Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνδυασμένη θεραπεία στην ΚΥΠ: α1-blockers και PDE-5 inhibitors Βασίλειος Τζώρτζης Λέκτορας Ουρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνδυασμένη θεραπεία στην ΚΥΠ: α1-blockers και PDE-5 inhibitors Βασίλειος Τζώρτζης Λέκτορας Ουρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνδυασμένη θεραπεία στην ΚΥΠ: α1-blockers και PDE-5 inhibitors Βασίλειος Τζώρτζης Λέκτορας Ουρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2

3 LUTS και Στυτική δυσλειτουργία  Cologne Male Survey n= 448930-80 ετών Στυτική δυσλειτουργία 2,3%-53,4% (40-70 ετών) LUTS, Υπέρταση, ΣΔ, Επεμβάσεις στην πύελο LUTS 72% Στυτ. Δυσ. 38% χωρίς

4 n=12.815 MSAM-7: ΜΕIΩΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ LUTS ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Σεξουαλικές Επαφές/μήνα

5 LUTS και Στυτική δυσλειτουργία: Βιολογικό υπόβαθρο  ΝΟS/NO στον προστάτη και στα σηραγγώδη  Υπερδραστηριότητα του ΑΝΣ στην πύελο  Αθηρωμάτωση των αγγείων της πυέλου  Ποιότητας ζωής λόγω LUTS/ΚΥΠ

6 α 1 -blockers  Θεωρείται η αποτελεσματικότερη θεραπεία για τα LUTS που οφείλονται στην ΚΥΠ 1 PDE-5 inhibitors  Είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής για την Στυτ. Δυσ. 2  LUTS και Στυτ Δυσ. συνυπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στον γηράσκοντα άνδρα 3  Η συγχορήγηση των φαρμάκων αυτών ότι θα αυξηθεί ! ! ! α 1 -blockers  Θεωρείται η αποτελεσματικότερη θεραπεία για τα LUTS που οφείλονται στην ΚΥΠ 1 PDE-5 inhibitors  Είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής για την Στυτ. Δυσ. 2  LUTS και Στυτ Δυσ. συνυπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στον γηράσκοντα άνδρα 3  Η συγχορήγηση των φαρμάκων αυτών ότι θα αυξηθεί ! ! ! α 1 -blockers και PDE-5 Inhibitors 1 AUA Guidelines on Management of BPH J. Urol. 2003, 170, 530-547 2 Lue TF et al J. Sex. Med. 2004, 1: 6-23 3 Rosen R, et al. Eur Urol. 2003;44:637-649 1 AUA Guidelines on Management of BPH J. Urol. 2003, 170, 530-547 2 Lue TF et al J. Sex. Med. 2004, 1: 6-23 3 Rosen R, et al. Eur Urol. 2003;44:637-649

7 Είναι ασφαλής η συγχορήγηση;

8 Μελέτες αλληλεπίδρασης  3 placebo-controlled, τυχαιοποιημένες, cross-over μελέτες με παρόμοιο σχεδιασμό μελέτησαν τις αιμοδυναμικές επιπτώσεις χορήγησης Τadalafil 20mg με α 1 -blockers:  Doxazosin 0.8mg (18 υγιείς εθελοντές) 1  Tamsulosin 0.4mg (18 υγιείς εθελοντές) 1  Alfuzosin 10mg OD (18 υγιείς εθελοντές ) 2  Στόχοι:  Μέγιστη πτώση της συστολικής και διαστολικής Α.Π. σε όρθια και ύπτια θέση  SBP 30 mmHg, πτώση DBP vs αρχικής >20 mmHg  3 placebo-controlled, τυχαιοποιημένες, cross-over μελέτες με παρόμοιο σχεδιασμό μελέτησαν τις αιμοδυναμικές επιπτώσεις χορήγησης Τadalafil 20mg με α 1 -blockers:  Doxazosin 0.8mg (18 υγιείς εθελοντές) 1  Tamsulosin 0.4mg (18 υγιείς εθελοντές) 1  Alfuzosin 10mg OD (18 υγιείς εθελοντές ) 2  Στόχοι:  Μέγιστη πτώση της συστολικής και διαστολικής Α.Π. σε όρθια και ύπτια θέση  SBP 30 mmHg, πτώση DBP vs αρχικής >20 mmHg 1 Kloner RA et al. J Urol. 2004;172:1935-1940 2 Giuliano F. et al. Urology 2006, 67, 1199-1204.

9 SBP DBP Ύπτια Όρθια Αλλαγές της Α.Π. * * * * *Στατιστικά σημαντικό εύρημα 1 Kloner RA et al. J Urol. 2004;172:1935-1940 2 Giuliano F. et al. Urology 2006, 67, 1199-1204 Αλλαγές της Α.Π.

10 Tadalafil 20mg & Alfuzosin 10mg OD Alfuzosin 10mg + Placebo (N=18) Alfuzosin 10mg + Tadalafil 20mg (N=18) Standing blood pressure SBP < 85 mm Hg01 DBP < 45 mm Hg00 SBP πτώση >30 mm Hg00 DBP πτώση >20 mm Hg00 Supine blood pressure SBP < 85 mm Hg00 DBP < 45 mm Hg00 SBP πτώση >30 mm Hg00 DBP πτώση >20 mm Hg00 Giuliano F. et al. Urology 2006, 67, 1199-1204

11 Tadalafil 20mg & Tamsulosin 0.4mg Tamsulosin 0.4mg + Placebo (N=18) Tamsulosin 0.4mg + Tadalafil 20mg (N=18) Α.Π. σε όρθια θέση SBP < 85 mm Hg00 DBP < 45 mm Hg00 SBP πτώση >30 mm Hg12 DBP πτώση >20 mm Hg10 Α.Π. σε ύπτια θέση SBP < 85 mm Hg00 DBP < 45 mm Hg00 SBP πτώση >30 mm Hg21 DBP πτώση >20 mm Hg02 Kloner RA et al. J Urol. 2004;172:1935-1940.

12 Tadalafil 20mg & Doxazosin 0.8mg Doxazosin 0.8mg + Placebo (N=18) Doxazosin 0.8mg + Tadalafil 20mg (N=18) Standing blood pressure SBP < 85 mm Hg15 DBP < 45 mm Hg01 SBP decrease >30 mm Hg25 DBP decrease >20 mm Hg12 Supine blood pressure SBP < 85 mm Hg10 DBP < 45 mm Hg00 SBP decrease >30 mm Hg11 DBP decrease >20 mm Hg02 Kloner RA et al. J Urol. 2004;172:1935-1940

13 ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα Tadalafil Αυξάνει την υποτασική δράση της doxazosin Οριακές (μη κλινικά σημαντικές) αιμοδυναμικές αλλαγές με alfuzosin και tamsulosin Tadalafil Αυξάνει την υποτασική δράση της doxazosin Οριακές (μη κλινικά σημαντικές) αιμοδυναμικές αλλαγές με alfuzosin και tamsulosin

14 Επιδρούν οι α1-blockers στη στυτική λειτουργία ;

15 Lue T, NEJM, 2000, 342,1801-1813  1 -αδρενεργικοί υποδοχείς και χάλαση του στυτικού ιστού

16 Χάλαση των σηραγγωδών σωμάτων 0 20 40 60 80 100 0,00010,0010,010,1110 Compounds [µM] % Relaxation Alfuzosin Phentolamine Sildenafil Palea et al. BJU Int. 2003, 91, 873-877

17 Στυτική δυσλειτουργία σε ασθενείς υπό αντιυπερτασική αγωγή* *Treatment of Mild Hypertension Study (TOMHS). AcebutololAmlodipineDoxazosinEnalaprilChlorthalidonePlacebo 24 mo 48 mo Επίπτωση στυτικής δυσλειτουργίας Ασθενείς (%) Grimm RH. Hypertension 1997;29:8-14.

18 0% 10% 20% 30% PLACEBO Terazosin/Finasteride Doxazosin/Finasteride Alfuzosin/Finasteride FINASTERIDE Terazosin TAMSULOSIN Doxazosin ALFUZOSIN AUA Meta-Analysis: Στυτική δυσλειτουργία σε ασθενείς σε θεραπεία για ΚΥΠ AUA Guidelines on Management of BPH J. Urol. 2003, 170, 530-547 Η στυτική δυσλειτουργία των ασθενών σε α 1 -blockers είναι συγκρίσιμη με το placebo Η στυτική δυσλειτουργία των ασθενών σε α 1 -blockers είναι συγκρίσιμη με το placebo

19 PDE-5 Inhibitors και LUTS

20 eNOS iNOS nNOS-c nNOS-b nNOS-a NOS ισομορφές σε προστάτες ποντικών Podlasek CA, Zelner DJ et al. J. Urol. 2003, 169, 285, Abstract #1108

21 PDE και προστάτης αδένας (μεταβατική ζώνη) PDE4D PDE11PDE3A Αγγειακές λείες μυϊκές ίνες Αδενικό επιθήλιο Λείες μυϊκές ίνες PDE5 Αδενικό επιθήλιο

22 Sildenafil για Στ.Δυσ. & LUTS  Κριτήρια εισαγωγής Ηλικία ≥45 ετών IIEF (EF) domain score ≤25 IPSS ≥12 PSA ≤10 ng/mL Active sexual relationship throughout the study  12-βδομάδες, διπλή –τυφλή, placebo  50 mg sildenafil κάθε βράδυ ή 60-90 min προ επαφής  Μετά 2 βδομάδες, αύξηση δόσης στα 100 mg ή παραμονή στα 50 mg McVary K. et al J. Urol (in press)

23 IIEF Erectile Function Domain 1.86 9.17 0 2 4 6 8 10 12 Placebo (n=170)Sildenafil (n=181) LS Mean (±SE) Change * *p<0.0001 vs placebo McVary K. et al J. Urol (in press)

24 IPSS –1.46 –0.62 –1.93 –4.08 –2.31 –6.32 –8–8 –7–7 –6–6 –5–5 –4–4 –3–3 –2–2 –1–1 0 Συνολικόερεθιστικάαποφρακτικά Placebo (n=162) Sildenafil (n=179) * * * *p<0.0001 vs placebo LS Mean (±SE) Change McVary K. et al J. Urol (in press)

25 Δεν αυξήθηκε το Qmax 0.31 0.16 –1–1 –0.5 0 0.5 1 1.5 Placebo (n=169)Sildenafil (n=179) LS Mean (±SE) Change McVary K. et al J. Urol (in press)

26 Roehrborn CG et al. AUA 2006 (abstract 1636) Placebo -1.7 *p<0.01 **p<0.001 n=419 6 weeks -1.2 -2.8 12 weeks -3.8 ** * Tadalafil 5mg OD Tadalafil 20mg OD -5 -4 -3 -2 0 IPSS score Tadalafil βελτιώνει τα LUTS Δεν επιδρά στο Qmax

27 α 1 -blocker + PDE-5 Inhibitor: αντιμετώπιση LUTS/ΚΥΠ Στυτικής δυσλειτουργίας ή και των δυο;

28 Tadalafil + Alfuzosin  42 που δεν απάντησαν σe 20mg Τadalafil (μονοθεραπεία)  Προστέθηκε Αlfuzosin 10mg OD  Βελτίωση της Στυτ Λειτ. 71%  Καμία σοβαρή παρενέργεια  42 που δεν απάντησαν σe 20mg Τadalafil (μονοθεραπεία)  Προστέθηκε Αlfuzosin 10mg OD  Βελτίωση της Στυτ Λειτ. 71%  Καμία σοβαρή παρενέργεια Yassin et al, Int. J. Impot. Res 2003, 15 (suppl. 6), 2-5

29  62 ασθενείς με LUTS και σεξουαλική δυσλειτουργία  Τυχαιοποίηση σε alfuzosin 10mg OD (n=20), sildenafil 25mg OD (n=21) ή συνδυασμός (n=21) για 12 εβδομάδες.  Αξιολόγηση: IPSS, bother score, ημερολόγιο ούρησης, Qmax, PVR και IIEF Sildenafil + Alfuzosin Kaplan et al, AUA 2006, 15 (suppl. 6), 2-5 (abstract 699)

30 Mean IPSS total score Alfuzosin 10mg OD Sildenafil 25mg OD Combination 17.8 14.6 16.9 14.9 17.3 13.5 Baseline End-point p=0.01 p=0.03 p=0.002 LUTS (IPSS) Kaplan et al, AUA 2006, 15 (suppl. 6), 2-5 (abstract 699)

31 Mean IIEF erectile function score 17.4 20.3 14.3 21.4 16.2 25.7 p=0.11 p=0.01 p=0.002 Alfuzosin 10mg OD Sildenafil 25mg OD Combination Baseline End-point Στυτική δυσλειτουργία (IIEF) Kaplan et al, AUA 2006, 15 (suppl. 6), 2-5 (abstract 699)

32  παρενέργειες: 7/62 (11%) Alfuzosin: ζάλη (n=2) Sildenafil: έξαψη (n=1), δυσπεψία (n=1) Συνδυασμός: Ζάλη (n=1), δυσπεψία (n=2)  παρενέργειες: 7/62 (11%) Alfuzosin: ζάλη (n=2) Sildenafil: έξαψη (n=1), δυσπεψία (n=1) Συνδυασμός: Ζάλη (n=1), δυσπεψία (n=2) Ασφάλεια

33


Κατέβασμα ppt "Συνδυασμένη θεραπεία στην ΚΥΠ: α1-blockers και PDE-5 inhibitors Βασίλειος Τζώρτζης Λέκτορας Ουρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google