Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεως Εσπεριδοειδών [Α.Σ.Ε.Π.Ε.] Σπάρτης " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ" Υπεύθυνος Καθηγητής : Γιαννουλέας Κώστας Ομάδα εργασίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεως Εσπεριδοειδών [Α.Σ.Ε.Π.Ε.] Σπάρτης " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ" Υπεύθυνος Καθηγητής : Γιαννουλέας Κώστας Ομάδα εργασίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεως Εσπεριδοειδών [Α.Σ.Ε.Π.Ε.] Σπάρτης " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ" Υπεύθυνος Καθηγητής : Γιαννουλέας Κώστας Ομάδα εργασίας των μαθητριών του Β1: Αλλοιμόνου Αναστασία Ασπιώτη Αθηνά Γιαννακοπούλου Παναγιώτα Γιαννουλέα Γεωργία

2 Γενική άποψη του συνεταιρισμού

3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 1. Επωνυμία - Νομική μορφή Η Ομάδα Παραγωγών - Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεως Εσπεριδοειδών [Α.Σ.Ε.Π.Ε.] Σπάρτης " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ", είναι συνεταιριστική οργάνωση πρώτου βαθμού. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει έδρα τη Σπάρτη. 2. Έτος ίδρυσης – διάρκεια Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το έτος 1982 και η χρονική του διάρκεια είναι απεριόριστη 3. Περιφέρεια Βάση του υπάρχοντος καταστατικού, το οποίο τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 1541 785 και εγκρίθηκε με την απόφαση 63 71987 του Ειρηνοδικείου Σπάρτης, έχει ως περιφέρεια τη γεωγραφική ενότητα η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια του Νομού Λακωνίας,εντός του οποίου ευρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις των μελών του.

4 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 4. Σκοποί – Δραστηριότητες Βάση του προαναφερθέντος καταστατικού, ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του, μέσα σε μία κοινή επιχείρηση. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε νόμιμες δραστηριότητες με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, της παραγωγής και προμήθειας γεωργικών εφοδίων,καθώς και της κατασκευής και προμήθειας των μέσων αγροτικής παραγωγής. Οι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι - Η συγκέντρωση επεξεργασία και πώληση των παραγομένων από τα μέλη του, εσπεριδοειδών. - Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη του. - Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων - Η παρέμβαση και λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των μελών του και τρίτων - Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης - Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου

5 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΟΧΟΙ

6 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. Σύνθεση μόνιμου προσωπικού Η Οργάνωση Προσωπικού απασχολεί πέντε ( 5 ) άτομα μόνιμο προσωπικό, με τις ακόλουθες ειδικότητες και αρμοδιότητες. - Ένα πτυχιούχο Γεωπόνο, υπεύθυνο τεχνικής στήριξης και παραγωγής - Ένα πτυχιούχο οικονομολόγο, υπεύθυνο εμπορίας. - Ένα πτυχιούχο οικονομολόγο υπεύθυνο λογιστηρίου. - Ένα πτυχιούχο τεχνικό μηχανοργάνωσης, υπεύθυνο διοικητικής υποστήριξης και - Ένα απόφοιτο μέσης τεχνικής σχολής, υπεύθυνο εργοστασίου. 2. Σύνθεση εποχιακού προσωπικού Για την ομαλή λειτουργία της οργάνωσης, την περίοδο της παραγωγής απασχολείται ένα μεγάλο πλήθος εργατών. - Εκατόν πενήντα ( 150 ) εργάτες στη κοπή του πορτοκαλιού. - Δέκα μεταφορείς, στη μεταφορά των πορτοκαλιών - Εξήντα εργάτες και εργάτριες στη διαλογή - τυποποίηση και συσκευασία - Δύο ζυγιστές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το έτος 1993 έχουν μηχανοργανωθεί πλήρως οι εργασίες της συγκέντρωσης της πρώτης ύλης και του λογιστηρίου.

7 Γενική άποψη του συνεταιρισμού

8 ΓΗΠΕΔΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μέσα από την υλοποίηση δύο επενδυτικών σχεδίων, τις περιόδους 1985-87 και 1988-1990, ο " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ " δημιούργησε μία σοβαρή υλικοτεχνική υποδομή Σήμερα θέτει στη διάθεση των μελών του,όλα τα τεχνικά μέσα για τη συγκέντρωση -αποθήκευση - συσκευασία και εμπορία των παραγομένων πορτοκαλιών. 1. Γήπεδα Ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικής έκτασης 42 στρεμμάτων, το οποίο αγοράσθηκε το έτος 1982 με ίδιους πόρους. 2. Κτίρια - Βιομηχανοστάσια επιφάνειας 2.000 τ.μ. κατασκευής 1985-87 - Αποθηκευτικοί χώροι επιφάνειας 2.000 τ.μ. κατασκευής 1988-89 - Γραφεία επιφάνειας 100 τ.μ. κατασκευής 1988. 3. Μηχανολογικός εξοπλισμός Μία πλήρης γραμμή διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας εσπεριδοειδών, δυναμικότητας 120 τόνων το οκτάωρο, Ιταλικής κατασκευής, εγκατασταθείσα το έτος 1987.

9 ΓΗΠΕΔΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4. Λοιπός εξοπλισμός Περιλαμβάνεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός, ο οποίος υποστηρίζει και συμπληρώνει τη γραμμή παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρονται - Είκοσι χιλιάδες πλαστικά κιβώτια για τη συγκομιδή των εσπεριδοειδών. - Δέκα πλατφόρμες μεταφοράς της πρώτης ύλης από τα κτήματα στο εργοστάσιο για λογαριασμό των παραγωγών. - Ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα. - Περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα. - Μηχανές μικροσυσκευασίας. - Αυτόματη παλετοδετική μηχανή - Παλέτες πολλαπλής χρήσης. - Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός των γραφείων - Δίκτυο μηχανογραφικής υποστήριξης. 5. Έγγειες Βελτιώσεις Μία γεώτρηση πλήρως εξοπλισμένη ( αυτοματισμοί κλπ ) παροχής 40 κ. μ. ύδατος ανά ώρα, για τις ανάγκες της μονάδας

10 Πλάστιγγα ζύγισης ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

11 Γραφεία Ζυγιστηριου

12 Υπόστεγο παραλαβής πορτοκαλιών από τα τρακτέρ

13 Χώρος παραλαβής των τελάρων και τοποθέτηση στο Αναβατόριο για μεταφορά των πορτοκαλιών στη γραμμή παραγωγής

14 Από το αναβατόριο τα τελάρα πηγαίνουν στον ανατροπέα και τα πορτοκάλια πέφτουν στους κυλίνδρους που περιστρέφονται, όπου γίνεται και η πρώτη διαλογή άχρηστων πορτοκαλιών.

15 Άλλη άποψη των περιστρεφόμενων κυλίνδρων μεταφοράς, όπου γίνεται και η προταξινόμηση ανάλογα με το μέγεθος των πορτοκαλιών.

16 Απολύμανση - Πλυντήριο. Εδώ τα πορτοκάλια πλένονται, απολυμαίνονται και καθαρίζονται επιμελώς.

17 Υπότιτλος Σφουγκάρια καθαρισμού και τελικού στεγνώματος των πορτοκαλιών

18 Υπότιτλος Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα οδηγούνται με τους περιστρεφόμενους κυλίνδρους στην κερωτική μηχανή.

19 Φούρνος. Τούνελ στεγνώματος

20 Αυτόματο μηχανικό σύστημα κέρωσης των πορτοκαλιών για την προστασία τους από μικροοργανισμούς, ώστε να διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

21 Υπότιτλος Γενική άποψη του συστήματος αυτόματης διαλογής των πορτοκαλιών κατά μέγεθος.

22 Υπότιτλος Καλιμπραδόροι. Μηχανισμοί αυτόματης διαλογής των πορτοκαλιών κατά μέγεθος.

23 Υπότιτλος Στα αυλάκια – Οδηγούνται τα πορτοκάλια κατά μέγεθος.

24 Τα χαρτοκιβώτια μεταφέρονται εναέρια στις Γραμμές συσκευασίας.

25 Υπότιτλος Γραμμές συσκευασίας. Δεξιά –Αριστερά από τις γραμμές κάθονται οι εργάτριες που τοποθετούν τα πορτοκάλια στα χαρτοκιβώτια.

26 2η Γραμμή συσκευασίας. Με τις μεταφορικές ταινίες τα έτοιμα χαρτοκιβώτια μεταφέρονται στο χώρο αποθήκευσης – φόρτωσης.

27 Υπότιτλος Αυτόματη γεμιστική μηχανή για συσκευασία πορτοκαλιών σε διχτυωτά τσουβάλια

28 Υπότιτλος Εσωτερική άποψη του εργοστασίου με την ομάδα εργασίας των μαθητριών του Β1

29 Υπότιτλος Πίνακας εκπαίδευσης εργατριών για την τοποθέτηση των πορτοκαλιών στα χαρτοκιβώτια, ανάλογα με το μέγεθός τους.

30 Υπότιτλος Είδη χαρτοκιβωτίων συσκευασίας

31 Υπότιτλος Είδη χαρτοκιβωτίων συσκευασίας

32 Υπότιτλος Χαρτοκιβώτια συσκευασίας

33 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμπεράσματα από τη Μελέτη Πυροπροστασίας. Στο εργοστάσιο υπάρχουν : Εννέα (9) Φορητοί Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης των 6 κιλών, κατηγοριών Α, Β, C, E Τρεις (3) Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης των 12 κιλών, κατηγοριών Α, Β, C, E Έξι (6) Πυροσβεστικές φωλιές μόνιμων υδροδοτικών δικτύου. Ένας (1) Πυροσβεστικός σταθμός.

34 Υπότιτλος Εξωτερική άποψη γραφείων

35 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8. Στοιχεία μελών Αριθμός μελών,620 Αριθμός συνεταιριστικών μερίδων 620 Αξία μερίδας 1000 Ε Ευθύνη ανά μερίδα 2000 Ε. 9. Συμμετοχές Ο Συνεταιρισμός δεν συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις 10. Οικονομικές καταστάσεις Οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί ) κλείνουν εμπρόθεσμα και ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Επισυνάπτονται οι ισολογισμοί των τελευταίων τριών χρήσεων. Τηρούνται επίσης όλα τα βιβλία της Ειδικής Λογιστικής των Ομάδων Παραγωγών τα οποία ελέγχονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας τουλάχιστον μία φορά το έτος.

36 Τα μέλη της Ο.Π. " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ " δραστηριοποιούνται στη καλλιέργεια των εσπεριδοειδών, κυρίως πορτοκαλιών. Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση ανέρχεται σε 4. 100 στρέμματα, σύμφωνα με τις δηλώσεις των παραγωγών. Η σύνθεση των καλλιεργούμενων ποικιλιών είναι φτωχή. Επικρατούν οι ομφαλοφόρες ποικιλίες και ιδιαίτερα η Washington Navel. Οι κυριότερες ποικιλίες κατά σειρά χρόνου ωρίμανσης είναι - Ομφαλοφόρες ποικιλίες Navel Newhall Navelina Washington Navel - Κοινές ποικιλίες Κοινό Σπάρτης Salustiana Μικρές εκτάσεις καταλαμβάνουν τα μανταρίνια Clementine, τα Grape-fruit και τα λεμόνια. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

37 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και ο όγκος παραγωγής κατά μέσο όρο (Μ.Ο.) ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ( στρέμματα) ( τόνοι)Μ.Ο. ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ 3.500 10.500 ΚΟΙΝΑ 600 2.500 ΣΥΝΟΛΟ 4.100 13.000 θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όγκος της παραγωγής σε ομφαλοφόρα υπό κανονικές συνθήκες υπερβαίνει τις 10.000 τον. Οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επικράτησαν τα δύο τελευταία χρόνια την περίοδο της ανθοφορίας μείωσαν δραστικά τον όγκο της παραγωγής. Η μέση καλλιεργούμενη έκταση ανά εκμετάλλευση ανέρχεται σε 6 στρέμματα. Το σύνολο των εκμεταλλεύσεων είναι καταγεγραμμένο σε κτηματολόγιο το οποίο τηρείται από την Ομάδα μέσα από το σύστημα μηχανοργάνωσης.

38 Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεως Εσπεριδοειδών [Α.Σ.Ε.Π.Ε.] Σπάρτης " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ" Ομάδα εργασίας των μαθητριών του Β1: Αλλοιμόνου Αναστασία Ασπιώτη Αθηνά Γιαννακοπούλου Παναγιώτα Γιαννουλέα Γεωργία Υπεύθυνος Καθηγητής : Γιαννουλέας Κώστας Τέλος


Κατέβασμα ppt "Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεως Εσπεριδοειδών [Α.Σ.Ε.Π.Ε.] Σπάρτης " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ" Υπεύθυνος Καθηγητής : Γιαννουλέας Κώστας Ομάδα εργασίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google