Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητική εργασία Έγκλημα στο διαδίκτυο. Ανά π τυξη τεχνολογίας. Εύκολη και ανεξέλεγκτη χρήση διαδικτύου α π ο χρήστες όλων τον ηλικιών. Ανά π τυξη διαδικτυακού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητική εργασία Έγκλημα στο διαδίκτυο. Ανά π τυξη τεχνολογίας. Εύκολη και ανεξέλεγκτη χρήση διαδικτύου α π ο χρήστες όλων τον ηλικιών. Ανά π τυξη διαδικτυακού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητική εργασία Έγκλημα στο διαδίκτυο

2 Ανά π τυξη τεχνολογίας. Εύκολη και ανεξέλεγκτη χρήση διαδικτύου α π ο χρήστες όλων τον ηλικιών. Ανά π τυξη διαδικτυακού εγκλήματος. Το διαδίκτυο π ροσφέρει π οικιλία δραστηριοτήτων γι ’ αυτο και π αίζει σημαντικό ρόλο στην ζωή των ανθρώ π ων.

3 Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης Οι άνθρω π οι στις μέρες μας χρησιμο π οιούν όλο και π ιό συχνά τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Τις θεωρούν αρκετά χρήσιμες αφού μέσο α π ο αυτές μ π ορούν να ε π ικοινωνήσουν με άλλα άτομα συγγενείς ή άτομα π ου βρίσκονται σε ο π οιοδή π οτε σημείο της γής και έχουν βέβαια π ροσβαση στο διαδίκτυο. Ε π ίσης μέσο αυτών των σελίδων μ π ορούν να ψυχαγωγηθούν. Όμως μεσα σε όλα τα καλά αυτών των σελίδων υ π άρχουν και τα αρνητικά. Πολλοί άνθρω π οι ειδικά σε μικρές ηλικίες π ου ακόμα δεν ξέρουν να χρησιμο π οιούν το διαδίκτυο με ασφάλεια «π έφτουν » θύματα α π άτης.

4 Πορνογραφία Η π ορνογραφία είναι μία ακόμη μορφή του διαδικτυακού εγκλήματος π ου βρίσκεται σε έξαρση. Όλο και π ερισσότερα άτομα εμ π λέκονται σε τέτοιου είδους οργανώσεις. Η π ορνογραφία μένει και μαίνεται, π αίρνοντας διάφορες μορφές, με π ιο γνωστή βέβαια την π αιδική π ορνογραφία, η ο π οία τελευταία είναι η π ιο διαδεδομένη και συγχρόνως η π ιο ε π ικίνδυνη. Οι π αιδόφιλοι μέσω της «online» ψηφιακής ε π ικοινωνίας π ροορίζουν ένα π αιδί για αντικείμενο εκμετάλλευσης, αναρτούν το α π αγορευμένο υλικό στο διαδίκτυο π ροκειμένου να έχουν κέρδος α π ο εγκληματικές ενέργεις ικανο π οιόντας π αράλληλα τις " αρρωστημένες " ε π ιθυμίες άλλων π αιδόφιλων.

5 Πειρατεία μ π ορεί να χαρακτηριστεί αντιγραφή αρχείων χωρίς νόμιμη άδεια χρήσης α π ό ιδιώτες, όσο και η διανομή ή μετα π ώληση αρχείων λογισμικού χωρίς την νόμιμη άδεια χρήσης. Κινηματογραφικές ταινίες, μουσικοί δίσκοι π ου ακόμα δεν έχουν κυκλοφορίσει και π ολλά άλλα είδη ψυχαγωγίας διαθέτονται στο διαδίκτυο δωρεάν.

6 Υ π άρχουν δύο κατηγορίες ανθρώ π ων π ου ασχολούνται με την π ειρατεία. Hackers Crackers Είναι προγραμματιστές που έχουν πολλές γνώσεις σε σχέση με το λειτουργικό των συστημάτων και των γλωσσών προγραμματισμού γι ’ αυτό και τους είναι εύκολο να εισβάλουν σε λογισμικά υπολογιστων μεγάλων εταιριών και να πάρουν σημαντικές πληροφορίες. Είναι προγραμματιστές που μπορούν να παραβιάσουν το λογισμικό ενός υπολογιστή και να καταστρέψουν σημαντικά δεδομένα. Τα « θύματά » τους συνήθως δέχονται σοβαρά προβλήματα εφόσον υπάρχει περίπτωση ο υπολογιστής τους να καταστραφεί.

7 Το διαδίκτυο είναι μαι ανοιχτή κοινωνία, η οποία για να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει να παρθούν κάποιοι κανόνες για τον περιορισμό παράνομων ενεργειών.

8 Ερευνητική Εργασία : Έγκλημα στο διαδίκτυο Θέμα : Έγκλημα στο διαδίκτυο - Παιδική πορνογραφία - Πειρατεία Επιμελητές : Μελίνα Βλάχου, Ιωάννα Δημητριάδη, Κωνσταντίνα Θωμά Σχολείο : 1 ο Γενικό Λύκειο Αλίμου - Θουκυδίδειο Σχολικό Έτος : 2013 Τμήμα : Β ' Λυκείου - Β 2


Κατέβασμα ppt "Ερευνητική εργασία Έγκλημα στο διαδίκτυο. Ανά π τυξη τεχνολογίας. Εύκολη και ανεξέλεγκτη χρήση διαδικτύου α π ο χρήστες όλων τον ηλικιών. Ανά π τυξη διαδικτυακού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google