Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μετρητικές, Ποιοτικές και Θεσμικές Προϋποθέσεις και Υποδομές για ένα αξιόπιστο Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό Δ. Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διεπιστημονικό Πρόγραμμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μετρητικές, Ποιοτικές και Θεσμικές Προϋποθέσεις και Υποδομές για ένα αξιόπιστο Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό Δ. Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διεπιστημονικό Πρόγραμμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μετρητικές, Ποιοτικές και Θεσμικές Προϋποθέσεις και Υποδομές για ένα αξιόπιστο Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό Δ. Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισμών

2 ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  Λογικό  Διεπιστημονικά και ολιστικά τεκμηριωμένο ολιστικά τεκμηριωμένο  πολιτικά οικονομικά οικονομικά κοινωνικά κοινωνικά πολιτισμικά πολιτισμικά τεχνικά/τεχνολογικά τεχνικά/τεχνολογικά και και περιβαλλοντικά περιβαλλοντικά  Διεθνές Περιβάλλον Περιβάλλον  Ευρωπαϊκή Ένωση  Γεωπολιτικές Ιδιαιτερότητες Ιδιαιτερότητες Περιφέρειες ΕθνικόΣχέδιοΟλοκληρωμένηςΑνάπτυξης ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Περιφερειακά και Τοπικά Σχέδια ΟλοκληρωμένηςΑνάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ

3 –Ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό Κτηματολόγιο (Σύνταξη και Τήρηση) –Ολοκληρωμένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος –Ολοκληρωμένες Αποδόσεις (μετρητικές και ποιοτικές) της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, στο χώρο και το χρόνο –Ψηφιακά Αρχεία Νόμων Νόμων Κανονισμών Κανονισμών Αεροφωτογραφιών Αεροφωτογραφιών Δορυφορικών Δορυφορικών Τηλεπισκοπικών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων (Δ.Τ.Α.) Απεικονίσεων (Δ.Τ.Α.) Χαρτών Χαρτών Θεματικών χαρτών Θεματικών χαρτών Στατιστικών μεγεθών Στατιστικών μεγεθών Ιστορικών στοιχείων Ιστορικών στοιχείων Πολιτιστικών κ.λπ. Πολιτιστικών κ.λπ.  Χάρτες Οριζοντιαγραφικοί και Υψομετρικοί και Υψομετρικοί  Τοπογραφικά Διαγράμματα  Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους  Θεματικοί Χάρτες (Γεωλογικοί, Εδαφολογικοί, (Γεωλογικοί, Εδαφολογικοί, Γεωτεκτονικοί, Γεωτεκτονικοί, Υδρογεωλογικοί, Υδρογεωλογικοί, Μεταλλευτικοί, Μεταλλευτικοί, Υδρολογικοί, Υδρολογικοί, Δασικοί, Καλλιεργειών κ.λπ. Δασικοί, Καλλιεργειών κ.λπ. σε αναλογική και ψηφιακή σε αναλογική και ψηφιακή μορφή μορφή ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  Κατάλληλη, (με όρους κλίμακας, ακρίβειας και πληρότητας) Διερεύνηση, Απογραφή, Χαρτογράφηση, Παρακολούθηση των μεγεθών, της κατάστασης και της ποιότητας των Φυσικών και Ανθρωπίνων Διαθεσίμων και του Περιβάλλοντος σε - εθνικό - εθνικό - περιφερειακό και - περιφερειακό και - τοπικό επίπεδο - τοπικό επίπεδο και των σχετικών και των σχετικών δυνατοτήτων, περιορισμών δυνατοτήτων, περιορισμών και προοπτικών και προοπτικών  Συστηματικές Αεροφωτογραφήσεις  Ψηφιακές Επεξεργασίες Δ.Τ.Α. Αναλύσεις, Ερμηνείες, Εκτιμήσεις, Αξιολογήσεις ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ  Ολοκληρωμένες Αποδόσεις των στοιχείων που των στοιχείων που συγκροτούν σε κάθε συγκροτούν σε κάθε Περιφέρεια την αδιάσπαστη Περιφέρεια την αδιάσπαστη ενότητα της φυσικής και της ενότητα της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής της κοινωνικοοικονομικής της πραγματικότητας πραγματικότητας (ή του φυσικού και (ή του φυσικού και κοινωνικοοικονομικού κοινωνικοοικονομικού χώρου) χώρου) (ή του φυσικού και (ή του φυσικού και κοινωνικοοικονομικού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος) περιβάλλοντος) (ή των φυσικών και (ή των φυσικών και ανθρωπίνων διαθεσίμων) ανθρωπίνων διαθεσίμων)  Εθνικό Αναπτυξιακό Κτηματολόγιο Κτηματολόγιο

4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ μια νέα, διαφορετική απ' την προηγούμενη "καλύτερη"κατάστασηΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ με στόχο τη "ΒΕΛΤΙΣΤΗ" αξιοποίηση των "ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ" δυνατοτήτων της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας σύμφωνα  με το κάθε φορά κυρίαρχο κοινωνικό πλαίσιο αξιών κι επιλογών, όπως αυτό συνυπάρχει πάντα “μαχητικά” στις συνθήκες παγκοσμιοποίησης της ασυδοσίας των αγορών  με την κάθε φορά κοινωνική δυναμική  και την μέση κοινωνική συνείδηση (όπως την διαμορφώνουν κυρίως τα Μ.Μ.Ε.)

5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞH  Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΣΗ της ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ και ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Φυσικού και Κοινωνικοοικονομικού Χώρου ή Περιβάλλοντος) (Φυσικών και Ανθρώπινων Διαθεσίμων)  απαιτεί και προϋποθέτει ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  για θεμελίωση της ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ* δηλαδή της ταυτόχρονα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ και γι΄αυτό ΑΞΙΟΒΙΩΤΗΣ  η οποία θα τείνει να τελείται σε διαλεκτική αρμονία και με σεβασμό στον ΑΝΘΡΩΠΟ, όπως αυτός θα εντάσσεται ειρηνικά και δημιουργικά στο ΦΥΣΙΚΟ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ως αναπόσπαστο μέρος του και όχι ως ιδιοκτήτης, κυρίαρχος ή εκμεταλλευτής του ΄΄σύμμετρης΄΄ * ΄΄ισόμετρης΄΄ * ΄΄βιώσιμης΄΄ * ΄΄αειφόρου΄΄ *

6 ΜΕΘΟΔΟΙΚΑΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣΘΕΑΣΗΣΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΜΕΤΡΗΣΗΣΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣΑΝΑΛΥΣΗΣΕΡΜΗΝΕΙΑΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣΑΚΡΙΒΕΙΕΣΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣΠΛΗΡΟΤΗΤΑΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ(συστηματικής)ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ(δυναμικής) ( MONITORING ) Ανίχνευση ομοιοτήτων / μεταβολών δια μέσου του χρόνου: dt, ωρών, ημερών, εποχών, ετών ΤΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ως όλου) δηλαδή :  των μεγεθών, της κατάστασης και της ποιότητας  των στοιχείων / χαρακτηριστικών / εμφανίσεων τα οποία συγκροτούν την κάθε φορά αδιάσπαστη ενότητα της φυσικής της κοινωνικοοικονομικής της πολιτισμικής της τεχνολογικής και της πολιτικής πραγματικότητας  των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους και των συνεπειών / επιπτώσεών τους και  των τάσεων μεταβολών τους δια μέσου του χρόνου  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ / ΤΟΜΕΑΚΕΣ / ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ…)  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ, ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ( ΟΧΙ ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ / ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ / / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

7 Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ για ένα "Βέλτιστο" ολικό μεθοδολογικό εργαλείο: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ (κάτω από τις ίδιες ή διαφορετικές συνθήκες) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΛΟΥ και του ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣΚΑΙΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣήΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (ενός θέματος) με : Διαφόρων τύπων, ευαισθησιών, κατηγοριών, “απεικονίσεις” της ολικής πραγματικότητας ΟΙΚΕΙΑΣΟΥΔΕΤΕΡΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ / ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

8 Διαδοχικές Φάσεις ενός ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (κατά την παραδοσιακή αντίληψη) 1920-1960 Patric Geddes Απογραφή (Survey)Απογραφή (Survey) Αποτύπωση των μεγεθών, της κατάστασης και της ποιότητας της φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας (του φυσικού και κοινωνικοοικονομικού χώρου/ του φυσικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος/ των φυσικών και ανθρωπίνων διαθεσίμων) Ανάλυση (Analysis)Ανάλυση (Analysis) Προγραμματισμός (Planning)Προγραμματισμός (Planning)

9  Κατά τη σύγχρονη αντίληψη (P.Hall: Urban and regional planning, Pelican Books, 1974)  Σκοπός  Συνεχής Πληροφόρηση  Εκτίμηση με βάση τις υφιστάμενες τάσεις και μορφοποίηση των δυνατών εναλλακτικών μελλοντικών καταστάσεων  Αξιολόγηση/Προαποτίμηση  Επιλογή της βέλτιστης  Εφαρμογή, Συνεχής παρακολούθηση, Ανάδραση Διαδοχικές Φάσεις ενός ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10 " Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η " ανάλογα με την : - ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟΨΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΑ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΑ (ή και ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ) (ή και ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ)ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ(ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ) ή με ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ή ΤΟΜΕΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΥΞΗΣΗΚΙΝΗΣΗΑΛΛΑΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗΜΕΤΑΒΟΛΗ Μια σειρά από έννοιες με αντικειμενική υπόσταση όπως: και που χαρακτηρίζουν ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη της, αμέσως:εμμέσως: 1.Με τις συγκεκριμένες συνθήκες της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας μιας περιοχής (δυναμικά) 2.Με τις δυνατότητες / περιορισμούς των Φ. + Α.Δ 3.Με τις σχέσεις / αλληλοσυνδέσεις / αλληλεξαρτήσεις / αλληλεπιδράσεις του ΑΝΘΡΩΠΟΥ με τη ΦΥΣΗ 4.Με την πολιτική βούληση των δυνάμεων που βρίσκονται στην εξουσία, την κυρίαρχη (μέση) κοινωνική συνείδηση και την κάθε φορά κοινωνική δυναμική συναρτώνται: ΠΡΟΟΔΟΣ

11 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ  Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΥ

12 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Physical Planning) (παραδοσιακή αντίληψη) ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ καιΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ και ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (στη φυσική χωρική του μόνο διάσταση) π.χ. σε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΜΕ ΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΝΟΕΙ ΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ, ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΤΕΧΝΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ “ΟΛΙΚΟ” ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Κατέβασμα ppt "Μετρητικές, Ποιοτικές και Θεσμικές Προϋποθέσεις και Υποδομές για ένα αξιόπιστο Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό Δ. Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διεπιστημονικό Πρόγραμμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google