Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΚΕ Αττικής / Στερεάς Ελλάδας Τμήμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΚΕ Αττικής / Στερεάς Ελλάδας Τμήμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΚΕ Αττικής / Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ19/20 - 2 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΠΑΚΕ 2011 Διδάσκουσα: Κατερίνα Γλέζου

2 Επισκόπηση παρουσίασης  Στόχοι παρουσίασης  Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού  Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού  Συζήτηση - Ερωτήσεις  Δραστηριότητες

3 Στόχοι παρουσίασης  Ανάπτυξη της προβληματικής για την κατηγοριοποίηση και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού.

4 Με βάση  τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές.  τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύματα. Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων ( Κόμης, 2004)

5  Καθοδηγούμενης ( από το σύστημα ) διδασκαλίας – διδασκαλίας (tutorials) – πρακτικής και εκγύμνασης (tutorials, drill and practice - θεωρίες μάθησης συμπεριφορικές και γνωστικές )  Καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης (discovery & exploratory learning - θεωρίες μάθησης γνωστικές και κονστρουκτιβιστικές )  Έκφρασης, Επικοινωνίας, Συνεργασίας, Δημιουργίας ( θεωρίες μάθησης κονστρουκτιβιστικές και κοινωνικοπολιτιστικές ). Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές

6 Λογισμικά στα οποία το πληροφορικό σύστημα λειτουργεί ως  « δάσκαλος »  « μαθητής »  « συνεργάτης » του μαθητή ή ως εργαλείο μάθησης. Κατηγοριοποίηση με βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύματα

7  Λογισμικά και περιβάλλοντα που λειτουργούν ως απλές πηγές πληροφόρησης.  Λογισμικά για διδασκαλία (tutorials, διδακτισμικά).  Περιβάλλοντα πρακτικής και εκγύμνασης (drill and practice).  Περιβάλλοντα διαχείρισης πολυμεσικού υλικού και δημιουργίας απλών εφαρμογών παρουσίασης.  Περιβάλλοντα προσομοίωσης.  Περιβάλλοντα διαχείρισης πραγματικών εργαστηρίων ή δεδομένων.  Εργαλεία γενικής χρήσης.  Προγράμματα δημιουργικότητας και φαντασίας.  Ανοιχτοί μικρόκοσμοι.  Λογισμικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα επικοινωνίας.  Περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών – Γλώσσες προγραμματισμού. Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού – Μικτή Κατηγοριοποίηση

8  Αξιολόγηση περιεχομένου (εφόσον υφίσταται)  Αξιολόγηση της παιδαγωγικής ή διδακτικής μεθόδου ή ακριβέστερα της θεωρίας μάθησης με την οποία συσχετίζεται ένα εκπαιδευτικό λογισμικό ή περιβάλλον.  Αξιολόγηση της διεπιφάνειας συστήματος-χρήστη (interface).  Αξιολόγηση μαθητή και μαθησιακού αποτελέσματος («διδακτική αποτελεσματικότητα»).  Στήριξη της διδασκαλίας.  Αξιολόγηση κόστους.  Τεχνική αξιολόγηση.  Λοιπά θέματα. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

9 Ορισμός αξιολόγησης : η συλλογή, η ανάλυση και η ερμηνεία δεδομένων που αποσκοπούν στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του λογισμικού. ( Χ. Παναγιωτακόπουλος κ. ά, 2003) Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

10  Ποιο το γενικό θεωρητικό-εννοιολογικό πλαίσιο της αξιολόγησης ;  Ποιοι οι αντικειμενικοί στόχοι της αξιολόγησης (τόσο της τεχνικής, όσο και της εκπαιδευτικής-παιδαγωγικής): για παράδειγμα αν αξιολογείται η αποτελεσματικότητα ενδεχομένων νέων τεχνολογιών ή καινοτομιών που χρησιμοποιούνται, ο βαθμός καταλληλότητας του λογισμικού, ο λόγος κόστους προς απόδοση (διδακτική ή άλλη απόδοση);  Ποιους αφορά η αξιολόγηση, ποιοι οι τελικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης;  Ποιοι οι αξιολογητές και ποιος ο τρόπος επιλογής τους;  Ποια στρατηγική αξιολόγησης επιλέγεται: αναλυτική ή συνοπτική, ποσοτική, ποιοτική, διευκρινιστική, συνδυασμένη κλπ;  Ποιο το είδος της αξιολόγησης που επιλέγεται, όπως διαμορφωτική, τελική, ερμηνευτική; Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού – στοιχεία αξιολόγησης

11 Αξιολόγηση του περιεχομένου Το περιεχόμενο μπορεί να εκτιμηθεί από πολλές απόψεις, όπως από την άποψη του όγκου του, της επιστημονικής εγκυρότητάς του, της δόμησης και της παρουσίασής του, της πληρότητάς του, του τρόπου παρουσίασης του, της γλώσσας και της αισθητικής του, της συμφωνίας του με τα πολιτιστικά και κοινωνικά δεδομένα της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

12 Τεχνική αξιολόγηση Στον τεχνικό τομέα αξιολογούνται η λειτουργικότητα και η διαλειτουργικότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού ή περιβάλλοντος, όπως η αξιοπιστία, η ευχρηστία, η αποδοτικότητα, η ασφάλεια αλλά και η συμβατότητά του με άλλα λογισμικά, λειτουργικά συστήματα και σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

13 « Εργαλεία » για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού  Childrens' Software Revue: Software Evaluation Instrument Childrens' Software Revue: Software Evaluation Instrument  Educator's Guide for Evaluating Software Educator's Guide for Evaluating Software  ESL Software Evaluation Form ESL Software Evaluation Form  ISTE: Educational Software Evaluation Form ISTE: Educational Software Evaluation Form  Kathy Schrock's Software Evaluation Form Kathy Schrock's Software Evaluation Form  Ohio SchoolNet Software Review Project Ohio SchoolNet Software Review Project  Software Evaluation Form Software Evaluation Form  Webquest on Software Evaluation Webquest on Software Evaluation

14 Ιστοχώροι για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού  All Star Review All Star Review  California Learning Resource Network California Learning Resource Network  Multimedia & Internet@Schools : Product Reviews in Brief Multimedia & Internet@Schools : Product Reviews in Brief  Nova Scotia Software Evaluation Reports Nova Scotia Software Evaluation Reports  School House Software Review School House Software Review  Superkids Software Reviews Superkids Software Reviews  ReviewZone: CD-ROM Reviews ReviewZone: CD-ROM Reviews

15 Ενδεικτικοί ιστότοποι  http :// www. library. cornell. edu / olinuris / ref / research / webeval. html http :// www. library. cornell. edu / olinuris / ref / research / webeval. html Ιστοχώρος του Cornell University, USA, με κριτήρια αξιολόγησης ιστοχώρων και ιστοσελίδων.  http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill26.htm http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill26.htm Αποτελεί ένα είδος « σύνοψης » των προηγουμένων κριτηρίων.  http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.ht ml http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.ht ml Κριτήρια αξιολόγησης ιστοχώρων και ιστοσελίδων από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Berkeley CA, USA.  http :// www. lesley. edu / library / guides / research / evaluating _ web. html http :// www. lesley. edu / library / guides / research / evaluating _ web. html Κριτήρια αξιολόγησης ιστοχώρων και ιστοσελίδων από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Lesley, USA.

16 Ενδεικτική Βιβλιογραφία  Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.  Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ., Πιντέλας, Π. (2003), Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του, Εκδόσεις Μεταίχμιο.  Μικρόπουλος, Τ. (2000), Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.  Δαγδιλέλης, Β., « Ο ρόλος της διεπαφής και των αναπαραστάσεων στο σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισμικό », στο Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Ι. Ι. Κεκές ( επιμ.), Εκδόσεις ΑΤΡΑΠΟΣ, Αθήνα, 2004.  Δημητρακοπούλου, A. (1998), Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά λογισμικά - Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση. Σύγχρονη Εκπαίδευση. No 100 & Νο 101, σελ. 114-123 & 95-103.

17 Συζήτηση - Ερωτήσεις

18 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κατερίνα Γλέζου kglezou@di.uoa.gr Δραστηριότητες Ας πειραματιστούμε …


Κατέβασμα ppt "Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΚΕ Αττικής / Στερεάς Ελλάδας Τμήμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google