Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ … η διανομή της ενέργειας στους οργανισμούς του οικοσυστήματος η οποία γίνεται…. μέσω των τροφικών σχέσεων των οργανισμών Ροή ενέργειας είναι…

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ … η διανομή της ενέργειας στους οργανισμούς του οικοσυστήματος η οποία γίνεται…. μέσω των τροφικών σχέσεων των οργανισμών Ροή ενέργειας είναι…"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ … η διανομή της ενέργειας στους οργανισμούς του οικοσυστήματος η οποία γίνεται…. μέσω των τροφικών σχέσεων των οργανισμών Ροή ενέργειας είναι…

2 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ποιοτικές (ποιος τρώει ποιον) Τροφική αλυσίδα Τροφικό πλέγμα Ποσοτικές (τι ποσότητα τρώει) Τροφικές πυραμίδες Ενέργειας Βιομάζας Πληθυσμού

3 Τροφική αλυσίδα Οι πεταλούδες πίνουν το νέκταρ των λουλουδιών μαργαρίτα πεταλούδα Καταναλισκόμενος (τρώγεται) Καταναλωτής (τρώει) Ροή ενέργειας ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

4 Τα βατράχια τρέφονται με πεταλούδες πεταλούδα Καταναλισκόμενος (τρώγεται) βάτραχος Καταναλωτής (τρώει) Ροή ενέργειας Τα φίδια τρώνε βατράχια φίδι βάτραχος Καταναλισκόμενος (τρώγεται) Καταναλωτής (τρώει)

5 Η απεικόνιση αυτής της τροφικής αλληλεξάρτησης γίνεται με βέλη τα οποία δείχνουν τη ροή ενέργειας ανάμεσα στους οργανισμούς που έχουν σχέση καταναλισκόμενουκαταναλωτή Τροφική αλυσίδα μαργαρίτα πεταλούδα βάτραχος φίδι

6 Στην πραγματικότητα οι τροφικές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών είναι περισσότερο πολύπλοκες… και αν θέλαμε να τις απεικονίσουμε πιο ρεαλιστικά… θα δημιουργούσαμε ένα δίκτυο με το οποίο θα δηλώνονταν οι διαφορετικές πηγές από τις οποίες τρέφεται κάθε οργανισμός Ας παρακολουθήσουμε την απεικόνιση ενός τέτοιου δικτύου

7 πεύκο μελίγκρα δρυοκολάπτης κουκουβάγια κάμπια κότσυφας βελανιδιά σαλιγκάρια ποώδη φυτά ποντικός πεταλούδα Βάτραχος φίδι

8 Τροφικό πλέγμα είναι το δίκτυο που απεικονίζει το σύνολο των τροφικών σχέσεων μεταξύ των οργανισμών του οικοσυστήματος Οι τροφικές αλυσίδες αποτελούν μέρος των πολύπλοκων τροφικών σχέσεων που παρουσιάζει ένα τροφικό πλέγμα

9 Μελετώντας ένα τροφικό πλέγμα… Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από το τροφικό πλέγμα να πείτε τι τάξης καταναλωτής είναι η κουκουβάγια Ά σ κ η σ η 1 Βήμα 1 ο Γράφουμε όλες τις τροφικές αλυσίδες στις οποίες συμμετέχει η κουκουβάγια …με παράλληλο τρόπο 1. Πεύκομελίγκρα δρυοκολάπτης κουκουβάγια 2. Πεύκοκάμπια κότσυφας κουκουβάγια 3. Βελανιδιάκάμπια κότσυφας κουκουβάγια 4. Βελανιδιά ποντικός κουκουβάγια 5.Ποώδη φυτά 6. Ποώδη φυτά 7.Ποώδη φυτά 8.Ποώδη φυτά κάμπια κότσυφας κουκουβάγια σαλιγκάρια κότσυφας κουκουβάγια ποντικός κουκουβάγια κότσυφας Πεταλούδα

10 Βήμα 2 ο Χρησιμοποιούμε το κριτήριο τοποθέτησης των καταναλωτών σε τάξεις δηλαδή των αριθμό βημάτων που απέχει ο καταναλωτής από τον παραγωγό και… Καταγράφουμε την τάξη καταναλωτή που είναι η κουκουβάγια σε κάθε τροφική αλυσίδα Δηλαδή… Στις αλυσίδες 1,2,3,5,6,8 η κουκουβάγια είναι καταναλωτής 3 ης τάξης Στις αλυσίδες 4και 7 η κουκουβάγια είναι καταναλωτής 2 ης τάξης

11 Μελετώντας ένα τροφικό πλέγμα… Ά σ κ η σ η 2 Τι θα συμβεί στο οικοσύστημα αν ραντίσουμε με εντομοκτόνο; Θα εξαφανιστούν ή θα μειωθούν τα έντομα Οι δρυοκολάπτες και οι βάτραχοι δε θα έχουν τι να φάνε και θα μεταναστεύσουν ή θα μειωθεί ο πληθυσμός τους Τα κοτσύφια θα τρώνε μόνο σαλιγκάρια των οποίων ο πληθυσμός θα μειωθεί Τα ποώδη φυτά θα αυξηθούν Οι πληθυσμοί των φιδιών και της κουκουβάγιας θα μειωθούν

12 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ Μια τροφική πυραμίδα αποτελείται από τροφικά επίπεδα Τ ι ε ί ν α ι έ ν α τ ρ ο φ ι κ ό ε π ί π ε δ ο ; Κ ά θ ε τ ρ ο φ ι κ ό ε π ί π ε δ ο π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι ό λ ο υ ς τ ο υ ς ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς π ο υ τ ρ έ φ ο ν τ α ι α π έ χ ο ν τ α ς ί δ ι ο α ρ ι θ μ ό β η μ ά τ ω ν α π ό τ ο ν ή λ ι ο 1 ο τροφικό επίπεδο ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 2 ο τροφικό επίπεδο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1 Ης ΤΑΞΗΣ 3ο τροφικό επίπεδο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2Ης ΤΑΞΗΣ 4ο τροφικό επίπεδο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 3Ης ΤΑΞΗΣ

13 Τι μπορεί να απεικονίζει μια τροφική πυραμίδα; Τη μεταβολή της δεσμευμένης ενέργειας Τη μεταβολή της βιομάζας Τη μεταβολή του πληθυσμού Τι είναι βιομάζα; …η ξηρή μάζα των οργανισμών (δηλαδή η μάζα τους χωρίς το νερό) ανά μονάδα επιφάνειας και μετριέται σε kg, τόνους κλπ. Η ενέργεια που παίρνουν οι οργανισμοί από την τροφή τους αποθηκεύεται στις οργανικές ενώσεις που βρίσκονται στην ξηρή μάζα τους Επεξήγηση Β ι ο μ ά ζ α ε ί ν α ι …

14 Πώς μετριέται η ενέργεια που θέλουμε να απεικονίσουμε σε μια τροφική πυραμίδα; Η ενέργεια έχει τη μορφή χημικής ενέργειας στις οργανικές ενώσεις της βιομάζας και μετριέται σε kJ θερμιδομετρικά Γι ΄ αυτό… Όσο μεγαλύτερη είναι η βιομάζα των οργανισμών τόσο περισσότερη είναι η ενέργεια που περιέχουν

15 Ας κατασκευάσουμε μια τροφική πυραμίδα ενέργειας Για το οικοσύστημα που είδαμε στη διαφάνεια 7 Υ π ο λ ο γ ί ζ ο υ μ ε τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι α τ ω ν π α ρ α γ ω γ ώ ν 1. 0 0 0. 0 0 0 K J …που είναι δεσμευμένη στις βελανιδιές, στα πεύκα και στα ποώδη φυτά …που είναι δεσμευμένη στους ποντικούς, στα σαλιγκάρια και στα έντομα Υ π ο λ ο γ ί ζ ο υ μ ε τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι α τ ω ν κ α τ α ν α λ ω τ ώ ν 2 η ς τ ά ξ η ς 1 0. 0 0 0 K J …που είναι δεσμευμένη στους δρυοκολάπτες, στα κοτσύφια και στα βατράχια Υ π ο λ ο γ ί ζ ο υ μ ε τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι α τ ω ν κ ο ρ υ φ α ί ω ν κ α τ α ν α λ ω τ ώ ν 1. 0 0 0 K J …που είναι δεσμευμένη στα φίδια και στην κουκουβάγια Υ π ο λ ο γ ί ζ ο υ μ ε τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι α τ ω ν κ α τ α ν α λ ω τ ώ ν 1 η ς τ ά ξ η ς 1 0 0. 0 0 0 K J

16 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 1.000.000 KJ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ πρώτης τάξης 100.000 KJ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ δεύτερης τάξης 10.000 KJ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Τρίτης τάξης 1.000 KJ 10 % περνάει 10 % περνάει 10 % περνάει 90 % ΔΕΝ περνάει 90 % ΔΕΝ περνάει 90 % ΔΕΝ περνάει

17 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 10 % …ότι μόνο το 10% στο επόμενο Αυτό οφείλεται στο ότι… περνάει της ενέργειας ενός τροφικού επιπέδου Έχει υπολογιστεί ενώ το 90% χάνεται

18 Κυτταρική αναπνοή Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 Νερό H 2 O Γλυκόζη C 6 H 12 O 6 Οξυγόνο Ο 2 + + Ε + Ενέργεια Κίνηση, λειτουργίες οργάνων ή γενικά κάλυψη λειτουργικών αναγκών των οργανισμών Θερμότητα Βιομάζα (περιέχει την ενέργεια που μετράμε σε κάθε τροφικό επίπεδο) Απώλειες = Ενέργεια που δεν περνάει στο επόμενο τροφικό επίπεδο

19 Έχει υπολογιστεί …ότι μόνο το 10% της ενέργειας ενός τροφικού επιπέδου περνάει στο επόμενο ενώ το 90% χάνεται γιατί Ένα μέρος της χημικής ενέργειας μετατρέπεται με την κυτταρική αναπνοή σε μη αξιοποιήσιμες μορφές ενέργειας Δεν τρώγονται όλοι οι οργανισμοί Ορισμένοι οργανισμοί πεθαίνουν Ένα μέρος της οργανικής ύλης αποβάλλεται με τα κόπρανα και τα ούρα τα οποία αποικοδομούνται

20 ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΑΣ: Μείωση αριθμού ατόμων από ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Αύξηση αριθμού ατόμων από ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο όταν υπάρχει παρασιτισμός 1 ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 1.000 κάμπιες 100.000 ΠΡΩΤΟΖΩΑ Ανεστραμμένη τροφική πυραμίδα


Κατέβασμα ppt "ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ … η διανομή της ενέργειας στους οργανισμούς του οικοσυστήματος η οποία γίνεται…. μέσω των τροφικών σχέσεων των οργανισμών Ροή ενέργειας είναι…"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google