Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Ισχίο. Στο τέλος του μαθήματος πρέπει να είστε σε θέση να :  Αναγνωρίζετε τα οστά που σχηματίζουν την άρθρωση του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Ισχίο. Στο τέλος του μαθήματος πρέπει να είστε σε θέση να :  Αναγνωρίζετε τα οστά που σχηματίζουν την άρθρωση του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Ισχίο

2 Στο τέλος του μαθήματος πρέπει να είστε σε θέση να :  Αναγνωρίζετε τα οστά που σχηματίζουν την άρθρωση του ισχίου και να εντοπίζετε τα οστικά σημεία  Κατανοείτε τις κινήσεις της άρθρωσης του ισχίου  Εντοπίζετε τους συνδέσμους, θύλακα,νεύρα  Αναγνωρίζετε τις προσφύσεις των μυών που δρουν στην περιοχή

3  Η κοτύλη υποδέχεται την κεφαλή του μηριαίου

4

5  Είναι το μακρύτερο οστό του σώματος ( 34-53 εκατ)  Διακρίνουμε 2 επιφύσεις και 1 διάφυση( shaft)  Γλουτιαίο τράχυσμα Gluteal tuberosity  Τραχεία γραμμή Linea aspera  Έσω υπερκονδύλια γραμμή Med. supracondylar line  Έξω υπερκονδύλια γραμμή Lat. supracondylar line  Ιγνυακή επιφάνεια Popliteal surface

6 Η κεφαλή αποτελεί τα 2/3 σφαίρας, στο κέντρο της οποίας υπάρχει κοίλωμα, ο βόθρος της κεφαλής όπου προσφύεται ο στρογγύλος σύνδεσμος

7  Μηριαία Κεφαλή Femoral head  Αυχένας Neck -χειρουργικός - ανατομικός  Μείζων τροχαντήρας Greater trochanter  Έλασσων τροχαντήρας Lesser trochanter GT LT FH N

8  ο αυχένας είναι οστέινος κύλινδρος  Υπό γωνία 125 ο  Ο προσανατολισμός του αυχένα σε σχέση με τη διάφυση αυξάνει το εύρος των κινήσεων

9  Ο μείζων τροχαντήρας φέρει το τροχαντήριο βόθρο  Και ο έλασσων τροχαντήρας βρίσκεται πιο κάτω και έχει αμβλύ κωνικό σχήμα  Από τα χείλη του μ.τροχαντήρα φέρονται η πρόσθια και οπίσθια μεσοτροχαντήρια γραμμή  Το μηριαίο παρουσιάζει 3 επιφάνειες ( πρόσθια, έσω και έξω) και τρία χείλη ( έσω,έξω και οπίσθιο)

10  Το οπίσθιο χείλος ονομάζεται τραχεία γραμμή  Η τραχεία γραμμή έχει δύο χείλη  Γλουτιαίο τράχυσμα-> πρόσφυση μεγ.γλουτιαίου  Κτενιαία γραμμή-> κατάφυση κτενίτη μυ

11  ASIS  Iliac crest  PSIS  Ischial tuberosity  Sacrum  Greater trochanter  Pubic bones (pubic tubercles)

12 Hip Extension Hip Flexion

13 Hip Lateral Rotation Hip Medial Rotation

14 Adduction Hip Abduction shown Hip Adduction opposite

15  Hip (coxal) Joint  Sacroiliac Joint (SIJ)  Pubic Symphysis

16  Διάρθρωση synovial joint  Μηνοειδής επιφάνεια της κοτύλης συμπληρώνεται από τον κοτυλιαίο δακτύλιο οπ οποίος σχηματίζει πάνω από την κοτυλιαία εντομή, τον εγκάρσιο σύνδεσμο και κεφαλή μηριαίου Spherical femoral head  Βαθειά κοτύλη Deep acetabulum  Σταθερότητα  Περιορισμένο ROM

17  Synovial planar joint  Posterior joint  Limited movement

18  Ο λαγονιομηρικός-Iliofemoral Ligament (ΠΚΛΑ- πρόσθια μεσοτροχαντήρια γραμμή)  Ο ηβομηρικός –pubofemoral ligament (θυροειδής ακρολοφία- πρόσθια μεσοτροχαντήρια γραμμή)  Ο ισχιομηρικός –ischiofemoral ligament ( όφρυ της κοτύλης- τροχαντήριος βόθρος)  Ο στρογγύλος( μηνοειδής επιφάνεια κοτύλης- βόθρος μηριαίας κεφαλής)

19 Inguinal Ligament Iliofemoral Ligament Pubofemoral Ligament

20 Ischiofemoral Ligament

21  Βρίσκεται μπροστά από το λαγόνιο, ψοϊτη, κτενίτη, αγγεία και νεύρα.  Δίνει προσφύσεις στην περιτονία, στον έσω λοξό και στο ν εγκάρσιο

22 Ο ισχυρότερος του ανθρώπινου σώματος Από τη ΠΚΛΑ και το χείλος της κοτύλης στη μεσοτροχαντήρια γραμμή Έχει σχήμα V Είναι πιο παχύς στα άκρα και πιο λεπτός στο μέσο. Περιορίζει έκταση και έξω στροφή Το κατακόρυφο τμήμα του κατά την όρθια στάση του σώματος εμποδίζει την πτώση του κορμού προς τα πίσω, ενώ το οριζόντιο τμήμα κατά τη βάδιση εμποδίζει τη βύθιση του άνω μέρους του σώματος προς την πλευρά του ελεύθερου κάτω άκρου

23  Είναι μια τριγωνική δέσμη  Η βάση του είναι συνδεδεμένη με τον άνω κλάδο ηβικού οστού και το ηβικό τμήμα της κοτύλης. Συνδέεται με την κάτω πλευρά του αρθρικού θύλακα και με την κάτω πλευρά του αυχένα του μηριαίου  Περιορίζει την έκταση και απαγωγή

24  Από το ισχιακό τμήμα της κοτύλης και πίσω από την άρθρωση του ισχίου  Συγκλίνουν στην άνω έξω πλευρά του αυχένα του μηριαίου  Περιορίζει έκταση και έσω στροφή Ι

25  ΟΑΛΑ, ΟΚΛΑ, οπίσθια επιφάνεια ιερού (όπου μπλέκεται με ιερολαγόνιο σύνδεσμο), κόκκυγας Οι ίνες συγκλίνουν καθώς διέρχονται κάτω και πλάγια. Στρέφονται και μετά αποκλίνουν για να συνδεθούν στο ισχιακό κύρτωμα και τον κάτω ισχιακό κλάδο Εμποδίζει οπίσθια στροφή λαγονίου  Αποτελεί πηγή πόνου

26 Τριγωνική, επίπεδη δεσμίδα Είναι σφιχτός όταν ο μηρός είναι σχεδόν σε κάμψη και προσαγωγή Ποικίλει σε πάχος και ισχύ Σε συνέχεια με μια αρτηρία για την παροχή αίματος στη κεφαλή του μηριαίου

27 Λειτουργίες Αυξάνει το βάθος της κοτύλης Βελτιώνει την αρνητική ενδο - αρθρική π ίεση Παρέχει σταθερότητα

28  Δυνατός και παχύς  Περιβάλλει την κοτύλη και τον αυχένα του μηριαίου  Παχύτερος άνω και πρόσθια όπου απαιτείται μεγαλύτερη αντίσταση. Λεπτός και χαλαρός οπίσθια και κάτω  Εξωτερική επιφάνεια τραχιά, καλύπτεται από πολλούς μύες και χωρίζεται με ορογόνο θύλακα από τον λαγονοψοΐτη  Πρόσθια συνδέεται με μεσοτροχαντήριο γραμμή, άνω με τη βάση του αυχένα, οπίσθια με τον αυχένα περίπου 1.25εκ πάνω από τη μεσοτροχαντήρια ακρολοφία, κάτω με το κάτω τμήμα του αυχένα κοντά στον ελάσσονα τροχαντήρα

29  Λαγονοψοίτης  Προσαγωγοί  Απαγωγοί  Στροφείς  Γλουτιαίοι  Ισχιοκνημιαίοι  Τετρακέφαλος  Ραπτικός

30  Λαγόνιος  Ψοίτης

31  Μακρός προσαγωγός  Βραχύς  Ισχνός  Κτενίτης  Μέγας

32

33

34

35  Διπλή δράση  Έσω στροφή σε κάμψη  Έξω στροφή σε έκταση

36  Δικέφαλος  Ημιτενοντώδης  Ημιυμενώδης

37 Μηριαίο νεύρο - λαγονοσφυικό π λέγμα ( Ο 2,3,4) τετρακέφαλος ), λαγονοψοίτης, κτενίτης. Νευρώνει όλους τους μυς της π ρόσθιας ε π ιφάνειας μηρού Θυροειδές νεύρο ( βραχύς π ροσαγωγός, μακρός, ισχνός π ροσαγωγός ) + αισθητικό κλάδο

38 Ισχιακό νεύρο

39 Innervates the:  Iliopsoas  Pectineus  Sartorius  Rectus Femoris

40 IST/UH ΝΜΣ1 40  Που είναι το μηριαίο τρίγωνο;  Περιοχή μεταξύ του κάτω άκρου και του κορμού  όρια:  Βουβωνικός σύνδεσμος  Μακρός προσαγωγός  Ραπτικός  Τι εμπεριέχει;

41 Μηριαίο Τρίγωνο Μηριαίο νεύρο και μηριαία αρτηρία 41 IST/UH ΝΜΣ1 Ραπτικός Μηριαίο Τρίγωνο Μακρός προσαγωγός Κορυφή Βουβωνικός σύνδεσμος

42 Χήνειος πόδας Ραπτικός Ισχνός Ημιτενοντώδης 42 IST/UH ΝΜΣ1

43

44  Επανάληψη…..

45 Origin  Bodies and transverse processes of lumbar vertebrae Insertion  Lesser trochanter of femur

46 Origin  Iliac fossa Insertion  Psoas major tendon, onto lesser trochanter of femur

47 Origin  Pectineal line on superior ramus of pubis Insertion  Pectineal line of femur (line from lesser trochanter to linea aspera)

48 Origin  ASIS Insertion  Upper part of medial side of tibia (pes anserinus)

49 Innervates the:  Gluteus Maximus  Gluteus Medius  Gluteus Minimus  Tensor Fasciae Latae

50 Origin  Posterior iliac crest  Posterior sacrum  Coccyx Insertion  Gluteal tuberosity of femur (upper)  Iliotibial tract (lower)

51 Origin  Gluteal surface of ilium between posterior and anterior gluteal lines Insertion  Lateral surface of greater trochanter

52 Origin  Gluteal surface of ilium between anterior and inferior gluteal lines Insertion  Anterior border of greater trochanter

53 Origin  Iliac crest posterior to the ASIS Insertion  Iliotibial tract into Gerdy’s tubercle

54 Innervate the six deep lateral rotators:  Piriformis ER

55 Origin  Anterior surface of sacrum Insertion  Greater trochanter

56 Innervates the:  Adductor Brevis  Adductor Longus  Adductor Magnus  Gracilis

57 Origin  Inferior ramus of pubis Insertion  Pectineal line and medial lip of linea aspera

58 Origin  Anterior body of pubis Insertion  Medial lip of linea aspera

59 Origin  Inferior ramus of pubis  Ramus of ischium  Ischial tuberosity Insertion  Linea aspera  Adductor tubercle of femur

60 Origin  Lower half of body and inferior ramus of pubis Insertion  Upper part of medial surface of tibia (pes anserinus)


Κατέβασμα ppt "Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Ισχίο. Στο τέλος του μαθήματος πρέπει να είστε σε θέση να :  Αναγνωρίζετε τα οστά που σχηματίζουν την άρθρωση του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google