Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ: ΝΕΦΡΟΣ (ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΝΕΦΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ) Ν. Καπερώνης Γ.Ν.Α “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο” Ε.Ε.Σ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ: ΝΕΦΡΟΣ (ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΝΕΦΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ) Ν. Καπερώνης Γ.Ν.Α “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο” Ε.Ε.Σ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ: ΝΕΦΡΟΣ (ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΝΕΦΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ) Ν. Καπερώνης Γ.Ν.Α “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο” Ε.Ε.Σ

2 Complications of Hypertension: Target-Organ Damage Hypertension Retinopathy Peripheral vascular disease Renal failure LVH, CHD, CHFHemorrhage, stroke CHD, coronary heart disease; CHF, congestive heart failure; LVH, left ventricular hypertrophy. JNC VI. Arch Intern Med. 1997;157:2413-2446.

3 Hypertension is a risk for Renal failure 332,544 men screened for MRFIT Hypertension § Men with optimal blood pressure was the reference category. Klag MJ, et al. N Engl J Med. 1996;334(1):13-18. * p<0.001

4 Elevated Blood Pressure and Risk of End-stage Renal Disease in Subjects Without Baseline Kidney Disease Hsu CY et al. Arch Intern Med 2005;165:923-928

5 Diabetes 44% Hypertension 27% GN 6% Other 23% Primary Diagnoses for Patients Who Start Dialysis United States Renal Data System (USRDS) 2012 Annual Data Report WWW.USRDS.ORG Incident rates

6 Διεθνή δεδομένα Ετήσια επίπτωση ΤΣΧΝΑ 1:2000 υπερτασικούς 6% ατόμων με ιδιοπαθή υπέρταση : ΧΝΝ Κίνδυνος ΤΣΧΝΑ

7 Χαρακτηριστικά Υπερτασικής Νεφροσκλήρυνσης Μακροχρόνιο ιστορικό υπέρτασης, πριν τη νεφρική νόσο Οχι άλλη αιτία νεφρικής νόσου Λευκωματουρία < 2.5 g/d. Αρνητικό ίζημα ούρων Οχι διαβήτης Βλάβη άλλων οργάνων στόχου (LVH, οφθαλμός) Οικογ. Ιστορικό υπέρτασης, υψηλός κίνδυνος στους Αφρο-Αμερικανούς, εμφάνιση υπέρτασης στα 25-45

8 Παράγοντες κινδύνου για Υπερτασική Νεφροσκλήρυνση Αφρικανική καταγωγή Σοβαρού βαθμού μακροχρόνια Υπέρταση Οικογ. Ιστορικό υπέρτασηςΧΝΝ Μικροαλβουμινουρία Σακχαρώδης διαβήτης Υπερτροφία αριστεράς κοιλίας

9 Καλοήθης νεφροσκλήρυνση

10 Renal involvement Benign nephrosclerosis Arteriolosclerosis, with subintimal hyalinosis Hyalinosis with subendothelial plasma-protein insudation (EM)

11 Υαλώδης αρτηριοσκλήρυνση

12 Καλοήθης νεφροσκλήρυνση

13 Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS)

14 Κακοήθης υπέρταση

15 Thickening of the arterial wall with malignant hypertension produces a hyperplastic arteriolitis. The arteriole has an "onion skin" appearance Malignant hypertension leads to fibrinoid necrosis of small arteries. The damage to the arteries leads to formation of pink fibrin -- hence the term "fibrinoid".

16 ΣΠΕΙΡ. ΙΣΧΑΙΜΙΑΟΛΟΣΠΕΙΡ.ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ & ΣΩΛΗΝ. ΑΤΡΟΦΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΝΔΟΣΠΕΙΡ. ΠΙΕΣΗΕΣΤΙΑΚΗ ΣΠΕΙΡ/ΝΣΗ ΑΡΤΗΡΙΟΛΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ

17 ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΝΕΦΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΝΕΦΡΩΝΩΝ ΣΠΕΙΡ. ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΣΩΛΗΝ. ΑΤΡΟΦΙΑΕΣΤΙΑΚΗ ΣΠΕΙΡ/ΝΣΗ ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΣΩΛΗΝ. ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΝΑ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΡΙΑ * * * *

18 Συμπαγοποιημένο (solidified) σπείραμα Αχρηστευόμενο (obsolescent) σπείραμα Από ισχαιμικά σπειράματα Collapsus τριχοειδών Απόσυρση σπειραματικού θυσάνου Κολλαγόνο στην κοιλότητα Bowman Από υπερτροφικά/FSGS σπειράματα Επιμήκυνση θυσάνου Διάταση τριχοειδών Συμφύσεις (adhesions) με κάψα Bowman Τμηματική σκλήρυνση - Υαλίνωση

19 Προχωρημένη Υπέρταση Βιώσιμα σπειράματαΟλικά σκληρυμένα Yπερτροφικά / FSGS: 75%Solidified: 58.8% Ισχαιμικά: 11.2%Obsolescent: 42.2% Τα ισχαιμικά πεθαίνουν με ταχύτερο ρυθμό από τα υπερτροφικά GS Hill. Curr Opin Nephrol Hypertens 2008: 17: 266-70

20 Obsolescent 79.5% Solidified 51% Solidified 20.5% Obsolescent 49% ΛευκοίΑφρο-Αμερικανοί C. Marcantoni, A. Fogo. J Nephrol 2007; 20: 518-24

21 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ Διαταραχή αυτορρύθμισης Προθρομβωτικοί μηχανισμοί Μειωμένος αριθμός νεφρώνων Γενετικοί παράγοντες Δυσμεταβολικό σύνδρομο

22 40 60 80 100 120 140 160 180 200 mean blood pressure (mmHg) SnRPF Limits of autoregulation SnGFR ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

23 ml/min mmHg Normal Autoregulatory Range Autoregulation

24 Καθοριστές Υπερτασικής Νεφρικής Βλάβης Φορτίο Αρτηριακής Πίεσης Βαθμός μετάδοσης του φορτίου ενδονεφρικά Τοπικοί (επί πλέον της ΑΠ) παράγοντες ευπάθειας Δομικές, λειτουργικές διαφορές αγγείων, σπειράματος Μεσολαβητές (RAS, TGF-β)

25 ΣΧΕΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

26 Role of Angiotensin II in Renal Disease Pathways Ang II Efferent constriction Glomerular hypertension Proteinuria Focal segmental glomerulosclerosis Hypertension TGF-  Extracellular matrix Interstitial fibrosis PG = prostaglandin; NO = nitric oxide.

27 injury mechanical strain lymphocytes red blood cells macrophages RENAL FIBROSIS TGF-beta fibroblasts infiltration, activation matrix deposition mesangial cells ECM MMP TIMP AngII AngII, TGF-b decrease BMP-5 expression J Nephrol 2011; 24: 647-655

28 Arteriolar diameter and mean Glomerular capillary area in aging and hypertensive kidneys. Hill GS et al. Kidney Int 2006; 69: 823-31 Loss of autoregulation Normal FSGS

29 Στο σύνολο των σκληρυμένων σπειραμάτων Ηλικιωμένοι ΝορμοτασικοίΥπερτασικοί FSGS-τύπου: 26.6%58.8% Η διαταραχή της αυτορρύθμισης ερμηνεύει ένα μέρος μόνο (~60%) της εξέλιξης της νεφροσκλήρυνσης

30 ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΕ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (σπειράματα, αγγεία, διάμεσος ιστός) ΠΡΟΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

31 Bockmeyer C L et al. Nephrol Dial Transplant 2011; 26: 1871-81 ADAMTS13 lost in benign nephrosclerosis ADAMTS13—marker of contractile phenotype of arterial smooth muscle cells smoothelin

32 Human nephrosclerosis triggers a hypoxia-related glomerulopathy Neusser M et al. Am J Pathol 2010; 176: 594-607 CXCR4 HIF1α

33 Nephron Number in Patients with Hypertension Normal Hypertension Number Volume Keller G et al. N Engl J Med 2003;348:101-8 46% 133%

34 Λευκοί Αφρο-Αμερικανοί Hughson MD et al Kidney Int 2006; 69: 671-8 r=-0.45, p=.004 r=-0.13, p=.38 ΟΙ ΑΦΡΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ‘A PRIORI’ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

35 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ D-αλλήλιο του ACE – αυξημένη δραστηριότητα RAS Υπερτασική Νεφροσκλήρυνση με βιοψία σε Καυκάσιους ND/DI/DI/I Νεφροσκλήρυνση3721 (57%)10 (27%)6 (16%) Ομάδα ελέγχου2119 (25%)48 (64%)8 (11%)

36 Hypertension in the USA

37 2008; 40:1175-1184 2008; 40: 1185-1192

38 Admixture mapping for FSGS, HIVAN, nD-ESRD Winkler CA et al. Semin Nephrol 2010; 30: 111-125

39 Global distribution of MYH9 E1-E5 haplotypes in the Human Genome Diversity Panel E1 risk haplotype rs 4821480 rs 2032487 rs 4821481 rs 3752462 AA: 60% EA: 4%

40 MYH9 associations with nephropathies ORs for HIVAN, FSGS, nD-ESRD, HT-ESRD, D-ESRD in 4 studies AA - 2 risk variants MYH9 36% (from 60%) 4%: FSGS 20% HIV (+): cFSGS/HIVAN

41 Actin-myocin and molecular partners in the podocyte Winkler CA et al. Semin Nephrol 2010; 30: 111-125

42 © 2010 Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Essential hypertension and risk of nephropathy: a reappraisal Murea, Mariana; Freedman, Barry Current Opinion in Nephrology & Hypertension. 19: 235-241, 2010 Classification and postulated mechanisms for the MYH9-associated nephropathies 2 nd factor (“hit”)

43 FSGScontrolOR (2 vs 1) G1 risk allele52%18%10.5 (6.0-18.4) rs 73885319 (S342G) rs 60910145 (I384M) G2 risk allele23%15% rs 71785313 HA-ESRD G1 * G27.3 (5.6-9.5) (APOL1) Gene and Nondiabetic Nephropathy in African Americans Freedman B et al. J Am Soc Nephrol 2010; 21:1422-6

44 Target Organ Damage in African American Hypertension: Role of APOL1 B. Freedman, M. Murea. Curr Hypertens Rep 2012; 14: 21-28

45 Pictoral depiction of human adrenergic beta-1 receptor (ADRB1) gene Fung M M et al. Nephrol Dial Transplant 2009;24:3677-3686 Ser49Gly Gly389Arg AASK participants

46 VOCCBK Ca 2+ K+K+   subunit (Glu65) VOCCBK Ca 2+ K+K+  1 subunit (65Lys)  1 subunit Contracted mesangial or smooth muscle cell Relaxed mesangial or smooth muscle cell K+K+ K+K+    : Ca 2+ ions  : Inhibition KCNMB1 Glu65Lys: Hypothesis for effect on GFR Higher flux Lower flux Wild-typeVariant

47 KCNMB1 Glu65Lys effect on rate of GFR decline in hypertensive nephrosclerosis (NIDDK AASK) Chen Y et al. Am J Nephrol 2010; 32: 414-24 31%

48 KCNMB1 Glu65Lys predicts long-term loss of renal function in hypertensive nephrosclerosis (NIDDK AASK) Chen Y et al. Am J Nephrol 2010; 32: 414-24 E/K+K/K E/K+K/K censored E/E E/E censored Log rank p=0.0190 Event: ESRD requiring dialysis or doubling of serum creatinine Months after enrollment Cumulative survival E/E E/K+K/K

49 RBF GFR FF Ινσουλίνη RAS ΣΝΣ λεπτίνη ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΣ Σπειράματα  Διεύρυνση χώρου Bowman  Αύξηση μεσαγγειακής θεμέλιας ουσίας  Πάχυνση βασικής μεμβράνης  Αύξηση έκφρασης TGFβ Μυελώδης μοίρα ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟ ΛΙΠΟΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΔΟΝΕΦΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  Αύξηση διάμεσης θεμέλιας ουσίας (πρωτεογλυκανών-υαλορουνικού)  Συμπίεση Thin HENLE και ευθέων αγγείων  Αύξηση επαναρρόφησης Na, H 2 O

50 Glomerular hyperfiltration predicts the development of microalbuminuria in stage 1 hypertension: The HARVEST Palatini P et al. Kidney Int 2006; 70: 578-584 7.8 years

51 The relationship between GFR and age in persons with and without nephrosclerosis.Regression of GFR onto age in persons with nephrosclerosis (solid black line) is similar to that in persons without nephrosclerosis (solid green line). Rule A D et al. Ann Intern Med 2010; 152: 561-567 NEPHROSCLEROSISwith AGE 24h AER Nocturnal SBP, DBP Hypertension

52 ΑΡΤΗΡΙΟΛΟΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΝΕΦΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

53 “Hypertension should not simply be defined by an elevation in blood pressure but rather should be considered a syndrome in which microvascular disease and renal involvement are also key components.” (R. Johnson)


Κατέβασμα ppt "ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ: ΝΕΦΡΟΣ (ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΝΕΦΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ) Ν. Καπερώνης Γ.Ν.Α “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο” Ε.Ε.Σ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google