Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ενότητας αυτής ο/η μαθητής/τρια πρέπει: 1. Να αναγνωρίζει τα διάφορα είδη γραμμών. 2. Να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τα διάφορα είδη γραμμών. 3. Να χαράζει ευθείες και καμπύλες γραμμές με γεωμετρικά όργανα και με ελεύθερο χέρι. 4. Να γράφει ομοιόμορφα, συμμετρικά και αισθητικά ωραία γράμματα και αριθμούς με ελεύθερο χέρι, καθώς και με γεωμετρικά όργανα.

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Στο Τεχνικό Σχέδιο όπως και σε όλα τα είδη Σχεδίου είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε το κατάλληλο είδος γραμμής για κάθε περίπτωση. Το χαρακτηριστικό της γραμμής που χρησιμοποιείται στη σχεδίαση είναι: Η μορφή (συνεχής, αξονική, διακεκομμένη) Η ένταση Το πάχος ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ

4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Συνεχής χοντρή γραμμή Είναι κύρια γραμμή που παρουσιάζει το ορατό περίγραμμα του αντικειμέ- νου. Το πάχος της εξαρτάται από την κλίμακα σχεδίασης. Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 0,3 και 1,2 mm. Συνεχής λεπτή γραμμή Χρησιμοποιείται για τις γραμμές των διαστάσεων, τις διαγραμμίσεις, τις προβολικές γραμμές και για άλλες βοηθητικές γραμμές.

5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Διακεκομμένη γραμμή Χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση των ακμών επιφανειών οι οποίες υπάρχουν, αλλά δε φαίνονται στην όψη του αντικειμένου που σχεδιά- ζεται. Το πάχος της διακεκομμένης γραμμής είναι περίπου το ½ της συνεχούς χοντρής γραμμής. Αξονική γραμμή Είναι νοητή λεπτή γραμμή και χρησιμοποιείται για να δείχνουμε τη θέση των αξόνων συμμετρίας του αντικειμένου και των επιπέδων τομής.

6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τη διακεκομμένη γραμμή πρέπει να δείξουμε στους μαθητές/τριες, ότι οι γραμμές πρέπει να είναι ίσες μεταξύ τους, όπως ίσα μεταξύ τους πρέπει να είναι και τα διάκενα. Το μέγεθος των γραμμών είναι ανάλογο με το μήκος της διακεκομμένης γραμμής. Το κενό διάστημα μεταξύ των γραμμών να είναι γύρω στο 1/3 με 1/4 των γραμμών. Για τις αξονικές γραμμές ισχύουν τα πιο πάνω, πρέπει όμως να τονίσουμε στους μαθητές/τριες ότι η μικρή γραμμή να μην είναι τελεία, εκτός από πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αξονική γραμμή είναι πολύ μικρή.

7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Οι οριζόντιες γραμμές χαράζονται πάντοτε με τη βοήθεια του ταυ, ξεκινώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά.

8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οι κατακόρυφες γραμμές χαράζονται πάντοτε με τη βοήθεια του ταυ και των τριγώνων, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω.

9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οι υπό κλίση γραμμές χαράζονται με τη βοήθεια του ταυ και του τριγώνου ή συνδυασμού τριγώνων.

10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η περιφέρεια κύκλων, τα τόξα και οι καμπύλες γραμμές χαράζονται με τη βοήθεια διαβήτη ή καμπυλόγραμμων.

11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ Τα γράμματα και οι αριθμοί που χρησιμο- ποιούνται σε ένα σχέδιο πρέπει να έχουν καλαισθησία, συμμετρία και να συμπλη- ρώνουν την όλη αισθητική του σχεδίου.

12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάλογα με το πλάτος των γραμμάτων, η γραφή διακρίνεται σε: α) Στενή (ύψος α, πλάτος ½ α) β) Μέση (ύψος α, πλάτος ¾ α) γ) Πλατιά (ύψος α, πλάτος α)

13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάλογα με την κλίση των γραμμάτων η γραφή διακρίνεται σε ορθή και κεκλιμένη. Τα γράμματα πρέπει να είναι απλά και ευανάγνωστα. Η επιλογή του μεγέθους των αριθμών και των γραμμάτων εξαρτάται κυρίως από την κλίμακα σχεδίασης, αλλά και από το ρόλο τους στο σχέδιο (τίτλος, επεξήγηση κ.τ.λ.) Για γρήγορη και ομοιόμορφη γραφή χρησιμοποιούνται οδηγοί γραφής (στένσιλ) Συνήθως χρησιμοποιείται η μέση ορθή γραφή για γράμματα και αριθμούς.

14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Όταν γράφουμε με ελεύθερο χέρι, για να έχουμε ομοιόμορφα και συμμετρικά γράμματα, χαράζουμε δύο βοηθητικές γραμμές (οδηγούς) σε απόσταση ίση με το ύψος των γραμμάτων. Επίσης, χαράζουμε και κάθετες βοηθητικές γραμμές ίσες με το πλάτος των γραμμάτων, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τη μεταξύ των γραμμάτων απόσταση.

15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Το υπόμνημα του σχεδίου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, σχεδιάζεται στην κάτω δεξιά γωνιά του πλαισίου του φύλλου σχεδίασης. Στο υπόμνημα γράφονται οι διάφορες λεπτομέρειες του σχεδίου, δηλαδή ο τίτλος του εργοστασίου (σχολείου), η ονομασία του αντικειμένου, το όνομα του σχεδιαστή, το υλικό κατασκευής, ο αριθμός σχεδίου, η κλίμακα σχεδίασης, η ημερομηνία κ.τ.λ. Για τη συμπλήρωση των στοιχείων χρησιμο- ποιούμε κεφαλαία γράμματα.

16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ (συνέχεια)


Κατέβασμα ppt "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google