εταιρεία ΄΄Συσκευασία A.Ε.΄΄ είναι μια εμπορική επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της συσκευασίας προϊόντων εμπορικών καταστημάτων. Γενικότερα, η εταιρεία εισάγει τα προϊόντα της από τρίτες χώρες, κυρίως από την Κίνα, και τα διανέμει στην Ελληνική και την Κυπριακή αγορά. Τα προϊόντα, τα οποία εμπορεύεται είναι οι χάρτινες και πλαστικές τσάντες με και χωρίς εκτύπωση.

13

14 ΤμήμαΑρ. εργαζομένωνΔιοίκησηΔιάθεσηΠοσοστό Οικονομικό22022,22% Γραφιστικό22022,22% Marketing10111,11% Πωλήσεων30333,33% Γραμματεία11011,11% Σύνολο954100,00% Ποσοστό100,00%55,56%44,44%

15

16  Χάρτινη τσάντα πολυτελείας  Χάρτινη βιομηχανοποιημένη τσάντα  Πλαστική τσάντα

17 Κοστολόγηση με τη κλασική μέθοδο

18 Φύλλο μερισμού ΛογαριασμόςΠεριγραφήΈξοδα ΔιοίκησηςΈξοδα ΔιάθεσηςΧρηματοοικονομικά έξοδα 60.00.00.0000Αμοιβές και έξοδα προσωπικού54.444,8843.555,900,00 60.00.03.0000Δώρα Εορτών και Πάσχα6.693,555.354,840,00 60.00.07.0000Επιδόματα κανονικής αδείας2.460,831.968,660,00 60.02.02.0000επιχορηγήσεις και έξοδα κυλικείου118,5294,820,00 60.02.02.0013επιχορηγήσεις και έξοδα κυλικείου με 13%181,48145,180,00 60.03.00.0000ΙΚΑ Μικτα3.556,872.845,490,00 60.03.02.0001ΤΕΑΥΕΚ423,99339,200,00 61.00.00.0023Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων455,330,00 61.00.06.0023Αμοιβές και έξοδα λογιστών600,000,00 61.03.01.0023Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας190,000,00 62.00.00.0000Ηλεκτρικό Ρεύμα ανευ ΦΠΑ135,950,00 62.00.00.0013Ηλεκτρικό Ρεύμα με 13% ΦΠΑ1.275,900,00 62.00.00.0023Ηλεκτρικό Ρεύμα με 23% ΦΠΑ58,610,00 62.02.00.0000Υδρευση ανευ ΦΠΑ17,170,00 62.02.00.0013Υδρευση με 13% ΦΠΑ3,670,00 62.02.00.0023Υδρευση με 23% ΦΠΑ95,410,00 62.03.00.0023Τηλεφωνικά με 23 % ΦΠΑ3.511,690,00 62.04.01.0000Ενοίκιο6.455,000,00 62.04.10.0000Ενοικιο Χρονομεριστικής μίσθωσης4.695,010,00

19 62.05.00.0000Ασφάλιστρα Πυρός289,210,00 62.05.01.0000Ασφάλιστρα Μεταφορικών μέσων383,450,00 62.07.01.0023Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων549,090,00 62.07.03.0000Επισκευές και συντηρήσεις ΙΧ1.007,700,00 62.07.04.0923Επισκευές και συντηρήσεις λοιπού εξοπλισμού759,440,00 63.03.00.0000Φόροι - Τέλη ΕΙΧ135,000,00 63.04.00.0000Τέλη καθαριότητας και φωτισμού640,490,00 63.98.00.0100Χαρτόσημο μισθωμ. Κτιρίου118,890,00 63.98.09.0000ΦΠΑ μη εκπηπτόμενος στη φορολογία1.533,510,00 64.00.00.0000Δαπάνες ΙΧ1.051,600,00 64.00.02.0000Έξοδα μεταφοράς εμπορευμάτων με μετ. μεσα τρ.0,0052.498,580,00 64.01.00.0000Έξοδα Ταξιδίων εσωτερικού3.755,780,00 64.01.01.0000Έξοδα Ταξιδίων εξωτερικού ανευ272,590,00 64.02.02.0023Διαφημίσεις από το internet0,00360,000,00 64.02.03.0023Διαφημίσεις από λοιπα μέσα ενημέρωσης0,003.973,110,00 64.03.00.0023Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού0,007.610,140,00 64.07.03.0023Γραφική ύλη και υλικά γραφείου431,410,00 64.08.01.0023Υλικά καθαριότητας228,370,00 64.08.99.0023Υλικά άμεσης ανάλωσης467,370,00 64.98.05.0023Διάφορα έξοδα64,230,00 65.98.99.0000Διάφορα έξοδα τραπεζών0,00 720,12 Σύνολα97.061,98118.745,92720,12

20

21 Πωλήσεις ανά προϊόν Προϊόν Πωλήσεις σε τεμάχια Πωλήσεις σε αξίαΜέση τιμή Χάρτινη τσάντα πολυτελείας675.982295.689,000,4374 Χάρτινη τσάντα Βιομηχανοποιημένη 3.985.329647.237,000,1624 Πλαστική τσάντα4.598.325351.525,610,0765 Σύνολο9.259.6361.294.452-

22 Παραγγελίες ανά είδος Είδος Χάρτινη τσάντα πολυτελείας Χάρτινη τσάντα Βιομηχανοποιημένη ΠλαστικήΣύνολο Αριθμός εικαστικών Ποσότητα3293952389627.696 Ποσοστό34,20%41,06%24,74%100,00%

23 Πωλήσεις ανά είδος ΕίδοςΧάρτινη πολυτελείαςΧάρτινη ΒιομηχανοποιημένηΠλαστικήΣύνολο Ποσότητα675.9823.985.3294.598.3259.259.636 Πωλήσεις σε Αξία295.689647.237351.5261.294.452 Ποσοστό22,84%50,00%27,16%100,00%

24 Επιμερισμός κόστους διοίκησης Συνολικό κόστος διοίκησης97.061,98 Χάρτινη πολυτελείας0,0328 Χάρτινη βιομηχανοποιημένη0,0122 Πλαστική0,0057 Επιμερισμός κόστους διάθεσης Συνολικό κόστος διάθεσης118.745,92 Χάρτινη πολυτελείας0,0401 Χάρτινη βιομηχανοποιημένη0,0149 Πλαστική0,0070 Επιμερισμός χρηματοοικονομικού κόστους Συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος720,12 Χάρτινη πολυτελείας0,000243 Χάρτινη βιομηχανοποιημένη0,000090 Πλαστική0,000043

25

26 Συνολικό κόστος ανά τσάντα Χάρτινη πολυτελείας0,073169 Χάρτινη βιομηχανοποιημένη0,027166 Πλαστική0,012787

27 Κοστολόγηση με βάση τη δραστηριότητα Activity based costing

28 Προσδιορισμός δραστηριοτήτων ΔραστηριότηταΕίδος ενέργειας Δαπάνες Προβολής και διαφήμισηςΔιαφήμιση Εκθέσεις Διαχείριση παραγγελιώνΛήψη παραγγελίας Παράδοση παραγγελίας Διαχείριση εικαστικώνΔημιουργία σχεδίων για τον πελάτη Διαχείριση ContainerΕισαγωγές Container Διακίνηση ΠροϊόντωνΈξοδα διαχείρισης αποθήκης Παράδοση προϊόντων σε πελάτες Οικονομική διαχείρισηΕισπράξεις υπολοίπων πελατών Λογιστικές εργασίες

29 ΔραστηριότητεςΟδηγοί Κόστους Δαπάνες προβολής και διαφήμισηςΠοσοστό συμμετοχής του είδους στην διαφήμιση Διαχείριση ΠαραγγελιώνΑριθμός παραγγελιών πώλησης Διαχείριση εικαστικώνΑριθμός εικαστικών Διαχείριση containerΠοσοστό συμμετοχής στο container Διακίνηση ΠροϊόντωνΑριθμός δελτίων αποστολής Οικονομική διαχείρισηΠοσοστό συμμετοχής του κάθε είδους

30 Προσδιορισμός κόστους κάθε δραστηριότητας Λογαριασμ ός ΠεριγραφήΣύνολα Βάση επιμερισμού Δρ.1Δρ.2Δρ.3Δρ.4Δρ.5Δρ.6 Δαπάνες προβολής και διαφήμισης Διαχείρηση Παραγγελι ών Διαχείρηση εικαστικών Διαχείρηση container Διακίνηση Προιόντων Οικονομική διαχείρηση 60.00.00.0 000 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 98000,775 Αριθμός Εργαζομένων 11,11%44,45%22,22%11,11%0,00%11,11%10.887,8943.561,3421.775,7710.887,890,0010.887,89 60.00.03.0 000 Δώρα Εορτών και Πάσχα 12048,39 Αριθμός Εργαζομένων 11,11%44,45%22,22%11,11%0,00%11,11%1.338,585.355,512.677,151.338,580,001.338,58 60.00.07.0 000 Επιδόματα κανονικής αδείας 4429,485 Αριθμός Εργαζομένων 11,11%44,45%22,22%11,11%0,00%11,11%492,121.968,91984,23492,120,00492,12 60.02.02.0 000 επιχορηγήσεις και έξοδα κυλικείου 213,34 Αριθμός Εργαζομένων 11,11%44,45%22,22%11,11%0,00%11,11%23,7094,8347,4023,700,0023,70 60.02.02.0 013 επιχορηγήσεις και έξοδα κυλικείου με 13% 326,66 Αριθμός Εργαζομένων 11,11%44,45%22,22%11,11%0,00%11,11%36,29145,2072,5836,290,0036,29 60.03.00.0 000 ΙΚΑ Μικτα6402,36 Αριθμός Εργαζομένων 11,11%44,45%22,22%11,11%0,00%11,11%711,302.845,851.422,60711,300,00711,30 60.03.02.0 001 ΤΕΑΥΕΚ763,19 Αριθμός Εργαζομένων 11,11%44,45%22,22%11,11%0,00%11,11%84,79339,24169,5884,790,0084,79 61.00.00.0 023 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 455,33 Είδος παροχής (σύμβαση) 0,00%100,00%0,00% 0,00455,330,00 61.00.06.0 023 Αμοιβές και έξοδα λογιστών 600 Είδος παροχής (Επίβλεψη) 0,00% 100,00%0,00 600,00 61.03.01.0 023 Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας 190 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%38,00 0,0038,00 62.00.00.0 000 Ηλεκτρικό Ρεύμα ανευ ΦΠΑ 135,95 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%27,19 0,0027,19 62.00.00.0 013 Ηλεκτρικό Ρεύμα με 13% ΦΠΑ 1275,9ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%255,18 0,00255,18

31 62.00.00.0 023 Ηλεκτρικό Ρεύμα με 23% ΦΠΑ 58,61 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%11,72 0,0011,72 62.02.00.0 000 Υδρευση ανευ ΦΠΑ17,17 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%3,43 0,003,43 62.02.00.0 013 Υδρευση με 13% ΦΠΑ3,67 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%0,73 0,000,73 62.02.00.0 023 Υδρευση με 23% ΦΠΑ95,41 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%19,08 0,0019,08 62.03.00.0 023 Τηλεφωνικά με 23 % ΦΠΑ 3511,69 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%702,34 0,00702,34 62.04.01.0 000 Ενοίκιο6455 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%1.291,00 0,001.291,00 62.04.10.0 000 Ενοικιο Χρονομεριστικής μίσθωσης 4695,01 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 4.695,010,00 62.05.00.0 000 Ασφάλιστρα Πυρός289,21 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%57,84 0,0057,84 62.05.01.0 000 Ασφάλιστρα Μεταφορικών μέσων 383,45 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 383,450,00 62.07.01.0 023 Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων 549,09 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%109,82 0,00109,82 62.07.03.0 000 Επισκευές και συντηρήσεις ΙΧ 1007,7 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 1.007,700,00 62.07.04.0 923 Επισκευές και συντηρήσεις λοιπού εξοπλισμού 759,44 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%151,89 0,00151,89 63.03.00.0 000 Φόροι - Τέλη ΕΙΧ135 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 135,000,00 63.04.00.0 000 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 640,49ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%128,10 0,00128,10

32 63.98.00.0 100 Χαρτόσημο μισθωμ. Κτιρίου 118,89 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%23,78 0,0023,78 63.98.09.0 000 ΦΠΑ μη εκπηπτόμενος στη φορολογία 1533,51 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%306,70 0,00306,70 64.00.00.0 000 Δαπάνες ΙΧ1051,6 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 1.051,600,00 64.00.02.0 000 Έξοδα μεταφοράς εμπορευμάτων με μετ. μεσα τρ. 52498,577 Είδος δραστηριότητας 0,00% 100,00%0,00%0,00 52.498,580,00 64.01.00.0 000 Έξοδα Ταξιδίων εσωτερικού 3755,78 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 3.755,780,00 64.01.01.0 000 Έξοδα Ταξιδίων εξωτερικού ανευ 272,59 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 272,590,00 64.02.02.0 023 Διαφημίσεις από το internet 360 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 360,000,00 64.02.03.0 023 Διαφημίσεις από λοιπα μέσα ενημέρωσης 3973,11 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 3.973,110,00 64.03.00.0 023 Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού 7610,14 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 7.610,140,00 64.07.03.0 023 Γραφική ύλη και υλικά γραφείου 431,41 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%86,28 0,0086,28 64.08.01.0 023 Υλικά καθαριότητας228,37 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%45,67 0,0045,67 64.08.99.0 023 Υλικά άμεσης ανάλωσης 467,37 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%93,47 0,0093,47 64.98.05.0 023 Διάφορα έξοδα64,23 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%12,85 0,0012,85 65.98.99.0 000 Διάφορα έξοδα τραπεζών 720,12 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%144,02 0,00144,02 Σύνολο 216.528,02 40.328,1558.275,3130.658,4417.083,7752.498,5817.683,77

33 Πίνακας επιμερισμού κόστους ανά κριτήριο επιμερισμού Δαπάνες προβολής και διαφήμισης Διαχείριση Παραγγελιών Διαχείριση εικαστικών Διαχείριση container Διακίνηση Προϊόντων Οικονομική διαχείριση Συνολικό Κόστος Δραστηριότητας40.328,1558.275,3130.658,4417.083,7752.498,5817.683,77 Οδηγοί Κόστους Ποσοστό συμμετοχής του είδους στην διαφήμιση Αριθμός παραγγελιών πώλησης Αριθμός εικαστικών Αριθμός container Αριθμός δελτίων αποστολής Ποσοστό συμμετοχής του κάθε είδους Σύνολο κριτηρίων100%9627696100%1202100% Συντελεστές οδηγών κόστους / μονάδα κριτηρίου υπολογισμού 40.328,1560,583,9817.083,7743,6817.683,77

34 Πίνακας συνόλων μονάδων κριτηρίων ανά προϊόν ΔραστηριότητεςΟδηγοί Κόστους Χάρτινη πολυτελείας Χάρτινη Βιομηχανοποιημένη Πλαστική Δαπάνες προβολής και διαφήμισης Ποσοστό συμμετοχής του είδους στην διαφήμιση 20%70%10% Διαχείριση Παραγγελιών Αριθμός παραγγελιών πώλησης329395238 Διαχείριση εικαστικώνΑριθμός εικαστικών263231601904 Διαχείριση containerΠοσοστό συμμετοχής στο container25%60%15% Διακίνηση ΠροϊόντωνΑριθμός δελτίων αποστολής411494297 Οικονομική διαχείρισηΠοσοστό συμμετοχής του κάθε είδους 22,84%50,00%27,16%

35 Χάρτινη πολυτελείαςΧάρτινη ΒιομηχανοποιημένηΠλαστική Δραστηριότητες Κόστος / Δραστηριότητα Ποσότητες Κριτηρίων Σύνολο κόστους Ποσότητες Κριτηρίων Σύνολο κόστους Ποσότητες Κριτηρίων Σύνολο κόστους Δαπάνες προβολής και διαφήμισης 40.328,1520%8.065,6370%28.229,7110%4.032,82 Διαχείριση Παραγγελιών 60,5832919.929,9139523.928,0123814.417,39 Διαχείριση εικαστικών 3,98263210.485,06316012.588,4419047.584,94 Διαχείριση container 17.083,7725%4.270,9460%10.250,2615%2.562,57 Διακίνηση Προϊόντων 43,6841117.950,8449421.575,9529712.971,78 Οικονομική διαχείριση 17.683,7722,84%4.039,4750,00%8.842,0427,16%4.802,26 Σύνολα 64.741,86 105.414,42 46.371,74

36 Χάρτινη πολυτελείας Χάρτινη Βιομηχανοποιημένη ΠλαστικήΣύνολα Τελικό έμμεσο κόστος συνολικό 64.741,86105.414,4246.371,74216.528,02 Συνολικές πωλούμενες ποσότητες 675.9823.985.3294.598.3259.259.636,00 Τελικό έμμεσο κόστος ανά μονάδα 0,09580,02650,0101

37 ABCΚλασική μέθοδοςΔιαφορέςΠοσοστιαία διαφορά Χάρτινη πολυτελείας0,09580,07320,022630,89% Χάρτινη βιομηχανοποιημένη0,02650,0272-0,0007-2,71% Πλαστική0,01010,0128-0,0027-26,80%

38

39 H εφαρμογή της κάθε μεθόδου στο κάθε είδος έχει διαφορετική επιβάρυνση κόστους. Αυτό οφείλεται στο ότι η κλασική μέθοδος κοστολόγησης επιμερίζει τα έξοδα μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τμήματα της επιχείρησης και κατ’ επέκταση το κόστος που παράγουν αυτά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο επιμερισμός των εξόδων πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη το κύκλο εργασιών του κάθε προϊόντος σε συνάρτηση με την πωλούμενη ποσότητα. Ενώ στην περίπτωση χρήσης της μεθόδου A.B.C. ο επιμερισμός των εξόδων πραγματοποιείται δικαιότερα διότι λαμβάνονται υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν στη σύνθεση του κόστους.

40 Στην περίπτωση της επιχείρησης «Συσκευασία Α.Ε.» κρίνεται δύσκολη η επιλογή της μεθόδου κοστολόγησης λόγω του ότι το είδος, το οποίο παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλο εργασιών, που είναι η χάρτινη βιομηχανοποιημένη τσάντα, επιβαρύνεται σχεδόν ισόποσα και από τις δυο μεθόδους. Ενώ μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζεται στα άλλα δυο είδη (χάρτινή τσάντα πολυτελείας και πλαστική τσάντα) από τη χρήση των δύο μεθόδων. Ωστόσο, αυτά τα είδη συμβάλλουν σε χαμηλότερο βαθμό σε σχέση με τη χάρτινη βιομηχανοποιημένη τσάντα στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.


Κατέβασμα ppt " Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του κόστους ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, μιας δραστηριότητας ή μιας λειτουργίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google