Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Θωράκιση της ανταγωνιστικότητας της εξωστρεφούς επιχείρησης στην εποχή της κρίσης Ημερίδα ΣΕΒΕ εις Ξάνθη «Έλεγχος της αγοράς. Προστασία καταναλωτή – προάσπιση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Θωράκιση της ανταγωνιστικότητας της εξωστρεφούς επιχείρησης στην εποχή της κρίσης Ημερίδα ΣΕΒΕ εις Ξάνθη «Έλεγχος της αγοράς. Προστασία καταναλωτή – προάσπιση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Θωράκιση της ανταγωνιστικότητας της εξωστρεφούς επιχείρησης στην εποχή της κρίσης Ημερίδα ΣΕΒΕ εις Ξάνθη «Έλεγχος της αγοράς. Προστασία καταναλωτή – προάσπιση του υγιούς ανταγωνισμού » Ι. ΠΑΤΙΡΗΣ Γεν Δντης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 15/4/2009

2 Η πολιτική για τις επιχειρήσεις σήμερα έχει στόχους μεταξύ άλλων Ενθάρρυνση του εκσυγχρονισμού των λειτουργιών των επιχειρήσεων Βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων Εκσυγχρονισμό μεθόδων παραγωγής Παραγωγή καινοτομικών προιόντων σε προσιτές τιμές Αφομοίωση και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών (ICT) Βελτίωση Ποιότητας Καλύτερη –αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων (Logistics) Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (κατάρτιση-εκπαίδευση)

3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  Νέα προγράμματα ΕΠΑΝ Για εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, σε συνδιασμό με πιστοποίηση με διαχειριστικά πρότυπα ποιότητας ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης,ΥΑΕ,κλπ Για εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων με εξειδίκευση ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων Σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή Εξοικονόμησης ενέργειας Επιχειρηματικότητα στον τομέα του περιβάλλοντος Μετεγκατάσταση σε ΒΙΠΕ/ΒΙΠΑ/ΒΙΟΠΑ Κατάρτιση ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  Θεσμικά μέτρα  Δημιουργία υποδομών

4 Σημαντικά βήματα για την ποιότητα και την ασφάλεια των βιομηχανικών προϊόντων το 1976 ιδρύθηκε ο ΕΛΟΤ, το 1985 εγκρίθηκε η ‘‘Νέα Προσέγγιση” το 1989 εγκρίθηκε η “ Σφαιρική Προσέγγιση” το 1991 ξεκίνησε η κοινοτική πρωτοβουλία PRISMA, το 1994 με το ν.2231/94 συστήθηκαν το ΕΙΜ και το ΕΣΥΔ το 1994 με το ν.2234/94 συστήθηκε Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας στη ΓΓΒ. το 1997 ιδρύθηκε η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων - HellasLab, το 1998 αφιερώθηκε στην προβολή της Ποιότητας, ως “έτος ποιότητας”, το 2002 το ΕΣΥΔ απετέλεσε πλέον αυτόνομο φορέα, ως ΕΣΥΔ ΑΕ και το 2003 ιδρύθηκε η HellasCert και το 2005 συστήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης το ΕΣΠΑ.

5 Δομή Μηχανισμού Ελέγχου Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ α ε ί α Β ι ο μ η χ α ν ί α ς 1 η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής 2 η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής 3 η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής 4 η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου RAPEX Τηλεφωνικό Κέντρο 1520

6 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 6 Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Κ Α Ι Α Ν Τ Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ε Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Σ Τ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ

7 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 6 Συνέχεια….

8

9

10 Νέα δεδομένα Τεράστια αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες Ανάγκη ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγορά Κανονισμός 764/08-Αμοιβαία αναγνώριση Κανονισμός 765/08 Διαπίστευση-Έλεγχος εποπτεία της αγοράς Απόφαση 768/08 για εμπορία προϊόντων

11 Μέτρα υπό εξέλιξη σε εθνικό επίπεδο Βελτίωση θεσμικού πλαισίου Ενεργοποίηση Επιτροπής για τα δομικά υλικά Δράση στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠ.ΑΝ) για «Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επιτήρησης της Αγοράς» Συμμετοχή στα κοινοτικά όργανα –συνεργασία με κοινοτικές αρχές (CMSMC,SOGS κλπ)

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Ποιότητα –ασφάλεια –έλεγχος αγοράς-προστασία καταναλωτή-προστασία υγιούς ανταγωνισμού είναι αλληλένδετες έννοιες ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Ι. ΠΑΤΙΡΗΣ Γεν Δντης patirisi@ypan.gr


Κατέβασμα ppt "«Θωράκιση της ανταγωνιστικότητας της εξωστρεφούς επιχείρησης στην εποχή της κρίσης Ημερίδα ΣΕΒΕ εις Ξάνθη «Έλεγχος της αγοράς. Προστασία καταναλωτή – προάσπιση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google