Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IAENUS1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IAENUS1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IAENUS1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS

2 MORFOLOGIA DEL INFINITIVO El infinitivo es la forma nominal del verbo: es un sustantivo verbal φε γω φε γειν Yo huyo (huir) el huir el hecho de huir

3 χω φ ρω ιμ ειν ε ναι χεινφ ρειν irregular yo tengo yo llevo yo soy

4 SINTAXIS DEL INFINITIVO (SUSTANTIVO) Infinitivo sustantivo neutro singular (abstracto) sustantivo verbal (infinitivo) nominativo (sujeto) acusativo (cd) φε γειν κακ ν στιν el huir es malo υτ ς θ λει λ γειν πολ le gusta hablar mucho

5 SINTAXIS DEL INFINITIVO (VERBO) Infinitivo verbo (sujeto + complementos) sujeto en acusativo Σωτρ της νομ ζει το ς θεναιους ε ναι δικους Socrates piensa que los atenienses son injustos θεναιους ε ναι δικους sujeto (acus.) infinitivo (acción verbal) atributo (acus.) infinitivo

6 PROPOSICIONES COMPLETIVAS Son aquellas proposiciones subordinadas que ocupan el hueco funcional de un sustantivo proposiciones subordinadas sustantivas 1.él dijo que no vendría a clase 1.él dijo eso 2.él lo dijo 2.que no hagas los ejercicios es una tontería 1.eso es una tontería completiva de CD completiva de sujeto

7 PROPOSICIONES COMPLETIVAS (GRIEGO) construcción de infinitivo construcción con nexo ριστοτ λης λ γει τρε ς πολιτε ας το ς νθρ ποις ε ναι Aristóteles afirma que tres constituciones son para los hombres (los hombres tienen tres constituciones) ριστοτ λης λ γει τι τρε ς πολιτε αι το ς νθρ ποις ε σ ν Aristóteles afirma que tres constituciones son para los hombres (los hombres tienen tres constituciones)

8 con infinitivo con nexo τι

9 COMPLETIVAS: CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO Construcciones de infinitivo concertado –infinitivo sin sujeto El protagonista de la acción expresada por el infinitivo es el sujeto de a oración principal. Construcciones de infinitivo no concertado –infinitivo con sujeto (sustantivo en acusativo) el protagonista de la acción expresada por el infinitivo es independiente al de la oración principal

10 Contrucción de infinitivo CONCERTADO οδες κακς εναι θλει. πντες ο νθρωποι θλουσι φλους χειν. χρ τν λθειαν ε λγειν. V.P. conviene siempre decir la verdad todos los hombres quieren tener amigos nadie quiere ser malo TRADUCIÓN : INFINTIVO ESPAÑOL atr. CD

11 Construcción de InfinitivoNO CONCERTADO δκη στ τ τος φλους ε ποιεν κα τος χθρος κακς. Ο λληνες τν μηρον σοφν νομζουσιν. TRADUCIÓN : que + oración Ο λληνες τν μηρον σοφν εναι νομζουσιν. ε ναι V.P. atr. sujeto los griegos creen que Homero es sabio. la justicia es que los amigos obren buenamente y los enemigos malamente.

12 δε τν πολτην φιλανθρπον κα φιλπολιν εναι Δε κυρους εναι τος νμους τος πολταις Δε τος νθρπους τν πλοτον κα τν πεναν χειν οκ ν τ οκ λλ ν τας ψυχας τος νμους τν νδρν, ο τος νδρας τν νμων κυρους εναι δε. conviene que las leyes sean soberanas de los hombres y no los hombres de las leyes. conviene que los hombres tengan riqueza y pobreza no en la casa sino en las almas conviene que las leyes sean las soberanas para los ciudadanos conviene que el ciudadano sea filántropo y patriota

13 COMPLETIVAS CON NEXO Σωκρτης λγει τι δονα τινς εσιν, α μν γαθα, α δ κακα Λυσας λγει τι οδες τν νθρπων στ φσει οτε λιγαρχικς οτε δημοδρατικς. Lisias dice que ninguno de los hombres es por naturaleza ni oligárquico ni democrático Sócrates dice que hay algunos placeres: unos buenos y otros malos

14 Temáticos (ω) Atemáticos (μι) –ε μ CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS GRIEGOS Ud 5Ud 6Ud 7Ud 8 Δι κωΦ ρωΤ κτω θ λω Φε γωΛ γωΠλουτ ω Πρ ττωΓιγν σκω χωΛαμβ νω Ποι ωΝομ ζω Βασιλε ω

15 VERBOS IMPERSONALES δε χρ es necesario, es menester, se necesita, es preciso, hace falta es necesario, es menester, es conveniente, es preciso, se debe, hay que, hay obligación de INFINITIVO QUE

16 Repaso Pronombres pronombres adjetivos Demostrativos este, esta, esto δε, δε, τδε Indefinido nadie, nada οδες, οδεμα, οδν Indefinido algún, alguna, alguno τις, τι Personales yo, tú, él

17 PRONOMBRES INDEFINIDOS IndefinidoMasculinoFemeninoNeutro N τις Τι Ο δε ςΟ δεμ αΟ δ ν A Τιν Τι Ο δ ναΟ δεμ ανΟ δ ν G Τιν ς Ο δεν ςΟυδεμι ςΟ δεν ς D Τιν Ο δεν Ο δεμι Ο δεν N. pl. Τιν ς Τιν A. pl. Τιν ς Τιν G. pl. Τιν ν D. pl Τισ algún, alguna, algunonadie

18 NUMERALES CardinalAdverbio ordinal Ε ς, μ α, νΠρ τον Δ οΔε τερον Τρε ς, τρ αΤρ τον Τ τταρες, τ τταραΤ ταρτον


Κατέβασμα ppt "IAENUS1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google