Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΠΣ 2000 - 2006

2 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Πληροφόρηση-Δημοσιότητα ΚΠΣ 2000 - 2006

3 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Συντονισμός – Παρακολούθηση ενεργειών Π&Δ  Παρακολούθηση και συντονισμός του έργου Π&Δ των ΕΠ με παροχή κατευθύνσεων και υπόδειξη διορθώσεων όπου χρειάζεται  Ανασύσταση Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης του έργου της Δημοσιότητας  Αποστολή στις ΔΑ των ΕΠ ενδεικτικού τεύχους προκήρυξης προκειμένου να αντιμετωπισθούν σημαντικά προβλήματα που παρουσιάσθηκαν στην μέχρι τώρα υλοποίηση του έργου και στην σύνταξη των προκηρύξεων για τους αναδόχους δημοσιότητας

4 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006  H ΔΑ ΚΠΣ αντήλαξε απόψεις και εμπειρίες με αρμόδια στελέχη των ΕΠ σε πολλές διμερείς συναντήσεις για την προκήρυξη των διαγωνισμών  Αποστολή στις ΔΑ των ΕΠ πίνακα με τις ελάχιστες- απαραίτητες προδιαγραφές λειτουργίας των ιστοσελίδων που διαθέτουν προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους  Συμμετοχή στον σχολιασμό του Εφαρμοστικού κανονισμού της Δ΄ Προγραμματικής περιόδου

5 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Δίκτυο Υπεύθυνων Δημοσιότητας  Έχει ενεργοποιηθεί το Δίκτυο Υπευθύνων Δημοσιότητας για την ανταλλαγή απόψεων και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου  Η ομάδα για την αξιολόγηση διαμορφώνει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας  Για την αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης Επικοινωνίας και την βελτίωση των γνώσεων των Υπευθύνων Δημοσιότητας των ΕΠ σχεδιάζεται σε συνεργασία με την ΜΟΔ σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο

6 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Ανάδειξη Καλών Πρακτικών  Η ΜΟΔ σε συνεργασία με την ΔΑ ΚΠΣ προχώρησε στη σύνταξη ειδικής φόρμας που θέτει τα κριτήρια ορισμού των καλών πρακτικών και κάλεσε τις ΔΑ των ΕΠ, να τις εντοπίσουν

7 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Γενικές Κατευθύνσεις  Η Πληροφόρηση και η εύκολη πρόσβαση του πολίτη στις δράσεις του ΚΠΣ τίθεται ως προτεραιότητα στο σχεδιασμό μας ώστε οι πολίτες να μην αισθάνονται αποκλεισμένοι από τα προγράμματα.  Στην παρούσα φάση τα ΕΠ τα οποία διαθέτουν σύμβουλους δημοσιότητας κλήθηκαν να προχωρήσουν σε ευρεία προβολή των καλών πρακτικών  Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται η χρησιμότητα του www.info3kps.gr του οποίου η σπουδαιότητα αποδεικνύεται από την αύξηση της επισκέψιμότητάς του και για την τροφοδότηση του οποίου καλούνται σε διαρκή ενεργοποίηση όλες οι ΔΑ των ΕΠ και οι Τελικοί Δικαιούχοι. www.info3kps.gr

8 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Γραφείο Πληροφόρησης Συμμετοχή στην ομάδα (SFIT) της Γ.Δ/σης Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε για την Πληροφόρηση στα Διαρθρωτικά Ταμεία


Κατέβασμα ppt "ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google