Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φυσική κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου Επιμέλεια –παρουσίαση χ. τζόκας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φυσική κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου Επιμέλεια –παρουσίαση χ. τζόκας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φυσική κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου Επιμέλεια –παρουσίαση χ. τζόκας
Μηχανική στερεού Φυσική κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου Επιμέλεια –παρουσίαση χ. τζόκας

2 Βασικοί ορισμοί Μηχανικά στερεά : Στερεά που δεν παραμορφώνονται όταν τους ασκούνται δυνάμεις ΑΣΚΗΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

3 Κέντρο μάζας στερεού Ονομάζεται ένα σημείο που κινείται όπως ένα υλικό σημείο με μάζα ίση με τη μάζα του σώματος, αν σε αυτό ασκούνταν όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. Το κέντρο μάζας ομογενών συμμετρικών σωμάτων συμπίπτει με το κέντρο συμμετρίας τους (πχ. ομογενής κύβος ή σφαίρα). Αν το σώμα βρίσκεται μέσα σε ομογενές πεδίο βαρύτητας, το κέντρο μάζας συμπίπτει με το κέντρο βάρους. Ως αποτέλεσμα, η δύναμη του βάρους σχεδιάζεται με σημείο εφαρμογής το κέντρο μάζας. Το κέντρο μάζας ενός σώματος μπορεί να βρίσκεται και έξω από το σώμα.

4 Μεταφορική κίνηση: Κάθε στιγμή όλα τα υλικά σημεία του στερεού έχουν την ίδια ταχύτητα.
το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο τυχαία σημεία του μετατοπίζεται παράλληλα στον εαυτό του Παράδειγμα : οι θαλαμίσκοι του τροχού του λούνα Παρκ

5 Στροφική κίνηση: Κάθε στιγμή όλα τα υλικά σημεία του στερεού εκτελούν κυκλική κίνηση.
Τα κέντρα όλων των κυκλικών τροχιών βρίσκονται πάνω σε μια νοητή ευθεία που ονομάζεται άξονας περιστροφής. πχ. ο τροχός του λούνα παρκ

6 Σύνθετη κίνηση Το στερεό μετακινείται στο χώρο και ταυτόχρονα αλλάζει προσανατολισμό επαλληλία μιας μεταφορικής και μιας στροφικής κίνησης παράδειγμα : ο τροχός ενός κινούμενου αυτοκινήτου. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

7 Συμβολισμοί Στη μεταφορική κίνηση, κάθε στιγμή όλα τα σημεία του στερεού σώματος έχουν την ίδια ταχύτητα και την ίδια επιτάχυνση με την ταχύτητα και την επιτάχυνση του κέντρου μάζας. Στη σύνθετη κίνηση, αν ο άξονας περιστροφής διέρχεται από το κέντρο μάζας του σώματος έχουμε

8 Άρα

9 Γωνιακά μεγέθη Η γωνιακή ταχύτητα περιγράφει το
Γωνία Στροφής θ Η γωνία στροφής περιγράφει τη γωνιακή θέση του στερεού, καθώς αυτό στρέφεται και αλλάζει προσανατολισμό. Μονάδα μέτρησης στο SI: 1 rad. Γωνιακή Ταχύτητα Η γωνιακή ταχύτητα περιγράφει το πόσο γρήγορα στρέφεται ένα στερεό, κάποια χρονική στιγμή. Η γωνιακή ταχύτητα είναι διάνυσμα πάνω στον άξονα περιστροφής και με φορά που βρίσκεται με τον κανόνα του δεξιόστροφου κοχλία.

10 Γωνιακή επιτάχυνση Η γωνιακή επιτάχυνση περιγράφει το πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η γωνιακή ταχύτητα ενός στερεού, κάποια χρονική στιγμή. Η γωνιακή επιτάχυνση ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής της γωνιακής ταχύτητας Η γωνιακή επιτάχυνση είναι ένα διάνυσμα με φορά πάντα ίδια με τη φορά του διανύσματος

11 Βασικές παρατηρήσεις

12 Εξισώσεις στροφικής κίνησης
Εξισώσεις στροφικής κίνησης

13

14

15

16

17


Κατέβασμα ppt "Φυσική κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου Επιμέλεια –παρουσίαση χ. τζόκας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google