Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτικό λογισμικό"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτικό λογισμικό
Οι βασικές κατηγορίες

2 Ποιο λογισμικό χαρακτηρίζουμε ως «εκπαιδευτικό»
Είναι το εξειδικευμένο λογισμικό που μπορεί να υποστηρίξει διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες, μέσα στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών (ΙΤΥ, 2002) Αυτό που επιδιώκεται, είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλούσιο και ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον, που θα προκαλεί το μαθητή να πειραματίζεται, να δημιουργεί και να μαθαίνει «κάνοντας» (Παπαδόπουλος, 2001)

3 Εκπαιδευτικά λογισμικά
Ο όρος αυτός είναι υπό κριτική αναθεώρηση, επειδή (ΕΑΙΤΥ,2007): Σήμερα γίνεται αναφορά μάλλον σε «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα», που είναι ευρύτερα των λογισμικών Υπάρχει συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέων προϊόντων που δύσκολα εντάσσονται στις υφιστάμενες κατηγορίες Μεγάλος όγκος υλικού και περιβαλλόντων που δε μπορούν να χαρακτηριστούν ως «εκπαιδευτικά» (π.χ. Wikis), χρησιμοποιούνται εντούτοις για διδακτικούς λόγους

4 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Με ποια κριτήρια; Προτείνονται διάφορες ομάδες κριτηρίων, έτσι ώστε κάθε φορά να ταξινομείται το εκπαιδευτικό λογισμικό σε διαφορετικές κατηγορίες

5 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007α) Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης Λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης Λογισμικά έκφρασης, επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργίας

6 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007) Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης Στηρίζονται κυρίως σε συμπεριφορικές και γνωστικές θεωρίες μάθησης

7 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007) Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης Λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης Στηρίζονται κυρίως σε γνωστικές και επικοδομιστικές θεωρίες μάθησης

8 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007) Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης Λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης Λογισμικά έκφρασης, επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργίας Στηρίζονται κυρίως σε επικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης

9 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύματα Λογισμικά στα οποία το σύστημα λειτουργεί ως «δάσκαλος» Λογισμικά στα οποία το σύστημα λειτουργεί ως «μαθητής» Λογισμικά στα οποία το σύστημα λειτουργεί ως «συνεργάτης» του μαθητή ή ως εργαλείο μάθησης

10 1950 1970 1980 1990 2000 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 1950 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ 1970 ΕΞΑΣΚΗΣΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ LOGO ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1980 ΕΜΠΕΙΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΑ ΔΙΚΤΥΑ 1990 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

11 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία (ΠΙ, 2007) Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Λογισμικό προσομοίωσης (simulation) Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων (problem solving) και αυτοαξιολόγησης Διδακτικά παιχνίδια (games)

12 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Αποβλέπει στην αναδραστική απάντηση του μαθητή Χρησιμοποιείται για εξάσκηση στη διδαχθείσα ύλη Δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει και για την αξιολόγηση των μαθητών

13 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης κυρίως στοιχείων θεωρίας με χρήση πολυμέσων Κάνει το μάθημα ελκυστικότερο

14 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Είναι ένα σύνολο υποθέσεων /λειτουργιών/ κανόνων για τη λειτουργία ενός συστήματος, την εξήγηση ενός φαινομένου, ή την επίλυση ενός προβλήματος Επιτρέπει την εικονική αναπαράσταση και μοντελοποίηση ενός φαινομένου ή ενός πραγματικού συστήματος, υπό συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές Επιτρέπει στο χρήστη να μεταβάλει τις συνθήκες στο εικονικό πείραμα, βοηθώντας έτσι την κατανόηση του φαινομένου Ενσωματώνει συνήθως ένα μαθηματικό μοντέλο, γι’ αυτό και αναφέρεται συχνά ως μοντέλο προσομοίωσης Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Λογισμικό προσομοίωσης

15 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Λογισμικό προσομοίωσης Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων και αυτοαξιολόγησης Ο μαθητής μπορεί να αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης Μπορεί να αυτοαξιολογείται Αναδεικνύονται τυχόν παρανοήσεις και αδυναμίες του

16 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Λογισμικό προσομοίωσης Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων και αυτοαξιολόγησης Διδακτικά παιχνίδια Δελεαστικό περιβάλλον – κίνητρο για την επίτευξη συγκεκριμένων διδακτικών και μαθησιακών στόχων

17 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση το βαθμό αλληλεπίδρασης του λογισμικού Ανοικτού περιβάλλοντος Κλειστού περιβάλλοντος

18 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση το βαθμό αλληλεπίδρασης του λογισμικού Ανοικτού περιβάλλοντος Το περιβάλλον αποτελείται από ένα σύνολο πρωταρχικών αντικειμένων -των βασικών λειτουργιών που επιδρούν σ’ αυτό και ένα σύνολο κανόνων που διέπουν την εν λόγω επίδραση Σχεδιάζεται με βάση το γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο του εποικοδομητισμού

19 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση το βαθμό αλληλεπίδρασης του λογισμικού Ανοικτού περιβάλλοντος Κλειστού περιβάλλοντος Υποστηρίζει το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας Παραδείγματα: λογισμικά εξάσκησης, παρουσίασης, διδακτικά παιχνίδια, μη αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις

20 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση την παιδαγωγική προσέγγιση Διερευνητικού χαρακτήρα Πρακτικής και εκγύμνασης

21 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση την παιδαγωγική προσέγγιση Διερευνητικού χαρακτήρα Εισάγουν και υποστηρίζουν νέους τρόπους διδασκαλίας, βοηθώντας τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να οξύνουν την αντίληψή τους και να αποκτήσουν κριτική σκέψη και αυτενέργεια

22 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΘΕΩΡΙΑ του ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ή ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

23 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ και
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (τύπου LOGO) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ΘΕΩΡΙΕΣ του ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΥ & Του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ (τύπου LEGO) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ

24 ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (MOO, MUDs) ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (chat, forums, video Conference) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΕΣ & ΛΕΞΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (portals) ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (εφαρμογές γραφείου κλπ)

25 Δημιουργία εννοιολογικού πίνακα με CmapTools

26 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΠΘ
Πρακτικής & εκγύμνασης Υπερκείμενα & ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων Συστήματα Προσομοιώσεων Ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης ειδικών θεμάτων Προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα Συστήματα μοντελοποίησης Interactive Physics Χ Modellus 2.5 Σύνθετο Εργ/κό Περιβάλλον Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμν. Χημεία Β΄-Γ΄ Γυμν. Βιολογία Ά-Γ΄ Γυμν. Γεωγραφία Γυμν. IrYdium ΓΑΙΑ ΙΙ Εγκ/δεια Ανθρωπίνου Σώματος

27 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΠΘ
Πρακτικής & εκγύμνασης Υπερκείμενα & ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων Συστήματα Προσομοιώσεων Ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης ειδικών θεμάτων Προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα Συστήματα μοντελοποίησης Φυσική Ι, ΙΙ Χ Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α χ Chem Models X Chem Calc Χημεία Γυμνασίου Ανακαλύπτω τις Μηχανές

28 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κύτταρο, μια Πόλη (Cell City) Λύκειο Βιολογία Πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό για τη μελέτη της Βιολογίας και συγκεκριμένα τη μελέτη των κυττάρων. Η δομή και οι λειτουργίες των κυττάρων παρουσιάζονται μέσα από την αναλογία με τη δομή και τις λειτουργίες των σύγχρονων πόλεων Ανακαλύπτω τη Φύση (Eyewitness Encyclopedia of Nature) Γυμνάσιο Βιολογία, Ανθρωπ/γία Από τα πλέον δημοφιλή προϊόντα στο χώρο της μελέτης και της πολυμεσικής παρουσίασης των μυστικών του φυσικού κόσμου με προσεγμένα και εντυπωσιακά γραφικά, ποικιλία animations, video και αναλυτικές αφηγήσεις με μεγάλο βαθμό επιστημονικής λεπτομέρειας Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώματος (The Ultimate Human Body) Βιολογία, Ανθρ/λογία Ποιοτικός πολυμεσικός εκπαιδευτικός τίτλος που πραγματεύεται θέματα σχετικά με το ανθρώπινο σώμα. Προσφέρεται για τη μελέτη -μέσα από μία διαδικασία καθοδηγούμενης ανακάλυψης- των φυσικών διαδικασιών, των έμβιων όντων και της λειτουργίας τους

29 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Modellus Γυμνάσιο Λύκειο Διαθεματικό Μαθηματικά Φυσική Δυναμικό εργαλείο για τη διαλογική κατασκευή και διερεύνηση μαθηματικών μοντέλων. Παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να κατασκευάζουν, να προσομοιώνουν και να αναλύουν μοντέλα με διαλογικό τρόπο Ανακαλύπτω τη ΓΗ (Eyewitness Virtual Reality Earth Quest) Γενικά Πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό για τον πλανήτη Γη, ο οποίος παρουσιάζεται μέσα από κατατοπιστικά κείμενα, περιγραφές στατικές και κινούμενες, τρισδιάστατες εικόνες και video Interactive Physics Ανοιχτό περιβάλλον μάθησης-εργαστήριο κίνησης στον Η/Υ που προσομοιώνει τις βασικές αρχές της Μηχανικής του Νεύτωνα

30 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Chemistry Set 2000 Γυμνάσιο Λύκειο Χημεία Πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια Χημείας που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αυτής της επιστημονικής περιοχής.. Χρησιμοποιεί εικόνες, video, animations, slides, προσομοιώσεις, κείμενο, ήχο ΓΑΙΑ Φυσική Γεωγραφία Διασυνδεόμενοι μικρόκοσμοι πολυμέσων για τη διαθεματική διερεύνηση της γης, βασιζόμενο στην πειραματική έρευνα. Μελετά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της γης, τα μαγνητικά της πεδία, την κίνηση των δορυφόρων ΓΑΙΑ ΙΙ Αστρονομία Εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελούμενο από 7 μικρόκοσμους για τη διδασκαλία φαινομένων που σχετίζονται με τη ΓΗ, με διαθεματική προσέγγιση 5 γνωστικών αντικείμενων

31 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Microwords Pro Γυμνάσιο Λύκειο Φυσική Λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα με δυνατότητες κατασκευής γραφικών μαθηματικών μοντέλων και δυναμικού χειρισμού τους βασισμένο στη γλώσσα προγραμματισμού LOGO Modeling Space Βιολογία Περιβάλλον μοντελοποίησης με τη χρήση «αντικειμένων».Υποστηρίζει τη δημιουργία ποιοτικών, ημιποσοτικών και ποσοτικών μοντέλων, επιτρέπει τη διερεύνηση και τον έλεγχο των ορίων της συμπεριφοράς τους και παρέχει εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και οπτικής αναπαράστασης Φυσική Γυμνασίου Περιλαμβάνει εικονικά εργαστήρια Σε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Ηλεκτρισμός, Θερμότητα, Οπτική και Μηχανική. Η μελέτη των διαφόρων φαινομένων γίνεται με πολλαπλές αναπαραστάσεις όπως: προσομοίωση πειραμάτων, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, σωματιδιακά μοντέλα της δομής της ύλης, διανύσματα, κ.ά.

32 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φυσική Ι και ΙΙ Λύκειο Φυσική Το 1ο CD (Φυσική Ι) παρουσιάζει τις ενότητες: Μηχανική, Θερμοδυναμική και Μοριακή Φυσική, Μηχανικές Ταλαντώσεις - Κύματα. Το 2ο CD (Φυσική ΙΙ) παρουσιάζει τις ενότητες: Ηλεκτρισμός, Μαγνητισμός, Οπτική, Μοντέρνα Φυσική. Το λογισμικό περιλαμβάνει θεωρία, προσομοιώσεις, ασκήσεις και βιντεοσκοπημένα πειράματα ΕΦΤΕΚΠΕΜ Γυμνάσιο Το εργαστήριο Φυσικής του Γυμνασίου ως τεχνολογικό κέντρο παγκόσμιας επικοινωνίας και μάθησης. Περιέχει πειράματα, προσομοιώσεις και πολυμεσικό υλικό με αντικείμενο τα μηχανικά, ηχητικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα Σειρά πειραμάτων - προσομοιώσεων φαινομένων που δεν μπορούν να εξηγηθούν με απλή παρατήρηση ή/και με πειράματα στο εργαστήριο. Ειδικότερα το λογισμικό ασχολείται με την οπτική, τον ηλεκτρομαγνητισμό και τη μηχανική

33 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρόκοσμοι διανυσμάτων Γυμνάσιο Φυσική Ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον υποστηριζόμενο από υπολογιστές και δίκτυο για επιλεγμένα θέματα στη φυσική και τα μαθηματικά. Εξετάζονται οι έννοιες θέσης - μετατόπισης κίνησης, δύναμης, δύναμης - κίνησης, δύναμης ορμής ΣΕΠ Λύκειο Χημεία Σύνθετο εργαστηριακό περιβάλλον με χρήση πολυμέσων. Επιτρέπει μέσω προσομοιώσεων τον πειραματισμό στα θέματα Θερμοδυναμικής και Θερμότητας. Σειρά πειραμάτων προσομοιώσεων φαινομένων που αφορούν την ατομική δομή, τους νόμους των αερίων, τους χημικούς δεσμούς, τα διαλύματα, τη ραδιενέργεια, κ.ά.

34 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ Γυμνάσιο Χημεία Βιολογία Φυσική Γεωγραφία Εκπαιδευτικό λογισμικό διαδραστικών πολυμέσων για τη διδασκαλία της Χημείας. Αναφέρεται στη διάκριση φυσικών και χημικών φαινομένων, στα υλικά και τις ιδιότητές τους, στις χημικές αντιδράσεις κ.τ.λ Διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο (Κύτταρο, Γενετική και Κληρονομικότητα, Δομή και Λειτουργίες των οργανισμών, Οικολογία, Εξέλιξη) Chemistry Set 2000 Λύκειο Εκπαιδευτικό λογισμικό διαδραστικών πολυμέσων για τη διδασκαλία της Χημείας. Με σημαντική βάση δεδομένων και προσομοιώσεις χημικών φαινομένων

35 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χημεία για το Γυμνάσιο Γυμνάσιο Χημεία Εκπαιδευτικό λογισμικό που ανήκει στην κατηγορία «Συστημάτων προσομοιώσεων» επειδή σ’ αυτό προσομοιώνονται χημικές διεργασίες και φαινόμενα, αλλά και «ηλεκτρονικό βιβλίο πολυμέσων» Γεωλογία – Γεωγραφία Γυμνασίου Γεωλογία- Γεωγραφία Διαδικτυακό περιβάλλον δραστηριοτήτων με πολυμεσικό υλικό, προσομοιώσεις, δοκιμασίες, παιχνίδια, παρουσιάσεις και άλλες υπερμεσικές εφαρμογές

36 Βιβλιογραφία ΕΑΙΤΥ (2007α). Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ. Πάτρα ΕΑΙΤΥ (2007β). Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ – Κλάδος ΠΕ04. Πάτρα ΙΤΥ (2002). Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πρώτη γνωριμία με διαθέσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό, στο πλαίσιο του έργου: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση». Πάτρα Παπαδόπουλος, Γ. (2001). Έλεγχος ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού: Ο σχεδιασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο Σύρου «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση» ΠΙ (2007). Επιμορφωτικό υλικό Γενικού Μέρους του Προγράμματος Σπουδών για την εκπαίδευση των επιμορφωτών. Αθήνα ΥΠΕΠΘ (2008). e –yliko Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ Στο: Προσπελάστηκε στις 3/2/08


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτικό λογισμικό"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google