Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ. Πώς φτιάχνουμε τον αναδιπλασιασμό; Το πρώτο σύμφωνο + ε  Όταν το ρήμα αρχίζει από ένα σύμφωνο εκτός του ρ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ. Πώς φτιάχνουμε τον αναδιπλασιασμό; Το πρώτο σύμφωνο + ε  Όταν το ρήμα αρχίζει από ένα σύμφωνο εκτός του ρ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 11 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

2 Πώς φτιάχνουμε τον αναδιπλασιασμό; Το πρώτο σύμφωνο + ε  Όταν το ρήμα αρχίζει από ένα σύμφωνο εκτός του ρ.  Όταν το ρήμα αρχίζει από 2 σύμφωνα: το πρώτο είναι άφωνο (κ, γ, χ, π, β, φ, τ, δ, θ) και το δεύτερο ένρινο ή υγρό (μ, ν, λ, ρ). Να θυμάσαι: λύω= λέλυκα, γράφω= γέγραφα

3 Πώς φτιάχνουμε τον αναδιπλασιασμό; Μόνο με ε  Όταν το ρήμα αρχίζει από διπλό σύμφωνο (ξ, ζ, ψ)  Όταν το ρήμα αρχίζει από ρ.  Όταν το ρήμα αρχίζει από 2 σύμφωνα: το πρώτο ΔΕΝ είναι άφωνο (κ, γ, χ, π, β, φ, τα, δ, θ) και το δεύτερο ένρινο ή υγρό (μ, ν, λ, ρ).  Όταν το ρήμα αρχίζει από τρία σύμφωνα. Να θυμάσαι: ψεύδω= ἒψευκα, ράπτω= ἒ ρραφα, κτείνω= ἒ κτονα, στρατεύω= ἒ στράτευκα Τι παρατηρείς σχετικά με το ρ;

4 Πώς φτιάχνουμε τον αναδιπλασιασμό; Με η, ω, ῃ, ῳ  Όταν το ρήμα αρχίζει από φωνήεν ή δίφθογγο (αι, ει, οι, αυ, ευ ή φωνήεν). Να θυμάσαι: ἐλπίζω= ἤλπικα, ἀθροίζω= ἤ θροικα

5 Πώς φτιάχνουμε τον αναδιπλασιασμό για τα ρήματα που αρχίζουν με χ, φ, θ; Το χ γίνεται κ: χορεύω= κεχόρευκα Το φ γίνεται π: φυλάττω= πεφύλαχα Το θ γίνεται τ: θύω= τέθυκα

6 Πώς φτιάχνουμε τις καταλήξεις στον Παρακείμενο; Τα ρήματα που το θέμα τους τελειώνει σε κ, γ, χ, ττ= -χα (π.χ. διώκω= δεδίωχα) κηρύττω=…. τάττω= πράττω=

7 Πώς φτιάχνουμε τις καταλήξεις στον Παρακείμενο; Τα ρήματα που το θέμα τους τελειώνει σε π, β, φ, πτ= -φα (π.χ. κόπτω= κέκοφα) βλάπτω=…. τρίβω=

8 Πώς φτιάχνουμε τις καταλήξεις στον Παρακείμενο; Τα ρήματα που το θέμα τους τελειώνει σε τ, δ, θ, ζ= -κα (π.χ. κομίζω= κεκόμικα) γυμνάζω=…. πείθω=… σκευάζω=…

9 Ας κλίνουμε ένα ρήμα στον Παρατατικό. λέλυκα λέλυκας λέλυκε λελύκαμεν λελύκατε λελύκασι(ν) Ποιος άλλος χρόνος στο β΄ ενικό πρόσωπο λήγει σε –ας;

10 Ας κλίνουμε ένα ρήμα στον Υπερσυντέλικο. ἐ λελύκειν ἐ λελύκεις ἐ λελύκει ἐ λελύκεμεν ἐ λελύκετε ἐ λελύκεσαν Τι προσθέσαμε στον Υπερσυντέλικο;

11 Τι γίνεται με τα σύνθετα ρήματα; ΠΡΟΣΟΧΗ! ἐκλύω= ἐκλέλυκα= ἐξελελύκειν Ο αναδιπλασιασμός και η αύξηση μπαίνουν ανάμεσα στην πρόθεση και το ρήμα.

12 Τι γίνεται με τα σύνθετα ρήματα; ΠΡΟΣΟΧΗ! ἀπογράφω= ἀπογέγραφα = ἀπεγεγράφειν Ο αναδιπλασιασμός και η αύξηση μπαίνουν ανάμεσα στην πρόθεση και το ρήμα.

13 Γράψε τον Παρακείμενο και τον Υπερσυντέλικο των παρακάτω σύνθετων ρημάτων. Διαψεύδω= Διακηρύττω= Κατασκευάζω=

14 ΠΡΟΣΟΧΗ! ἀπό+ ὁρίζω= ἀφορίζω ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: ἀ φώρικα

15 ΠΡΟΣΟΧΗ! κατά+ ὁρίζω= καθορίζω ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: καθώρικα


Κατέβασμα ppt "11 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ. Πώς φτιάχνουμε τον αναδιπλασιασμό; Το πρώτο σύμφωνο + ε  Όταν το ρήμα αρχίζει από ένα σύμφωνο εκτός του ρ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google