Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007α)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007α)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007α) •Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασηςΛογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης •Λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησηςΛογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης •Λογισμικά έκφρασης, επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργίαςΛογισμικά έκφρασης, επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργίας

2 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007) •Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης Στηρίζονται κυρίως σε συμπεριφορικές και γνωστικές θεωρίες μάθησης Στηρίζονται κυρίως σε συμπεριφορικές και γνωστικές θεωρίες μάθησης

3 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007) •Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης •Λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης Στηρίζονται κυρίως σε γνωστικές και επικοδομιστικές θεωρίες μάθησης Στηρίζονται κυρίως σε γνωστικές και επικοδομιστικές θεωρίες μάθησης

4 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007) •Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης •Λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης •Λογισμικά έκφρασης, επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργίας Στηρίζονται κυρίως σε επικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης Στηρίζονται κυρίως σε επικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης

5 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύματα Λογισμικά στα οποία το σύστημα λειτουργεί ως «δάσκαλος» Λογισμικά στα οποία το σύστημα λειτουργεί ως «μαθητής» Λογισμικά στα οποία το σύστημα λειτουργεί ως «συνεργάτης» του μαθητή ή ως εργαλείο μάθησης

6 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία (ΠΙ, 2007) •Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice)Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) •Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial)Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) •Λογισμικό προσομοίωσης (simulation)Λογισμικό προσομοίωσης (simulation) •Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων (problem solving) και αυτοαξιολόγησηςΛογισμικό επίλυσης προβλημάτων (problem solving) και αυτοαξιολόγησης •Διδακτικά παιχνίδια (games)Διδακτικά παιχνίδια (games)

7 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία •Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) •Αποβλέπει στην αναδραστική απάντηση του μαθητήΑποβλέπει στην αναδραστική απάντηση του μαθητή •Χρησιμοποιείται για εξάσκηση στη διδαχθείσα ύληΧρησιμοποιείται για εξάσκηση στη διδαχθείσα ύλη •Δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει και για την αξιολόγηση των μαθητώνΔίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει και για την αξιολόγηση των μαθητών •Αποβλέπει στην αναδραστική απάντηση του μαθητήΑποβλέπει στην αναδραστική απάντηση του μαθητή •Χρησιμοποιείται για εξάσκηση στη διδαχθείσα ύληΧρησιμοποιείται για εξάσκηση στη διδαχθείσα ύλη •Δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει και για την αξιολόγηση των μαθητώνΔίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει και για την αξιολόγηση των μαθητών

8 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία •Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) •Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) •Παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης κυρίως στοιχείων θεωρίας με χρήση πολυμέσωνΠαρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης κυρίως στοιχείων θεωρίας με χρήση πολυμέσων •Κάνει το μάθημα ελκυστικότεροΚάνει το μάθημα ελκυστικότερο •Παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης κυρίως στοιχείων θεωρίας με χρήση πολυμέσωνΠαρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης κυρίως στοιχείων θεωρίας με χρήση πολυμέσων •Κάνει το μάθημα ελκυστικότεροΚάνει το μάθημα ελκυστικότερο

9 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία •Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) •Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) •Λογισμικό προσομοίωσης •Είναι ένα σύνολο υποθέσεων /λειτουργιών/ κανόνων για τη λειτουργία ενός συστήματος, την εξήγηση ενός φαινομένου, ή την επίλυση ενός προβλήματοςΕίναι ένα σύνολο υποθέσεων /λειτουργιών/ κανόνων για τη λειτουργία ενός συστήματος, την εξήγηση ενός φαινομένου, ή την επίλυση ενός προβλήματος •Επιτρέπει την εικονική αναπαράσταση και μοντελοποίηση ενός φαινομένου ή ενός πραγματικού συστήματος, υπό συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικέςΕπιτρέπει την εικονική αναπαράσταση και μοντελοποίηση ενός φαινομένου ή ενός πραγματικού συστήματος, υπό συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές •Επιτρέπει στο χρήστη να μεταβάλει τις συνθήκες στο εικονικό πείραμα, βοηθώντας έτσι την κατανόηση του φαινομένουΕπιτρέπει στο χρήστη να μεταβάλει τις συνθήκες στο εικονικό πείραμα, βοηθώντας έτσι την κατανόηση του φαινομένου •Ενσωματώνει συνήθως ένα μαθηματικό μοντέλο, γι’ αυτό και αναφέρεται συχνά ως μοντέλο προσομοίωσηςΕνσωματώνει συνήθως ένα μαθηματικό μοντέλο, γι’ αυτό και αναφέρεται συχνά ως μοντέλο προσομοίωσης •Είναι ένα σύνολο υποθέσεων /λειτουργιών/ κανόνων για τη λειτουργία ενός συστήματος, την εξήγηση ενός φαινομένου, ή την επίλυση ενός προβλήματοςΕίναι ένα σύνολο υποθέσεων /λειτουργιών/ κανόνων για τη λειτουργία ενός συστήματος, την εξήγηση ενός φαινομένου, ή την επίλυση ενός προβλήματος •Επιτρέπει την εικονική αναπαράσταση και μοντελοποίηση ενός φαινομένου ή ενός πραγματικού συστήματος, υπό συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικέςΕπιτρέπει την εικονική αναπαράσταση και μοντελοποίηση ενός φαινομένου ή ενός πραγματικού συστήματος, υπό συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές •Επιτρέπει στο χρήστη να μεταβάλει τις συνθήκες στο εικονικό πείραμα, βοηθώντας έτσι την κατανόηση του φαινομένουΕπιτρέπει στο χρήστη να μεταβάλει τις συνθήκες στο εικονικό πείραμα, βοηθώντας έτσι την κατανόηση του φαινομένου •Ενσωματώνει συνήθως ένα μαθηματικό μοντέλο, γι’ αυτό και αναφέρεται συχνά ως μοντέλο προσομοίωσηςΕνσωματώνει συνήθως ένα μαθηματικό μοντέλο, γι’ αυτό και αναφέρεται συχνά ως μοντέλο προσομοίωσης

10 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία •Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) •Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) •Λογισμικό προσομοίωσης •Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων και αυτοαξιολόγησης •Ο μαθητής μπορεί να αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσηςΟ μαθητής μπορεί να αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης •Μπορεί να αυτοαξιολογείταιΜπορεί να αυτοαξιολογείται •Αναδεικνύονται τυχόν παρανοήσεις και αδυναμίες τουΑναδεικνύονται τυχόν παρανοήσεις και αδυναμίες του •Ο μαθητής μπορεί να αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσηςΟ μαθητής μπορεί να αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης •Μπορεί να αυτοαξιολογείταιΜπορεί να αυτοαξιολογείται •Αναδεικνύονται τυχόν παρανοήσεις και αδυναμίες τουΑναδεικνύονται τυχόν παρανοήσεις και αδυναμίες του

11 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία •Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) •Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) •Λογισμικό προσομοίωσης •Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων και αυτοαξιολόγησης •Διδακτικά παιχνίδια Δελεαστικό περιβάλλον – κίνητρο για την επίτευξη συγκεκριμένων διδακτικών και μαθησιακών στόχων Δελεαστικό περιβάλλον – κίνητρο για την επίτευξη συγκεκριμένων διδακτικών και μαθησιακών στόχων

12 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση το βαθμό αλληλεπίδρασης του λογισμικού •Ανοικτού περιβάλλοντοςΑνοικτού περιβάλλοντος •Κλειστού περιβάλλοντοςΚλειστού περιβάλλοντος

13 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση το βαθμό αλληλεπίδρασης του λογισμικού •Ανοικτού περιβάλλοντος •Το περιβάλλον αποτελείται από ένα σύνολο πρωταρχικών αντικειμένων -των βασικών λειτουργιών που επιδρούν σ’ αυτό και ένα σύνολο κανόνων που διέπουν την εν λόγω επίδρασηΤο περιβάλλον αποτελείται από ένα σύνολο πρωταρχικών αντικειμένων -των βασικών λειτουργιών που επιδρούν σ’ αυτό και ένα σύνολο κανόνων που διέπουν την εν λόγω επίδραση •Σχεδιάζεται με βάση το γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο του εποικοδομητισμούΣχεδιάζεται με βάση το γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο του εποικοδομητισμού •Το περιβάλλον αποτελείται από ένα σύνολο πρωταρχικών αντικειμένων -των βασικών λειτουργιών που επιδρούν σ’ αυτό και ένα σύνολο κανόνων που διέπουν την εν λόγω επίδρασηΤο περιβάλλον αποτελείται από ένα σύνολο πρωταρχικών αντικειμένων -των βασικών λειτουργιών που επιδρούν σ’ αυτό και ένα σύνολο κανόνων που διέπουν την εν λόγω επίδραση •Σχεδιάζεται με βάση το γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο του εποικοδομητισμούΣχεδιάζεται με βάση το γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο του εποικοδομητισμού

14 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση το βαθμό αλληλεπίδρασης του λογισμικού •Ανοικτού περιβάλλοντος •Κλειστού περιβάλλοντος •Υποστηρίζει το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίαςΥποστηρίζει το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας •Παραδείγματα: λογισμικά εξάσκησης, παρουσίασης, διδακτικά παιχνίδια, μη αλληλεπιδραστικές προσομοιώσειςΠαραδείγματα: λογισμικά εξάσκησης, παρουσίασης, διδακτικά παιχνίδια, μη αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις •Υποστηρίζει το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίαςΥποστηρίζει το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας •Παραδείγματα: λογισμικά εξάσκησης, παρουσίασης, διδακτικά παιχνίδια, μη αλληλεπιδραστικές προσομοιώσειςΠαραδείγματα: λογισμικά εξάσκησης, παρουσίασης, διδακτικά παιχνίδια, μη αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις

15 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση την παιδαγωγική προσέγγιση •Διερευνητικού χαρακτήραΔιερευνητικού χαρακτήρα •Πρακτικής και εκγύμνασης

16 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση την παιδαγωγική προσέγγιση •Διερευνητικού χαρακτήρα Εισάγουν και υποστηρίζουν νέους τρόπους διδασκαλίας, βοηθώντας τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να οξύνουν την αντίληψή τους και να αποκτήσουν κριτική σκέψη και αυτενέργεια Εισάγουν και υποστηρίζουν νέους τρόπους διδασκαλίας, βοηθώντας τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να οξύνουν την αντίληψή τους και να αποκτήσουν κριτική σκέψη και αυτενέργεια

17 Πρακτικής & εκγύμνασης Υπερκείμενα & ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων Συστήματα Προσομοι ώσεων Ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης ειδικών θεμάτων Προγραμ ματιζόμε να περιβάλλ οντα Συστήμα τα μοντελοπ οίησης Interactive PhysicsΧΧΧ Modellus 2.5ΧΧΧ Σύνθετο Εργ/κό Περιβάλλον ΧΧΧ Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμν.ΧΧ Χημεία Β΄-Γ΄ Γυμν.ΧΧΧ Βιολογία A’-Γ΄ Γυμν. ΧΧ Εγκ/δεια Ανθρωπίνου Σώματος ΧΧ ΓΑΙΑ ΙΙΧΧ IrYdiumΧΧΧ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΠΘ

18 Πρακτικής & εκγύμνασης Υπερκείμενα & ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων Συστήματα Προσομοι ώσεων Ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης ειδικών θεμάτων Προγραμ ματιζόμε να περιβάλλ οντα Συστήμα τα μοντελοπ οίησης Φυσική Ι, ΙΙΧ Μ.Α.Θ.Η.Μ.Αχ Chem ModelsXX Chem CalcXX Χημεία ΓυμνασίουΧΧ Ανακαλύπτω τις Μηχανές χ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΠΘ Γεωγραφία Γυμν.ΧΧΧ

19 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες Κύτταρο, μια Πόλη (Cell City) ΛύκειοΒιολογίαΠολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό για τη μελέτη της Βιολογίας και συγκεκριμένα τη μελέτη των κυττάρων. Η δομή και οι λειτουργίες των κυττάρων παρουσιάζονται μέσα από την αναλογία με τη δομή και τις λειτουργίες των σύγχρονων πόλεων Ανακαλύπτω τη Φύση (Eyewitness Encyclopedia of Nature) ΓυμνάσιοΒιολογία, Ανθρωπ/γία Από τα πλέον δημοφιλή προϊόντα στο χώρο της μελέτης και της πολυμεσικής παρουσίασης των μυστικών του φυσικού κόσμου με προσεγμένα και εντυπωσιακά γραφικά, ποικιλία animations, video και αναλυτικές αφηγήσεις με μεγάλο βαθμό επιστημονικής λεπτομέρειας Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώματος (The Ultimate Human Body) ΛύκειοΒιολογία, Ανθρ/λογία Ποιοτικός πολυμεσικός εκπαιδευτικός τίτλος που πραγματεύεται θέματα σχετικά με το ανθρώπινο σώμα. Προσφέρεται για τη μελέτη -μέσα από μία διαδικασία καθοδηγούμενης ανακάλυψης- των φυσικών διαδικασιών, των έμβιων όντων και της λειτουργίας τους

20 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες ΧΗ.ΠΟ.ΛΟΓυμνάσιοΧημεία Βιολογία Φυσική Γεωγραφία Εκπαιδευτικό λογισμικό διαδραστικών πολυμέσων για τη διδασκαλία της Χημείας. Αναφέρεται στη διάκριση φυσικών και χημικών φαινομένων, στα υλικά και τις ιδιότητές τους, στις χημικές αντιδράσεις κ.τ.λ Βιολογία ΓυμνάσιοΒιολογίαΔιδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο (Κύτταρο, Γενετική και Κληρονομικότητα, Δομή και Λειτουργίες των οργανισμών, Οικολογία, Εξέλιξη) Chemistry Set 2000 Γυμνάσιο Λύκειο ΧημείαΕκπαιδευτικό λογισμικό διαδραστικών πολυμέσων για τη διδασκαλία της Χημείας. Με σημαντική βάση δεδομένων και προσομοιώσεις χημικών φαινομένων

21 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες ΟΝΟΜΑΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚ Ο ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ModellusΓυμνάσιο Λύκειο Διαθεματικό Μαθηματικά Φυσική Δυναμικό εργαλείο για τη διαλογική κατασκευή και διερεύνηση μαθηματικών μοντέλων. Παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να κατασκευάζουν, να προσομοιώνουν και να αναλύουν μοντέλα με διαλογικό τρόπο Ανακαλύπτω τη ΓΗ (Eyewitness Virtual Reality Earth Quest) ΛύκειοΓενικάΠολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό για τον πλανήτη Γη, ο οποίος παρουσιάζεται μέσα από κατατοπιστικά κείμενα, περιγραφές στατικές και κινούμενες, τρισδιάστατες εικόνες και video Interactive Physics Γυμνάσιο Λύκειο ΦυσικήΑνοιχτό περιβάλλον μάθησης-εργαστήριο κίνησης στον Η/Υ που προσομοιώνει τις βασικές αρχές της Μηχανικής του Νεύτωνα

22 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες ΟΝΟΜΑΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Chemistry Set 2000 Γυμνάσιο Λύκειο ΧημείαΠολυμεσική εγκυκλοπαίδεια Χημείας που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αυτής της επιστημονικής περιοχής.. Χρησιμοποιεί εικόνες, video, animations, slides, προσομοιώσεις, κείμενο, ήχο ΓΑΙΑ ΓυμνάσιοΦυσική Γεωγραφία Διασυνδεόμενοι μικρόκοσμοι πολυμέσων για τη διαθεματική διερεύνηση της γης, βασιζόμενο στην πειραματική έρευνα. Μελετά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της γης, τα μαγνητικά της πεδία, την κίνηση των δορυφόρων ΓΑΙΑ ΙΙ Γυμνάσιο Λύκειο Φυσική Γεωγραφία Αστρονομία Εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελούμενο από 7 μικρόκοσμους για τη διδασκαλία φαινομένων που σχετίζονται με τη ΓΗ, με διαθεματική προσέγγιση 5 γνωστικών αντικείμενων

23 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες ΟΝΟΜΑΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚ Ο ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Microwords ProΓυμνάσιο Λύκειο ΦυσικήΛογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα με δυνατότητες κατασκευής γραφικών μαθηματικών μοντέλων και δυναμικού χειρισμού τους βασισμένο στη γλώσσα προγραμματισμού LOGO Modeling SpaceΓυμνάσιο Λύκειο Φυσική Βιολογία Περιβάλλον μοντελοποίησης με τη χρήση «αντικειμένων».Υποστηρίζει τη δημιουργία ποιοτικών, ημιποσοτικών και ποσοτικών μοντέλων, επιτρέπει τη διερεύνηση και τον έλεγχο των ορίων της συμπεριφοράς τους και παρέχει εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και οπτικής αναπαράστασης Φυσική ΓυμνασίουΓυμνάσιοΦυσική Περιλαμβάνει εικονικά εργαστήρια Σε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Ηλεκτρισμός, Θερμότητα, Οπτική και Μηχανική. Η μελέτη των διαφόρων φαινομένων γίνεται με πολλαπλές αναπαραστάσεις όπως: προσομοίωση πειραμάτων, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, σωματιδιακά μοντέλα της δομής της ύλης, διανύσματα, κ.ά.

24 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες ΟΝΟΜΑΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚ Ο ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φυσική Ι και ΙΙΛύκειοΦυσικήΤο 1ο CD (Φυσική Ι) παρουσιάζει τις ενότητες: Μηχανική, Θερμοδυναμική και Μοριακή Φυσική, Μηχανικές Ταλαντώσεις - Κύματα. Το 2ο CD (Φυσική ΙΙ) παρουσιάζει τις ενότητες: Ηλεκτρισμός, Μαγνητισμός, Οπτική, Μοντέρνα Φυσική. Το λογισμικό περιλαμβάνει θεωρία, προσομοιώσεις, ασκήσεις και βιντεοσκοπημένα πειράματα ΕΦΤΕΚΠΕΜΓυμνάσιοΦυσικήΤο εργαστήριο Φυσικής του Γυμνασίου ως τεχνολογικό κέντρο παγκόσμιας επικοινωνίας και μάθησης. Περιέχει πειράματα, προσομοιώσεις και πολυμεσικό υλικό με αντικείμενο τα μηχανικά, ηχητικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα ΦυσικήΛύκειοΦυσικήΣειρά πειραμάτων - προσομοιώσεων φαινομένων που δεν μπορούν να εξηγηθούν με απλή παρατήρηση ή/και με πειράματα στο εργαστήριο. Ειδικότερα το λογισμικό ασχολείται με την οπτική, τον ηλεκτρομαγνητισμό και τη μηχανική

25 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες ΟΝΟΜΑΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚ Ο ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρόκοσμοι διανυσμάτων ΓυμνάσιοΦυσικήΟλοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον υποστηριζόμενο από υπολογιστές και δίκτυο για επιλεγμένα θέματα στη φυσική και τα μαθηματικά. Εξετάζονται οι έννοιες θέσης - μετατόπισης κίνησης, δύναμης, δύναμης - κίνησης, δύναμης ορμής ΣΕΠΓυμνάσιο Λύκειο Φυσική Χημεία Σύνθετο εργαστηριακό περιβάλλον με χρήση πολυμέσων. Επιτρέπει μέσω προσομοιώσεων τον πειραματισμό στα θέματα Θερμοδυναμικής και Θερμότητας. ΧημείαΛύκειοΧημείαΣειρά πειραμάτων προσομοιώσεων φαινομένων που αφορούν την ατομική δομή, τους νόμους των αερίων, τους χημικούς δεσμούς, τα διαλύματα, τη ραδιενέργεια, κ.ά.

26 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες ΟΝΟΜΑΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚ Ο ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χημεία για το Γυμνάσιο ΓυμνάσιοΧημείαΕκπαιδευτικό λογισμικό που ανήκει στην κατηγορία «Συστημάτων προσομοιώσεων» επειδή σ’ αυτό προσομοιώνονται χημικές διεργασίες και φαινόμενα, αλλά και «ηλεκτρονικό βιβλίο πολυμέσων» Γεωλογία – Γεωγραφία Γυμνασίου ΓυμνάσιοΓεωλογία- Γεωγραφία Διαδικτυακό περιβάλλον δραστηριοτήτων με πολυμεσικό υλικό, προσομοιώσεις, δοκιμασίες, παιχνίδια, παρουσιάσεις και άλλες υπερμεσικές εφαρμογές

27 Βιβλιογραφία •ΕΑΙΤΥ (2007α). Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ. Πάτρα •ΕΑΙΤΥ (2007β). Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ – Κλάδος ΠΕ04. Πάτρα •ΙΤΥ (2002). Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πρώτη γνωριμία με διαθέσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό, στο πλαίσιο του έργου: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση». Πάτρα •Παπαδόπουλος, Γ. (2001). Έλεγχος ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού: Ο σχεδιασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο Σύρου «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση» •ΠΙ (2007). Επιμορφωτικό υλικό Γενικού Μέρους του Προγράμματος Σπουδών για την εκπαίδευση των επιμορφωτών. Αθήνα •ΥΠΕΠΘ (2008). e –yliko Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ Στο: http://www2.e- yliko.gr/physearth.htmhttp://www2.e- yliko.gr/physearth.htm


Κατέβασμα ppt "Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού •Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007α)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google