Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Με τη συμπλήρωση της ενότητας αυτής ο μαθητής πρέπει:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Με τη συμπλήρωση της ενότητας αυτής ο μαθητής πρέπει:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Με τη συμπλήρωση της ενότητας αυτής ο μαθητής πρέπει:
ΚΛΙΜΑΚΕΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ Με τη συμπλήρωση της ενότητας αυτής ο μαθητής πρέπει: 1. Να κατανοεί την αναγκαιότητα των κλιμάκων σχεδίασης. 2. Nα αναγνωρίζει τις διάφορες κλίμακες και τη χρήση τους. 3. Nα σχεδιάζει διάφορες κατασκευές σε κλίμακα, όταν του δίδονται οι πραγματικές διαστάσεις. 4. Να υπολογίζει τις πραγματικές διαστάσεις μιας κατασκευής, όταν γνωρίζει τις γραφικές διαστάσεις και την κλίμακα σχεδίασης. 5. Να κατανοεί τη σημασία των διαστάσεων στα σχέδια. 6. Να αναγράφει διαστάσεις σε σχέδια με βάση τους κανονισμούς ISO.

3 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Κλίμακα είναι η σχέση / αναλογία του γραφικού μεγέθους ενός αντικειμένου, προς το πραγματικό μέγεθος. Όταν η απεικόνιση ενός κτιρίου δεν μπορεί να μεταφερθεί στο χαρτί σχεδίασης στις πραγματικές του διαστάσεις, τότε σχεδιάζεται σε σμίκρυνση.

4 ΚΛΙΜΑΚΕΣ Η κλίμακα έχει επίσης σκοπό, να επιτρέψει τη σχεδίαση ενός πολύ μικρού αντικειμένου (π.χ. ενός κοσμήματος), σε μεγέθυνση, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση του αντικειμένου. Ένα τμήμα ενός κτίσματος μπορεί να σχεδιαστεί στις πραγματικές του διαστάσεις. Δηλαδή, σε κλίμακα 1:1

5

6

7

8 Στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, οι πιο συνηθισμένες κλίμακες είναι:
1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:25 ………….για λεπτομέρειες 1:50, 1:100 …………………………… για αρχιτεκτονικά, στατικά, και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια 1:200, 1:250, 1:500…………………..για τοπογραφικά 1:1000, 1:2500, 1:5000………………για κτηματικά σχέδια

9 KΛΙΜΑΚΕΣ Όταν σχεδιάζουμε ένα κτίριο εκατό φορές μικρότερο από
όσο είναι στην πραγματικότητα, τότε λέμε ότι σχεδιάζουμε σε κλίμακα 1:100 Π.χ. Τα 10μ σε κλίμακα 1:100 Είναι 1000 cm ….10 cm. 100


Κατέβασμα ppt "Με τη συμπλήρωση της ενότητας αυτής ο μαθητής πρέπει:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google