Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» Κτίζοντας το Ψηφιακό Αύριο ICT FORUM – 30 Οκτωβρίου 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» Κτίζοντας το Ψηφιακό Αύριο ICT FORUM – 30 Οκτωβρίου 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» Κτίζοντας το Ψηφιακό Αύριο ICT FORUM – 30 Οκτωβρίου 2007

2 Περιεχόμενα Ταυτότητα του Έργου Συμπληρωματικές Δράσεις Βασικές Λειτουργίες Αποτελέσματα

3 «Ταυτότητα του έργου» Φορέας: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Ανάδοχος: Ένωση Εταιρειών SingularLogic-Integrator / Unisystems Συμβατικό Τίμημα: 2.589.303 € Παρούσα Φάση: Παραγωγική Λειτουργία (σταδιακή ένταξη στο σύστημα των Π.Υ.)

4 Σχετικά Έργα Πολεοδομική Νομοθεσία & Σύστημα Πολεοδομικών Πληροφοριών για τον Πολίτη Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Ν.Α. της χώρας

5 Δομή Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα παρακολούθησης εγγράφων και καταγραφής διαδικασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών Αποτελείται από 5 υποσυστήματα

6 Δομή Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Διαχείριση Οικοδομικών Αδειών Έλεγχος Κατασκευών Εφαρμογή Διοικητικής Πληροφόρησης Εφαρμογή Πληροφόρησης Πολιτών (Portal)

7 Έλεγχος Κατασκευών Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Διαχείριση Οικοδομικών Αδειών MIS Portal Δομή Πληροφοριακού Συστήματος

8 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Η πύλη εισόδου / εξόδου των εγγράφων και των φακέλων που διαχειρίζεται η Πολεοδομία Σημείο σύνδεσης με τα τμήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών Καλύπτονται οι υφιστάμενες λειτουργίες πρωτοκόλλου (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά)

9 Διαχείριση Οικοδομικών Αδειών Καλύπτονται οι λειτουργίες που αφορούν στην έκδοση ΟΑ –Παρακολούθηση διαδικασίας έκδοσης ΟΑ από την υποβολή φακέλου μέχρι τη χορήγηση της αδείας –Καταγραφή κινήσεων του φακέλου, μέσω χρεώσεων σε συγκεκριμένους υπαλλήλους –ενημέρωση συναλλασσομένων μηχανικών (email /fax) Σύνδεση με Πρωτόκολλο και διεκπεραίωση της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας / αυτόματη χορήγηση αριθμού φακέλου Παρακολούθηση αρχείου ΟΑ

10 Έλεγχος Κατασκευών Καλύπτονται οι λειτουργίες της Διεύθυνσης / Τμήματος Ελέγχου κατασκευών Παρακολούθηση διαδικασίας ελέγχου κατασκευών (αυθαίρετα - επικίνδυνα - υγρασίες), –Καταγραφή καταγγελιών –Παρακολούθηση μιας αυθαίρετης κατασκευής –Αυτόματος υπολογισμός προστίμων ανέγερσης /διατήρησης, –Σύνταξη χρηματικών καταλόγων –Αυτόματη Αναπροσαρμογή προστίμων ανά οικονομικό έτος Μαζικός προγραμματισμός αυτοψιών

11 Διοικητική Πληροφόρηση Κάλυψη των αναγκών για διοικητική πληροφόρηση και η βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων Συγκέντρωση, Ανάλυση και Παρουσίαση δεδομένων που προέρχονται από το πληροφοριακό σύστημα Εξαγωγή αναφορών (σε διάφορες μορφές) που αφορούν σε στατιστικά και εξελικτικά στοιχεία

12 Πληροφόρηση Πολιτών (Portal) Εφαρμογή Διαδικτύου για ενημέρωση του πολίτη για: –διαδικασίες –έγγραφα και λοιπά στοιχεία –τα οποία απαιτούνται για διάφορες εργασίες στην Π.Υ Παροχή πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο των εργασιών των αιτημάτων των ενδιαφερομένων στην πολεοδομία Υποστήριξη ηλεκτρονικής καταγραφής καταγγελιών Πίνακας Ενημέρωσης Κοινού Ερωτήματα των πολιτών στην αρμόδια Π.Υ.

13 Αποτελέσματα (χρήστες) Εύκολη αναζήτηση εγγράφων Εύκολη αναζήτηση συσχετίσεων μεταξύ εγγράφων Εύκολη αναζήτηση στοιχείων Φακέλων Αδειών Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης Αυτόματος Υπολογισμός Προστίμων & Δημιουργία Χρηματικών Καταλόγων Ελαχιστοποίηση φυσικής παρουσίας συναλλασσομένων

14 Αποτελέσματα (Στελέχη) Παρακολούθηση εκκρεμοτήτων Μαζική Ανάθεση / παρακολούθηση χρεώσεων Πληροφόρηση για κατανομή φόρτου εργασίας Εύκολη πληροφόρηση για την λειτουργία της Π.Υ.

15 Αποτελέσματα (Κεντρική Διοίκηση) Διοικητική πληροφόρηση Συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία σε κλίμακα: –Πολεοδομικής Υπηρεσίας –Περιοχής –Πανελλαδικά

16 Αποτελέσματα (πολίτες) Εύκολη πληροφόρηση πολιτών Ελαχιστοποίηση φυσικής παρουσίας πολίτη Ελαχιστοποίηση φυσικής παρουσίας μηχανικού

17 Ευχαριστώ Q&A


Κατέβασμα ppt "«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» Κτίζοντας το Ψηφιακό Αύριο ICT FORUM – 30 Οκτωβρίου 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google