Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές για το μέλλον Ερευνητικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές για το μέλλον Ερευνητικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές για το μέλλον Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.ΙΤΥ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ι Πιλοτικό έργο μεσαίας κλίμακας Δράσεις: Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής Ανάπτυξη/ Προσαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού Προμήθεια ανάπτυξη και υποστήριξη δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σε ευρεία κλίμακα Εφαρμογή και αξιολόγηση Τεχνολογικών και Εκπαιδευτικών καινοτομιών Εκπαίδευση επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών Υποστηρικτικές δράσεις

3 Μερικοί δείκτες της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Επιμορφωτές170 Προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού 73 Συνεργαζόμενοι φορείς 122122122122 Σχολικά εργαστήρια της ΚτΠ 400 Απλή σύνδεση στο διαδίκτυο 4000

4 Τι είναι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Με τον όρο εκπαιδευτικό λογισμικό εννοούμε προϊόντα λογισμικού τα οποία αναπτύσσονται με κύριο στόχο να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία και υλοποιούν συγκεκριμένη παιδαγωγική αντίληψη Στην εκπαίδευση μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλα προϊόντα γενικού σκοπού (όπως το MS Office) ή ψηφιακό υλικό (πχ από το διαδίκτυο)

5 S Αντίληψη κατασκευής της γνώσης S Ανοικτά εργαλεία S Αντίληψη της μετωπικής διδασκαλίας S Περιβάλλοντα πολυμέσων Ως προς την παιδαγωγική αντίληψη που υλοποιούν

6 S Πιλοτικά προϊόντα S Ολοκληρωμένα προϊόντα Ως προς το βαθμό ωριμότητας

7 Ως προς το είδος της λειτουργίας  Ηλεκτρονικά βιβλία  Προσομοίωση  Μοντελοποίηση  Εκπαιδευτικά Παιγνίδια  Εικονική πραγματικότητα  Drill & practice (λογισμικά εξάσκησης).  Tutorials (λογισμικά παρουσίασης)

8 Ως προς τις καλλιεργούμενες δεξιότητες  Διαχείριση πληροφορίας  Συμβολική αναπαράσταση  Έλεγχος υποθέσεων  Γραπτή έκφραση  Επικοινωνία  Δημιουργία και έλεγχος μοντέλων

9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ  Είναι εντάξιμα στο κύριο διδακτικό έργο και την καθημερινή πραγματικότητα του ελληνικού σχολείου και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών.  Ενθαρρύνουν εκπαιδευτικούς και μαθητές στην ανάληψη περισσότερο ενεργών ρόλων από αυτούς που κατέχουν στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.  Συμπληρώνουν τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία θέτοντας συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους

10  αξιοποίηση όπου είναι δυνατόν της δυνατότητας ταυτοχρόνων αναπαραστάσεων  αξιοποίηση της δυνατότητας των Η/Υ για προσομοίωση φαινομένων  απλό και φιλικό στη χρήση από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που δεν έχουν ειδίκευση στους υπολογιστές.  διερευνητικός χαρακτήρας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων προσφερόμενων υπολογιστικών εργαλείων,  έμφαση σε υπολογιστικά “εργαλεία” μάθησης και όχι απλές “εφαρμογές” που παραθέτουν πολυμεσικό υλικό ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

11  συνέργια σε επίπεδο λειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων με άλλες εφαρμογές γενικού σκοπού,  εκπαιδευτική αξιοποίηση δικτύων, επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και έμφαση στη συνεργατική μάθηση,  ενθάρρυνση της διαθεματικής προσέγγισης,  αναλυτική τεκμηρίωση (βιβλίο δασκάλου, βιβλίο μαθητή και τεχνικά εγχειρίδια ανάπτυξης και χρήσης). ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

12 Μεθοδολογία παραγωγής • Ανάπτυξη λογισμικού σε πιλοτική κλίμακα Σειρήνες, Ναυσικά, Ελπήνωρ, Λαέρτης, Οδυσσέας, Έργα Επίδειξης • Ανάπτυξη λογισμικού ευρείας κλίμακας Πηνελόπη, Οδυσσέας • Εξελληνισμός και προσαρμογή διεθνώς καταξιωμένου εκπαιδευτικού λογισμικού Κίρκη

13 Ο ρόλος του Τ.Ε.Τ. • Ο ικονομική και διοικητική διαχείριση των έργων • Ε πίβλεψη και συνεχή ς παρακολούθηση των εργασιών • Τεχνική στήριξη των φορέων ανάπτυξης και προσαρμογής • Έ λεγχο ς και αποδοχή των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων

14 Φορείς ανάπτυξης και προσαρμογής • Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς πανεπιστημιακά τμήματα και εργαστήρια, ινστιτούτα, μουσεία, εκδοτικοί οίκοι, εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού κλπ • Πλεονεκτήματα • Μεταφορά τεχνογνωσίας • Βιωσιμότητα της προσπάθειας • Ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ φορέων και ατόμων με διαφορετικούς ρόλους

15

16 Η εμπειρία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ • • Η παραγωγή λογισμικού απαιτεί πολύ χρόνο • • Η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική • • Η συνεχής τεχνική στήριξη και παρακολούθηση των εργασιών ανάπτυξης είναι απαραίτητη • • Η προσαρμογή διεθνών προϊόντων είναι δύσκολο εγχείρημα • • Τα ανοικτά εργαλεία είναι καλύτερα, όμως οι multimedia τίτλοι γίνονται εύκολα αποδεκτοί • • Η παραγωγή ενός λογισμικού δεν σημαίνει αυτομάτως και διάθεση στα σχολεία • • Η αξιοποίηση στα σχολεία απαιτεί την παροχή τεχνικής και παιδαγωγικής στήριξης

17 Γενικές κατευθύνσεις • • Βασικός στόχος η ουσιαστική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ως μέρος της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας • •Συμπλήρωση του διαθέσιμου λογισμικού ώστε να καλυφθούν εξ ολοκλήρου τα γνωστικά αντικείμενα, οι στόχοι των ΠΣ, οι βαθμίδες της εκπαίδευσης • •Νέοι τρόποι διάθεσης χρήσης και πρόσβασης του λογισμικού • •Σταδιακή προσαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών

18 Είδη προϊόντων που θα αξιοποιηθούν • • Ανοικτά εκπαιδευτικά εργαλεία • • Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα πολυμέσων • • Άλλες πηγές ψηφιακού περιεχομένου (διαδίκτυο, ψηφιακές βιβλιοθήκες) • • Γενικού σκοπού εργαλεία και πλατφόρμες ανάπτυξης • • Web-based λογισμικό (σ ημαντικό μέρος του λογισμικού αυτού μπορεί να είναι open-source ) • • Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά πακέτα

19 Προτεινόμενες δράσεις • • Εμπεριστατωμένη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης σε ότι αφορά το διαθέσιμο λογισμικό και ψηφιακό υλικό • • Διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης στον χώρο του open-source λογισμικού και των δυνατοτήτων εκπαιδευτικής αξιοποίησής του • • Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στις νέες τεχνολογίες και της εκπαιδευτικής αξιοποίησής τους σε παγκόσμιο επίπεδο • • Αποσαφήνιση των τεχνικών, παιδαγωγικών και άλλων προδιαγραφών για τα είδη ψηφιακών προϊόντων στα οποία δεν εστίασε ιδιαίτερα η ενέργεια ΟΔΥΣΣΕΙΑ

20 Προτεινόμενες δράσεις • •Αξιοποίηση των προδιαγραφ ών και μεθοδολογ ιών της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, με κατάλληλες προσαρμογές • • Ενεργοποίηση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές, σχολικοί σύμβουλοι, Πανεπιστήμια κλπ) για την ανάπτυξη των ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πακέτων (μικρόκοσμοι ή/και σενάρια) • • Προσεκτική μελέτη της σταδιακής προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών • • Γεφύρωση του κενού ανάμεσα στην παραγωγή του λογισμικού και την χρήση/ αξιοποίηση στην τάξη


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές για το μέλλον Ερευνητικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google