Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βαλκάνια: Οι προϋποθέσεις και τα όρια της χωρικής ολοκλήρωσης Π. Γετίμης και Λ. Δημητροπούλου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βαλκάνια: Οι προϋποθέσεις και τα όρια της χωρικής ολοκλήρωσης Π. Γετίμης και Λ. Δημητροπούλου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βαλκάνια: Οι προϋποθέσεις και τα όρια της χωρικής ολοκλήρωσης Π. Γετίμης και Λ. Δημητροπούλου Pget@panteion.grPget@panteion.gr leeda@leeda.netleeda@leeda.net Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού Πάντειο Πανεπιστήμιο

2 Βαλκάνια: Οι προϋποθέσεις και τα όρια της χωρικής ολοκλήρωσης  Βαλκανική πολυπλοκότητα – ορισμός  Νέα Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική – προβλήματα ενσωμάτωσης των Βαλκανίων  Βαλκανική ασυμβατότητα και αδυναμία ‘εξευρωπαϊσμού’

3 Βαλκάνια: Οι προϋποθέσεις και τα όρια της χωρικής ολοκλήρωσης  Περιορισμένες προσπάθειες συνεργασίας πριν το 1990  Νέες πρωτοβουλίες συνεργασίας τη δεκαετία του 1990  προώθηση χωρικής ολοκλήρωσης ως μέσο επίτευξης κοινωνικής και οικονομικής συνοχής – ενσωμάτωσης  Πληθώρα σχημάτων χωρίς συντονισμένες δράσεις και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις

4 Βαλκάνια: Οι προϋποθέσεις και τα όρια της χωρικής ολοκλήρωσης  Προγράμματα (ελληνικές πρωτοβουλίες) προώθησης της χωρικής ολοκλήρωσης στα Βαλκάνια: INTERREG IIC – ESTIA και INTERREG IIIB – ESTIA SPOSE  Ευρύτερος στόχος ο προσδιορισμός των θεσμικών παραγόντων που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου χωρικής ανάπτυξης στην περιοχή

5 Βαλκάνια: Οι προϋποθέσεις και τα όρια της χωρικής ολοκλήρωσης  Παράγοντες που εμποδίζουν τη χωρική ολοκλήρωση των Βαλκανίων – γενικοί:  Συνεχιζόμενη ύπαρξη κενού ασφαλείας  Συνεχιζόμενη διαδικασία σχηματισμού κρατών  Ύπαρξη αδύναμων κρατών  Αργή και αναποφάσιστη μετάβαση  Κατακερματισμός αντί για ολοκλήρωση

6 Βαλκάνια: Οι προϋποθέσεις και τα όρια της χωρικής ολοκλήρωσης  Παράγοντες που εμποδίζουν τη χωρική ολοκλήρωση των Βαλκανίων – συγκεκριμένοι:  Ανυπαρξία περιφερειακών δομών  Ύπαρξη διαφορών στη χάραξη και εφαρμογή ενιαίας πολιτικής  Μεταβατικό status των Βαλκανικών κρατών  Θεσμικό έλλειμμα

7 Βαλκάνια: Οι προϋποθέσεις και τα όρια της χωρικής ολοκλήρωσης  Παράγοντες που εμποδίζουν τη χωρική ολοκλήρωση των Βαλκανίων – συγκεκριμένοι:  Έλλειψη κοινωνικού κεφαλαίου και συμμετοχικής κουλτούρας  Ύπαρξη έντονης χωρικής διαφοροποίησης  Έλλειψη δέσμευσης από κυβερνήσεις και κρατικούς φορείς

8 Βαλκάνια: Οι προϋποθέσεις και τα όρια της χωρικής ολοκλήρωσης  Η σημασία του Κοινοτικού πλαισίου και τα προβλήματα εφαρμογής του: - έλλειψη ολοκληρωμένης προσέγγισης και κοινής στρατηγικής, μη ρεαλιστικοί και μη συμβατοί στόχοι, διαφορετικές χρηματοδοτικές διαδικασίες, αδύναμο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής, συγκεντρωτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

9 Βαλκάνια: Οι προϋποθέσεις και τα όρια της χωρικής ολοκλήρωσης Η σημασία της υιοθέτησης των αρχών του ESDP  κοινό πλαίσιο χάραξης πολιτικής  ενσωμάτωση περιοχής στον Ευρωπαϊκό χώρο  δημιουργία και λειτουργία απαραίτητων θεσμών  υιοθέτηση κοινών διαδικασιών Ανάγκη επαναχάραξης Κοινοτικής στρατηγικής και καλύτερου συντονισμού των Κοινοτικών πρωτοβουλιών - επέκταση του προενταξιακού status


Κατέβασμα ppt "Βαλκάνια: Οι προϋποθέσεις και τα όρια της χωρικής ολοκλήρωσης Π. Γετίμης και Λ. Δημητροπούλου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google