Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ <<ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>> ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ <<ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>> ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ <<ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>> ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ     ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ABC ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η εργασία (Thesis) υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης   Μανδρά Μαρία-Χρυσούλα    Δρ. Παντελίδης Παναγιώτης Απρίλιος 2014              

2 Ορισμός κοστολόγησης Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του κόστους ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, μιας δραστηριότητας ή μιας λειτουργίας. Η κοστολόγηση ως διαδικασία προσδιορισμού του κόστους, αναφέρεται στα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται, παράγονται και πωλούνται στις επιχειρηματικές ή μη δραστηριότητες που αναπτύσσονται, και γενικά στη λειτουργία οποιασδήποτε οργανωτικής υποδιαίρεσης της οικονομικής μονάδας. Με άλλα λόγια κοστολόγηση είναι μια λογιστική κατάσταση στην οποία κατατάσσονται, καταχωρούνται, και απεικονίζονται οι δαπάνες κατ’ είδος που προσδιορίζουν το κόστος παραγωγής των προϊόντων.

3 Σκοπός της κοστολόγησης
Ο βασικός σκοπός της κοστολόγησης είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στη διοίκηση της επιχείρησης ώστε να μπορεί να εκτελεί το έργο της κατά τρόπο αποτελεσματικό. Με τα στοιχεία που παρέχονται σ’ αυτή θα μπορέσει η διοίκηση να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: Ποια προϊόντα της επιχείρησης είναι κερδοφόρα και ποία ζημιογόνα, Αν επιβάλλεται η δημιουργία νέων τμημάτων ή η κατάργηση ενός ή περισσοτέρων ως αντιοικονομικών Ποια είναι τα κατώτατα όρια τιμών πωλήσεων Εάν συμφέρει η υποκατάσταση ανθρώπων με μηχανές στην παραγωγή ενός προϊόντος Εάν αξίζει η ανακύκλωση υποπροϊόντων της παραγωγής και η χρησιμοποίηση τους στην παραγωγή άλλων προϊόντων

4 Βασικοί σκοποί που επιδιώκονται
Βασικοί σκοποί που επιδιώκονται Η εξεύρεση του, κατά το δυνατό, ακριβέστερου αποτελέσματος της επιχειρήσεως. Η άσκηση τιμολογιακής πολιτικής Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας Η εξεύρεση του βαθμού της παραγωγικής δραστηριότητας στον οποίο η επιχείρηση επιτυγχάνει τον ευνοϊκότερο κόστος.

5 Είδη κοστολόγησης Εσωλογιστική κοστολόγηση (με λογιστικές εγγραφές )
Η κοστολόγηση μπορεί να παρακολουθείται με τους ακόλουθους τρόπους  Εσωλογιστική κοστολόγηση (με λογιστικές εγγραφές ) Εξωλογιστική κοστολόγηση (με καταχώρηση των δεδομένων σε φύλλα κοστολόγησης)

6 Συστήματα κοστολόγησης
Οριακή ή Άμεση Κοστολόγηση (Variable Costing) Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση (Full or Absorption costing)

7 Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες
Ορισμός: Το A.B.C. είναι ένα σύστημα κοστολόγησης στο οποίο οι δραστηριότητες είναι οι κύριοι φορείς του κόστους, το κόστος των οποίων, αφού υπολογισθεί, κατανέμεται στους τελικούς φορείς του κόστους, οι οποίοι είναι τα έτοιμα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγει η οντότητα.

8 Βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος ABC
Πόροι (Resources) Κατανομείς ή Οδηγοί Πόρων (Resource Drivers) Φορέας ή Αντικείμενο Κόστους (Cost Object) Κατανομείς δραστηριοτήτων (Resources Activities) Οδηγοί κόστους (Cost Drivers) Αλυσίδα προστιθέμενης αξίας (Value Chain) Δείκτες απόδοσης

9 Πλεονεκτήματα της ABC Παρέχει στη διοίκηση ακριβέστερη πληροφόρηση αναφορικά με το κόστος. Προσφέρει ευελιξία στην επιχείρηση όσον αφορά τη συγκέντρωση του κόστους σε σχέση με διαφορετικά συστήματα κοστολόγησης. Παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία και αυτών που δεν προσθέτουν. Προσφέρει τη δυνατότητα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο. Δείχνει την δυνατότητα σύγκρισης της αποδοτικότητας της με αυτή της υψηλότερης αντίστοιχα επιχείρησης του κλάδου

10 Μειονεκτήματα της ABC Η εφαρμογή του ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Η εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και πολύπλοκη. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολία στον σχεδιασμό του κοστολογικού υποδείγματος και στην επιλογή των κατάλληλων οδηγών κόστους. Ο κακός σχεδιασμός του συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε λάθη στην κοστολόγηση των προϊόντων και ως εκ τούτου στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Δεν έχει αποδειχθεί ακόμη η θετική επίπτωση της μεθόδου στην επίτευξη κέρδους.

11 Οφέλη από την εφαρμογή της ABC σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα
Κερδοφορία προϊόντων, πελατών, και λοιπών καναλιών Δημιουργία προβλέψεων (forecasts) και προϋπολογισμών (budgets) Μέτρηση αποδοτικότητας και benchmarking Βελτίωση των διαδικασιών Αποφάσεις τιμολόγησης

12 Παρουσίαση της εταιρείας
Η εταιρεία ΄΄Συσκευασία A.Ε.΄΄ είναι μια εμπορική επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της συσκευασίας προϊόντων εμπορικών καταστημάτων. Γενικότερα, η εταιρεία εισάγει τα προϊόντα της από τρίτες χώρες, κυρίως από την Κίνα, και τα διανέμει στην Ελληνική και την Κυπριακή αγορά. Τα προϊόντα, τα οποία εμπορεύεται είναι οι χάρτινες και πλαστικές τσάντες με και χωρίς εκτύπωση.

13 Δομή της εταιρείας

14 Εργαζόμενοι ανά τμήμα Τμήμα Αρ. εργαζομένων Διοίκηση Διάθεση Ποσοστό
Οικονομικό 2 22,22% Γραφιστικό Marketing 1 11,11% Πωλήσεων 3 33,33% Γραμματεία Σύνολο 9 5 4 100,00% 55,56% 44,44%

15 Τρόπος Λειτουργίας της εταιρείας

16 Προϊόντα Χάρτινη τσάντα πολυτελείας Χάρτινη βιομηχανοποιημένη τσάντα
Πλαστική τσάντα

17 Κοστολόγηση με τη κλασική μέθοδο

18 Χρηματοοικονομικά έξοδα
Φύλλο μερισμού Φύλλο μερισμού Λογαριασμός Περιγραφή Έξοδα Διοίκησης Έξοδα Διάθεσης Χρηματοοικονομικά έξοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 54.444,88 43.555,90 0,00 Δώρα Εορτών και Πάσχα 6.693,55 5.354,84 Επιδόματα κανονικής αδείας 2.460,83 1.968,66 επιχορηγήσεις και έξοδα κυλικείου 118,52 94,82 επιχορηγήσεις και έξοδα κυλικείου με 13% 181,48 145,18 ΙΚΑ Μικτα 3.556,87 2.845,49 ΤΕΑΥΕΚ 423,99 339,20 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 455,33 Αμοιβές και έξοδα λογιστών 600,00 Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας 190,00 Ηλεκτρικό Ρεύμα ανευ ΦΠΑ 135,95 Ηλεκτρικό Ρεύμα με 13% ΦΠΑ 1.275,90 Ηλεκτρικό Ρεύμα με 23% ΦΠΑ 58,61 Υδρευση ανευ ΦΠΑ 17,17 Υδρευση με 13% ΦΠΑ 3,67 Υδρευση με 23% ΦΠΑ 95,41 Τηλεφωνικά με 23 % ΦΠΑ 3.511,69 Ενοίκιο 6.455,00 Ενοικιο Χρονομεριστικής μίσθωσης 4.695,01

19 Φύλλο μερισμού 62.05.00.0000 Ασφάλιστρα Πυρός 289,21 0,00
Ασφάλιστρα Μεταφορικών μέσων 383,45 Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων 549,09 Επισκευές και συντηρήσεις ΙΧ 1.007,70 Επισκευές και συντηρήσεις λοιπού εξοπλισμού 759,44 Φόροι - Τέλη ΕΙΧ 135,00 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 640,49 Χαρτόσημο μισθωμ. Κτιρίου 118,89 ΦΠΑ μη εκπηπτόμενος στη φορολογία 1.533,51 Δαπάνες ΙΧ 1.051,60 Έξοδα μεταφοράς εμπορευμάτων με μετ. μεσα τρ. 52.498,58 Έξοδα Ταξιδίων εσωτερικού 3.755,78 Έξοδα Ταξιδίων εξωτερικού ανευ 272,59 Διαφημίσεις από το internet 360,00 Διαφημίσεις από λοιπα μέσα ενημέρωσης 3.973,11 Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού 7.610,14 Γραφική ύλη και υλικά γραφείου 431,41 Υλικά καθαριότητας 228,37 Υλικά άμεσης ανάλωσης 467,37 Διάφορα έξοδα 64,23 Διάφορα έξοδα τραπεζών 720,12 Σύνολα 97.061,98 ,92

20 Επιμερισμός εξόδων

21 Χάρτινη τσάντα πολυτελείας Χάρτινη τσάντα Βιομηχανοποιημένη
Πωλήσεις ανά προϊόν Πωλήσεις ανά προϊόν Προϊόν Πωλήσεις σε τεμάχια Πωλήσεις σε αξία Μέση τιμή Χάρτινη τσάντα πολυτελείας ,00 0,4374 Χάρτινη τσάντα Βιομηχανοποιημένη ,00 0,1624 Πλαστική τσάντα ,61 0,0765 Σύνολο -

22 Παραγγελίες ανά είδος Παραγγελίες ανά είδος Είδος
Χάρτινη τσάντα πολυτελείας Χάρτινη τσάντα Βιομηχανοποιημένη Πλαστική Σύνολο Αριθμός εικαστικών Ποσότητα 329 395 238 962 7.696 Ποσοστό 34,20% 41,06% 24,74% 100,00%

23 Επιμερισμός του κόστους
Πωλήσεις ανά είδος Είδος Χάρτινη πολυτελείας Χάρτινη Βιομηχανοποιημένη Πλαστική Σύνολο Ποσότητα Πωλήσεις σε Αξία Ποσοστό 22,84% 50,00% 27,16% 100,00%

24 Επιμερισμός κόστους Επιμερισμός κόστους διοίκησης
Συνολικό κόστος διοίκησης 97.061,98 Χάρτινη πολυτελείας 0,0328 Χάρτινη βιομηχανοποιημένη 0,0122 Πλαστική 0,0057 Επιμερισμός κόστους διάθεσης Συνολικό κόστος διάθεσης ,92 Χάρτινη πολυτελείας 0,0401 Χάρτινη βιομηχανοποιημένη 0,0149 Πλαστική 0,0070 Επιμερισμός χρηματοοικονομικού κόστους Συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος 720,12 Χάρτινη πολυτελείας 0,000243 Χάρτινη βιομηχανοποιημένη 0,000090 Πλαστική 0,000043

25 Επιμερισμός κόστους

26 Συνολικό επιμερισμός κόστους
Συνολικό κόστος ανά τσάντα Χάρτινη πολυτελείας 0,073169 Χάρτινη βιομηχανοποιημένη 0,027166 Πλαστική 0,012787

27 Κοστολόγηση με βάση τη δραστηριότητα Activity based costing

28 Προσδιορισμός Δραστηριοτήτων
Προσδιορισμός δραστηριοτήτων Δραστηριότητα Είδος ενέργειας Δαπάνες Προβολής και διαφήμισης Διαφήμιση Εκθέσεις Διαχείριση παραγγελιών Λήψη παραγγελίας Παράδοση παραγγελίας Διαχείριση εικαστικών Δημιουργία σχεδίων για τον πελάτη Διαχείριση Container Εισαγωγές Container Διακίνηση Προϊόντων Έξοδα διαχείρισης αποθήκης Παράδοση προϊόντων σε πελάτες Οικονομική διαχείριση Εισπράξεις υπολοίπων πελατών Λογιστικές εργασίες

29 Προσδιορισμός οδηγών κόστους
Δραστηριότητες Οδηγοί Κόστους Δαπάνες προβολής και διαφήμισης Ποσοστό συμμετοχής του είδους στην διαφήμιση Διαχείριση Παραγγελιών Αριθμός παραγγελιών πώλησης Διαχείριση εικαστικών Αριθμός εικαστικών Διαχείριση container Ποσοστό συμμετοχής στο container Διακίνηση Προϊόντων Αριθμός δελτίων αποστολής Οικονομική διαχείριση Ποσοστό συμμετοχής του κάθε είδους

30 Προσδιορισμός κόστους της κάθε δραστηριότητας
Προσδιορισμός κόστους κάθε δραστηριότητας Λογαριασμός Περιγραφή Σύνολα Βάση επιμερισμού Δρ.1 Δρ.2 Δρ.3 Δρ.4 Δρ.5 Δρ.6 Δαπάνες προβολής και διαφήμισης Διαχείρηση Παραγγελιών Διαχείρηση εικαστικών Διαχείρηση container Διακίνηση Προιόντων Οικονομική διαχείρηση Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 98000,775 Αριθμός Εργαζομένων 11,11% 44,45% 22,22% 0,00% 10.887,89 43.561,34 21.775,77 0,00 Δώρα Εορτών και Πάσχα 12048,39 1.338,58 5.355,51 2.677,15 Επιδόματα κανονικής αδείας 4429,485 492,12 1.968,91 984,23 επιχορηγήσεις και έξοδα κυλικείου 213,34 23,70 94,83 47,40 επιχορηγήσεις και έξοδα κυλικείου με 13% 326,66 36,29 145,20 72,58 ΙΚΑ Μικτα 6402,36 711,30 2.845,85 1.422,60 ΤΕΑΥΕΚ 763,19 84,79 339,24 169,58 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 455,33 Είδος παροχής (σύμβαση) 100,00% Αμοιβές και έξοδα λογιστών 600 Είδος παροχής (Επίβλεψη) 600,00 Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας 190 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 38,00 Ηλεκτρικό Ρεύμα ανευ ΦΠΑ 135,95 27,19 Ηλεκτρικό Ρεύμα με 13% ΦΠΑ 1275,9 255,18

31 Προσδιορισμός κόστους της κάθε δραστηριότητας
Ηλεκτρικό Ρεύμα με 23% ΦΠΑ 58,61 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00% 11,72 0,00 Υδρευση ανευ ΦΠΑ 17,17 3,43 Υδρευση με 13% ΦΠΑ 3,67 0,73 Υδρευση με 23% ΦΠΑ 95,41 19,08 Τηλεφωνικά με 23 % ΦΠΑ 3511,69 702,34 Ενοίκιο 6455 1.291,00 Ενοικιο Χρονομεριστικής μίσθωσης 4695,01 Είδος δραστηριότητας 100,00% 4.695,01 Ασφάλιστρα Πυρός 289,21 57,84 Ασφάλιστρα Μεταφορικών μέσων 383,45 Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων 549,09 109,82 Επισκευές και συντηρήσεις ΙΧ 1007,7 1.007,70 Επισκευές και συντηρήσεις λοιπού εξοπλισμού 759,44 151,89 Φόροι - Τέλη ΕΙΧ 135 135,00 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 640,49 128,10

32 Προσδιορισμός κόστους της κάθε δραστηριότητας
Χαρτόσημο μισθωμ. Κτιρίου 118,89 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00% 23,78 0,00 ΦΠΑ μη εκπηπτόμενος στη φορολογία 1533,51 306,70 Δαπάνες ΙΧ 1051,6 Είδος δραστηριότητας 100,00% 1.051,60 Έξοδα μεταφοράς εμπορευμάτων με μετ. μεσα τρ. 52498,577 52.498,58 Έξοδα Ταξιδίων εσωτερικού 3755,78 3.755,78 Έξοδα Ταξιδίων εξωτερικού ανευ 272,59 Διαφημίσεις από το internet 360 360,00 Διαφημίσεις από λοιπα μέσα ενημέρωσης 3973,11 3.973,11 Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού 7610,14 7.610,14 Γραφική ύλη και υλικά γραφείου 431,41 86,28 Υλικά καθαριότητας 228,37 45,67 Υλικά άμεσης ανάλωσης 467,37 93,47 Διάφορα έξοδα 64,23 12,85 Διάφορα έξοδα τραπεζών 720,12 144,02 Σύνολο ,02 40.328,15 58.275,31 30.658,44 17.083,77 17.683,77

33 Επιμερισμός ανά κριτήριο
Πίνακας επιμερισμού κόστους ανά κριτήριο επιμερισμού Δαπάνες προβολής και διαφήμισης Διαχείριση Παραγγελιών Διαχείριση εικαστικών Διαχείριση container Διακίνηση Προϊόντων Οικονομική διαχείριση Συνολικό Κόστος Δραστηριότητας 40.328,15 58.275,31 30.658,44 17.083,77 52.498,58 17.683,77 Οδηγοί Κόστους Ποσοστό συμμετοχής του είδους στην διαφήμιση Αριθμός παραγγελιών πώλησης Αριθμός εικαστικών Αριθμός container Αριθμός δελτίων αποστολής Ποσοστό συμμετοχής του κάθε είδους Σύνολο κριτηρίων 100% 962 7696 1202 Συντελεστές οδηγών κόστους / μονάδα κριτηρίου υπολογισμού 60,58 3,98 43,68

34 Κριτήρια ανά προϊόν Πίνακας συνόλων μονάδων κριτηρίων ανά προϊόν
Δραστηριότητες Οδηγοί Κόστους Χάρτινη πολυτελείας Χάρτινη Βιομηχανοποιημένη Πλαστική Δαπάνες προβολής και διαφήμισης Ποσοστό συμμετοχής του είδους στην διαφήμιση 20% 70% 10% Διαχείριση Παραγγελιών Αριθμός παραγγελιών πώλησης 329 395 238 Διαχείριση εικαστικών Αριθμός εικαστικών 2632 3160 1904 Διαχείριση container Ποσοστό συμμετοχής στο container 25% 60% 15% Διακίνηση Προϊόντων Αριθμός δελτίων αποστολής 411 494 297 Οικονομική διαχείριση Ποσοστό συμμετοχής του κάθε είδους 22,84% 50,00% 27,16%

35 Επιμερισμός κόστους δραστηριότητας στα προϊόντα
Χάρτινη πολυτελείας Χάρτινη Βιομηχανοποιημένη Πλαστική Δραστηριότητες Κόστος / Δραστηριότητα Ποσότητες Κριτηρίων Σύνολο κόστους Δαπάνες προβολής και διαφήμισης 40.328,15 20% 8.065,63 70% 28.229,71 10% 4.032,82 Διαχείριση Παραγγελιών 60,58 329 19.929,91 395 23.928,01 238 14.417,39 Διαχείριση εικαστικών 3,98 2632 10.485,06 3160 12.588,44 1904 7.584,94 Διαχείριση container 17.083,77 25% 4.270,94 60% 10.250,26 15% 2.562,57 Διακίνηση Προϊόντων 43,68 411 17.950,84 494 21.575,95 297 12.971,78 Οικονομική διαχείριση 17.683,77 22,84% 4.039,47 50,00% 8.842,04 27,16% 4.802,26 Σύνολα 64.741,86 ,42 46.371,74

36 Επιμερισμός κόστους στο ανά μονάδα προϊόν
Χάρτινη πολυτελείας Χάρτινη Βιομηχανοποιημένη Πλαστική Σύνολα Τελικό έμμεσο κόστος συνολικό 64.741,86 ,42 46.371,74 ,02 Συνολικές πωλούμενες ποσότητες ,00 Τελικό έμμεσο κόστος ανά μονάδα 0,0958 0,0265 0,0101

37 Σύγκριση κλασικής μεθόδου με ABC
Κλασική μέθοδος Διαφορές Ποσοστιαία διαφορά Χάρτινη πολυτελείας 0,0958 0,0732 0,0226 30,89% Χάρτινη βιομηχανοποιημένη 0,0265 0,0272 -0,0007 -2,71% Πλαστική 0,0101 0,0128 -0,0027 -26,80%

38 Σύγκριση κλασικής μεθόδου με ABC

39 Συμπεράσματα H εφαρμογή της κάθε μεθόδου στο κάθε είδος έχει διαφορετική επιβάρυνση κόστους. Αυτό οφείλεται στο ότι η κλασική μέθοδος κοστολόγησης επιμερίζει τα έξοδα μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τμήματα της επιχείρησης και κατ’ επέκταση το κόστος που παράγουν αυτά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο επιμερισμός των εξόδων πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη το κύκλο εργασιών του κάθε προϊόντος σε συνάρτηση με την πωλούμενη ποσότητα. Ενώ στην περίπτωση χρήσης της μεθόδου A.B.C. ο επιμερισμός των εξόδων πραγματοποιείται δικαιότερα διότι λαμβάνονται υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν στη σύνθεση του κόστους.

40 Συμπεράσματα Στην περίπτωση της επιχείρησης «Συσκευασία Α.Ε.» κρίνεται δύσκολη η επιλογή της μεθόδου κοστολόγησης λόγω του ότι το είδος, το οποίο παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλο εργασιών, που είναι η χάρτινη βιομηχανοποιημένη τσάντα, επιβαρύνεται σχεδόν ισόποσα και από τις δυο μεθόδους. Ενώ μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζεται στα άλλα δυο είδη (χάρτινή τσάντα πολυτελείας και πλαστική τσάντα) από τη χρήση των δύο μεθόδων. Ωστόσο, αυτά τα είδη συμβάλλουν σε χαμηλότερο βαθμό σε σχέση με τη χάρτινη βιομηχανοποιημένη τσάντα στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ <<ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>> ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google