Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δρ. Βασίλειος Τριανταφύλλου Αν. Καθηγητής Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων TEI Μεσολογγίου e-mail:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δρ. Βασίλειος Τριανταφύλλου Αν. Καθηγητής Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων TEI Μεσολογγίου e-mail:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δρ. Βασίλειος Τριανταφύλλου Αν. Καθηγητής Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων TEI Μεσολογγίου e-mail: triantaf@teimes.grtriantaf@teimes.gr

2 2 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ως ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) ορίζεται η χρήση των τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δημόσια διοίκηση και στις υπηρεσίες, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και των δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς και την ενίσχυση της υποστήριξης στις πολιτικές του δημοσίου.

3 3 4 Τομείς Παρέμβασης E-services: Η ηλεκτρονική παροχή των κυβερνητικών πληροφοριών και των υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου. E-management: Η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών για τη βελτίωση της διαχείρισης της διακυβέρνησης από τις επιχειρησιακές διαδικασίες μέχρι και τη ροή των πληροφοριών μέσα από τα διακυβερνητικά γραφεία. E-democracy: Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. E-commerce: Οι πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου.

4 4 Ηλεκτρονική Κυβέρνηση ή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονική Κυβέρνηση και ο πολίτης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ο πολίτης Ηλεκτρονική Κυβέρνηση και ο οργανισμός Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ο οργανισμός

5 5 Τα χαρακτηριστικά της ιδανικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 1. Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας Εξυπηρέτηση ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου – καθολική υπηρεσία ολοκληρωμένες υπηρεσίες – Ομογένεια υποδομής 2. Εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία – αμεσότητα στη διαβίβαση παραπόνων 3. Συμμετοχή – Ανοιχτή Επικοινωνία 4. Ταυτοπροσωπία (Authentication) και προστασία προσωπικών δεδομένων (privacy)

6 6 Στόχος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ενεργός συμμετοχή του δημότη Εξυπηρέτηση του δημότη Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του δημότη Ισότιμη συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων

7 7 Βασικά μοντέλα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυβέρνηση – με - κυβέρνηση (Government-to-Government G2G) Κυβέρνηση – με - πολίτη (Government-to-Citizen G2C) Κυβέρνηση – με - επιχείρηση (Government-to-Business G2B

8 8 Ωφέλη Στρατηγικά Βελτίωση της ανταπόκρισης και αύξηση της ικανοποίησης από τους πολίτες Βελτίωση συνεργασιών Διοικητικά Μείωση κόστους Μείωση χρόνου ανάδρασης Υποστήριξη νέων συνεργασιών Λειτουργικά Αναβάθμιση της εικόνας Βελτίωση στην πρόσβαση, χρήση και αξιοπιστία των πληροφοριών. Αυτοματοποίηση διαδικασιών, ολοκλήρωση υπηρεσιών

9 9 e-Διακυβέρνηση: Παράγοντες Επιτυχίας Ολοκλήρωση Θέσπιση και αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Μελέτη για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Δημιουργία οράματος ενός διασυνδεόμενου οργανισμού (networked organization). Αναγωγή της τεχνολογίας σε ενδιάμεσο (intermediary). Ευκολία στην πρόσβαση, την ευχρηστία και τη λειτουργικότητα. Υποστήριξη της πρόσβασης από κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλληλεπιδραστική τηλεόραση (interactive TV), ηλεκτρονικά κιόσκια (electronic kiosks) κ.α. Ασφάλεια, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα και επιδόσεις στις συναλλαγές, και γενικότερα στην παροχή υπηρεσιών.

10 10 e-Διακυβέρνηση: Παράγοντες Επιτυχίας e-Κοινωνική Ανάπτυξη Αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Εκπαίδευση Προσέλκυση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας Πρόσβαση στην τεχνολογική υποδομή «Φιλική» συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στις επιχειρήσεις.

11 11 e-Διακυβέρνηση: Παράγοντες Επιτυχίας e-Δημοκρατία Εκμετάλλευση της αλληλεπίδρασης του Διαδικτύου. Παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους πολίτες, Ανάπτυξη νομοθεσίας για το e-Democracy. Εκπαίδευση των εκλεγμένων μελών της κυβέρνησης στη χρήση του Διαδικτύου. Υιοθέτηση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας, με σκοπό την ελεύθερη παροχή εφαρμογών, πληροφοριών και αρχιτεκτονικών σε οποιονδήποτε την επιθυμεί, ακόμα και σε άλλες κυβερνήσεις.

12 12 e-Διακυβέρνηση: Παράγοντες Επιτυχίας e-Δημοκρατία Ανακοίνωση όλων των δημόσιων συσκέψεων / συναντήσεων, με συστηματικό και αξιόπιστο τρόπο. Σε κάθε κυβερνητική ιστοσελίδα, παρουσίαση όλων των τμημάτων, κόμβων και υπηρεσιών που προσφέρει η κυβέρνηση, με τις αντίστοιχες παραπομπές (links). Υλοποίηση στην πράξη της «Παροχής Υπηρεσιών Δημοκρατίας». Αναβάθμιση της υποδομής των υπηρεσιών που λειτουργούν αποκλειστικά για τους πολίτες και όχι για διαχειριστικά ζητήματα της κυβέρνησης.

13 13 e-Διακυβέρνηση: Παράγοντες Επιτυχίας e-Κοινότητες Ταχύτητα: Προβλέπεται ότι στην επόμενη πενταετία το εύρος ζώνης (bandwidth) θα έχει αυξηθεί τουλάχιστον 150 φορές με συνέπεια την βελτίωση της ποιότητας του video Συνεχή σύνδεση: Σύντομα θα είμαστε μόνιμα συνδεδεμένοι με το Internet μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του κινητού τηλεφώνου, του PDA ή και της τηλεόρασης. Πρόσβαση από παντού: Θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικά κιόσκια σε πολλά σημεία (ΑΤΜ), από όπου θα έχει τη δυνατότητα ο καθένας να αναζητήσει ότι πληροφορίες θέλει στο Διαδίκτυο. Ευχρηστία: Το νέο Internet δεν θα απαιτεί την παραμικρή γνώση της τεχνολογίας από τους χρήστες, με θετικές συνέπειες στην ευχρηστία, στη λειτουργικότητα, καθώς και στην ενδυνάμωση εφαρμογών όπως η τηλεκπαίδευση. Νοημοσύνη: Έννοιες όπως δόμηση, εξατομίκευση (personalization), ακρίβεια στην ανάκτηση πληροφοριών, διαχείριση γνώσης κ.α. θα γίνουν πραγματικότητα μέσω των νέων «έξυπνων» τεχνολογιών.

14 14 Ηλεκτρονική Δημοκρατία Η ηλεκτρονική-δημοκρατία είναι η χρήση των τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνιών και των στρατηγικών από τους "δημοκρατικούς τομείς" μέσα στις πολιτικές διαδικασίες των τοπικών κοινοτήτων, των κρατών / περιοχών, των εθνών και στο σφαιρικό στάδιο.

15 15 Σκοπός Η σύνδεση πολιτών από διαφορετικές χώρες και με διαφορετικές πεποιθήσεις και πολιτισμούς, (αλληλεπίδραση). Η δημιουργία χώρων όπου οι πολίτες μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες, να συγκροτούν συμμαχίες και να οργανώνουν δίκτυα, (ενοποίηση). Η καλλιέργεια της κοινωνίας των πολιτών εντός των κοινοτήτων, των χωρών και των περιφερειών, αλλά και σε διακοινοτικό, διασυνοριακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, (συμμετοχή). Η παροχή δυνατοτήτων σε αυτούς που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας, (καταπολέμηση των αποκλεισμών). Η στην καλλιέργεια και τη διατήρηση της ανταπόκρισης της ηγεσίας στις ανάγκες της κοινωνίας (στη λογοδοσία). Η αύξηση της διαφάνειας στη διακυβέρνηση, ανοικτές διαδικασίες.

16 16 Λειτουργίες Αναζήτηση πληροφοριών Εντοπισμός νομοθεσιών Εύρεση κυβερνητικών αντιπροσώπων (εκστρατείες πίεσης) Hλεκτρονικό ταχυδρομείο (περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης) Online δημοσκοπήσεις Online έρευνες (Don Nikles) Μέθοδοι ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (Issy-les-Moulineaux) Δυναμική παρακολούθηση ειδήσεων στο διαδίκτυο και τα media Online φόρουμ Ηλεκτρονικές αιτήσεις Ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις Πολιτική Διπλωματία Διαφάνεια

17 17 Παραδείγματα Queensland Αυστραλία(www.qld.gov.au).www.qld.gov.au “Get involved with government”  “Queensland Agencies” δίνει στους πολίτες βασικές πληροφορίες για ένα ζήτημα, ένα τρέχων νόμο ή μια προτεινόμενη νομοθεσία και προσκαλεί τον πολίτη για διατύπωση άμεσων σχολίων τα οποία δίνονται στην επιτροπή και τελικά στο κοινοβούλιο, ως βοήθεια για τη διατύπωση πολιτικών και προτύπων σε ποικίλα νομοθετικά θέματα.  “Queensland Parliament” εξουσιοδοτεί τον πολίτη για τη δημιουργία άμεσου επίσημου αιτήματος υπό τη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης, με αντικείμενο “πείθω το κοινοβούλιο για να λάβει συγκεκριμένα μέτρα”.

18 18 Παραδείγματα Το Σκωτσέζικο Κοινοβούλιο, είναι ένας απ τους πρωτοπόρους ηλεκτρονικών αιτήσεων.  Οι πολίτες μπορούν να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική αίτηση η ένα σχόλιο η να εκφράσουν την υποστήριξή τους σε μια υπάρχουσα ηλεκτρονική αίτηση - όλα με ηλεκτρονικό τρόπο(www.scottish.parliament.uk/e-petitions/ index.htm). Το 2001 ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Koizumi ενεργοποίησε το “Koizumi Cabinet Mail Magazine”.  Αυτό το περιοδικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διανέμεται εβδομαδιαία απ το γραφείο του, με σκοπό να εξηγήσει τις πολιτικές του θέσεις. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν περισσότερα από 2.000.000 εκατομμύρια συνδρομητές

19 19 Ευκαιρίες / Κίνδυνοι... Κάθε δημοκρατία από την φύση της είναι συμμετοχική, όμως η ποιότητα της εξαρτάται από το βαθμό συμμετοχής των πολιτών. Η συμμετοχή προϋποθέτει μια ριζική αλλαγή κουλτούρας τόσο στη Διοίκηση όσο και στους Πολίτες-καταναλωτές. Απαιτεί την ενεργοποίηση των πολιτών, της γειτονίας, των κοινωνικών και πολιτικών οργανώσεων, όλων σε κίνηση, σε νέα σχήματα δράσης και αυτοδιαχείρισης, πέρα από τα κομματικά στεγανά και τις ταμπέλες των παραδοσιακών ιδεολογιών. Η συμμετοχή έχει νόημα αν αποκτήσουμε τη κουλτούρα της συμμετοχής σαν αίτημα από κάτω, σαν ώριμη ανάγκη, αλλιώς θα είναι ψευδεπίγραφη και επικοινωνιακή και οι πολίτες-καταναλωτές θα την απορρίψουν σύντομα

20 20 … Ευκαιρίες / Κίνδυνοι … Η συμμετοχή θα πρέπει να κινητοποιήσει μέσα μας τον Πολίτη-Καταναλωτή και όχι τον χρήστη, γιατί ο χρήστης κουράζεται και εγκαταλείπει γρήγορα Η συμμετοχή δεν θα πρέπει να ψαρεύει ψήφους on line, αλλά να καταγράφει τάσεις και να τις λαμβάνει υπόψη Η συμμετοχή θα έχει νόημα, όταν τα forum γίνουν σαν την αρχαία αγορά, όταν τα τοπικά δημοψηφίσματα εκφράζουν όλο και πιο συλλογικές αποφάσεις, όταν θα καλύψει της “αντιπροσωπευτικής” δημοκρατίας αρχικά και κάνει στη συνέχεια τη μετάβαση στη λήψη των αποφάσεων από τις ρίζες στο κέντρο με ενίσχυση μιας κουλτούρας του διαλόγου

21 21 Η υπόσχεση της e-Δημοκρατίας… Αναμόρφωση της δημοκρατίας ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης ‘‘Ηλεκτρονική εκκλησία του δήμου’’ όπου οι πολίτες από όλες τις γωνιές της γης μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική άμεσα - είτε στο πλαίσιο της τοπικής τους κοινότητας είτε συζητώντας τις αποφάσεις που υιοθετούν τα διεθνή θεσμικά όργανα, όπως η ΕΕ και ο ΟΗΕ.

22 22 Η υπόσχεση της e-Δημοκρατίας… Η Κοινωνία της πληροφορίας: η γνώση ως πλούτος Οι προκλήσεις της ΤΠΕ - μεγαλύτερη διευκόλυνση, καλύτερη διαμεσολάβηση Το πολιτικό όραμα - ο δρόμος προς τα εμπρός Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής εκκλησίας του δήμου: μαθήματα από την εμπειρία της Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

23 23 e-Δημοκρατία &Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανακοίνωση όλων των δημόσιων συσκέψεων / συναντήσεων, με συστηματικό και αξιόπιστο τρόπο. Στην ιστοσελίδα των Τοπικών Αρχών, θα πρέπει να υπάρχει επιλογή μέσω της οποίας θα παρουσιάζονται όλα τα τμήματα, οι κόμβοι και οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Δήμοι και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με τις αντίστοιχες παραπομπές (links). Υλοποίηση στην πράξη της "Παροχής Υπηρεσιών Δημοκρατίας". Με τη βοήθεια κλασικών φορμών, δημοσκοπήσεων on-line και ομάδων ευαισθητοποιημένων πολιτών θα συλλέγονται τα δεδομένα που θα κάνουν την τοπική ηλεκτρονική διακυβέρνηση περισσότερο αποτελεσματική και δημοκρατική.

24 24 e-Δημοκρατία &Τοπική Αυτοδιοίκηση Αναβάθμιση της υποδομής των υπηρεσιών που λειτουργούν αποκλειστικά για τους πολίτες και όχι για διαχειριστικά ζητήματα των τοπικών αρχών. Η αξιοπιστία, η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ευκολία αποτελούν σημαντικές παραμέτρους, τις οποίες απαιτούν τόσο η τοπική ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο εσωτερικό όσο και οι "πελάτες" της. Δημιουργία "Εικονικών Συνελεύσεων Επιτρόπων" (e-forum) στο Διαδίκτυο, που θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και θα είναι ανοιχτές σε οποιονδήποτε. Ταυτόχρονα, θα διατίθενται ενημερωτικό υλικό, πληροφορίες και σημαντικά έγγραφα. Πρέπει ακόμα να έχει προβλεφθεί η μεταφορά του εγχειρήματος στην ψηφιακή και αλληλεπιδραστική τηλεόραση.

25 25 e-Δημοκρατία &Τοπική Αυτοδιοίκηση Εκμετάλλευση της αλληλεπίδρασης του Διαδικτύου. Επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με e-mail και άμεση και προσωποποιημένη απάντηση στα αιτήματα των πολιτών, με τη βοήθεια των κατάλληλων αυτοματοποιημένων εργαλείων και δελτίων ενημέρωσης. Παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους πολίτες, μέσα από τακτικά, προκαθορισμένα και σωστά σχεδιασμένα σεμινάρια on-line, που θα έχουν στόχο την εκπαίδευση σε θέματα δημόσιας πολιτικής, συναλλαγών με τις υπηρεσίες των δήμων και της Ν.Α. με ειδικούς του χώρου κ.λπ., να συμμετάσχουν από οπουδήποτε (σπίτι, γραφείο, χώρος εργασίας, σχολεία, βιβλιοθήκες κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίληψης των δυσλειτουργιών και η υιοθέτηση λύσεων από την πλευρά των τοπικών αρχών.

26 26 e-Δημοκρατία & Ψηφιακό χάσμα Η υποδομή που απαιτείται δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες και σε όλους τους πολίτες. Μπορεί να υπάρχουν πάνω από 550 εκατ. χρήστες του Διαδικτύου παγκοσμίως, αλλά οι τάσεις στον τομέα της χρήσης του Διαδικτύου αντικατοπτρίζουν τις υπάρχουσες παγκόσμιες ανισότητες, ιδίως όσον αφορά το εισοδηματικό και το μορφωτικό επίπεδο. Το παγκόσμιο χωριό μας στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο παγκόσμιο, καθώς μόνο το 6% παγκοσμίως είναι δικτυωμένο. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε όλες τις δυσκολίες της πρακτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Το ποσοστό χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα είναι μόνο 30% περίπου, πολύ κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ. Το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα και οι ελληνικές γραμματοσειρές δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στον Παγκόσμιο Ιστό επιτείνει αυτό το πρόβλημα πρόσβασης.

27 27 Σχέδιο Δράσης e Europe 2005 1. Σύγχρονες Δικτυακές Δημόσιες Υπηρεσίες i. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση( e-government ii. Ηλεκτρονική Μάθηση( e-Learning ) iii. Ηλεκτρονική Υγεία ( e-Health ) iv. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) 2. Δυναμικό Περιβάλλον για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) 3. Ευρεία πρόσβαση σε ευρυζωνικές επικοινωνίες σε ανταγωνιστικές τιμές 4. Ασφαλή Υποδομή Πληροφορικής 5. Συγκριτική Αξιολόγηση της Προόδου και διάδοσης ορθών Πρακτικών (Benchmarking)

28 28 Ευχαριστώ Δρ. Βασίλειος Τριανταφύλλου Αν. Καθηγητής, ΤΕΙ Μεσολογγίου Παράρτημα Ναυπάκτου Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων triantaf@teimes.gr


Κατέβασμα ppt "1 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δρ. Βασίλειος Τριανταφύλλου Αν. Καθηγητής Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων TEI Μεσολογγίου e-mail:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google