Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4.4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ - ΑΡΧΗ ΤΟΥ PASCAL 4.4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ - ΑΡΧΗ ΤΟΥ PASCAL.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4.4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ - ΑΡΧΗ ΤΟΥ PASCAL 4.4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ - ΑΡΧΗ ΤΟΥ PASCAL."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4.4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ - ΑΡΧΗ ΤΟΥ PASCAL 4.4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ - ΑΡΧΗ ΤΟΥ PASCAL

2 Στόχοι μαθήματος  Τι λέει η αρχή του Πασκάλ;  Πώς μπορώ να σηκώσω μεγάλα βάρη;  Πώς επηρεάζει η ατμοσφαιρική πίεση την υδροστατική πίεση;

3 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. h=4 m Α Β

4 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. h=4 m Α Β P A = 40 KPa P Β = 0 KPa

5 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. h=4 m Α Β P ATM = 100 KPa

6 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. h=4 m Α Β P A = 140 KPa P Β = 100 KPa P ATM = 100 KPa

7 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. h=4 m Α Β A= 1 m 2 w= 1000 N P ATM = 100 KPa

8 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. h=4 m Α Β A= 1 m 2 w= 1000 N P ATM = 100 KPa P w = 1 KPa

9 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. h=4 m Α Β P A = 141 KPa P Β = 101 KPa A= 1 m 2 w= 1000 N P ATM = 100 KPa P w = 1 KPa

10 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. h=4 m Α Β P ATM = 100 KPa A= 1 m 2 w= 1000 N P w = 1 KPa F = 1000 N P F = 1 KPa

11 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. h=4 m Α Β P A = 142 KPa P Β = 102 KPa P ATM = 100 KPa A= 1 m 2 w= 1000 N P w = 1 KPa F = 1000 N P F = 1 KPa

12 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. h=4 m Α Β P ATM = 100 KPa A= 1 m 2 w= 1000 N P w = 1 KPa F = 2000 N P F = 2 KPa

13 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. h=4 m Α Β P A = 143 KPa P Β = 103 KPa P ATM = 100 KPa A= 1 m 2 w= 1000 N P w = 1 KPa F = 2000 N P F = 2 KPa

14 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. h=4 m Α Β P ATM = 100 KPa A= 1 m 2 w= 1000 N P w = 1 KPa F = 10.000 N P F = 10 KPa

15 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. h=4 m Α Β P A = 151 KPa P Β = 111 KPa P ATM = 100 KPa A= 1 m 2 w= 1000 N P w = 1 KPa F = 10.000 N P F = 10 KPa

16 Α Β Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; w A B = 1 m 2 A A = 0,1 m 2

17 Α Β Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; A B = 1 m 2 A A = 0,1 m 2 w

18 Α Β Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; F A = 10 N A B = 1 m 2 A A = 0,1 m 2 w P A = F A / A A

19 Α Β Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; F A = 10 N A B = 1 m 2 A A = 0,1 m 2 w P A = 100 Pa P A = 10 N/0,1 m 2 P A = F A / A A P A = 100 Pa

20 Α Β Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; F A = 10 N A B = 1 m 2 A A = 0,1 m 2 w P A = 100 Pa P B = 100 Pa P A = 10 N/0,1 m 2 P A = F A / A A P A = 100 Pa P B =P A = 100 Pa

21 Α Β Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; F A = 10 N A B = 1 m 2 A A = 0,1 m 2 w P A = 100 Pa P B = 100 Pa P A = 10 N/0,1 m 2 P A = F A / A A P A = 100 Pa P B =P A = 100 Pa P B = F B / A B F B = P B ·A B

22 Α Β Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; F A = 10 N A B = 1 m 2 A A = 0,1 m 2 w P A = 100 Pa P B = 100 Pa F B = 100 N P A = 10 N/0,1 m 2 P A = F A / A A P A = 100 Pa P B =P A = 100 Pa P B = F B / A B F B = P B ·A B F B = 100 Pa·1 m 2 F B = 100 N

23 Α Β Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; F A = 10 N A B = 1 m 2 A A = 0,1 m 2 w P A = 100 Pa P B = 100 Pa F B = 100 N P A = F A / A A P A =P B P B = F B / A B F A / A A = F B / A B

24 Ανακεφαλαίωση Αρχή του Πασκάλ: Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. Υδραυλικό Πιεστήριο: Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. P A = F A / A A P A =P B P B = F B / A B F A / A A = F B / A B

25 Ερωτήσεις Επανάληψης: 1) 2) Ποιά είναι η πίεση που δέχεται το σημείο Α στο παρακάτω σχήμα; Ποιά η πίεση στο σημείο Β; Ποιά η διαφορά πίεσης ανάμεσα στο Α και στο Β; Άσκηση 5


Κατέβασμα ppt "4.4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ - ΑΡΧΗ ΤΟΥ PASCAL 4.4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ - ΑΡΧΗ ΤΟΥ PASCAL."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google