Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδικά θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδικά θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδικά θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης emalex@elke.uoa.gr

2 Με τι ασχολείται το μάθημα;  Δομή Ύλης (Πετράκης, 2007) –Α’ Μέρος - Βασικές έννοιες –Β’ Μέρος - Επιχειρηματίας και Περιβάλλον –Γ’ Μέρος – Επιχειρηματική βιωσιμότητα και Ανάπτυξη –Ειδικά θέματα: χρηματοδότηση επενδύσεων, καινοτομία, εταιρικοί τύποι  Δικτυκός τόπος του Τμήματος Οικονομικών www.econ.uoa.gr –Βοηθήματα για συνεργασία με Ομάδα στην Κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου  Εργασία - Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου

3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  Γραπτή Εξέταση (60 %)  Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου (40 %)

4 Με τι ασχολείται το μάθημα;  Δομή Ύλης (Πετράκης, 2007) –Α’ Μέρος - Βασικές έννοιες  1 η Ενότητα - Η Επιχειρηματικότητα (σελ.19-38)  4 η Ενότητα – Ο εντοπισμός των επιχειρηματικών ευκαιριών (σελ. 71 – 82)

5 Ο εντοπισμός των επιχειρηματικών ευκαιριών  Τί είναι επιχειρηματικές ευκαιρίες;  Πώς εντοπίζονται;  Μορφές και τύποι επιχειρηματικών ευκαιριών  Στάδια υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας (αναγνώριση, ανάπτυξη, αξιολόγηση)  Έρευνες Αγοράς και ο ρόλος τους  Ο διεθνής ορίζοντας της επιχειρηματικότητας

6 Τί είναι επιχειρηματικές ευκαιρίες;  Εντοπισμός Ευκαιρίας: 1.Αντίληψη πιθανότητας για δημιουργία μιάς νέας επιχείρησης ή 2.Δυνατότητα βελτίωσης της θέσης μιάς υφιστάμενης επιχείρησης

7 Τί είναι επιχειρηματικές ευκαιρίες; (συνέχεια)  Νέο προϊόν  Δημιουργικός συνδυασμός υποαπασχολούμενων πόρων

8 Μορφές και τύποι επιχειρηματικών ευκαιριών Με βάση Ανάγκες (Οριζόντια) & Λύσεις (Κάθετα) ΆγνωστηΓνωστή ΆγνωστηΌνειρα Επίλυση Προβλήματος Γνωστή Μεταφορά Τεχνολογίας Δημιουργία Επιχείρησης

9 Παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο αναγνώρισης επιχειρηματικών ευκαιριών  Τί χρειάζονται οι καταναλωτές  Ανεκμετάλλευτοι πόροι

10 Παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο αναγνώρισης επιχειρηματικών ευκαιριών 1.Βαθμός εγρήγορσης και αντίδρασης στη νέα ευκαιρία 2.Γνώση και πληροφορίες που κατέχει 3.Έκταση κοινωνικών επαφών

11 Πότε είναι μια ιδέα ευκαιρία;  Μια ευκαιρία (έναντι απλά της ιδέας) έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: –Είναι ελκυστική –Αντέχει λόγω πλεονεκτήματος (sustainable) –Είναι επίκαιρη –Είναι βασισμένη σε ένα προϊόν / υπηρεσία που δημιουργεί αξία για είτε για τον χρήστη είτε για τον αγοραστή

12 Πότε είναι μια ιδέα ευκαιρία; (συνέχεια)  Ο χρονικός ορίζοντας της ευκαιρίας (σε αντιπαράθεση με αυτόν της απλής ιδέας): –Παραμένει ανοικτός για ικανό χρόνο –Η ομάδα ενασχόλησης είναι ικανή να διεισδύσει στην αγορά στον διαθέσιμο χρόνο –Υπάρχει αναγνωρισμένο και σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα –Τα οικονομικά στοιχεία είναι θετικά και «συγχωρούν» πιθανές αστοχίες

13 Σχέση γνώσης και αναγνώρισης επιχειρηματικών ευκαιριών  Κάθε ευκαιρία δεν γίνεται αντιληπτή από όλους  ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ είναι η βάση πάνω στην οποία οι επιχειρηματίες εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες.

14 Ανάπτυξη 1.Αναγνώριση 2.Ανάπτυξη 3.Αξιολόγηση

15 Στάδια υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας 1. Αναγνώριση  Σημασία της διαίσθησης στην δημιουργική διαδικασία  Ανάμιξη ιδεών με αδόμητο τρόπο  Νέοι συνδυασμοί μπορεί να προκύψουν

16 Στάδια υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας 2. Ανάπτυξη  Ξεκαθαρίζονται λεπτομέρειες  Διαδικασία κατά την οποία ο καλός επιχειρηματίας μειώνει την αβεβαιότητα με διαδικασίες σχεδιασμού (Business Plan)

17 Στάδια υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας 3. Αξιολόγηση  Εξετάζεται η εφικτότητα της επιχειρηματικής ευκαιρίας  Παράλειψη σωστής αξιολόγησης είναι ένας από τους πιο συχνά αναφερόμενους λόγους αποτυχίας

18 Έρευνες Αγοράς και ο ρόλος τους  Τί έχουν ανάγκη οι καταναλωτές;  Συμβάλλει στην αναγνώριση ευκαιριών, αλλά και στην αξιολόγηση τους.

19 Ο διεθνής ορίζοντας της επιχειρηματικότητας  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα έντασης γνώσης – τεχνολογίας – καινοτομίας  Διαδίκτυο

20 Εκμετάλλευση της ευκαιρίας  Οι καλές ευκαιρίες δημιουργούν εναλλακτικές –Αποφυγή δέσμευσης σε μία μόνο πορεία –Δυνατότητα ενδιάμεσων διορθωτικών κινήσεων

21 Εκμετάλλευση της ευκαιρίας (συνεχεια)  Οι λιγότερο καλές δεν είναι ευέλικτες –Περιορίζονται οι μελλοντικές δυνατότητες –Απαιτούνται περισσότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές –Περιορίζονται οι συμμαχίες –Περιορίζονται οι τεχνολογικές δυνατότητες

22 Κριτήρια Ευκαιριών  Κλάδος και αγορά  Χρηματοοικονομικά  Ζητήματα «συγκομιδής» οφελειών (“harvest issues”)  Συγκριτικό πλεονέκτημα  Η ομάδα που διοικεί (management team)  Προσωπικά κριτήρια  Στρατηγική διαφοροποίηση

23 Κριτήρια Ευκαιριών (συνεχεια)  Κλάδος και αγορά –Πελάτες  Οφέλειες Χρηστών  Προστιθέμενη Αξία  Ζωή Προϊόντος –Δομή της αγοράς –Μέγεθος της αγοράς –Ρυθμός ανάπτυξης –Δυναμικότητα της αγοράς –Δυνατότητα ανάπτυξης μεριδίου αγοράς –Δομές κόστους (Cost structure)

24 Υποθέσεις για την αγορά και το Marketing  Ποιος θα αγοράσει, πόσο, και γιατί  Ποσοστό χρήσης προϊόντος / υπηρεσίας  Ρυθμοί ανάπτυξης μελλοντικής αγοράς  Κόστος πωλήσεων και marketing  Διάρθρωση κύκλων πωλήσεων  Ρυθμός διείσδυσης της αγοράς  Μέγεθος Αγοράς  Αξιοπιστία τιμολογιακής πολιτικής

25 Κριτήρια Ευκαιριών (συνεχεια)  Χρηματοοικονομικά –Σημείο όπου θα υπάρξει κερδοφορία (breakeven point/positive cash flow) –Απόδοση Επένδυσης (potential ROI /IRR) –Κεφαλαιακές απαιτήσεις –Ανάπτυξη Πωλήσεων –Μεικτή κερδοφορία (Gross margins)  Ζητήματα «συγκομιδής» οφελειών (“harvest issues”) –Δυνατότητα προστιθέμενης αξίας –Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο (Valuation/Capital markets) –Μηχανισμοί και στρατηγικές εξόδου

26 Κριτήρια Ευκαιριών (συνεχεια)  Συγκριτικό πλεονέκτημα –Σταθερό και μεταβλητό κόστος –Δυνατότητα ελέγχου κόστους, τιμών, διανομής –Περιορισμοί εισόδου στην αγορά (Barriers to entry) –Διαφοροποίηση στρατηγικής (strategic differentiation)  Η ομάδα που διοικεί (management team) –Εμπειρία αγοράς / συμβατότητα με συγκεκριμένο τομέα –Επιχειρηματικότητα –Εντιμότητα / Αξιοπιστία

27 Κριτήρια Ευκαιριών (συνεχεια)  Προσωπικά κριτήρια –Στόχοι –Ευκαιριακό κόστος (Opportunity cost) –Προτίμηση / βούληση δραστηριοποίησης στον τομέα –Προδιάθεση στον κίνδυνο και στην προσδοκία οφέλους –Στρατηγική διαφοροποίηση –Προσανατολισμός ομάδας –Τεχνολογική κατάρτιση –Ευελιξία –Τιμολόγηση / Διανομή –Κατανόηση λαθών

28 Διακρίνοντας την καλή ευκαιρία (έναντι εναλλακτικών)  Τέσσερα βασικά σημεία 1.Δημιουργία αξίας στον καταναλωτή 2.Δίνει λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα ή ανάγκη για την οποία κάποιος/α είναι πρόθυμος/η να πληρώσει επιπλέον (premium) 3.Εύρωστη αγορά και περιθώρια κέρδους  μέγεθος, ανάπτυξη, υψηλά περιθώρια, ρευστότητα, ύψος απαραίτητων παγίων, υψηλές αποδόσεις 4.Συμβατότητα με την ηγετική ομάδα (good fit)

29 Οι οικονομία και οι επιχειρήσεις χρειάζονται άτομα με επιχειρηματικές ικανότητες  Επιχειρηματικότητα και λήψη αποφάσεων  Ικανότητα για διοίκηση σε περίπλοκα και αβέβαια περιβάλλοντα  Ικανότητα ανάλυσης και λύσης προβλημάτων  Ικανότητα για την άσκηση επιρροής  Ικανότητα για την λειτουργία πολυσύνθετων ομάδων  Ικανότητα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

30 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ  Καταλαβαίνουμε γιατί κάποιος άλλος δεν έχει προσφέρει, μέχρι στιγμής, την λύση που θέλουμε να προσφέρουμε;

31 Προφίλ Κινδύνου/Επένδυσης Κίνδυνος Επένδυση Αρχικό Στάδιο Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Στάδια Επένδυσης

32 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΝΩΣΗ / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΟΥ  ΤΙ ΣΕ ΣΥΝΕΠΑΙΡΝΕΙ  ΣΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ ΕΙΣΑΙ ΔΙΑΤΕΘΙΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΥΝΟ

33 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ


Κατέβασμα ppt "Ειδικά θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google