Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.livingprospects.gr Τρίπολη, 25 Νοεμβρίου 2013 Προσδοκώμενα οφέλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου από το Έργο SoilPro Αλέξανδρος Χαραλάμπους Living.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.livingprospects.gr Τρίπολη, 25 Νοεμβρίου 2013 Προσδοκώμενα οφέλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου από το Έργο SoilPro Αλέξανδρος Χαραλάμπους Living."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 www.livingprospects.gr Τρίπολη, 25 Νοεμβρίου 2013 Προσδοκώμενα οφέλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου από το Έργο SoilPro Αλέξανδρος Χαραλάμπους Living Prospects Ε.Π.Ε., Σύμβουλος CRA-ABP

2 www.livingprospects.gr Δομή Παρουσίασης ΜΕΡΟΣ Α: Το έργο SOILPRO  Στόχοι  Προβλεπόμενες Δράσεις  Κύρια Αποτελέσματα ΜΕΡΟΣ Β: Τα οφέλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου  Δράσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου  Προσδοκώμενα Οφέλη  Πρακτικά Παραδείγματα προστασίας εδαφών

3 www.livingprospects.gr To έργο SoilPro 1/4 Γενικός στόχος Ελαχιστοποίησηθεματική στρατηγική Ε.Ε. για υποβάθμισης εδάφους την προστασία του εδάφους Σκοπός Να αποκτήσουν οι Περιφέρειες τις αναγκαίες ικανότητες και τα εργαλεία ώστε:  να κατανοήσουν το μέγεθος του προβλήματος  να σχεδιάσουν κατάλληλες παρεμβάσεις για την προστασία των εδαφώ ν

4 www.livingprospects.gr 2/4 Επιμέρους στόχοι  Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την παρακολούθηση των εδαφών (SMS)  Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας του εδάφους.  Ευαισθητοποίηση του κοινού για την υποβάθμιση του εδάφους. To έργο SoilPro

5 www.livingprospects.gr 3/4 Δομή Δράσεων  Λογισμικό (SMS) για την εφαρμογή της μεθοδολογίας παρακολούθησης εδαφών: α. Ανάπτυξη, β. πιλοτική εφαρμογή σε Πελοπόννησο και Σικελία, γ. επίδειξη και εκπαίδευση χρηστών σε άλλες περιφέρειες  Πιλοτική εφαρμογή μέτρων προστασίας εδαφών στη Σικελία και την Πελοπόννησο – παρακολούθηση μέτρων με χρήση του SMS  Εκστρατεία ενημέρωσης για τις διαδικασίες διαχείρισης και προστασίας του εδάφους To έργο SoilPro

6 www.livingprospects.gr 4/4 Κύρια Αναμενόμενα Αποτελέσματα  Δημιουργία βάσης δεδομένων με πληροφορίες σχετικές με τα εδάφη της Πελοποννήσου  Ενισχυμένες επιχειρησιακές ικανότητες Περιφέρειας για την παρακολούθηση του εδάφους: o Εκπαιδευμένο προσωπικό o Σχέδια προστασίας του εδάφους o Εκθέσεις παρακολούθησης εδαφών  Βελτίωση της δημόσιας αντίληψης και συμπεριφοράς σχετικά με τη διαχείριση του εδάφους. To έργο SoilPro

7 www.livingprospects.gr  Βασίζεται σε σειρά δράσεων από το ΕΚΠΑ και το CRA-ABP: o Ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης επικινδυνότητας εδαφών o Δειγματοληψίες και αναλύσεις εδαφών o Επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων Δράσεις Περιφέρειας Σχέδιο πολιτικών και παρεμβάσεων για την προστασία των εδαφών 1/3 Υλοποιήθηκαν με την αρωγή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

8 www.livingprospects.gr  Εστιάζει σε συγκεκριμένους τύπους παρεμβάσεων και περιοχή πιλοτικής εφαρμογής (επιλογή με βάση τα μοντέλα επικινδυνότητας)  Προβλέπει την εφαρμογή των πολιτικών και παρεμβάσεων για την προστασία και τον περιορισμό της υποβάθμισης των εδαφών. Δράσεις Περιφέρειας Σχέδιο πολιτικών και παρεμβάσεων για την προστασία των εδαφών 2/3

9 www.livingprospects.gr 3/3  Προσαρμοσμένο στα δεδομένα της Πελοποννήσου  Αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας (καλές πρακτικές)  Συνέργειες με σχετικές δράσεις και μέτρα που υλοποιούνται από την Περιφέρεια ή τρίτους φορείς  Καταγραφή εμπλεκόμενων φορέων  Διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες  Συγκεκριμένες προτάσεις για μέτρα βελτίωσης Δράσεις Περιφέρειας Σχέδιο πολιτικών και παρεμβάσεων για την προστασία των εδαφών

10 www.livingprospects.gr 1/3 Το Έργο SoilPro αναμένεται να παρέχει: Προσδοκώμενα Οφέλη  τεκμηριωμένα στοιχεία για την υποβάθμιση του εδάφους  προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα προστασίας  Προϋπολογισμός o Έργου:1.446.366 € o Περιφέρειας:220.700 €

11 www.livingprospects.gr 2/3 Το Έργο SoilPro αναμένεται να παρέχει:  Εισροές για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας και ιδιαίτερα υποστήριξη επίτευξης των στόχων για: o την προστασία και ανάδειξη οικοσυστημάτων, ακτών, λοιπών ευαίσθητων περιοχών και περιοχών Κάλλους o την προστασία της αγροτικής γης o την ορθολογική χρήση – αξιοποίηση Φυσικών Πόρων o το σχεδιασμό Δικτύων Πολιτικής Προστασίας Προσδοκώμενα Οφέλη

12 www.livingprospects.gr 3/3 Το Έργο SoilPro αναμένεται να παρέχει:  τη δυνατότητα ωρίμανσης έργων προστασίας εδαφών με ευκαιρία για άμεση απορρόφηση πόρων στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020): o τεκμηρίωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων και σύνδεση με τα υφιστάμενα σχέδια και στρατηγικές o ετοιμασία τεχνικών δελτίων Προσδοκώμενα Οφέλη

13 www.livingprospects.gr Τρίπολη, 25 Νοεμβρίου 2013 Προσδοκώμενα οφέλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου από το Έργο SoilPro Αλέξανδρος Χαραλάμπους Living Prospects Ε.Π.Ε., Σύμβουλος CRA-ABP


Κατέβασμα ppt "Www.livingprospects.gr Τρίπολη, 25 Νοεμβρίου 2013 Προσδοκώμενα οφέλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου από το Έργο SoilPro Αλέξανδρος Χαραλάμπους Living."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google