Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέσα επικοινωνίας Αιμιλία Αριστείδου. Άσκηση 1 Στην οθόνη υπάρχουν τα μέσα επικοινωνίας : γράμμα, τηλέφωνο, υπολογιστής, εφημερίδα & περιοδικό, τηλεόραση,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέσα επικοινωνίας Αιμιλία Αριστείδου. Άσκηση 1 Στην οθόνη υπάρχουν τα μέσα επικοινωνίας : γράμμα, τηλέφωνο, υπολογιστής, εφημερίδα & περιοδικό, τηλεόραση,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέσα επικοινωνίας Αιμιλία Αριστείδου

2 Άσκηση 1 Στην οθόνη υπάρχουν τα μέσα επικοινωνίας : γράμμα, τηλέφωνο, υπολογιστής, εφημερίδα & περιοδικό, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Μιλά ένα κοριτσάκι. Γεια σας π αιδιά ! Μάζεψα όλα τα μέσα ε π ικοινωνίας π ου χρησιμο π οιούμε για να ε π ικοινωνούμε μεταξύ μας, όσο μακριά κι αν βρισκόμαστε. Πάτησε π άνω ένα – ένα τα μέσα ε π ικοινωνίας για να τα γνωρίσεις.

3 Κάθε φορά που το παιδί πατά πάνω σε ένα μέσο επικοινωνίας, αυτό εμφανίζεται μόνο του στην οθόνη μαζί με το κοριτσάκι που μιλά.

4 Γράμμα  Το γράμμα το χρησιμο π οιούμε για να γράψουμε τα νέα μας σε κά π οιο μακρινό φίλο ή συγγενή μας. Το ταχυδρομούμε και το π αίρνει ο ταχυδρόμος στον π ροορισμό του. Αυτό τον τρό π ο ε π ικοινωνίας τον χρησιμο π οιούσαν π ερισσότερο στα π ιο π αλιά χρόνια π ου δεν υ π ήρχαν τηλέφωνα.

5 Τηλέφωνο  Το τηλέφωνο το χρησιμο π οιούμε για να ε π ικοινωνούμε, όταν θέλουμε να μιλήσουμε με κά π οιον άλλον, όταν αυτός βρίσκεται μακριά μας.

6 Ηλεκτρονικός υπολογιστής  Με τον ηλεκτρονικό υ π ολογιστή μ π ορούμε να μ π ούμε στο διαδίκτυο και να στείλουμε κά π οιο μήνυμα ή να μιλήσουμε με κά π οιο φίλο μας.

7 Εφημερίδα & περιοδικό  Μέσα α π ό την εφημερίδα και το π εριοδικό μ π ορούμε να διαβάσουμε και να μάθουμε τα διάφορα γεγονότα π ου συμβαίνουν στην χώρα μας και στον υ π όλοι π ο κόσμο. Μ π ορούμε ακόμα να γράψουμε και εμείς μέσα σε κά π οια εφημερίδα ή π εριοδικό αν έχουμε κάτι σημαντικό να π ούμε στον υ π όλοι π ο κόσμο.

8 Ραδιόφωνο  Στο ραδιόφωνο μ π ορούμε να ακούσουμε εκτός α π ό τραγούδια και γεγονότα π ου συμβαίνουν στην χώρα μας και στον υ π όλοι π ο κόσμο.

9 Τηλεόραση  Στην τηλεόραση μ π ορούμε να δούμε διάφορα γεγονότα π ου συμβαίνουν σε διάφορά μέρη του κόσμου και στην χώρα μας.

10 Άσκηση 2 Φόντο όλα τα μέσα επικοινωνίας. Το παιδί πατά πάνω στην σωστή απάντηση. Ποιο μέσο ε π ικοινωνίας χρησιμο π οιούσαν στα π αλιά χρόνια ; Πάτησε π άνω του.

11 Φόντο όλα τα μέσα επικοινωνίας. Το παιδί πατά πάνω στην σωστή απάντηση. Ποια α π ό τα μέσα ε π ικοινωνίας χρησιμο π οιούμε για να μάθουμε τα γεγονότα π ου συμβαίνουν στην χώρα μας και στον υ π όλοι π ο κόσμο ; Πάτησε π άνω τους.

12 Φόντο όλα τα μέσα επικοινωνίας. Το παιδί πατά πάνω στην σωστή απάντηση. Ποια μέσα ε π ικοινωνίας χρησιμο π οιούμε για να μιλήσουμε με τους φίλους μας ; Πάτησε π άνω τους.


Κατέβασμα ppt "Μέσα επικοινωνίας Αιμιλία Αριστείδου. Άσκηση 1 Στην οθόνη υπάρχουν τα μέσα επικοινωνίας : γράμμα, τηλέφωνο, υπολογιστής, εφημερίδα & περιοδικό, τηλεόραση,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google