Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Το έργο συγχρηµατοδοτείται σε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Το έργο συγχρηµατοδοτείται σε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Το έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 75% από την Ε.Ε. από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Εξοπλισμός / Λογισμικό / Άλλες υπηρεσίες) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Υπηρεσίες Εκπαίδευσης)

2 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 2 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Έργο : Εφαρμογές λογισμικού και υπηρεσίες διασύνδεσης ΟΤΑ με το Εθνικό Δημοτολόγιο Εκπαιδευτικά Σεμινάρια – Γενικό Μέρος

3 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 3 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Στόχοι και Περιεχόμενα Εκπαίδευσης(1/2)  Γενικό Μέρος  Τι είναι το Εθνικό Δημοτολόγιο και ποια τα οφέλη του  Πώς αλλάζει η λειτουργία των υπηρεσιών ΟΤΑ;  Υποστήριξη ΟΤΑ  Οι επιχειρησιακές αλλαγές του ΟΠΣΕΔ  Ένταξη ενός ΟΤΑ στο ΟΠΣΕΔ ( Λίστα ενεργειών )  Η αρχιτεκτονική του έργου

4 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 4 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Στόχοι και Περιεχόμενα Εκπαίδευσης(2/2)  Ειδικό Μέρος ( Θεωρία )  Παρουσίαση της νέας έκδοσης του Δημοτολογίου  Η νέα καρτέλα του Δημότη  Η νέα καρτέλα της εγγραφής Μ.Α.  Οι νέες δυνατότητες παραμετροποίησης  Παρουσίαση του Λογισμικού Διασύνδεσης ( Middleware )  Παραμετροποίηση  Λειτουργίες  Ειδικό Μέρος ( Πρακτική )  Παραδείγματα/Ασκήσεις

5 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 5 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Τι ειναι το Εθνικό Δημοτολόγιο;  Έργο Εθνικής Εμβέλειας  Υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο των δράσεων για την Ηλ. Διακυβέρνηση  Τήρηση Ενιαίας «Εθνικής» Βάσης Δημοτών  Ακριβή και πλήρη αντίγραφα των δεδομένων των ΟΤΑ  Συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές για όλους τους ΟΤΑ

6 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 6 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Τα οφέλη του Εθνικού Δημοτολογίου(1/3)  Για τους Δημότες  Απλούστευση διαδικασίας μεταδημότευσης  Άμεση λήψη πιστοποιητικών  Διευκόλυνση λήψης πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών  Κατάργηση προσκόμισης πιστοποιητικών σε άλλους φορείς  Έμμεσα οφέλη από τη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς

7 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 7 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Τα οφέλη του Εθνικού Δημοτολογίου(2/3)  Για τους ΟΤΑ  Σταδιακή κατάργηση χειρόγραφων βιβλίων  Διευκόλυνση υπαλλήλων στην εξυπηρέτηση των πολιτών  Κατάργηση της αποστολής των περιοδικών (ανά δίμηνο) αρχείων για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων.  Λήψη στοιχείων πλησιεστέρων συγγενών  Διευκόλυνση υπαλλήλων στην ορθή καταχώρηση δεδομένων  Διευκόλυνση στην αποστολή στοιχείων σε άλλους φορείς

8 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 8 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Τα οφέλη του Εθνικού Δημοτολογίου(3/3)  Για τους λοιπούς φορείς Δημόσιας Διοίκησης  Άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε ορθά και ποιοτικά στοιχεία δημοτολογίου  Απλούστευση διαδικασιών λόγω κατάργησης πιστοποιητικών

9 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 9 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Πως αλλάζει η λειτουργία των ΟΤΑ (1/2)  Εισαγωγή δεδομένων στα υποχρεωτικά πεδία τόσο στις νέες εγγραφές όσο και στις μεταβολές – νέα πεδία  Καθιέρωση ενιαίων τύπων πιστοποιητικών  Καθιέρωση τυποποιημένων πεδίων που λαμβάνουν τιμές από κωδικολόγια  Απλούστευση διαδικασίας μεταδημότευσης  Κοινοί έλεγχοι για την αποφυγή διπλοεγγραφών

10 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 10 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Πως αλλάζει η λειτουργία των ΟΤΑ (2/2)  Καθιέρωση ενιαίου τρόπου γραφής ονομάτων  Εξάλειψη διαδικαστικών λαθών  Επικοινωνία με τον κεντρικό Server του ΥΠΕΣΔΔΑ (αποστολή στοιχείων- λήψη και επεξεργασία μηνυμάτων)  κατά περίπτωση --> έκδοση ορισμένων πιστοποιητικών μέσω του ΟΠΣ ΕΔ

11 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 11 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Οι Επιχειρησιακές Αλλαγές (1/4)  Αυτόματη επαναρίθμηση μερίδων και μελών  Τα νέα κωδικολόγια  Ειδικές περιπτώσεις  Ιδιότητες μελών και Είδη Εγγραφών  Καταχώρηση νέων Δημοτών  Τα πεδία οικογενειακής μερίδας στο ΟΠΣΕΔ  Τρόπος Συμπλήρωσης πεδίων ΟΤΑ  Τρόπος καταχώρησης ονοματων - επωνύμων  Πεδία που καταργούνται  Οι νέες υποχρεωτικότητες ανά είδος εγγραφής

12 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 12 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Οι Επιχειρησιακές Αλλαγές (2/4)  Μεταβολές Στοιχείων Εγγραφών  Τύποι (σετ) και Υποχρεωτικότητες Μεταβολών  Η ειδική περίπτωση του Διαζυγίου  Διαδικασία Μεταδημότευσης  Αιτίες Μεταδημότευσης  Περιγραφή Διαδικασίας ( Γενική Περίπτωση )  Έλεγχοι που θα διενεργούνται στο ΟΠΣΕΔ  Περιπτωσιολογία Μεταδημότευσης  Υποχρεωτικότητες Μεταδημότευσης

13 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 13 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Οι Επιχειρησιακές Αλλαγές (3/4)  Έκδοση Πιστοποιητικών  Χαρακτηριστικά νέων ενιαίων πιστοποιητικών  Έκδοση παλαιών πιστοποιητικών (προ ΟΠΣΕΔ)  Έκδοση Πιστοποιητικών από δεδομένα ΟΠΣΕΔ  Ψηφιοποίηση Μερίδων  Προσθήκη στο Δημοτολόγιο παλαιών μερίδων που δεν είναι σε ψηφιακή μορφή  Διαδικασία καταχώρισισης και υποχρεωτικότητες πεδίων  Προϋποθέσεις και έλεγχοι ΟΠΣΕΔ

14 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 14 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Οι Επιχειρησιακές Αλλαγές (4/4)  Ενιαίος Αριθμός Δημότη  Η σημασία του και το όφελος  Ο χρόνος έναρξης χρήσης του  Ανταλλαγή Δεδομένων με ΟΠΣΕΔ  Αποστολή νέων εγγραφών και μεταβολών  Λήψη μηνυμάτων επιτυχίας ή/και λαθών  Λήψη νέων εκδόσεων Κωδικολογίων  Λήψη Εκκρεμοτήτων ΟΤΑ  Λήψη στοιχείων Δημοτών ( Μεταδημότευση, Στέρηση Πολ. Δικαιωμάτων κτλ. )

15 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 15 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Οι ενέργειες για ένταξη στο ΟΠΣΕΔ(1/3)  Βελτίωση δεδομένων τοπικών βάσεων  Αντιπαραβολή δεδομένων με τα χειρόγραφα βιβλία και με τις μερίδες.  Συμπλήρωση υποχρεωτικών στοιχείων  Διόρθωση προβληματικών δεδομένων  Διόρθωση εκκρεμουσών ή προβληματικών μερίδων  Παρακολούθηση Σεμιναρίων  Επιχειρησιακό επίπεδο (Υπ. Δημοτολογίου)  Τεχνικό επίπεδο (Υπ. Μηχανογράφησης)

16 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 16 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Οι ενέργειες για ένταξη στο ΟΠΣΕΔ (2/3)  Εγκατάσταση της νέας έκδοσης του τοπικού Δημοτολογίου  Προσαρμογή βάσης δεδομένων στις νέες απαιτήσεις  Αντιστοίχιση νέων κωδικολογίων (αυτόματα ή/και χειροκίνητα)  Λήψη αναφοράς λαθών σύμφωνα με το ΟΠΣΕΔ  Διόρθωση / Συμπλήρωση προβληματικών εγγραφών  Εξαγωγή του συνόλου των δεδομένων δημοτολογίου και Μ.Α. ( από το 1993 και μετά )

17 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 17 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Οι ενέργειες για ένταξη στο ΟΠΣΕΔ(3/3)  Άμεση ολοκλήρωση ενεργειών μετάπτωσης στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ( ΣΥΖΕΥΞΙΣ )  Εγκατάσταση Ενδιάμεσου Λογισμικού Διασύνδεσης με ΟΠΣΕΔ (Middleware)  Παραμετροποίηση και δοκιμή επικοινωνίας με ΟΠΣΕΔ  Αποστολή δεδομένων ΟΤΑ  Λήψη αποτελεσμάτων επιτυχίας ή αποτελεσμάτων λαθών

18 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 18 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Υποστήριξη των ΟΤΑ  Εκπαίδευση χειριστών δημοτολογίου με τη μορφή σεμιναρίων  Όπου κριθεί απαραίτητο επιτόπια υποστήριξη των ΟΤΑ από αρμόδια στελέχη των κατασκευαστριών εταιρειών και του Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης  Λειτουργία Help Desk  Από το ΥΠΕΣΔΔΑ (210 3741695, 3741696, 3741693 )  Από τις προμηθεύτριες εταιρίες των εμπορικών εφαρμογών  Από το Σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης (213 13 00 859)

19 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 19 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ  Συμμετοχή στα σεμινάρια και παραλαβή του CD (νέα έκδοση)  Διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι ΟΤΑ για την υλοποίηση του  ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ  Λήψη 2 αντιγράφων ασφαλείας της υφιστάμενης βάσης  Εγκατάσταση της νέας έκδοσης της εφαρμογής σύμφωνα με το εγχειρίδιο  Εκτέλεση των αυτόματων διορθώσεων που επιτρέπει η εφαρμογή  Έκδοση αναφοράς λαθών και αποστολή στο ΤΕΔ/ΥΠΕΣΔΔΑ και την εταιρεία  Έναρξη λειτουργίας της νέας έκδοσης της εφαρμογής και της διαδικασίας διόρθωσης των λαθών  Κλήση από και προς διαθέσιμα Help Desk για υποστήριξη και σε περιπτώσεις προβλημάτων  Αίτημα για επιτόπια υποστήριξη προς το Help Desk του ΤΕΔ/ ΥΠΕΣΔΔΑ  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ στο χρονικό δάστημα που προβλέπεται ΑΑ ΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στο ΟΠΣΕΔ και ΕΝΤΑΞΗ στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΟ

20 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 20 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Η αρχιτεκτονική του έργου(1/5)  Τα 3 βασικά δομικά στοιχεία  Κεντρική βάση Εθνικού Δημοτολογίου – ΟΠΣΕΔ (Τοπόθεσία:ΥΠΕΣΔΔΑ)  Τοπικές βάσεις Δημοτολογίων (Τοποθεσία:1034 ΟΤΑ)  Ενδιάμεσο Λογισμικό - Middleware (Τοποθεσία:1034 ΟΤΑ )

21 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 21 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Η αρχιτεκτονική του έργου(2/5)  Ο ρόλος του ΟΠΣΕΔ  Συλλέγει δεδομένα δημοτών και εγγραφών Μ.Αρρένων από τα τοπικά Δημοτολόγια  Πιστοποιεί την ορθότητα και την ακεραιτότητά τους  Ενημερώνει τα τοπικά Δημοτολόγια για λάθη και εκκρεμότητες αποστέλλοντας τους τις κατάλληλες πληροφορίες  Ανταλλάσει πληροφορίες με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

22 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 22 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Η αρχιτεκτονική του έργου(3/5)  Ο ρόλος των τοπικών Δημοτολογίων  Καμία αλλαγή στη μέχρι σήμερα αρχιτεκτονική των τοπικών δημοτολογίων  Εξάγουν αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή σε τακτά χρονικά διαστήματα, αρχεία με τις νέες εγγραφές και τις μεταβολές  Διαβάζουν αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή σε τακτά χρονικά διαστήματα, αρχεία με τα (πιθανά) λάθη και τις εκκρεμότητές τους

23 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 23 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Η αρχιτεκτονική του έργου(4/5)  Ο ρόλος του Middleware  Αποστέλλει αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή στο ΟΠΣΕΔ ότι αρχεία έχει εξάγει το τοπικό Δημοτολόγιο αφού τα μετατρέψει σε κατάλληλη δομή.  Λαμβάνει αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή μηνύματα από το ΟΠΣΕΔ και τα καταγράφει σε αντίστοιχα αρχεία για ανάγνωση από το τοπικό Δημοτολόγιο  Τηρεί ιστορικό όλων των συναλλαγών του τοπικού Δημοτολογίου με το ΟΠΣΕΔ

24 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 24 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Η αρχιτεκτονική του έργου(5/5)  Διαγραμματική Απεικόνιση

25 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 25 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Διαχείριση Μηνυμάτων ΟΠΣΕΔ - Middleware  Κατηγορίες Μηνυμάτων  Έναρξης Συναλλαγής με ΟΠΣΕΔ  Τερματισμός Συναλλαγής με ΟΠΣΕΔ  Αποστολής Δεδομένων  Λήψης Αποτελεσμάτων Ελέγχου Δεδομένων  Αποτελεσμάτων Ελέγχου Δεδομένων  Διαδικασίας Μεταδημότευσης  Εκκρεμοτήτων ΟΤΑ

26 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 26 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Έργο : Εφαρμογές λογισμικού και υπηρεσίες διασύνδεσης ΟΤΑ με το Εθνικό Δημοτολόγιο Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΑΕΜ-DECISION-OTS-SINGULAR-SINGULARLOGIC INTEGRATOR 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Το έργο συγχρηµατοδοτείται σε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google