Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008
ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Το έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 75% από την Ε.Ε. από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Εξοπλισμός / Λογισμικό / Άλλες υπηρεσίες) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Υπηρεσίες Εκπαίδευσης)

2 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια – Γενικό Μέρος
Έργο : Εφαρμογές λογισμικού και υπηρεσίες διασύνδεσης ΟΤΑ με το Εθνικό Δημοτολόγιο Εκπαιδευτικά Σεμινάρια – Γενικό Μέρος

3 Στόχοι και Περιεχόμενα Εκπαίδευσης(1/2)
Γενικό Μέρος Τι είναι το Εθνικό Δημοτολόγιο και ποια τα οφέλη του Πώς αλλάζει η λειτουργία των υπηρεσιών ΟΤΑ; Υποστήριξη ΟΤΑ Οι επιχειρησιακές αλλαγές του ΟΠΣΕΔ Ένταξη ενός ΟΤΑ στο ΟΠΣΕΔ ( Λίστα ενεργειών ) Η αρχιτεκτονική του έργου

4 Στόχοι και Περιεχόμενα Εκπαίδευσης(2/2)
Ειδικό Μέρος ( Θεωρία ) Παρουσίαση της νέας έκδοσης του Δημοτολογίου Η νέα καρτέλα του Δημότη Η νέα καρτέλα της εγγραφής Μ.Α. Οι νέες δυνατότητες παραμετροποίησης Παρουσίαση του Λογισμικού Διασύνδεσης ( Middleware ) Παραμετροποίηση Λειτουργίες Ειδικό Μέρος ( Πρακτική ) Παραδείγματα/Ασκήσεις

5 Τι ειναι το Εθνικό Δημοτολόγιο;
Έργο Εθνικής Εμβέλειας Υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο των δράσεων για την Ηλ. Διακυβέρνηση Τήρηση Ενιαίας «Εθνικής» Βάσης Δημοτών Ακριβή και πλήρη αντίγραφα των δεδομένων των ΟΤΑ Συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές για όλους τους ΟΤΑ

6 Τα οφέλη του Εθνικού Δημοτολογίου(1/3)
Για τους Δημότες Απλούστευση διαδικασίας μεταδημότευσης Άμεση λήψη πιστοποιητικών Διευκόλυνση λήψης πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών Κατάργηση προσκόμισης πιστοποιητικών σε άλλους φορείς Έμμεσα οφέλη από τη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς

7 Τα οφέλη του Εθνικού Δημοτολογίου(2/3)
Για τους ΟΤΑ Σταδιακή κατάργηση χειρόγραφων βιβλίων Διευκόλυνση υπαλλήλων στην εξυπηρέτηση των πολιτών Κατάργηση της αποστολής των περιοδικών (ανά δίμηνο) αρχείων για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων. Λήψη στοιχείων πλησιεστέρων συγγενών Διευκόλυνση υπαλλήλων στην ορθή καταχώρηση δεδομένων Διευκόλυνση στην αποστολή στοιχείων σε άλλους φορείς

8 Τα οφέλη του Εθνικού Δημοτολογίου(3/3)
Για τους λοιπούς φορείς Δημόσιας Διοίκησης Άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε ορθά και ποιοτικά στοιχεία δημοτολογίου Απλούστευση διαδικασιών λόγω κατάργησης πιστοποιητικών

9 Πως αλλάζει η λειτουργία των ΟΤΑ (1/2)
Εισαγωγή δεδομένων στα υποχρεωτικά πεδία τόσο στις νέες εγγραφές όσο και στις μεταβολές – νέα πεδία Καθιέρωση ενιαίων τύπων πιστοποιητικών Καθιέρωση τυποποιημένων πεδίων που λαμβάνουν τιμές από κωδικολόγια Απλούστευση διαδικασίας μεταδημότευσης Κοινοί έλεγχοι για την αποφυγή διπλοεγγραφών

10 Πως αλλάζει η λειτουργία των ΟΤΑ (2/2)
Καθιέρωση ενιαίου τρόπου γραφής ονομάτων Εξάλειψη διαδικαστικών λαθών Επικοινωνία με τον κεντρικό Server του ΥΠΕΣΔΔΑ (αποστολή στοιχείων- λήψη και επεξεργασία μηνυμάτων) κατά περίπτωση --> έκδοση ορισμένων πιστοποιητικών μέσω του ΟΠΣ ΕΔ

11 Οι Επιχειρησιακές Αλλαγές (1/4)
Αυτόματη επαναρίθμηση μερίδων και μελών Τα νέα κωδικολόγια Ειδικές περιπτώσεις Ιδιότητες μελών και Είδη Εγγραφών Καταχώρηση νέων Δημοτών Τα πεδία οικογενειακής μερίδας στο ΟΠΣΕΔ Τρόπος Συμπλήρωσης πεδίων ΟΤΑ Τρόπος καταχώρησης ονοματων - επωνύμων Πεδία που καταργούνται Οι νέες υποχρεωτικότητες ανά είδος εγγραφής

12 Οι Επιχειρησιακές Αλλαγές (2/4)
Μεταβολές Στοιχείων Εγγραφών Τύποι (σετ) και Υποχρεωτικότητες Μεταβολών Η ειδική περίπτωση του Διαζυγίου Διαδικασία Μεταδημότευσης Αιτίες Μεταδημότευσης Περιγραφή Διαδικασίας ( Γενική Περίπτωση ) Έλεγχοι που θα διενεργούνται στο ΟΠΣΕΔ Περιπτωσιολογία Μεταδημότευσης Υποχρεωτικότητες Μεταδημότευσης

13 Οι Επιχειρησιακές Αλλαγές (3/4)
Έκδοση Πιστοποιητικών Χαρακτηριστικά νέων ενιαίων πιστοποιητικών Έκδοση παλαιών πιστοποιητικών (προ ΟΠΣΕΔ) Έκδοση Πιστοποιητικών από δεδομένα ΟΠΣΕΔ Ψηφιοποίηση Μερίδων Προσθήκη στο Δημοτολόγιο παλαιών μερίδων που δεν είναι σε ψηφιακή μορφή Διαδικασία καταχώρισισης και υποχρεωτικότητες πεδίων Προϋποθέσεις και έλεγχοι ΟΠΣΕΔ

14 Οι Επιχειρησιακές Αλλαγές (4/4)
Ενιαίος Αριθμός Δημότη Η σημασία του και το όφελος Ο χρόνος έναρξης χρήσης του Ανταλλαγή Δεδομένων με ΟΠΣΕΔ Αποστολή νέων εγγραφών και μεταβολών Λήψη μηνυμάτων επιτυχίας ή/και λαθών Λήψη νέων εκδόσεων Κωδικολογίων Λήψη Εκκρεμοτήτων ΟΤΑ Λήψη στοιχείων Δημοτών ( Μεταδημότευση, Στέρηση Πολ. Δικαιωμάτων κτλ. )

15 Οι ενέργειες για ένταξη στο ΟΠΣΕΔ(1/3)
Βελτίωση δεδομένων τοπικών βάσεων Αντιπαραβολή δεδομένων με τα χειρόγραφα βιβλία και με τις μερίδες. Συμπλήρωση υποχρεωτικών στοιχείων Διόρθωση προβληματικών δεδομένων Διόρθωση εκκρεμουσών ή προβληματικών μερίδων Παρακολούθηση Σεμιναρίων Επιχειρησιακό επίπεδο (Υπ. Δημοτολογίου) Τεχνικό επίπεδο (Υπ. Μηχανογράφησης)

16 Οι ενέργειες για ένταξη στο ΟΠΣΕΔ (2/3)
Εγκατάσταση της νέας έκδοσης του τοπικού Δημοτολογίου Προσαρμογή βάσης δεδομένων στις νέες απαιτήσεις Αντιστοίχιση νέων κωδικολογίων (αυτόματα ή/και χειροκίνητα) Λήψη αναφοράς λαθών σύμφωνα με το ΟΠΣΕΔ Διόρθωση / Συμπλήρωση προβληματικών εγγραφών Εξαγωγή του συνόλου των δεδομένων δημοτολογίου και Μ.Α. ( από το 1993 και μετά )

17 Οι ενέργειες για ένταξη στο ΟΠΣΕΔ(3/3)
Άμεση ολοκλήρωση ενεργειών μετάπτωσης στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ( ΣΥΖΕΥΞΙΣ ) Εγκατάσταση Ενδιάμεσου Λογισμικού Διασύνδεσης με ΟΠΣΕΔ (Middleware) Παραμετροποίηση και δοκιμή επικοινωνίας με ΟΠΣΕΔ Αποστολή δεδομένων ΟΤΑ Λήψη αποτελεσμάτων επιτυχίας ή αποτελεσμάτων λαθών

18 Υποστήριξη των ΟΤΑ Εκπαίδευση χειριστών δημοτολογίου με τη μορφή σεμιναρίων Όπου κριθεί απαραίτητο επιτόπια υποστήριξη των ΟΤΑ από αρμόδια στελέχη των κατασκευαστριών εταιρειών και του Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης Λειτουργία Help Desk Από το ΥΠΕΣΔΔΑ ( ,  , ) Από τις προμηθεύτριες εταιρίες των εμπορικών εφαρμογών Από το Σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης ( )

19 Διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι ΟΤΑ για την υλοποίηση του
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Συμμετοχή στα σεμινάρια και παραλαβή του CD (νέα έκδοση) Λήψη 2 αντιγράφων ασφαλείας της υφιστάμενης βάσης Εγκατάσταση της νέας έκδοσης της εφαρμογής σύμφωνα με το εγχειρίδιο Εκτέλεση των αυτόματων διορθώσεων που επιτρέπει η εφαρμογή Έκδοση αναφοράς λαθών και αποστολή στο ΤΕΔ/ΥΠΕΣΔΔΑ και την εταιρεία Έναρξη λειτουργίας της νέας έκδοσης της εφαρμογής και της διαδικασίας διόρθωσης των λαθών ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ στο χρονικό δάστημα που προβλέπεται ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στο ΟΠΣΕΔ και ΕΝΤΑΞΗ στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΟ Κλήση από και προς διαθέσιμα Help Desk για υποστήριξη και σε περιπτώσεις προβλημάτων Αίτημα για επιτόπια υποστήριξη προς το Help Desk του ΤΕΔ/ ΥΠΕΣΔΔΑ

20 Η αρχιτεκτονική του έργου(1/5)
Τα 3 βασικά δομικά στοιχεία Κεντρική βάση Εθνικού Δημοτολογίου – ΟΠΣΕΔ (Τοπόθεσία:ΥΠΕΣΔΔΑ) Τοπικές βάσεις Δημοτολογίων (Τοποθεσία:1034 ΟΤΑ) Ενδιάμεσο Λογισμικό - Middleware (Τοποθεσία:1034 ΟΤΑ )

21 Η αρχιτεκτονική του έργου(2/5)
Ο ρόλος του ΟΠΣΕΔ Συλλέγει δεδομένα δημοτών και εγγραφών Μ.Αρρένων από τα τοπικά Δημοτολόγια Πιστοποιεί την ορθότητα και την ακεραιτότητά τους Ενημερώνει τα τοπικά Δημοτολόγια για λάθη και εκκρεμότητες αποστέλλοντας τους τις κατάλληλες πληροφορίες Ανταλλάσει πληροφορίες με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

22 Η αρχιτεκτονική του έργου(3/5)
Ο ρόλος των τοπικών Δημοτολογίων Καμία αλλαγή στη μέχρι σήμερα αρχιτεκτονική των τοπικών δημοτολογίων Εξάγουν αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή σε τακτά χρονικά διαστήματα, αρχεία με τις νέες εγγραφές και τις μεταβολές Διαβάζουν αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή σε τακτά χρονικά διαστήματα, αρχεία με τα (πιθανά) λάθη και τις εκκρεμότητές τους

23 Η αρχιτεκτονική του έργου(4/5)
Ο ρόλος του Middleware Αποστέλλει αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή στο ΟΠΣΕΔ ότι αρχεία έχει εξάγει το τοπικό Δημοτολόγιο αφού τα μετατρέψει σε κατάλληλη δομή. Λαμβάνει αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή μηνύματα από το ΟΠΣΕΔ και τα καταγράφει σε αντίστοιχα αρχεία για ανάγνωση από το τοπικό Δημοτολόγιο Τηρεί ιστορικό όλων των συναλλαγών του τοπικού Δημοτολογίου με το ΟΠΣΕΔ

24 Η αρχιτεκτονική του έργου(5/5)
Διαγραμματική Απεικόνιση

25 Διαχείριση Μηνυμάτων ΟΠΣΕΔ - Middleware
Κατηγορίες Μηνυμάτων Έναρξης Συναλλαγής με ΟΠΣΕΔ Τερματισμός Συναλλαγής με ΟΠΣΕΔ Αποστολής Δεδομένων Λήψης Αποτελεσμάτων Ελέγχου Δεδομένων Αποτελεσμάτων Ελέγχου Δεδομένων Διαδικασίας Μεταδημότευσης Εκκρεμοτήτων ΟΤΑ

26 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
Έργο : Εφαρμογές λογισμικού και υπηρεσίες διασύνδεσης ΟΤΑ με το Εθνικό Δημοτολόγιο Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google