Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δρ. Βασίλειος Τριανταφύλλου Αν. Καθηγητής Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων TEI Μεσολογγίου

2 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ως ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) ορίζεται η χρήση των τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δημόσια διοίκηση και στις υπηρεσίες, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και των δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς και την ενίσχυση της υποστήριξης στις πολιτικές του δημοσίου.

3 4 Τομείς Παρέμβασης E-services: Η ηλεκτρονική παροχή των κυβερνητικών πληροφοριών και των υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου. E-management: Η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών για τη βελτίωση της διαχείρισης της διακυβέρνησης από τις επιχειρησιακές διαδικασίες μέχρι και τη ροή των πληροφοριών μέσα από τα διακυβερνητικά γραφεία. E-democracy: Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. E-commerce: Οι πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου.

4 Ηλεκτρονική Κυβέρνηση ή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ηλεκτρονική Κυβέρνηση ή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονική Κυβέρνηση και ο πολίτης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ο πολίτης Ηλεκτρονική Κυβέρνηση και ο οργανισμός Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ο οργανισμός Ηλεκτρονική Κυβέρνηση και ο πολίτης η βελτίωση της παροχής προστιθέμενης αξίας από την κυβέρνηση προς τους πολίτες (που περιλαμβάνει την αυξημένη διευκόλυνση της εναλλακτικής ενός νέου καναλιού πληροφόρησης), καθώς και η αύξηση της αποτελεσματικότητας ενός κυβερνητικού site. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ο πολίτης τα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθιστούν κατά πολύ ευκολότερη την έκφραση απόψεων σε θέματα που αφορούν την κυβερνητική πολιτική και παρέχουν το προνόμιο ενός διαφορετικού είδους συμβουλευτικής, εξυπηρετώντας έτσι την άμεση ανταπόκριση σε τοπικό, εθνικό ή ακόμα και διεθνές επίπεδο. Ανάπτυξη των on-line κοινοτήτων. το Διαδίκτυο εντείνει σημαντικά τον ανταγωνισμό και τις προσπάθειες για επικέντρωση της προσοχής και του ενδιαφέροντος. Ηλεκτρονική Κυβέρνηση και ο οργανισμός Οι πρακτικές εφαρμογές ενός δικτυακού περιβάλλοντος κυβερνητικών δομικών αλλαγών είναι τεράστιες, αλλά απαιτούν μετατόπιση της εξουσίας και των ευθυνών, γεγονός που αποτελεί απειλή για αυτούς που έχουν ευημερήσει υπό το υπάρχον καθεστώς. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ο οργανισμός πως ένας κυβερνητικός οργανισμός θα ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις για διακυβέρνηση, όπως αυτές διαμορφώνονται από μια συνεχώς αυξανόμενη διασυνδεδεμένη πολιτεία η ασφάλεια, η αυθεντικότητα και η εμπιστευτικότητα να αποτελέσουν πλέον θέμα ρουτίνας, καθιστώντας έτσι αξιόπιστη τη χρήση τεχνολογιών voting και έρευνας αγοράς .

5 Τα χαρακτηριστικά της ιδανικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας Εξυπηρέτηση ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου – καθολική υπηρεσία ολοκληρωμένες υπηρεσίες – Ομογένεια υποδομής Εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία – αμεσότητα στη διαβίβαση παραπόνων Συμμετοχή – Ανοιχτή Επικοινωνία Ταυτοπροσωπία (Authentication) και προστασία προσωπικών δεδομένων (privacy)

6 Στόχος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ενεργός συμμετοχή του δημότη Εξυπηρέτηση του δημότη Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του δημότη Ισότιμη συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων

7 Βασικά μοντέλα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κυβέρνηση – με - κυβέρνηση (Government-to-Government G2G) Κυβέρνηση – με - πολίτη (Government-to-Citizen G2C) Κυβέρνηση – με - επιχείρηση (Government-to-Business G2B Κυβέρνηση – με - κυβέρνηση (Government-to-Government G2G) Περιλαμβάνει ένα αρκετά ευρύ φάσμα θεμάτων, που ποικίλλουν από το πώς συνδέονται οι πολίτες με την ηλεκτρονική κυβέρνηση μέχρι το πώς θα αναβαθμιστούν η ποιότητα και η αποδοτικότητα των συναλλαγών τους με αυτήν. Επιπλέον, λαμβάνεται μέριμνα για τις περικοπές στο κόστος, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Κυβέρνηση – με - πολίτη (Government-to-Citizen G2C) Ασχολείται με τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων με τους πολίτες. Εντοπίζεται κυρίως σε θέματα νομοθεσίας και δημοκρατίας (e-democracy). Κυβέρνηση – με - επιχείρηση (Government-to-Business G2B Ασχολείται με ζητήματα απελευθέρωσης αγοράς και εστιάζεται στην ενδυνάμωση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με τη κυβέρνηση, όπως κοινές δραστηριότητες, διαδικασίες και πρακτικές

8 Ωφέλη Στρατηγικά Διοικητικά Λειτουργικά
Βελτίωση της ανταπόκρισης και αύξηση της ικανοποίησης από τους πολίτες Βελτίωση συνεργασιών Διοικητικά Μείωση κόστους Μείωση χρόνου ανάδρασης Υποστήριξη νέων συνεργασιών Λειτουργικά Αναβάθμιση της εικόνας Βελτίωση στην πρόσβαση, χρήση και αξιοπιστία των πληροφοριών. Αυτοματοποίηση διαδικασιών, ολοκλήρωση υπηρεσιών Στρατηγικά Βελτίωση της ανταπόκρισης από τους πελάτες Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών : Ταχύτητα, αξιοπιστία, συνέπεια, ευελιξία και ταυτόχρονα τυποποίηση αυξάνουν την εμπιστοσύνη και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες. Βελτίωση συνεργασιών : Υιοθέτηση ενός μοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από μια κυβέρνηση θα γίνει στο μέλλον επιτακτική ανάγκη που θα προβάλλεται από τις άλλες κυβερνήσεις που το έχουν υιοθετήσει και από την πίεση των πολιτών που θα επιθυμούν την ταχύτατη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με το κράτος από οποιοδήποτε μέρος. Διοικητικά Μείωση κόστους : Τα οφέλη εντοπίζονται στη μείωση κόστους δαπανών, προσωπικού, προμηθειών και πληροφορικής. Μείωση χρόνου ανάδρασης : Το ηλεκτρονικό κανάλι επιταχύνει τις διαδικασίες και παρέχει σε σύντομο χρόνο πληροφόρηση στη κυβέρνηση για τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Υποστήριξη νέων συνεργασιών: Το μοντέλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επιτρέπει την υποστήριξη νέων συνεργασιών στις δημόσιες υπηρεσίες δημοπρασίες προμηθειών και εκποίησης αγαθών On-line, ανταλλαγή πληροφοριών κρατών, κ.λ.π. Λειτουργικά : Αναβάθμιση της εικόνας : Πλέον η κυβέρνηση αποκτά ένα σύγχρονο πρόσωπο , ένα πρόσωπο που πρεσβεύει όσα αυτή υπόσχεται, με τα έργα και τις επενδύσεις στους τομείς της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Βελτίωση στην πρόσβαση, στη χρήση και στην αξιοπιστία των πληροφοριών : Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι περισσότερο προσιτές, αποτελεσματικές και συνεπείς, και η λειτουργικότητα τους δε θα εξαρτάται άμεσα από το γνωστικό επίπεδο των χρηστών. Αυτοματοποίηση διαδικασιών, ολοκλήρωση υπηρεσιών : Πλέον, θα υλοποιηθεί στη πράξη η άμεση παροχή σύνθετων υπηρεσιών, για τις οποίες πριν έπρεπε να συνεργαστούν περισσότερες από μία κυβερνητικές υπηρεσίες.

9 e-Διακυβέρνηση: Παράγοντες Επιτυχίας
Ολοκλήρωση Θέσπιση και αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Μελέτη για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Δημιουργία οράματος ενός διασυνδεόμενου οργανισμού (networked organization). Αναγωγή της τεχνολογίας σε ενδιάμεσο (intermediary). Ευκολία στην πρόσβαση, την ευχρηστία και τη λειτουργικότητα. Υποστήριξη της πρόσβασης από κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλληλεπιδραστική τηλεόραση (interactive TV), ηλεκτρονικά κιόσκια (electronic kiosks) κ.α. Ασφάλεια, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα και επιδόσεις στις συναλλαγές, και γενικότερα στην παροχή υπηρεσιών.

10 e-Διακυβέρνηση: Παράγοντες Επιτυχίας
Αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Εκπαίδευση Προσέλκυση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας Πρόσβαση στην τεχνολογική υποδομή «Φιλική» συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στις επιχειρήσεις.

11 e-Διακυβέρνηση: Παράγοντες Επιτυχίας
Εκμετάλλευση της αλληλεπίδρασης του Διαδικτύου. Παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους πολίτες, Ανάπτυξη νομοθεσίας για το e-Democracy. Εκπαίδευση των εκλεγμένων μελών της κυβέρνησης στη χρήση του Διαδικτύου. Υιοθέτηση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας, με σκοπό την ελεύθερη παροχή εφαρμογών, πληροφοριών και αρχιτεκτονικών σε οποιονδήποτε την επιθυμεί, ακόμα και σε άλλες κυβερνήσεις. Εκμετάλλευση της αλληλεπίδρασης του Διαδικτύου. Επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με και άμεση και προσωποποιημένη απάντηση στα αιτήματα των πολιτών, με τη βοήθεια των κατάλληλων αυτοματοποιημένων εργαλείων και δελτίων ενημέρωσης. Παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους πολίτες, μέσα από τα τακτικά, προκαθορισμένα και σωστά σχεδιασμένα σεμινάρια on-line, που θα έχουν στόχο την εκπαίδευση σε θέματα δημόσιας πολιτικής, συναλλαγών με τις δημόσιες υπηρεσίες, με ειδικούς του χώρου κ.λ.π., έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να συμμετάσχουν από οπουδήποτε (γραφείο, σπίτι, χώρος εργασίας, σχολεία, βιβλιοθήκες κ.λ.π.). Οι κυβερνητικοί υπάλληλοι χρειάζεται να είναι εκπαιδευμένοι, προκειμένου να δίνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες σύντομα και να ξεπεραστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν άμεσα. Ανάπτυξη νομοθεσίας για το e-Democracy. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την επιλογή των νόμων και τον προϋπολογισμό των επενδύσεων που θα χρειαστούν για τη στήριξη της διακυβέρνησης στο περιβάλλον της Νέας Οικονομίας και των πληροφοριών. Εκπαίδευση των εκλεγμένων μελών της κυβέρνησης στη χρήση του Διαδικτύου. Μέσω του Internet θα συνεργάζονται, θα ανταλλάσσουν απόψεις, έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα με ειδήμονες του χώρου ανεξαρτήτως γεωγραφικών ορίων και πάντα μέσα στα προκαθορισμένα πρότυπα ασφάλειας που θα έχουν θεσπιστεί. Υιοθέτηση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας, με σκοπό την ελεύθερη παροχή εφαρμογών, πληροφοριών και αρχιτεκτονικών σε οποιονδήποτε την επιθυμεί, ακόμα και σε άλλες κυβερνήσεις. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η υποδομή των επιχειρήσεων, θα αναβαθμιστούν οι εσωτερικές τους πληροφοριακές δομές και θα υιοθετηθούν οι βέλτιστες πρακτικές, με δεδομένη την εμπειρία που θα αποκτηθεί από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας

12 e-Διακυβέρνηση: Παράγοντες Επιτυχίας
Ανακοίνωση όλων των δημόσιων συσκέψεων / συναντήσεων, με συστηματικό και αξιόπιστο τρόπο. Σε κάθε κυβερνητική ιστοσελίδα, παρουσίαση όλων των τμημάτων, κόμβων και υπηρεσιών που προσφέρει η κυβέρνηση, με τις αντίστοιχες παραπομπές (links). Υλοποίηση στην πράξη της «Παροχής Υπηρεσιών Δημοκρατίας». Αναβάθμιση της υποδομής των υπηρεσιών που λειτουργούν αποκλειστικά για τους πολίτες και όχι για διαχειριστικά ζητήματα της κυβέρνησης. Ανακοίνωση όλων των δημόσιων συσκέψεων / συναντήσεων, με συστηματικό και αξιόπιστο τρόπο. Πρέπει να αναφέρονται ο χρόνος, ο τόπος, η θεματολογία, οι συμμετέχοντες και κάποιες γενικές πληροφορίες. Απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη ενός καταλυτικού κουμπιού (Democracy Button) σε κάθε κυβερνητική ιστοσελίδα, μέσω του οποίου θα παρουσιάζονται όλα τα τμήματα, οι κόμβοι και οι υπηρεσίες που προσφέρει η κυβέρνηση, με τις αντίστοιχες παραπομπές (links). Θα αναφέρονται, επίσης, οι ειδήμονες του κάθε χώρου, η αντίστοιχη νομοθεσία και οι σχετικές πληροφορίες οικονομικής φύσεως. Υλοποίηση στην πράξη της «Παροχής Υπηρεσιών Δημοκρατίας». Με τη βοήθεια κλασικών φορμών, δημοσκοπήσεων on-line και ομάδων ευαισθητοποιημένων πολιτών θα συλλέγονται τα δεδομένα που θα κάνουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση περισσότερο αποτελεσματική. Αναβάθμιση της υποδομής των υπηρεσιών που λειτουργούν αποκλειστικά για τους πολίτες και όχι για διαχειριστικά ζητήματα της κυβέρνησης. Η αξιοπιστία, η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ευκολία αποτελούν σημαντικές παραμέτρους, τις οποίες απαιτούν τόσο η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο εσωτερικό της όσο και οι πελάτες της. Δημιουργία «Εικονικών Συνελεύσεων Επιτροπών» στο Διαδίκτυο, που θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και θα είναι ανοιχτές σε οποιονδήποτε. Ταυτόχρονα, θα διατίθενται ενημερωτικό υλικό, πληροφορίες και σημαντικά έγγραφα. Πρέπει ακόμη να έχει προβλεφθεί η μεταφορά του εγχειρήματος στην ψηφιακή και αλληλεπιδραστική τηλεόραση.

13 e-Διακυβέρνηση: Παράγοντες Επιτυχίας
Ταχύτητα: Προβλέπεται ότι στην επόμενη πενταετία το εύρος ζώνης (bandwidth) θα έχει αυξηθεί τουλάχιστον 150 φορές με συνέπεια την βελτίωση της ποιότητας του video Συνεχή σύνδεση: Σύντομα θα είμαστε μόνιμα συνδεδεμένοι με το Internet μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του κινητού τηλεφώνου, του PDA ή και της τηλεόρασης. Πρόσβαση από παντού: Θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικά κιόσκια σε πολλά σημεία (ΑΤΜ), από όπου θα έχει τη δυνατότητα ο καθένας να αναζητήσει ότι πληροφορίες θέλει στο Διαδίκτυο. Ευχρηστία: Το νέο Internet δεν θα απαιτεί την παραμικρή γνώση της τεχνολογίας από τους χρήστες, με θετικές συνέπειες στην ευχρηστία, στη λειτουργικότητα, καθώς και στην ενδυνάμωση εφαρμογών όπως η τηλεκπαίδευση. Νοημοσύνη: Έννοιες όπως δόμηση, εξατομίκευση (personalization), ακρίβεια στην ανάκτηση πληροφοριών, διαχείριση γνώσης κ.α. θα γίνουν πραγματικότητα μέσω των νέων «έξυπνων» τεχνολογιών.

14 Ηλεκτρονική Δημοκρατία
Η ηλεκτρονική-δημοκρατία είναι η χρήση των τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνιών και των στρατηγικών από τους "δημοκρατικούς τομείς" μέσα στις πολιτικές διαδικασίες των τοπικών κοινοτήτων, των κρατών / περιοχών, των εθνών και στο σφαιρικό στάδιο.

15 Σκοπός Η σύνδεση πολιτών από διαφορετικές χώρες και με διαφορετικές πεποιθήσεις και πολιτισμούς, (αλληλεπίδραση). Η δημιουργία χώρων όπου οι πολίτες μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες, να συγκροτούν συμμαχίες και να οργανώνουν δίκτυα, (ενοποίηση). Η καλλιέργεια της κοινωνίας των πολιτών εντός των κοινοτήτων, των χωρών και των περιφερειών, αλλά και σε διακοινοτικό, διασυνοριακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, (συμμετοχή). Η παροχή δυνατοτήτων σε αυτούς που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας, (καταπολέμηση των αποκλεισμών). Η στην καλλιέργεια και τη διατήρηση της ανταπόκρισης της ηγεσίας στις ανάγκες της κοινωνίας (στη λογοδοσία). Η αύξηση της διαφάνειας στη διακυβέρνηση, ανοικτές διαδικασίες.

16 Λειτουργίες Αναζήτηση πληροφοριών Εντοπισμός νομοθεσιών
Εύρεση κυβερνητικών αντιπροσώπων (εκστρατείες πίεσης) Hλεκτρονικό ταχυδρομείο (περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης) Online δημοσκοπήσεις Online έρευνες (Don Nikles) Μέθοδοι ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (Issy-les-Moulineaux) Δυναμική παρακολούθηση ειδήσεων στο διαδίκτυο και τα media Online φόρουμ Ηλεκτρονικές αιτήσεις Ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις Πολιτική Διπλωματία Διαφάνεια

17 Παραδείγματα “Get involved with government”
Queensland Αυστραλία(www.qld.gov.au). “Get involved with government” “Queensland Agencies” δίνει στους πολίτες βασικές πληροφορίες για ένα ζήτημα, ένα τρέχων νόμο ή μια προτεινόμενη νομοθεσία και προσκαλεί τον πολίτη για διατύπωση άμεσων σχολίων τα οποία δίνονται στην επιτροπή και τελικά στο κοινοβούλιο, ως βοήθεια για τη διατύπωση πολιτικών και προτύπων σε ποικίλα νομοθετικά θέματα. “Queensland Parliament” εξουσιοδοτεί τον πολίτη για τη δημιουργία άμεσου επίσημου αιτήματος υπό τη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης, με αντικείμενο “πείθω το κοινοβούλιο για να λάβει συγκεκριμένα μέτρα”.

18 Παραδείγματα Το Σκωτσέζικο Κοινοβούλιο, είναι ένας απ τους πρωτοπόρους ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι πολίτες μπορούν να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική αίτηση η ένα σχόλιο η να εκφράσουν την υποστήριξή τους σε μια υπάρχουσα ηλεκτρονική αίτηση - όλα με ηλεκτρονικό τρόπο(www.scottish.parliament.uk/e-petitions/ index.htm). Το 2001 ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Koizumi ενεργοποίησε το “Koizumi Cabinet Mail Magazine”. Αυτό το περιοδικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διανέμεται εβδομαδιαία απ το γραφείο του, με σκοπό να εξηγήσει τις πολιτικές του θέσεις. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν περισσότερα από εκατομμύρια συνδρομητές

19 Ευκαιρίες / Κίνδυνοι ... Κάθε δημοκρατία από την φύση της είναι συμμετοχική, όμως η ποιότητα της εξαρτάται από το βαθμό συμμετοχής των πολιτών. Η συμμετοχή προϋποθέτει μια ριζική αλλαγή κουλτούρας τόσο στη Διοίκηση όσο και στους Πολίτες-καταναλωτές. Απαιτεί την ενεργοποίηση των πολιτών, της γειτονίας, των κοινωνικών και πολιτικών οργανώσεων, όλων σε κίνηση, σε νέα σχήματα δράσης και αυτοδιαχείρισης, πέρα από τα κομματικά στεγανά και τις ταμπέλες των παραδοσιακών ιδεολογιών. Η συμμετοχή έχει νόημα αν αποκτήσουμε τη κουλτούρα της συμμετοχής σαν αίτημα από κάτω, σαν ώριμη ανάγκη, αλλιώς θα είναι ψευδεπίγραφη και επικοινωνιακή και οι πολίτες-καταναλωτές θα την απορρίψουν σύντομα

20 … Ευκαιρίες / Κίνδυνοι …
Η συμμετοχή θα πρέπει να κινητοποιήσει μέσα μας τον Πολίτη-Καταναλωτή και όχι τον χρήστη, γιατί ο χρήστης κουράζεται και εγκαταλείπει γρήγορα Η συμμετοχή δεν θα πρέπει να ψαρεύει ψήφους on line, αλλά να καταγράφει τάσεις και να τις λαμβάνει υπόψη Η συμμετοχή θα έχει νόημα, όταν τα forum γίνουν σαν την αρχαία αγορά, όταν τα τοπικά δημοψηφίσματα εκφράζουν όλο και πιο συλλογικές αποφάσεις, όταν θα καλύψει της “αντιπροσωπευτικής” δημοκρατίας αρχικά και κάνει στη συνέχεια τη μετάβαση στη λήψη των αποφάσεων από τις ρίζες στο κέντρο με ενίσχυση μιας κουλτούρας του διαλόγου

21 Η υπόσχεση της e-Δημοκρατίας…
Αναμόρφωση της δημοκρατίας ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης ‘‘Ηλεκτρονική εκκλησία του δήμου’’ όπου οι πολίτες από όλες τις γωνιές της γης μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική άμεσα - είτε στο πλαίσιο της τοπικής τους κοινότητας είτε συζητώντας τις αποφάσεις που υιοθετούν τα διεθνή θεσμικά όργανα, όπως η ΕΕ και ο ΟΗΕ.

22 Η υπόσχεση της e-Δημοκρατίας…
Η Κοινωνία της πληροφορίας: η γνώση ως πλούτος Οι προκλήσεις της ΤΠΕ - μεγαλύτερη διευκόλυνση, καλύτερη διαμεσολάβηση Το πολιτικό όραμα - ο δρόμος προς τα εμπρός Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής εκκλησίας του δήμου: μαθήματα από την εμπειρία της Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας Οι δημοκρατίες μας βασίζονται στην παραδοχή ότι υπάρχει μια ελάχιστη ποσότητα πληροφοριών στις οποίες διαθέτουμε όλοι πρόσβαση. Αυτή η κοινή γνώση εγγυάται την ασφάλεια και τη σταθερότητα της δημοκρατίας. Η τεχνολογία παρέχει τα μέσα για να αυξηθεί τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται παγκοσμίως. Η ηλεκτρονική δημοκρατία αποτελεί προϊόν αυτής της έκρηξης στον τομέα των πληροφοριών. Όμως, η πρόσβαση στην τεχνολογία δεν βελτιώνει ούτε αυξάνει αυτομάτως τη δημοκρατία. Η μετουσίωση της πληροφορίας σε γνώση, η μετατροπή της ανταλλαγής απόψεων σε ουσιαστικό διάλογο, η σύγκρουση διαφορετικών κοσμοαντιλήψεων, η επεξεργασία και όχι απλή συσσώρευση στοιχείων αποτελούν ευθύνη αυτών που μεσολαβούν σ’ αυτούς τους νέους παγκόσμιους δημόσιους χώρους. Οι ΤΠΕ διευκολύνουν τη μετάβαση από τις τυποποιημένες διαδικασίες και τις ιεραρχικές δομές του κράτους στη ‘‘δικτυακή διακυβέρνηση’’, με διάχυση της εξουσίας σε πολλούς φορείς του δημόσιου, του μη κερδοσκοπικού και του ιδιωτικού τομέα, με πιο ευέλικτες μορφές εφαρμογής και ευρύτερη συμμετοχή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Αυτό όμως αυξάνει και τις προκλήσεις όσον αφορά τη συνέπεια της δημόσιας διοίκησης. Εξαιτίας της ταχύτατης ανάπτυξης του Διαδικτύου και των καινοτομιών υψηλής τεχνολογίας, οι κυβερνήσεις και οι γραφειοκρατίες δεν μπορούν να συμβαδίζουν πάντα με την τεχνολογία. Όπως και με την ‘‘πραγματική’’ δημοκρατία, η επιτυχία της ηλεκτρονικής δημοκρατίας εξαρτάται από την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής του κοινού.

23 e-Δημοκρατία &Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ανακοίνωση όλων των δημόσιων συσκέψεων / συναντήσεων, με συστηματικό και αξιόπιστο τρόπο. Στην ιστοσελίδα των Τοπικών Αρχών, θα πρέπει να υπάρχει επιλογή μέσω της οποίας θα παρουσιάζονται όλα τα τμήματα, οι κόμβοι και οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Δήμοι και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με τις αντίστοιχες παραπομπές (links). Υλοποίηση στην πράξη της "Παροχής Υπηρεσιών Δημοκρατίας". Με τη βοήθεια κλασικών φορμών, δημοσκοπήσεων on-line και ομάδων ευαισθητοποιημένων πολιτών θα συλλέγονται τα δεδομένα που θα κάνουν την τοπική ηλεκτρονική διακυβέρνηση περισσότερο αποτελεσματική και δημοκρατική.

24 e-Δημοκρατία &Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αναβάθμιση της υποδομής των υπηρεσιών που λειτουργούν αποκλειστικά για τους πολίτες και όχι για διαχειριστικά ζητήματα των τοπικών αρχών. Η αξιοπιστία, η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ευκολία αποτελούν σημαντικές παραμέτρους, τις οποίες απαιτούν τόσο η τοπική ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο εσωτερικό όσο και οι "πελάτες" της. Δημιουργία "Εικονικών Συνελεύσεων Επιτρόπων" (e-forum) στο Διαδίκτυο, που θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και θα είναι ανοιχτές σε οποιονδήποτε. Ταυτόχρονα, θα διατίθενται ενημερωτικό υλικό, πληροφορίες και σημαντικά έγγραφα. Πρέπει ακόμα να έχει προβλεφθεί η μεταφορά του εγχειρήματος στην ψηφιακή και αλληλεπιδραστική τηλεόραση.

25 e-Δημοκρατία &Τοπική Αυτοδιοίκηση
Εκμετάλλευση της αλληλεπίδρασης του Διαδικτύου. Επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με και άμεση και προσωποποιημένη απάντηση στα αιτήματα των πολιτών, με τη βοήθεια των κατάλληλων αυτοματοποιημένων εργαλείων και δελτίων ενημέρωσης. Παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους πολίτες, μέσα από τακτικά, προκαθορισμένα και σωστά σχεδιασμένα σεμινάρια on-line, που θα έχουν στόχο την εκπαίδευση σε θέματα δημόσιας πολιτικής, συναλλαγών με τις υπηρεσίες των δήμων και της Ν.Α. με ειδικούς του χώρου κ.λπ., να συμμετάσχουν από οπουδήποτε (σπίτι, γραφείο, χώρος εργασίας, σχολεία, βιβλιοθήκες κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίληψης των δυσλειτουργιών και η υιοθέτηση λύσεων από την πλευρά των τοπικών αρχών.

26 e-Δημοκρατία & Ψηφιακό χάσμα
Η υποδομή που απαιτείται δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες και σε όλους τους πολίτες. Μπορεί να υπάρχουν πάνω από 550 εκατ. χρήστες του Διαδικτύου παγκοσμίως, αλλά οι τάσεις στον τομέα της χρήσης του Διαδικτύου αντικατοπτρίζουν τις υπάρχουσες παγκόσμιες ανισότητες, ιδίως όσον αφορά το εισοδηματικό και το μορφωτικό επίπεδο. Το παγκόσμιο χωριό μας στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο παγκόσμιο, καθώς μόνο το 6% παγκοσμίως είναι δικτυωμένο. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε όλες τις δυσκολίες της πρακτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Το ποσοστό χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα είναι μόνο 30% περίπου, πολύ κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ. Το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα και οι ελληνικές γραμματοσειρές δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στον Παγκόσμιο Ιστό επιτείνει αυτό το πρόβλημα πρόσβασης.

27 Σχέδιο Δράσης e Europe 2005 Σύγχρονες Δικτυακές Δημόσιες Υπηρεσίες
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση( e-government Ηλεκτρονική Μάθηση( e-Learning ) Ηλεκτρονική Υγεία ( e-Health ) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) Δυναμικό Περιβάλλον για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) Ευρεία πρόσβαση σε ευρυζωνικές επικοινωνίες σε ανταγωνιστικές τιμές Ασφαλή Υποδομή Πληροφορικής Συγκριτική Αξιολόγηση της Προόδου και διάδοσης ορθών Πρακτικών (Benchmarking)

28 Ευχαριστώ Δρ. Βασίλειος Τριανταφύλλου Αν. Καθηγητής, ΤΕΙ Μεσολογγίου
Παράρτημα Ναυπάκτου Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων


Κατέβασμα ppt "Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google