Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού

2 Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Εξειδικευμένο λογισμικό που μπορεί να υποστηρίξει διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες (ΙΤΥ, 2002) Κατηγοριοποιείται με βάση: τη χρήση του στη μαθησιακή διαδικασία το βαθμό αλληλεπίδρασης και την παιδαγωγική προσέγγιση, (Alessi & Trollip, 2000)

3 Η καταγοριοποίηση του Εκπ/κου Λογισμικού
Δεν υφίσταται μια και μόνη αποδεκτή κατηγοριοποίηση, αλλά περισσότερες … Οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συναρτώνται, όπως είναι φυσικό, με τα κριτήρια που θέτει κανείς

4 «Εκπαιδευτικό λογισμικό»
Ο όρος είναι σήμερα υπό κριτική αναθεώρηση, καθώς: (α) γίνεται αναφορά μάλλον σε «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» (οντότητες κατά πολύ ευρύτερες των εκπαιδευτικών λογισμικών) παρά σε μεμονωμένα λογισμικά (β) υπάρχει συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέου είδους υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία δύσκολα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν (γ) ένας μεγάλος όγκος υλικού, λογισμικού και περιβαλλόντων τα οποία δεν σχεδιάστηκαν αρχικά για εκπαιδευτική χρήση, αλλά, παρόλα αυτά, χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς-διδακτικούς λόγους.

5 Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό

6 Θεωρίες Μάθησης & Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Η μάθηση ως… (1) Πρόσκτηση – Άσκηση (2) Διερεύνηση – Ανακάλυψη (3) Επικοινωνία - Συνεργασία

7 (1) Η μάθηση ως Πρόσκτηση – Άσκηση
Θεωρίες Μάθησης: Συμπεριφορισμός (Behaviorism) Γνωστικισμός (Cognitivism) Εκπαιδευτικά Λογισμικά: Καθοδηγούμενης (από το σύστημα) διδασκαλίας (tutorials) & πρακτικής και εκγύμνασης (drill & practice) Συστηματική Εξάσκηση (Drill & Practice) Διδακτικά Βοηθήματα (tutorials) Εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων

8 (2) Η μάθηση ως Διερεύνηση - Ανακάλυψη
Θεωρίες Μάθησης: Δομικός Εποικοδομισμός Piaget, Papert Λογισμικά Διερευνητικής Μάθησης - Καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης Προσομοίωση (simulation) Μικρόκοσμοι (microworlds) Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης (modellers)

9 (3) Η μάθηση ως Συνεργασία - Επικοινωνία
Θεωρίες Μάθησης: Κοινωνικός Εποικοδομισμός Κοινωνικοπολιτιστικές θεωρίες Vygotsky, Leontiev Λογισμικά Έκφρασης, Επικοινωνίας, Συνεργασίας (web2) Συνεργατικά Περιβάλλοντα (BELVEDERE) Υπερμέσα (Hypermedia) Εννοιολογικοί Χάρτες (Concept maps) (CMapTools)

10 Κατηγοριοποίηση ως προς το Ρόλο του Ε.Λ. στη μαθησιακή διαδικασία

11 Λογισμικά και περιβάλλοντα που λειτουργούν ως απλές πηγές πληροφόρησης
Πηγές πληροφόρησης είτε στο Διαδίκτυο είτε standalone εφαρμογές : Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Ευρετήρια, «Θησαυροί» πχ. η wikipedia, Βάσεις δεδομένων πχ. Ψηφιακές βιβλιοθήκες Εξειδικευμένες πύλες Θεματικοί ή εξειδικευμένοι ιστοχώροι πχ. και

12 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ –ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Drill and Practice)
Αποβλέπει στην αναδραστική απάντηση του μαθητή Χρησιμοποιείται για εξάσκηση των μαθητών πάνω σε ύλη που έχουν ήδη διδαχθεί Γενικά δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιεί ο διδάσκων και για την αξιολόγηση των μαθητών, αφού οι απαντήσεις των μαθητών μπορούν να καταχωρούνται για περαιτέρω επεξεργασία.

13 Λογισμικό παρουσίασης ή διαλέξεων (Tutorial)
Παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης κυρίως στοιχείων θεωρίας στους μαθητές τα οποία ενισχύονται με τη χρήση διαφορετικών μέσων όπως ήχο, κείμενο και υπερκείμενο (συνδεδεμένο με διαφορετικά αρχεία), εικόνες, video και προσομοιώσεις. Οι παρουσιάσεις αυτές στοχεύουν: στην πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου που η θεωρία περιγράφει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, κάνοντας το μάθημα “ελκυστικότερο”

14 Συστήματα Μάθησης μέσω Ανακάλυψης, Διερεύνησης & Οικοδόμησης Διερευνητικό λογισμικό
Τα βασικά χαρακτηριστικά του διερευνητικού λογισμικού είναι τα παρακάτω: Επιτρέπει τον πειραματισμό και την παραμετροποίηση των φαινομένων Παρέχει τη δυνατότητα οικοδόμησης της γνώσης μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης και κρίσης της πληροφορίας Παρέχει τη δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης των εννοιών Παρέχει τη δυνατότητα συνεργατικής μάθησης και κοινής οικοδόμησης της γνώσης μέσα από συζήτηση και αντιπαράθεση

15 Λογισμικό προσομοίωσης (Simulation)
Λογισμικά τα οποία επιτρέπουν την εικονική αναπαράσταση και μοντελοποίηση ενός φαινομένου ή ενός πραγματικού συστήματος, κάτω από συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές. Συνήθως τα λογισμικά αυτά επιτρέπουν στο χρήστη να μεταβάλλει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται το “εικονικό” πείραμα και να κατανοούν έτσι τον τρόπο που η μεταβολή αυτή επηρεάζει την εξέλιξη του φυσικού φαινομένου. Ενσωματώνουν ένα μαθηματικό μοντέλο και για αυτό συχνά αναφέρονται και ως μοντέλα προσομοίωσης

16 Μικρόκοσμοι: η πλέον ενδιαφέρουσα περίπτωση διερευνητικού λογισμικού
Aνοιχτά περιβάλλοντα στα οποία υφίστανται μερικές βασικές οντότητες (όπως η χελώνα της Lego ή το «Ευκλείδειο» επίπεδο της Γεωμετρίας) και ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εκ του μηδενός ή συνθετικά νέες οντότητες, νέα «αντικείμενα», να δημιουργήσει επίσης σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων να μελετήσει τις αλληλεπιδράσεις τους. Θεωρούνται, από πολλούς ερευνητές, ως τα πλέον σημαντικά εκπαιδευτικά λογισμικά Παραδείγματα Δυναμική Γεωμετρία (Cabri, Geometer’s Sketchpad) Άλγεβρα και Αριθμητική (FunctionProbe και Excel) Φυσική (Interactive Physics) Μοντελοποίηση (Modellus) Γλώσσα Logo (Microworlds Pro)

17 Προγράμματα δημιουργικότητας και φαντασίας
Προγράμματα τα οποία υποστηρίζουν η δημιουργικότητα των παιδιών – ή και των ενηλίκων. Η δημιουργικότητα αυτή μπορεί να σχετίζεται με όλες τις μορφές γραπτού λόγου (αφήγηση, ποίηση ή άλλη), την καλλιτεχνική δημιουργία (ζωγραφική, μουσική, βίντεο,..). Τυπικά προγράμματα αυτής της κατηγορίας: KidPix (λογισμικό για τη ζωγραφική www/kidpix.com, Το ελληνικό πακέτο «Πήγασος» (http://www.cc.uoa.gr/~araptis/Home.html), το HyperStudio (http://www.mackiev.com/hyperstudio/index.html)

18 Συστήματα Έκφρασης, Επικοινωνίας & Συνεργασίας
Λογισμικά επικοινωνίας: Chat, Forum, Blog Λογισμικά online συνεργατικής μάθησης (CSCL – Computer Supported Collaborative Learning) Λογισμικά επικοινωνίας και πρόσβασης σε κατανεμημένους ψηφιακούς πόρους. Λογισμικά διευκόλυνσης της πρόσβασης: ειδικά λογισμικά που διευκολύνουν την πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες Λογισμικά επιχειρηματολογίας Καταγράφουν την επιχειρηματολογία ως χάρτη συνδεδεμένων επιχειρημάτων

19 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Ένα δελεαστικό περιβάλλον παιχνιδιού είναι το κίνητρο ώστε να τεθούν και να επιτευχθούν συγκεκριμένοι διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι. Serious Games Simulation Games Educational Games

20 Κατηγοριοποίηση Ε.Λ. ως προς το βαθμό αλληλεπίδρασης με το χρήστη
Κατηγοριοποίηση Ε.Λ. ως προς το βαθμό αλληλεπίδρασης με το χρήστη

21 Ανοικτό περιβάλλον Ονομάζεται το περιβάλλον μάθησης το οποίο σχεδιάζεται με βάση το γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο του εποικοδομισμού. Ανοικτό: ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει με δικά του στοιχεία το λογισμικό και να αλληλεπιδρά με το άλλους χρήστες: πχ. να εισάγει πληροφορίες, να δημιουργήσει δικές του προσομοιώσεις, κλπ. Το περιβάλλον αυτό αποτελείται από ένα σύνολο από πρωταρχικά αντικείμενα και βασικές λειτουργίες που επιδρούν σ’ αυτά όπως και ένα σύνολο από κανόνες που διέπουν αυτή την επίδραση

22 Κλειστό περιβάλλον Λογισμικό που υποστηρίζει το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας Κλειστό: ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο του λογισμικού Ως κλειστά μαθησιακά περιβάλλοντα μάθησης μπορούν να χαρακτηριστούν τα Λογισμικά εξάσκησης Παρουσίασης Τα διδακτικά παιχνίδια Οι μη αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις.

23 Σύνοψη: Κατηγοριοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Πηγές Πληροφόρησης Λογισμικό εξάσκησης-εφαρμογών (Drill and Practice) Λογισμικό παρουσίασης ή διαλέξεων (Tutorial) Προγράμματα δημιουργικότητας και φαντασίας Διερευνητικό λογισμικό Λογισμικό προσομοίωσης (Simulation) Μικρόκοσμοι: η πλέον ενδιαφέρουσα περίπτωση διερευνητικού λογισμικού Λογισμικά Επικοινωνίας & Συνεργασίας Εκπαιδευτικά παιχνίδια Κατηγοριοποίηση Ε.Λ. ως προς το βαθμό αλληλεπίδρασης Ανοικτό περιβάλλον Κλειστό περιβάλλον

24 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 60/70 Λογισμικά γνωστικών αντικειμένων
Ιστορικός Άτλαντας CENTENNIA REVELATION NATURAL ART ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄,Δ΄,Ε΄ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΙΙ ΓΑΙΑ ΙΙ ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΣ

25 Hot Patatoes TuxPaint Inspiration Table top The Geometer’s Sketchpad Ταξινομούμαι Κλειστού τύπου για ιστορία ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας ή Το 21 Εν Πλω Ανακαλύπτω τη φύση Κλειστού τύπου για Γλώσσα και Μαθηματικά. Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α΄& β΄ Δημοτικού Διάθεση Λογισμικών :

26 Λογισμικά γενικής χρήσης
Επεξεργαστής κειμένου Λογιστικό φύλλο Βάση δεδομένων Λογισμικό παρουσίασης Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (wikipedia) Λεξικά και σώματα κειμένων ή Εκπαιδευτικός θησαυρός ελληνικών κειμένων Ανάπτυξη ιστοσελίδων η blos Google maps & Google Earth


Κατέβασμα ppt "Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google